Novinky

Rostoucí deficit rozpočtu

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Lidé MF

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
--------------------
Ekonomika ČT 24 právě začala, hezký večer. Deficit státního rozpočtu se na konci července vyšplhal na dvojnásobek sumy, kterou pro celý letošní rok schválili poslanci. Jde tak o nejhorší výsledek za posledních 9 let. Mezi každého Čecha se tak už k nastřádanému dluhu musí rozpočítat jen za letošek dalších víc než 76 miliard korun.


Veronika MARKOVÁ, redaktorka
--------------------
Už teď lží za stát každý Čech v průměru 7600 korun. Kdyby se splnily ten nejčernější scénáře, mohlo by to být na konci roku až třikrát tolik, tedy přes 21 tisíc na halvu včetně dětí.

Bohdan HEJDUK, náměstek ministra financí
--------------------
Ten schodek, který bude dosažen, bude zhruba těch 165 miliard korun, k tomu ovšem musíme připočítat 32 miliard korun, kterými byly posíleny příjmy ke snížení deficitu, čili fakticky to bude přes 200 miliard.

Michal BROŽKA, analytik, Raiffeisenbank
--------------------
Deficity prostě v době recese velmi prudce narůstají a prostor pro šetření v době recese je velmi malý.

Veronika MARKOVÁ, redaktorka
--------------------
Do státní pokladny přiteklo míň hlavně z daní a sociálního pojištění.

Bohdan HEJDUK, náměstek ministra financí
--------------------
U těch daňových příjmů jsou výnosy nižší asi o 35 miliard, firmy žádají o snižování záloh právě v důsledku nepříznivého ekonomického vývoje.

Veronika MARKOVÁ, redaktorka
--------------------
Jenže čím větší státní dluh, tím větší úroky na jeho splácení, jen v září stát vydal dluhopisy a poukázky za 24 miliard korun.

Bohdan HEJDUK, náměstek ministra financí
--------------------
Výdaje na dluhovou službu, neboli placení úroků ze státního dluhu rychle rostou, jsou například nyní o 10 miliard vyšší než ve stejném období loňského roku.

Veronika MARKOVÁ, redaktorka
--------------------
Ministr financí teď připravuje podklady pro jednání ekonomických ministr po vládních prázdninách, snaží se ještě najít místa, kde by se daly výdaje krátit, velký manévrovací prostor ale nemá.

Eduard JANOTA, ministr financí
--------------------
Já bych nejraději krátil i mandatorní výdaje, ale otázka je, jestli k tomu, k tomu máme nějaký mandát, protože to byl mohlo být jedině ve formě určitých návrhů.

Veronika MARKOVÁ, redaktorka
--------------------
Ministr už kvůli špatnému stavu státních financí hovořil i o zvýšení DPH nebo o zvednutí stropů na sociální pojištění.

Petr DUFEK, analytik, ČSOB
--------------------
Zvýšení DPH v době, kdy nám klesá spotřeba a fakticky i výběr této daně, není příliš šťastným krokem. Stát by si tím na jedné straně sice pomohl, ale na druhé straně by dál stlačil spotřebu domácností a tedy i ekonomický růst.

Veronika MARKOVÁ, redaktorka
--------------------
Projednat a schválit úpravy rozpočtu už ale bude muset nový parlament a nová vláda. Veronika Marková, Česká televize.


Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
--------------------
A deficit státního rozpočtu nás bude zaměstnávat i v následujících minutách, téma rozebereme s Bohdanem Hejdukem, náměstkem ministra financí, já vás vítám u nás ve studiu, dobrý večer.

Bohdan HEJDUK, náměstek ministra financí
--------------------
Dobrý večer.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane náměstku, ve vývoji státního rozpočtu se jen těžko dá hledat něco pozitivního, spíš naopak. Jaký je váš komentář, tušil jste na začátku roku, dejme tomu, že budou přicházet takto negativní čísla?

