Novinky

Eduard Janota - v pořadu Rádia Impuls: Impulsy Václava Moravce - dne 27.7.2009

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

 • Ministr financí

Moderátor (Václav Moravec):
Ekonomika v horší kondici, to je hlavní zpráva Českého ministerstva financí, kterou právě dnes projednávala úřednická vláda. Ministerstvo financí předpokládá, že zpomalení české ekonomiky letos vykáže mínus 4,3 procenta. Státní rozpočet se musí zřejmě připravit na další škrty. Premiér Jan Fischer ovšem nechce předbíhat.

Záznam Jana Fischera:
My jsme si dali akorát programové prohlášení a v tom usnesení k těm výdajovým rámcům jsme si dali licenci, že můžeme upravit prostě ty výdajové rámce s ohledem na výsledky makroekonomické predikce z července.

Moderátor (Václav Moravec):
Zaznamenalo Rádio Impuls slova premiéra úřednické vlády Jana Fischera. Ministr financí Eduard Janota, jak bylo řečeno, musí podle dnešního rozhodnutí vlády do poloviny srpna připravit kvůli zhoršenému ekonomickému výhledu nové varianty státního rozpočtu pro příští rok a nejen o tom bude řeč v následujících minutách, protože hostem dnešních Impulsů je právě český ministr financí Eduard Janota. Vítejte v Rádiu Impuls, hezký dobrý večer.

 • Host (Eduard Janota):
  Dobrý večer.

Moderátor (Václav Moravec):
Dnešní Impulsy jsme připravili i díky vám, našim posluchačům, své dotazy jste v průběhu dne psali a posílali formou sms zpráv na číslo 774 999 888. Ale pokud máte dál jakékoliv otázky na ministra financí Eduarda Janotu, tak mu je můžete posílat, stačí, když ji napíšete ve formě sms zprávy a pošlete k nám sem do Rádia Impuls. ještě jednou ono číslo mobilního telefonu 774 999 888. Růst české ekonomiky v příštím roce zůstane téměř na nule, to je poslední odhad Českého ministerstva financí. Letos bude propad ekonomiky, jak jsem říkal v úvodu, mínus 4,3 procenta. Nemáte, pane ministře, těžké spaní, jak sestavit státní rozpočet na příští rok?

 • Host (Eduard Janota):
  Tak ta situace je velmi složitá, my jsme po určitých propočtech a diskusích na expertní úrovni, jsme zveřejnili naše odhady na letošní rok i na roky tři dopředu, to znamená roky 10, 11, 12 a ten výsledek není moc radostný, zejména v tomto roce 4,3 procenta vlastně do jisté míry velmi výrazně komplikuje situaci nejen v letošním roce, ale i v roce příštím, protože snižuje základnu pro daňové příjmy v příštím roce, to zaprvé. Zadruhé jsme i redukovali náš odhad samotného růstu v roce 8 z 0,8 plus na 0,3, takže v dané situaci je to velmi komplikované. Já popravdě řečeno ještě počkám několik dnů na predikci České národní banky, nechtěl bych se nějak ukvapovat, a jestliže ty údaje budou podobné, což dneska pan guvernér víceméně naznačil a potvrdil, tak v tom případě bude vláda jednat o velmi složité situaci, poněvadž ty deficity rozpočtů atakují 200miliardovou hranici. V příštím roce určitě a v letošním roce někde se pohybujeme kolem 160, 165 miliard, ale musíme vzít v úvahu, že jsme vlastně z rezerv minulého rozpočtu dali dodatečně více než 32 miliard, takže…

Moderátor (Václav Moravec):
Z toho, jak vás poslouchám, tedy asi velmi těžké spaní máte, protože na příští rok, když mluvíte o tom, že by příští rok deficit mohl přesáhnout i magickou hranici 200 miliard korun, a propos, to by byl asi největší schodek, jestli se nemýlím, státního rozpočtu v historii samostatné České republiky?

