Novinky

S transpozicí směrnice o DPH vláda nezaváhala

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Nepřesnosti

Havligerová Jana, Vláda zaváhala, a firmy na to doplatí, E15, 31. 7. 2009, s. 4

1)

Zatímco podle nynějšího režimu je u služeb poskytovaných přes hranice států místem plnění DPH sídlo poskytovatele, napříště to bude místo příjemce služby. „Prakticky to znamená, že firmy budou muset úplně přestavět své účetní software,“ vysvětluje Martin Diviš z PricewaterhouseCoopers. A to u velkých firem může trvat až půl roku.

Komentář MF

Změna v praxi nebude tak výrazná, protože již v současné době se u řady běžných služeb poskytovaných mezi firmami toto pravidlo uplatňuje například u služeb poradenských, právních, účetních, bankovních, finančních, elektronických nebo u převodu práv.

2)

Firmy ovšem s tímto manévrem vyčkávají, a to kvůli liknavosti vlády. Kabinet totiž novelu zákona o dani z přidané hodnoty poslal dolní komoře parlamentu teprve na začátku července, a tak není vůbec jisté, kdy a jaká Poslanecká sněmovna novelu projedná. Teoreticky se může stát i to, že nebude do konce roku vůbec schválena. Přitom se jedná o povinné převedení evropské směrnice do českého práva, což je fakt známý od loňského listopadu.

Komentář MF

Vláda jednala tak rychle, jak to bylo možné - ještě v průběhu I. pololetí 2009 se totiž na evropské úrovni intenzivně dojednávaly některé sporné detaily zásadního charakteru. Proto také Česká republika zdaleka není jedinou zemí, která zatím nemá ukončen proces transpozice.

Vláda navrhuje sněmovně projednat návrh v prvním čtení, takže projednání by se mělo stihnout včas.

Kromě toho veřejnost byla o změnách včas informována – na webu MF byla již 25.2.2008 uveřejněna základní informace , a to bezprostředně po schválení příslušné směrnice.

3)

Změn bude ovšem více. Nově se například zavádí povinnost vykazovat služby poskytnuté do jiných členských států v souhrnném hlášení. A to bude muset být podáno v elektronické podobě opatřené zaručeným elektronickým podpisem. Takže třeba zahraniční společnosti neregistrované v České republice by si měly co nejdříve opatřit zaručený elektronický podpis, který musí být v souladu s evropskou legislativou pro elektronické podpisy.

Komentář MF

Není pravda, že by si zahraniční subjekty neregistrované v České republice musely zřizovat elektronický podpis. Povinnost podávat souhrnné hlášení se totiž zahraničních společností neregistrovaných k DPH v ČR vůbec netýká.

Doporučované

Nejčtenější