Bohdan HEJDUK, náměstek ministra financí
--------------------
No, tak na začátku roku určitě ne, domnívám se, že to netušil nikdo, protože vývoj ekonomiky se zhoršoval daleko více, než se´předpokládalo. A proto i vývoj příjmů a výdajů státního rozpočtu, respektive schodek státního rozpočtu se zvyšoval mnohem více než jsme samozřejmě na začátku roku předpokládali.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
--------------------
Už v tom předchozím příspěvku, i pokud se nepletu i z vašich úst zaznělo, co za tím vyšším schodkem státního rozpočtu vězí. Daně právnických osob, pojistné, dají se zmínit ještě nějaké další, ať už minoritnější faktory, které zvyšují schodek státního rozpočtu?

Bohdan HEJDUK, náměstek ministra financí
--------------------
Tak ten hlavní problém je samozřejmě na straně příjmů státního rozpočtu a to jednak pokud jde o výnosy z dané a jednak z pojistného na sociální zabezpečení u těch daní, tam je největší problém u již zmiňované daně z příjmu právnických osob, kde se vlastně přímo promítá právě ekonomická recese a problémy podnikatelů, ale zároveň se zde promítají i nižší sazby zdaně z příjmu právnických osob, které v posledních letech vlastně byly zaváděny. Pokud jde o to pojistné na sociální zabezpečení, tam jsou také výpadky poměrně značné. Tam se projevuje také jednak vyšší aktivita ekonomická, to znamená pomalejší vývoj mezd, v kterých se pojistné platí, ale i se snižují sazby pojistného, jednak se snížily od začátku letošního roku, a jednak teď od 1. srpna  jako protikrizové opatření vlastně jsou slevy, uplatňované slevy pro podnikatele, kteří zaměstnávají zaměstnance s průměrnými a nižšími příjmy.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
--------------------
Co tedy můžeme očekávat za celý letošní rok? Stále mluvíme o tom schodku 165 až 170 miliard korun. Vy jste v předchozím příspěvku naznačil, že by to mohlo být až přes 200 miliard, řekněte, nám, jak jste to myslel?

Bohdan HEJDUK, náměstek ministra financí
--------------------
Ne, já jsem to myslel tak, že ten pokladní schodek vykázaný, ten by měl dosáhnout zhruba těch 165 miliard, tam se projeví něco přes 100 miliard výpadky v příjmech z daní a asi 50 miliard výpadek z příjmu na pojistné na sociální zabezpečení. Naopak vlastně ten výsledek rozpočtu se zlepšuje o 32 miliard, které byly převedeny z rezervních fondů organizačních složek státu. Takže my předpokládáme, že to pokladní plnění by mělo dopadnout tedy schodkem 165 miliard, ale kdybychom k tomu tedy připočetli těch 32 miliard.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
--------------------
Ony rezervy.

Bohdan HEJDUK, náměstek ministra financí
--------------------
Které vlastně vylepšují příjmy z těch rezervních fondů, tak pak by samozřejmě to bylo zhruba těch 200 miliard korun.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
--------------------
Co třeba oživení ekonomiky? Dnes se mluví o tom, že jsme se dotkli dna, že už by mohlo býti lépe, projevilo by se třeba ještě v letošním roce v těch rozpočtových číslech, kdyby opravdu k nějakému oživení došlo do konce roku?

Bohdan HEJDUK, náměstek ministra financí
--------------------
Oživení ekonomiky se v zejména v příjmech státního rozpočtu projeví se zpožděním poměrně značným, zejména pokud jde právě o daň z příjmu, které platí firmy, protože ty, ty zálohy vlastně stanovují podle dosavadních výsledků a to, že se jim začne dařit lépe, to bude záležitost, řekněme, spíše roku 2011, kde by se výnosy této daně mohly zlepšovat nějakým výraznějším způsobem.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
--------------------
Zastavme se ještě nejprve u roku 2010, ani tam nejsou prognózy nějak růžové, schodek státního rozpočtu by se mohl vyšplhat přes 200 miliard korun, čím se to bude financovat takové zadlužení
.