 • Host (Eduard Janota):
  To by byl a proto jsem přesvědčen, že toto nelze přijmout pasivně, tuto situaci, nelze na jedné straně tvrdit ano, je krize a vlastně jakoby připustit, že dopad krize v tomto rozsahu nemá nějaké dopady na ekonomiku, na občany, prostě já myslím, že se musíme podívat pravdě do očí a některé věci opravdu začít korigovat, protože vlastně běžné provozní výdaje a část investic jsem už zredukoval, když to řeknu velmi zjednodušeně, v té první fázi rozpočtu, v té vlastně fázi, kdy se mohu pohybovat někde v té úrovni 20 procent vůbec rozpočtu výdajů a teď musí přijít i minimálně představa o tom, jak postupovat dále a to nejen na straně výdajů, ale já si myslím, že prostě je čas na to, abychom se podívali i na strukturu příjmů, protože nelze opakovaně připustit takovéto deficity. Já jsem přesvědčen…

Moderátor (Václav Moravec):
Promiňte, pane ministře, že teď vstoupím do vaší řeči, vy tedy říkáte, že schodek státního rozpočtu v příštím roce, pokud by už se s ním nic nedělalo, tak by přesáhl hranici 200 miliard korun, přitom na příští rok jste si naplánovali odborně ten schodek na 166 miliard, to znamená, deficit větší o dalších 40 miliard.

 • Host (Eduard Janota):
  Ano, my jsme si to naplánovali, nicméně v rámci programového prohlášení je konstatování, že pochopitelně pokud by došlo k zhoršení makroekonomické predikce nebo ke změně makroekonomické predikce, tak rozpočet bude takto prostě ještě moci býti upraven. Přiznám se, že spíš jsem doufal a předpokládal, že to využijeme jaksi ke korekci, absolutně jsem neočekával, že ten náš odhad se nakonec přesune přes hranici 4,3 procenta poklesu. Takže v tomto smyslu budeme muset, znova bych chtěl zdůraznit, přijmout určitá opatření a to na obou stranách rozpočtové bilance. Já si nedovedu představit…

Moderátor (Václav Moravec):
Počkejte, ale vy jste ministr financí úřednické vlády, politická situace před volbami, když tady naznačujete, že bude zapotřebí sáhnout na příjmovou stránku státního rozpočtu, tím naznačujete, že budete ochoten říci veřejnosti, je zapotřebí zvýšit daně?

 • Host (Eduard Janota):
  Ano, já si myslím, že budu ochoten a jsem připraven reagovat některými návrhy. Jestli budou přijaty nebo nikoliv, to je věc jiná.

Moderátor (Václav Moravec):
Vy jste tedy ochoten veřejnosti před volbami říct, jako ministr financí bych vám zvýšil daně?

 • Host (Eduard Janota):
  Já jsem připraven a je mojí povinností říct veřejnosti, nejen laické, ale i odborné, že pakliže se spokojím s dnešním stavem legislativy a to jak daňové, tak prostě výdajové, tak prostě bude rozpočet někde nad hranicí 200 miliard a to si myslím, že je, aspoň pro mne jako ministra financí, věc naprosto nepřijatelná. Čili je třeba hledat některé možnosti. Ale stejně to bude v rovině, že mohu něco připravit, navrhnout, ale zcela určitě Poslanecká sněmovna ani Senát o těchto zákonech jednat v dané politické konstelaci nebudou, takže co bude dál, to už prostě asi půjde nad rámec prostě mých odpovědností a mé úlohy na Ministerstvu financí.

Moderátor (Václav Moravec):
Chápu-li to tedy správně, ty tři varianty, které podle dnešního rozhodnutí vlády, respektive několik variant rozpočtu na příští rok, které máte jako ministr úřednické vlády připravit, tak jedna varianta bude, řekněme, konzervativní, která nebude dělat vůbec nic, to znamená, že to by byl…

 • Host (Eduard Janota):
  Tahle varianta je v podstatě hotová. Kdybych to pasivně přijal s tím, že, a spokojil se s tím, co jsme realizovali v té první fázi na straně výdajů rozpočtu, to znamená s těmi škrty, jak jsem se zmínil v rámci těch 20 procent, tak v podstatě deficit vychází něco okolo 209 miliard na příští rok. Takže…

Moderátor (Václav Moravec):
Pokud by se tedy nedělalo nic, tak varianta je hotová, 210 miliard deficit státního rozpočtu v příštím roce?

 • Host (Eduard Janota):
  To je, deficit samotného státního rozpočtu na příští rok takto vychází, to znamená, že je to, řekněme, ve výši více než 6,6 procenta v metodice národních účtů v poměru k HDP za celou oblast veřejných financí. To znamená jako deficit veřejného rozpočtu. A to je prostě hranice, která je velmi vysoko a prostě…

Moderátor (Václav Moravec):
To je dokonce překročení, jen pro úplnost, to je …

 • Host (Eduard Janota):
  Více než dvojnásobek Maastrichtských kritérií…

Moderátor (Václav Moravec):
Které jsou nutné pro vstup země do eurozóny.

