Novinky

Úspěchy České republiky v mezinárodních arbitrážích

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Lidé MF

moderátor
--------------------
Česká republika je v letošním roce stoprocentně úspěšná v mezinárodních arbitrážích. Za poslední rok stát odvrátil hrozbu zaplacení asi 44 miliard korun. Posledním úspěchem byla vyhraná arbitráž s lucemburskou společností European Media Ventures ve věci televize TV3. Arbitráže jsou většinou výsledkem smluv o ochraně investic z počátku devadesátých let. Smlouvy byly většinou pro Českou republiku nevýhodné. Loni v létě proto stát začal tyto dvoustranné dohody se zeměmi Evropské unie vypovídat. Za úspěšným posledním rokem podle ministerstva stojí agresivní postup v arbitrážích vedených proti České republice a také soustředění problematiky arbitráží pod jeden odbor, konkrétně do gesce ředitele mezinárodněprávního odboru ministerstva financí Radka Šnábla a s ním jsme teď ve spojení, přeji vám dobrý den.

Radek ŠNÁBL, ředitel mezinárodněprávního odboru ministerstva financí
--------------------
Dobré ráno.

moderátor
--------------------
Co konkrétně si máme pod agresivnějším přístupem ministerstva představit?

Radek ŠNÁBL, ředitel mezinárodněprávního odboru ministerstva financí
--------------------
Tak já bych si, s dovolením, vypůjčil větu bývalého ministra Kalouska, který to krédo stanovil velmi lapidárně, on říkal, o státní peníze je potřeba se starat stejně jako o peníze naše vlastní a já myslím, že to je, to je asi nejlepší ilustrace. My opravdu jsme se snažili změnit ten přístup z takového toho ryze úředního v tom negativním slova smyslu na takový ten přístup s použitím zdravého selského rozumu na jedné straně a využívání všech možností, které stát při té obraně má, na straně druhé.

moderátor
--------------------
To znamená jakých možností, třeba nasadili jste skutečná právnická esa, nebo jak si to představit?

Radek ŠNÁBL, ředitel mezinárodněprávního odboru ministerstva financí
--------------------
Přesně tak, ten, některé ty změny byly neuvěřitelně jednoduché a strašně efektivní, stát dlouhé roky arbitráže řešil tak, že vybíral právníky na základě výběrového řízení, kde jediným rozhodujícím kritériem byla cena, což samozřejmě samo o sobě vede k tomu, že dostanete velmi levnou službu, ale nic to neříká o tom, jak ta služba je kvalitní, takže samozřejmě první krok je zavedení kvalifikačních předpokladů, aby samozřejmě se neplýtvalo, ale aby se vybíralo mezi právníky s příslušnou kvalifikací pro tu konkrétní jurisdikci, kde se ta která arbitráž koná.

moderátor
--------------------
Dalším výrazným krokem bylo soustředění problematiky arbitráží pod jeden odbor, proč vlastně to řešení předtím bylo tak roztříštěné, ta agenda?

Radek ŠNÁBL, ředitel mezinárodněprávního odboru ministerstva financí
--------------------
Tak ono to zčásti vznikalo jakýmsi samovolným vzlínáním té agendy, protože ministerstvo financí nejprve do sebe nasálo bývalý Fond národního majetku, poté ještě Českou konsolidační agenturu, která skončila a ty agendy v podstatě zůstávaly postupně atomizovány, takže my jsme, když jsme začali řešit spor se společností Mittal, tak jsme zjistili, že jedna část ministerstva vede spor v Paříži a jiná část ministerstva vede s úplně jinými právníky spor v Londýně, zatímco proti nám stála společnost, která měla jedny právníky v obou městech, samozřejmě s naprosto dokonalou informační bází, protože sami sobě si to jistě řeknou, kdežto my jsme ani nevěděli, v které části baráku to je.

moderátor
--------------------
V současnosti čelí český stát asi desítce arbitráží. Do jaké míry ty poslední úspěchy České republiky zvyšují šanci na to, že žalovatelé více zváží možnou dohodu s Českem?

Radek ŠNÁBL, ředitel mezinárodněprávního odboru ministerstva financí
--------------------
Tak já si nemyslím, že by zvážili dohodu, já si myslím, že podstatným způsobem klesne počet zejména těch spekulativních žalob, protože celá řada arbitráží byla vedena jenom z titulu svůj vlastní osobní neúspěch zkusit hodit na stát a samozřejmě tím, že se řada arbitráží prohrála, i z titulu ne úplně efektivní obrany, tak pro řadu lidí to bylo povzbuzení, jakási poslední pojistka, jakým způsobem zkusit neúspěšný projekt přeměnit do projektu, z kterého je možno získat reálné peníze.

moderátor
--------------------
Takže budou zvažovat, jestli do toho půjdou, nebo ne vůbec.

Radek ŠNÁBL, ředitel mezinárodněprávního odboru ministerstva financí
--------------------
Já jsem o tom přesvědčen, že v tuto chvíli je zjevné, že spor se státem je drahá, dlouhá věc s velmi nejistým výsledkem, a to je ten signál, který jsme chtěli vyslat.

moderátor
--------------------
Říká ředitel mezinárodněprávního odboru ministerstva financí Radek Šnábl, děkuji vám za odpovědi, na slyšenou.

Radek ŠNÁBL, ředitel mezinárodněprávního odboru ministerstva financí
--------------------
Na shledanou.


Zdroj: ČRo Rádio Česko, 14.7.2009, 08:16, pořad: Událost dne

Doporučované

Nejčtenější