Novinky

Ničivý schodek

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

 • Ministr financí

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Samé špatné zprávy z české kotliny. Ministerstvo financí má už několik dní nový odhad propadu ekonomiky. Současná verze mluví o 4,3 procenta, což by přineslo výpadek v příjmu ve výši několika desítek miliard korun. Vedle toho se neustále zvyšuje nezaměstnanost, což také více a více zatěžuje státní rozpočet. A na stole jsou také údaje o tom, že propouštění by mělo kulminovat až na podzim. Všechny důvody pro to, aby měl ministr financí ustaraný výraz a další vrásky na čele. Začínají Události, komentáře, dobrý večer. Velkorysé výdaje, malé příjmy a hospodářská recese, to všechno dohromady ničí české státní finance a všechno to směřuje k magickému, zatím nepokořenému číslu - 200 miliard korun schodku státního rozpočtu České republiky.

Veronika MARKOVÁ, redaktorka
--------------------
Větší propad ekonomiky, větší nezaměstnanost, větší státní dluh. Cíl ministerstva financí udržet deficit na 170 miliardách se splnit nepodaří. Nové prognózy jsou neúprosné.

 • Eduard JANOTA, ministr financí
  --------------------
  To generuje další výpadek příjmů v řádu asi 35 až 40 miliard. Budu čekat ještě na prognózu České národní banky. Podle toho budeme muset nějak prostě stanovit ty rozpočtové mantinely.

Lubomír LÍZAL, ekonom, CERGE-EI
--------------------
Já bych to vnímal jako tu maximální variantu, protože i scénář, s kterým přišlo ministerstvo financí, je poněkud pesimistický z vývoje, z hlediska vývoje HDP, čili je to spíš to maximum, ke kterému můžeme dospět.

Jan VEJMĚLEK, analytik, Komerční banka
--------------------
Ten deficit bude třeba profinancovat, a to buď přímo půjčkami od nějakých mezinárodních bankovních institucí, nebo prostřednictvím emise státních dluhopisů.

Veronika MARKOVÁ, redaktorka
--------------------
Peníze by koncem roku mohly chybět i ministerstvu práce a sociálních věcí, a to na dávkách v nezaměstnanosti. Ta by měla podle prognóz dál růst.

Lubomír LÍZAL, ekonom, CERGE-EI
--------------------
Já bych letos to viděl pod deseti procenty, nicméně pokud ekonomická situace se nezlepší, tak začátkem příštího roku může přesáhnout těch 10 procent.

Jan VEJMĚLEK, analytik, Komerční banka
--------------------
Trh práce reaguje s určitým zpožděním na celkovou ekonomickou situaci a s určitou setrvačností, čili podle našich odhadů míra nezaměstnanosti poroste a bude kulminovat někdy v prvním kvartále roku 2010.

Veronika MARKOVÁ, redaktorka
--------------------
Ministerstvo financí odhaduje na rok 2010 míru nezaměstnanosti 9,8 procenta. Chybějící dvě miliardy 700 milionů pro letošní rok ministerstvo práce doplní jen přesunem v rozpočtových kapitolách.

Jan FISCHER, premiér
--------------------
To jsou peníze, které jsou momentálně k dispozici, které je možné tímto přesunem, pravda, zaplaťpánbůh rozpočtově neutrálním, co bude dál, to bude předmětem rozpočtové debaty.

Veronika MARKOVÁ, redaktorka
--------------------
1,5 miliardy půjde právě na dávky v nezaměstnanosti, přes 300 milionů na podporu zaměstnanců podniků, které jsou v platební neschopnosti a 800 milionů na dotace sociálním službám v regionech. Veronika Marková, Česká televize.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
A ministr financí Eduard Janota je ve studiu Událostí, komentářů, dobrý večer, pane ministře.

 • Eduard JANOTA, ministr financí
  --------------------
  Dobrý večer.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Nevypadáte úplně nadšeně, přibyly vám, přibyly vám vrásky na čele po té poslední predikci?