 • Host (Eduard Janota):
  Musím konstatovat, že ani v dalších letech nevidím prostor se od těchto údajů za dané konstelace legislativy, ať už daňové nebo prostě výdajové, mandatorní chcete-li, to znamená mzdových a jiných administrativních výdajů, v rozsahu investic, takže nevidím prostě prostor se výrazně odchýlit. Když to pasivně protáhnu do roku 2012, tak tam pořád ještě vysoko překračujeme pětiprocentní při prostém propočtu, protažení těch údajů z letošního roku, i při respektování jistého zlepšení, které logicky očekáváme, ale ten růst nebude zdaleka dosahovat těch rozměrů, na které jsme byli zvyklí v minulých letech a právě ta rozpočtová výdajová legislativa, ta byla stavěna na ty masivní ekonomické růsty, které dneska je vidět, velmi transparentně a plasticky je to vidět, že právě tyto enormní růsty prostě nám zavíraly oči před tím, jak máme špatnou strukturu výdajů a do jaké pasti rozpočtové se můžeme dostat a to je dneska realita.

Moderátor (Václav Moravec):
Jak bylo řečeno, ministerstvo financí musí tedy do 17.srpna připravit kvůli zhoršenému ekonomickému výhledu nové varianty státního rozpočtu pro příští rok. Jednu variantu, řekněme tu černou, tady teď nakreslil ministr financí Eduard Janota, který je hostem dnešních Impulsů. Tedy schodek příštího státního rozpočtu v roce příštím 209 miliard, tedy historicky nejvyšší schodek státního rozpočtu v historii samostatné České republiky. Vláda by materiál měla následně projednat 24. srpna, premiér Jan Fischer ke škrtům ve státním rozpočtu na letošní rok i na rok další dodává.

Záznam Jana Fischera:
My jsme si dali akorát programové prohlášení a v tom usnesení k výdajovým rámcům jsme si dali licenci, že můžeme upravit prostě ty výdajové rámce s ohledem na výsledky makroekonomické predikce z července na červencových, červencových datech ministerstva financí a toho se budeme držet, ale to vyžaduje ještě nějakou velmi důkladnou debatu a nechtěl jsem, abychom procházeli rozpočtovou debatou již dnes. To by bylo krajně nezodpovědné.

Moderátor (Václav Moravec):
Slova premiéra Jana Fischera, které zaznamenalo před několika desítkami minut po jednání vlády Radio Impuls. Vy jste tedy jako ministr financí naznačil v dnešních Impulsech, pane ministře, že jedna z dalších variant, se kterou budete chtít přijít na vládu v polovině srpna, tedy zhruba za měsíc, tak bude ta, že by se zkrátka zvyšovaly příjmy státního rozpočtu. To znamená zvýšení daní. Řekl jste, že jako úřednický ministr klidně politikům takovou variantu předložíte. Které daně byste tedy zvyšoval, když jste minulý týden v Senátu vlastně čelil tomu, že osoby samostatně výdělečně činné budou mít vyšší paušály a říkal jste, ano, to je další zdroj výpadků státního rozpočtu, tedy politici naopak tady snižují daně, snižují řekněme možnost příjmů státní pokladny i tím, že zvyšují zkrátka ty paušální výdaje.

 • Host (Eduard Janota):
  Ano, někdy mi to připadá, že zatímco jsme v reálné krizi, tak si někteří politici toto neuvědomují a myslí si, že jsme v ráji teda. Pochopitelně, pochopitelně to zvýšení těch výdajových paušálů, to bylo jaksi, ministerstvo financí nebo já osobně jsem byl proti tomu, ale ta věc se prostě udála, jak se udála a dneska ty paušály prošly. Tak abyste mi rozuměl, já tu celou záležitost budu muset rozdělit do několika, několika kroků. Některé opatření pochopitelně asi bude vhodné navrhnout na období krize, na období jednoho, dvou let, jako já si myslím, že se tak v tomto směru můžeme bavit o například výdajových stropech z pohledu zdaňování a propočtu pojistného na sociální a zdravotní pojištění. . .

