Novinky

Nepodléhejme módní kritice

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Lidé MF

Dosud trvajícím módním trendem v některých západoevropských denících se stala kritika českého předsednictví EU. Češi si ale v čele unie nevedli špatně. Souhlasím s kritikou, že svrhnout vládu během předsednictví je výrazem politické nevyzrálosti. O tom již byla popsána spousta papíru. Méně už ale o agendě ministerstva financí, která v době předsednictví za probíhající krize nabyla prvořadého významu. Čechům se podařilo dosáhnout toho, že Evropu neovládl protekcionismus.

Víme, jaké fatální důsledky by to mělo pro mezinárodní obchod a pro malé exportně orientované ekonomiky českého typu.

Zároveň jsme trvali na tom, že zásahy do ekonomiky musejí respektovat elementární pravidla rovné hospodářské soutěže. Velkým úspěchem bylo ukončení mnohaleté diskuze o sazbách DPH. Členské státy budou moci do nižší sazby zařadit některé služby s velkým podílem práce na přidané hodnotě, což zmírní tlak na rušení pracovních míst. V červnu se ministři financí shodli na dodržování standardu OECD pro výměnu daňových informací a jeho aplikaci v rámci EU i ve vztahu ke třetím zemím. Dohoda o zásadní změně regulace a dohledu nad finančními trhy byla rovněž uzavřena za českého předsednictví. Přispěje k větší stabilitě finančního sektoru. Přijala se přísnější pravidla pro banky, zavedla se regulace pro ratingové agentury a vznikly speciální orgány pro koordinaci dohledu a vyhodnocování rizik pro finanční stabilitu. Uvedené příklady jistě neznamenají neúspěšné předsednictví.

Autor: Ivan Fuksa, první náměstek ministra financí


Zdroj: 23.7.2009, E15, rubrika Názory, autor: Ivan Fuksa

Doporučované

Nejčtenější