 • Eduard JANOTA, ministr financí
  --------------------
  Situace je složitá a opravdu přibyly, protože ten vývoj se vymyká reálným očekáváním a v podstatě musíme přijmout opatření, v rozpočtu jednoznačně a na obou stranách rozpočtu a bilance, poněvadž není možné akceptovat takovýto vývoj deficitu.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Tak, k těm oběma opatřením, oběma druhům se ještě dostaneme. Na druhou stranu, z minulého týdne ta vaše predikce, která mluví o tom, že bychom letos měli dosáhnout, i když to slovo dosáhnout není úplně na místě, propadu ekonomiky 4,3 procenta, což by v reálných číslech dělalo výpadek zhruba 35 až 40 miliard korun. Tak k jakému to povede schodku státního rozpočtu za tento rok.

 • Eduard JANOTA, ministr financí
  --------------------
  Tak, tento rok v podstatě odhadujeme schodek ve výši 165 miliard, nicméně ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
I s tímto číslem?

 • Eduard JANOTA, ministr financí
  --------------------
  Nicméně musíme si uvědomit, že jsme z různých rezerv minulých let do rozpočtu nalili, s prominutím ten výraz, více než 32 miliard, takže vlastně i letošní rok atakuje jakoby hranici, fakticky hranici 200, 200 miliard.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
A vzhledem k tomu, že to vztahujeme například k maastrichtským kritériím, která, řekněme, tyto účetní přesuny na ně nehledí, takže vůči těmto kritériím budeme mít opravdu schodek na úrovni, řekněme, kolika, pěti procent HDP?

 • Eduard JANOTA, ministr financí
  --------------------
  Tak, pokud bychom vzali do úvahy ta čísla, o kterých hovoříme, tak je to 5,5 procenta za letošní rok a více než 6,6 procenta v příštím roce, to už jsou opravdu tato čísla. Je to více než dvojnásobek povoleného kritéria pro vstup do systému směnných kurzů a případně eura. Čili řekl bych, že euro se nám silně vzdaluje, protože podle mého názoru za dané konstelace, za dané úrovně nastavení prostě výdajové politiky státu a za dané úrovně ekonomického výkonu není možné prostě tento deficit nějakým způsobem radikálně snížit.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Je důležitější v tuto chvíli sáhnout z vašeho pohledu, pane ministře, na výdajovou stránku, řekněme, na ty mandatorní výdaje státu, nebo na příjmovou.

 • Eduard JANOTA, ministr financí
  --------------------
  Podívejte se, já si myslím, že budeme muset sáhnout na obě strany rozpočtové bilance, to v podstatě máme asi 3 možnosti, jednou možností je ještě pokusit se nějakým způsobem osekat, řekněme, běžné výdaje rozpočtu, výdaje na chod ministerstev, možná i investiční. Možná.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Kolik je možno tím reálně dosáhnout.

 • Eduard JANOTA, ministr financí
  --------------------
  Ale jsou to jednotky miliard, tady, tady nedosáhneme nějakých velkých, velkých úspor. Druhou věcí, a to už vztahuje se jak na stranu příjmů, tak na straně výdajů v rozpočtu, to už jsou legislativní změny, které akorát můžeme navrhnout, tato vláda může navrhnout, že by se měly realizovat, protože jinak ten prostor pro nějaké radikální snížení rozpočtu tady vůbec není.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Na druhou stranu, vy jste v podstatě dlouhé roky, co pracujete na ministerstvu financí, úředníkem, který sestavuje státní rozpočet. Teď jste se, shodou okolností, stal, stal politikem, tak vy můžete říct, jaká opatření by bylo potřeba udělat na té výdajové stránce.