Moderátor (Václav Moravec):
To znamená, že by se zrušily stropy. . .

 • Host (Eduard Janota):
  Že se, že se buď výrazně, výrazně zvýší ty stropy a nebo prostě že se třeba i zruší, to je jedna věc, protože chcete-li dělat opatření v rámci celého spektra, tak musíte prostě zachovat jistou vybalancovanost těchto opatření a proto, proto jaksi postupovat nějakým způsobem rozumně, vyváženě vůči celému spektru společnosti, takže  . . .

Moderátor (Václav Moravec):
Kolik, kolik by toto mohlo přinést...

 • Host (Eduard Janota):
  Bavíme se, bavíme se o jednotkách miliard, myslím, pokud bychom se bavili o těch, o těch stropech, ale tady, tady mnohdy nehraje roli ani to, že to je jedna nebo dvě nebo pět miliard, ale hraji roli to, že je tady určitý impuls k tomu, že se jaksi hledají kroky, které postihnou celé spektrum prostě, jak obyvatelstva, tak té podnikatelské sféry, takže v tomto smyslu myslím je ten druhý důvod prostě daleko, daleko významnější, než to, že najdu někde jenom, já nevím, tři, pět miliard korun.

Moderátor (Václav Moravec):
Tak a teď, jaké daně? Vy jste jasně naznačil, že pokud přijdete s krizovým státním rozpočtem na rok příští, tedy nebudete chtít, aby měl číslo 209 miliard schodek, takže byste zvýšil daně, ale časově omezeně, prostě pro dobu krize, příští, přespříští rok. Na které daně byste sahal?

 • Host (Eduard Janota):
  Logicky z toho vyplývá, že daně, daně nepřímé. To znamená daň z přidané hodnoty, protože, protože jakkoli ještě v dané chvíli jaksi zvýšila prostě daňový základ firmám z podnikání, to by bylo asi kontraproduktivní, nicméně daně nepřímé, jak víte, se v důsledku konečně dopadá jinam, na obyvatelstvo a v tomto smyslu je jaksi podle mého názoru v tom určitém krizovém období i tento dopad prostě adekvátní. Tak se chovali i Němci, že zvedli daň z přidané hodnoty asi před dvěma lety a podle mého názoru tak se bude chovat celá řada i jiných zemí, protože není možné se pohybovat trvale v deficitech někde kolem 6, 7 procent hrubého domácího produktu.

Moderátor (Václav Moravec):
Teď máme tu sníženou sazbu daně DPH na devíti procentech, na ni byste sahal?

 • Host (Eduard Janota):
  Já si dovedu představit i řešení v tomto smyslu, zcela určitě.

Moderátor (Václav Moravec):
Na jak, v jaké výši?

 • Host (Eduard Janota):
  Tak, já vím, že jedno procento této daně řádově je asi 6 miliard, takže v tomto smyslu to je otázka do jaké míry při určité neměněné struktuře prostě poptávky, takže to je. . .

Moderátor (Václav Moravec):
Chápu-li to správně, takže by stačilo . . .

 • Host (Eduard Janota):
  Je to jeden z možných návrhů, ale. . .

Moderátor (Václav Moravec):
K jednomu procentu DPH přidat zhruba 6 až 9 miliard výběru, to znamená, kdyby se zvýšila každá sazba daně z přidané hodnoty, ať už ta snížená, která je dnes devítiprocentní a devatenáctiprocentní základní, tak jen kdyby se o procento každá tato z dvou sazeb zvýšila, tak jste na nějakých plus 20 miliardách příjmů státního rozpočtu.

 • Host (Eduard Janota):
  No, jedno procento nikoliv, to by bylo zhruba na polovině teda z toho, takže to asi takhle ne. A zase musíte předpokládat i určitou změnu struktury poté, čili  . . .

Moderátor (Václav Moravec):
Vy asi víte, proč vás zkouším, protože . . .

