Novinky

Povolování interaktivních videoterminálů

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Nepřesnosti

Leschtina Jiří, Modlitbami proti hazardu, Hospodářské noviny, Názory, 8.7.2009, s.8

Ministerstvo se brání, že když nějaká společnost splní podmínky loterijního zákona, musí terminály povolit. To ovšem není vůbec jisté. V zákoně stojí, že povolení může být vydáno jen tehdy, když nedojde k porušení právních předpisů a narušení veřejného pořádku. Ale právním předpisem je i městská vyhláška, zakazující herny právě v zájmu veřejného pořádku!

Komentář MF

Autor se mýlí, neboť městské vyhlášky nemohou zakazovat herny jako takové (naopak prostory pro herny obce samy kolaudují). Pokud obec  vydá vyhlášku podle ustanovení § 10 písm. d) zákona o obcích (ve smyslu ustanovení § 50 odst. 4 zákona), týká se tato vyhláška pouze omezení provozování VHP. Povoluje-li Ministerstvo financí jinou hru než VHP, např. videoloterní terminály nebo elektromechanické rulety, není takovou vyhláškou omezeno a řídí se přímo zákonem č. 202/1990 Sb., nebot%u2C7 se jedná o herní zařízení technicky odlišné od „klasických„ VHP.

Doporučované

Nejčtenější