 • Eduard JANOTA, ministr financí
  --------------------
  Podívejte se, já si myslím, že musíme se podívat opravdu na celou tu strukturu mandatorních výdajů, vždyť tvoří víceméně, pokud vezmu do hry i mzdy, které jsme už pro příští rok víceméně zmrazily, téměř 80 procent výdajů v rozpočtu. Čili tam je ten zakopaný pes teda a my budeme muset navrhnout některá opatření, abychom, abychom podle mého názoru snížili tu úroveň mandatorních výdajů někde na hranici, kde se pohybovaly v roce 2006 před volbami, protože tehdy došlo k rapidnímu zhoršení prostě nebo zvýšení výdajů v této oblasti. Jestli si vzpomínáte, tak to bylo 58 miliard v sociální oblasti, 12 miliard v oblasti zdravotního pojištění, čili to je jedna oblast, ale já teďkon bych nechtěl tady spekulovat, které konkrétní položky to budou, ale ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Ne, na druhou stranu ale vy jste to sám pojmenoval, pane ministře, platy například do státního sektoru tvoří ohromnou část celého systému. Tak je to například ta položka, na kterou by se mělo sáhnout? Měly by být zmraženy, sníženy.

 • Eduard JANOTA, ministr financí
  --------------------
  Podívejte se, otázka, my jsme, my jsme vlastně je zmrazily, to je jedna věc, otázka snížení je teoreticky taky možná, ale já bych tady nechtěl, nechtěl předbíhat, protože jak jsem již uvedl, my budeme se zabývat i tou příjmovou stranou rozpočtu a tady, tady podle mého názoru v dané chvíli bude, byť třeba na určité období, na období, kdy tady máme krizi, nežijeme v ráji, prostě uvažovat i o zvýšení třeba nepřímých daní, mám na mysli teďkon daň z přidané hodnoty, mám na mysli posoudit adekvátnost toho, jak dneska fungují určité výdajové stropy pro platbu pojištění. Prostě ty věci musejí se dát na stůl, protože jinak se nám ten deficit radikálně nepodaří snížit.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
A je potřeba to udělat už teď, ještě před volbami? Neptám se na celý ten legislativní proces, to nejde stihnout samozřejmě.

 • Eduard JANOTA, ministr financí
  --------------------
  Já myslím, že toto, ne, ten neproběhne zcela určité, otázka bude, jak vládní garnitura, která nastoupí po této úřednické vládě, zdali takovou filosofii vůbec přijme nebo zdali prostě bude hledat jiná řešení.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Tak to otočme, ale je možno tuto filosofii nepřijmout ve chvíli, kdy se bavíme o těch číslech, která jsme tady říkali?

 • Eduard JANOTA, ministr financí
  --------------------
  Pokud se mě ptáte coby úřednického ministra financí, tak si myslím.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Jak jinak.

 • Eduard JANOTA, ministr financí
  --------------------
  Že není možno nepřijmout, protože není možno prostě v dané chvíli vykazovat prostě několik let třeba dvěstěmiliardové schodky, to prostě je nemožné makroekonomicky, je to nemožné z pohledu ratingu.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Co by to způsobilo České republice.

 • Eduard JANOTA, ministr financí
  --------------------
  Způsobilo by to prostou věc, my budeme muset tyto dluhy profinancovat, my budeme muset chodit na trhy, evropské trhy, domácí trh, na evropských trzích je určitý přetlak, protože myslím, že očekává se z 27 zemí Evropské unie minimálně 24, že bude mít prostě deficity větší jak 3 procenta, někteří, některé státy větší jak 10 procent, namátkou uvedu prostě, já nevím, Irsko nebo Lotyšsko, ale v tom případě hrozí riziko, že ta cena dluhopisového financování bude, bude dražší. Při růstu objemu se můžeme dostat do situace, kdy se nám úrokové náklady zněkokanásobí, vzpomínám si, že zhruba před dvěmi lety jsme měli řádově 40, 40 miliard jaksi nákladů, obsluhu dluhů na placení úroků, nikoliv na splácení, nesplácíme dluh vůbec. A pokud ten trend bude pokračovat, jak je teďkon jakoby nastavenej, jak hrozí, tak se může stát, že za dva roky budeme platit na dluhovou službu částky kolem stovky miliard korun, a to je opravdu už velká suma.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Jaký máte teď vlastně pocit jako člověk, který nemá, řekněme, tu politickou stránku takového obtížného rozhodnutí v podstatě v rukou, není to tak, že se vám to tak trochu rozpadá pod rukama.