 • Host (Eduard Janota):
  Předpokládám, že bych, že by při jednoprocentním zvýšení se dalo získat těch 10, 10 miliard, ale říkám, toto je jeden z návrhů, já přece jako ministr financí něco musím udělat s tou situací, která nastává. Mám dvě možnosti řešení, buďto zabalit, což bych nechtěl, já bych rád chtěl dokončit svoji misi na ministerstvu financí, protože je známo, že hodlám skončit ve státní správě na podzim s koncem této vlády, já to nezastírám a jako znova to jenom opakuji a potvrzuji, a za druhé mám-li tady být, tak prostě nemůžu se tvářit pasivně, že se mě to netýká, že předložím nějaký rozpočet, který třeba bude mít 210 miliard a tento rozpočet třeba ani Poslanecká sněmovna neprojedná, protože může být jiná vláda, která může mít jiné představy, takže z tohohle úhlu pohledu si myslím, že je třeba alespoň nastínit určité kroky, doporučení. Toto je myslím povinností naší úřednické vlády.

Moderátor (Václav Moravec):
Otázky, které přicházejí od posluchačů dnešních Impulsů na ono číslo 774 999 888, se nejvíc týkají právě toho zadlužování státního rozpočtu. Tady posluchači píší, přestaňte nás jako vlády zadlužovat kvůli dětem například. . .

 • Host (Eduard Janota):
  To je velmi rozumný návrh nebo doporučení.

Moderátor (Václav Moravec):
A tak co kdybyste škrtal, protože jestliže přijdete se zvýšením daní nebo s návrhem na zvýšení daní, proč nepřijdete jenom s tím seškrtat státní rozpočet ještě víc.

 • Host (Eduard Janota):
  Já bych velice, já bych raději škrtal ve státním rozpočtu, než zvyšoval daně a to je jaksi bližší mé filosofii, nicméně to by muselo platit pravidlo, že v České republice jsou nižší daně a také prostě nižší řekněme rozsah veřejných financí. Zatím to u nás dělá naprosto obráceně, kdy my máme obrovské výdaje a škrtali jsme daně, čili my jsme šli naprosto protichůdnou cestou a v tomto smyslu tento stát je při dané úrovni ekonomického růstu naprosto, naprosto neúnosný a nemůžeme čekat, že nastane změna během jednoho, dvou nebo tří let, to prostě otázka šestiprocentních ekonomických růstů je podle mého názoru na nejbližších pět, šest let v nedohlednu.

Moderátor (Václav Moravec):
Teď jste ale jasně řekl, dobře, zvýšil jste příjmy státního rozpočtu zvyšováním daně z přidané hodnoty, s čímž chcete přijít, ale teď nám řekněte, kde tedy budete škrtat, když říkáte, že ony výdaje státního rozpočtu jsou příliš vysoké a tím odpovídáte na otázky posluchačů.

 • Host (Eduard Janota):
  Podívejte se, ta otázka, takto já, ze zákona v podstatě ty mandatorní výdaje jsou stanoveny zákonem, jsou, pouze u penzí je jaksi minimální povinná zákonná valorizace, u ostatních nikoliv, čili je třeba se opravdu podívat na tu legislativu, řekněme, já nechci říkat jenom sociální, ale legislativu mandatorních výdajů a říct si, podívat se pravdě do očí, jaké jsou reálné možnosti prostě z pohledu financování a v řadě oblastí se vrátit zpět, to znamená, myslím tím reálně do roku 2006, předtím, než populisticky před volbami prostě došlo k masivnímu nárůstu těchto výdajů, řádově o 70 miliard. Jestli si vzpomínáte, o 58 miliard se zvedly sociální mandatorní výdaje a o 12 miliard prostě výdaje do oblasti zdravotnictví, zdravotního pojištění jako platba státu za státní pojištěnce. Čili podle mého názoru my se v této věci budeme muset nějak zabývat, jinak to pak nemá řešení, ale u toho bych nechtěl být.

Moderátor (Václav Moravec):
Laikům pokud byste měl říct, kde byste tedy škrtal?

 • Host (Eduard Janota):
  Já teďko nechci tady střílet od boku, já chci prostě nějakým způsobem redukovat, protože ty výdaje ať už prostě to berete od nemocenských nebo rodičovských příspěvků a přídavků na děti, to jsou všechno desítky miliard korun, takže je třeba prostě se na to podívat v celém komplexu. Je třeba se podívat pravdě do očí i z pohledu zaměstnanosti, jestli ta motivace skutečně ve všech případech vlastně není vlastně demotivací, která jaksi způsobuje tento stav. Pochopitelně snáz by se to bývalo dělalo při tom růstu ekonomiky 5-6 procent než teď, ale na to jsme upozorňovali a pokud si vezmete rozpočtové materiály posledních 5-6 let zpátky, tak z Ministerstva financí vždycky takováto varování, byť možná to zní dneska trošku alibisticky, tam byla. Pochopitelně jednou věcí je přání úředníků expertů, druhou věcí je prostě politická realita a to, jak kdo chce prostě ten rozpočet prezentovat, aby se líbil, aby se získaly voličské hlasy a podobně. Takže to je trošku o něčem jiném.