Bohdan HEJDUK, náměstek ministra financí
--------------------
Ano. No, tak bude se to financovat emisemi státních dluhopisů. Ministerstvo financí připravilo emisní kalendář, který právě již s těmito zvýšenými nároky na emisi státních dluhopisů počítá. Ale samozřejmě to je spojeno s tím, že porostou výdaje na splácení úroků ze státního dluhu, které v letošním roce byly rozpočtovány na necelých 50 miliardách korun, ale předpokládáme, že rozpočet bude překročen asi o 6 miliard.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
--------------------
Pro koho ony dluhopisy budou, komu jsou určeny?

Bohdan HEJDUK, náměstek ministra financí
--------------------
Tak státní dluhopisy jsou určeny především tedy jaksi velkým investorům, domácím bankám. Čas od času se vydávají i emise v eurech, nebo před lety to bylo i v japonských jenech, ale to byla poměrně zanedbatelná částka, a nyní se vlastně připravují, připravuje i prodej státních dluhopisů i obyvatelstvu, ale to bude z hlediska těch celkových potřeb zatím tedy malá částka.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
--------------------
Minimální. A myslíte si, že o ně lidi budou mít zájem?

Bohdan HEJDUK, náměstek ministra financí
--------------------
Já myslím, že ano, protože tam zřejmě to úročení bude stanoveno tak, aby to bylo zajímavé tedy pro obyvatele, aby to bylo jaksi konkurenceschopné ve srovnání s jinými tedy produkty. A bude to ale i výhodné pro stát, protože vlastně se zvýší konkurence v té oblasti státních dluhopisů, což je jaksi výhodné i pro státní rozpočet.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
--------------------
V předchozím příspěvku, taky zaznělo, alespoň, že o tom uvažuje ministr financí Eduard Janota, že by bylo zapotřebí krátit mandatorní tedy zákony stanovený, zákony stanovenými výdaje. Opravdu se k tomu přistoupí a kde eventuelně je nějaká rezerva, ze které by se mohlo vzít?

Bohdan HEJDUK, náměstek ministra financí
--------------------
No, tak to je samozřejmě velký problém. Když se promítla ta nová predikce ekonomická do státního rozpočtu a došlo se k číslu 209 miliard, což by měl být schodek v příštím roce, tak samozřejmě vznikla i otázka, jakým způsobem usilovat o to, aby ten schodek byl nižší, ale to je otázka na straně příjmů týkajících se daní, na straně výdajů týkajících se mandatorních výdajů, a to jsou všechno záležitosti stanovené legislativou.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
--------------------
No, a je tam z čeho brát, je tam nějaký polštář, ze kterého je možné ubrat, protože předpokládám, že důchodce o peníze určitě obrat nebudete chtít?

Bohdan HEJDUK, náměstek ministra financí
--------------------
Ne, to samozřejmě že ne. Tam jde spíš o různé sociální dávky, ale to je, jak říkám, je jaksi velmi předčasné zatím o tom mluvit, protože zatím se připraví pro jednání vlády v srpnu pouze určitý soubor námětů, ale samozřejmě, jak zaznělo, myslím, i v těch předchozích příspěvcích, to bude záležitost legislativní, tudíž nové vlády a nového parlamentu po volbách, protože vlastně toto všechno jsou politická rozhodnutí.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
--------------------
Bohdan Hejduk, náměstek ministra financí, já vám děkuji za návštěvu u nás ve studiu, na shledanou.

Bohdan HEJDUK, náměstek ministra financí
--------------------
Prosím, na shledanou.


Zdroj: ČT 24 | 3.8.2009 | 21:10 | pořad: Ekonomika - autor: D.Písařovicová

Nejčtenější