 • Eduard JANOTA, ministr financí
  --------------------
  Já mám pocit ten, já myslím, že to je pocit i této vlády, úřednické vlády, že prostě musíme situaci věrohodně popsat, musíme naznačit rizika a problémy a musíme označit nějaké směry řešení a o to se asi, asi budu pokoušet a v tomto smyslu myslím si, že mám stejný názor s panem premiérem, takže doufám, že nějaké, nějaké varianty v tomto smyslu vyjdou.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Pochopil-li jsem to, pardon, správně, tak ale to, řekněme, kardinální rozhodnutí o tom, jakým způsobem by měly být změněny legislativními opatřeními ty výdajové stránky státního rozpočtu, i ty příjmové, tak to už je čistě záležitost té další politické garnitury.

 • Eduard JANOTA, ministr financí
  --------------------
  Já si myslím, že my můžeme navrhnout ta opatření, můžeme je propočíst do těch rozpočtových bilancí a vlastně předat jim ty další ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
A to uděláte?

 • Eduard JANOTA, ministr financí
  --------------------
  To předpokládám, že tak to uděláme.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Ještě poslední otázka, vy sám jste zmínil, pane ministře, případ Lotyšska, jakou logiku má podle vás v této chvíli v období těch špatných zpráv a zhoršující se, stále ještě zhoršující se ekonomické situaci České republiky schválit tu půjčku ve výši 5,5 miliard právě Lotyšsku pro jaksi zametení těch největších hrozeb krize.

 • Eduard JANOTA, ministr financí
  --------------------
  Podívejte se, je to, je to určitá reakce nebo důsledek rozhodnutí předchozí vlády Mirka Topolánka, kdy v rámci českého předsednictví se Česká republika zavázala k této určité solidární formě pomoci. Já bych chtěl říct, že jsme se snažili ošetřit tuto půjčku maximálním možným způsobem, ať už čistě z legislativního právního hlediska, tak i z hlediska toho věcného zaměření, kdy se budeme snažit, aby prostě tyto prostředky byly využity na, na řešení pohledávek našich malých a středních firem, které tam mají poměrně značné aktivity a které trpí stávající situací, kdy, kdy prostě ta platební morálka se tam velmi zhoršila a ty věci, ty věci jsou tam velmi složité, takže to je, to je jaksi do jisté míry solidarita, do jisté míry prostě pomoc. Je to půjčka, která je ve dvou tranžích, po stech milionech eurech letos, v příštím roce a my jsme velmi dbali na to, aby tato forma pomoci byla i legislativně ošetřena tak, aby prostě jsme mohli mít jaksi jistotu, že ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Bude použita správným způsobem.

 • Eduard JANOTA, ministr financí
  --------------------
  Že jsme, že jsme ty prostředky prostě řádně ošetřili, takhle bych to nazval.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Rozumím. Pane ministře, díky, že jste přišel do Událostí, komentářů, hezký večer, na shledanou.

 • Eduard JANOTA, ministr financí
  --------------------
  Hezký večer, na shledanou.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Tak, a komentář k současné makroekonomicky neradostné situaci bude mít Jan Macháček, komentátor týdeníku Respekt. Dobrý večer.

Jan MACHÁČEK, komentátor, Respekt
--------------------
Dobrý večer.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Čísla, byť jen zatím snad ve formě odhadů, jsou na stole. Co z nich podle vašeho názoru vyplývá pro české státní finance, například to, že jsou na pokraji opravdu velkého problému?