Moderátor (Václav Moravec):
Čtu-li správně mezi vašimi řádky, tak sáhnutí na nemocenské, rodičovské příspěvky a zároveň dají se podle vás těm škrtům vyhnout důchody?

 • Host (Eduard Janota):
  Pane redaktore, teďko vy mi dáváte do úst nějaké detaily. Já jsem sdělil nebo chtěl jsem sdělit, že se je třeba podívat na celé spektrum toho problému rozpočtu. To nejsou jenom tyto zmíněné, to jsou různé dávky typu stavebních spoření, hypotečních podpor a všeho. Prostě jako my jsme v situaci, kdy bychom měli opravdu jaksi v zájmu prostě určité stability veřejných financí řešit a to jak věci na straně příjmové, tak na straně výdajové. Čili já bych teďko nechtěl předbíhat, ale pakliže budeme říkat, tohle nejde v tomto směru, to by bylo nepopulární, tak nejsme schopni prostě ty veřejné finance nějak dostat do určitého rozumného koridoru.

Moderátor (Václav Moravec):
Když jsem se v úvodu ptal a vy jste potvrdil, že nemáte příliš dobré spaní kvůli těm číslům, které máte před sebou, tedy plánovaný schodek státního rozpočtu, pokud se nic neudělá s výdaji a s příjmy státního rozpočtu v roce příštím, 209 miliard korun, tak je ta situace státních financí teď tak špatná, že by mohlo dojít ke zpoždění výplat důchodů nebo platů státních zaměstnanců?

 • Host (Eduard Janota):
  To v žádném případě, to ne, to zase nechtěl bych, aby tady takto jste se obával. Ale realitou je, jestli si prostě určitá úsporná opatření prostě, která možná dočasně zmrazí některé typy těchto výdajů, prostě zmrazení, to je otázka v tom rozsahu rozpočtu, otázka několika desítek miliard, takže tady zase bych nechtěl, aby tady vznikl určitý pocit nebo situace nějakých poplašných zpráv, to nikoliv, to v žádném případě. Jsme v situaci, kdy jsme v podstatě věrohodný subjekt, který své závazky ať už dluhové nebo prostě vůči jakékoliv skupině obyvatelstva v jakékoliv oblasti si plní v zákonných normativech a v zákonné výši. Takže takhle ne. Ale ukazuje se, že prostě při dnešní situaci ekonomiky prostě opravdu ty výdaje celkově jsou nastaveny příliš velkoryse.

Moderátor (Václav Moravec):
Říká ministr financí České republiky Eduard Janota, který byl hostem dnešních Impulsů. Pane ministře, děkuji za rozhovor a těším se někdy příště na shledanou.

 • Host (Eduard Janota):
  Taky děkuji a taky se těším.

Moderátor (Václav Moravec):
Takové byly dnešní Impulsy. Přepis nejen tohoto rozhovoru najdete na našich internetových stránkách, podívejte se na ně na www.impuls.cz . Hostem úterních Impulsů bude obchodní ředitel zkrachovalé cestovky Tomi Tour, Václav Fischer. A propos v rámci Štafetového kolíku, pokud by se Eduard Janota měl zeptat na něco Václava Fischera, obchodního ředitele zkrachovalé cestovky Tomi Tour, byť státu se to netýká?

 • Host (Eduard Janota):
  Zeptal bych se ho na příčinách, v čem on vidí příčiny svého neúspěchu, jestli to je opravdu jenom v té krizi, v tom poklesu nebo jestli to nemá i jiné příčiny, třeba špatného odhadu, špatného manažerského řízení a podobně.

Moderátor (Václav Moravec):
Slyšeli jste otázku Eduarda Janoty, odpověď uslyšíte zítra po 18. hodině v Impulsech. Poslouchejte nás dál, poslouchejte Impuls. Děkuji ještě jednou za rozhovor.


Zdroj: internetové stránky Rádia Impuls - Přepis pořadu > Impulsy Václava Moravce, 27.7.2009

Nejčtenější