Novinky

Dohoda s Iránem nevázne na Ministerstvu financí

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Nepřesnosti

Žižka Jan, Český vývoz do Íránu raketově roste, E15, str. 1 a 9, 31.7.2009.

„Celkový obchodní obrat se sedmdesátimilionovým Íránem je pořád relativně malý – podle Jukla za prvních pět měsíců činil export zhruba miliardu korun. S největšími obchodními partnery má Česko výměnu o dva řády větší. Řada firem nyní vidí překážky spíše na české straně a stěžuje si na nedostatečnou podporu exportu ze strany české vlády. Česká republika dosud s Íránem neuzavřela dohodu o zamezení dvojího zdanění a zádrhel je údajně na pražském ministerstvu financí.“

Reakce MF

Není pravda. Již v červenci 1997 došlo v návaznosti na jednání mezi tehdejším náměstkem ministra financí a náměstkem ministra průmyslu Íránu k zaslání českého vzorového modelu této smlouvy příslušnému íránskému úřadu. Znovu pak byl český vzorový návrh smlouvy předán íránské straně v prosinci 2005, a to v kontextu návštěvy íránské parlamentní delegace v České republice. Žádnou oficiální reakci v této věci jsme však dosud z Íránu neobdrželi. Na naši žádost o reciproční zaslání íránského vzorového návrhu českému ministerstvu financí, na jehož základě by se česká strana mohla na jednání připravit, íránská strana nereagovala. Do této chvíle tedy nic nenasvědčuje tomu, že by íránská strana měla zájem na sjednání této smlouvy s Českou republikou.

Doporučované

Nejčtenější