Jan MACHÁČEK, komentátor, Respekt
--------------------
Tak já myslím, že ten akutní problém není v evropském kontextu tak radikální a problematický. Já si myslím, že Evropská komise a vlastně i Evropská unie jako taková by přihlédla k tomu, že situace je mimořádná a ta maastrichtská kritéria v tuto chvíli při tak prudkém propadu průmyslu, exportu, který vlastně ve většině zemí Evropy probíhá, to není zas až tolik nic výjimečného. Kde ovšem je veliký problém, a to jsou, to tady pan ministr v podstatě řekl, jsou ty strukturální problémy českého rozpočtu v souvislosti s tím, co se akutně děje. Problém není v tom, že nezaměstnanost momentálně vylítne prudce nahoru, ale problém je v tom, že co přijde po tom, až se propad hospodářství zastaví a tam zatím pro příští rok se všeobecně očekává stagnace a vůbec nikdo netuší, co bude v těch příštích letech. To znamená, jaký bude motor vlastně globálního růstu, patrně nikdo neočekává, že bysme se mohli dostat do podobných čísel, jako jsme byli před dvěma lety třeba. Takže tam je problém v tom, že ta nezaměstnanost vylítne dost jako nahoru, ale patrně na té úrovni dlouho zůstane. Takže jakákoliv vláda bude muset přistoupit k poměrně radikálním reformám v tom, že bude muset sociální výdaje směřovat tak, aby měla dostatek peněz pro výplatu podpor v nezaměstnanosti, protože to je určitá samozřejmě civilizační věc, kterou, kterou v demokracii je třeba nějakým způsobem zařídit.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
To bezesporu, pane Macháčku.

Jan MACHÁČEK, komentátor, Respekt
--------------------
Ale osekat, osekat ty výdaje, které pro lidi, kteří práci mají, to znamená, všechny možné věci, jako jsou přídavky na děti a podobné pro lidi prostě, kteří normálně pracují a pracovat budou, tak tam bude potřeba samozřejmě radikálně ty sociální výdaje proměnit a škrtat.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Tak to je, to je výdajová stránka, o které jsem s panem ministrem Janotou mluvil. A co na té příjmové stránce. Bude potřeba a souhlasil byste v tom s pane ministrem, že minimálně na nepřímé daně bude potřeba sáhnout a v nějaké míře je zvýšit?

Jan MACHÁČEK, komentátor, Respekt
--------------------
To už je samozřejmě velmi politická věc a je potom otázka, co to, co to také udělá jako v době, kdy máte ekonomickou stagnaci a ještě budete zvyšovat daně, tak samozřejmě nějaký vliv na poptávku tady bude. Je asi logické a lepší využít daní spotřebních nebo DPH, to je asi pravda. A ještě bych dodal, že je důležité, aby vláda v rámci těch úspor, které bude muset, k nim budou muset přistoupit, se, pokud možno, snažila, aby vlastně sama nevyvolávala nezaměstnanost, což je velmi obtížné samozřejmě manévrování, ale v rámci těch škrtů jde o to, aby třeba, když, pokud bude se škrtat v infrastruktuře, aby, aby vláda prostě sama navrhovala na trh práce prostě další, další desetitisíce lidí, mimochodem nedávno odsouhlasila škrty v resortu obrany, to znamená, že sama bude vlastně propouštět tisíce lidí v resortu obrany a je otázka, jestli v období recese vlastně, kdy hrozí ještě další poptávkový šok, to znamená, na podzim vzroste ještě nezaměstnanost. Je otázka, co to psychologicky udělá, pravděpodobně to zvýší nechuť domácností utrácet. Takže vláda bude muset manévrovat tak, aby škrtala v rozpočtu, ale zároveň se pokoušela sama nezvyšovat nezaměstnanost.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Tolik Jan Macháček z týdeníku Respekt a jeho komentář, díky a hezký večer.

Jan MACHÁČEK, komentátor, Respekt
--------------------
Děkuju, na shledanou.


Zdroj: 27.7.2009, ČT 2, 22:30 Události, komentáře

Nejčtenější