Novinky

První náměstek ministra financí Ivan Fuksa v rozhovoru pro Rádio Impuls o světové ekonomické recesi a povodních, které ovlivní rozpočet České republiky na rok 2010

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Lidé MF

Moderátor (Václav Moravec):
Pět až šest miliard korun, to jsou zatím poslední odhady škod, které napáchaly bleskové povodně. Například Jesenicko zasáhla velká voda v pátek večer. Oblast 18 obcí vyčísluje škody na zhruba miliardu. Tady jsou slova hejtmana Olomouckého kraje Martina Tesaříka.

Záznam Martina Tesaříka:
První souhrn předběžných odhadů škod na Jesenicku je přes miliardu, pokud se týká škod na majetku na Hranicku, tam ty škody jsou řádově ve stovkách milionů korun. Naším úkolem je samozřejmě neustále upřesňovat tyto částky tak, abychom jednak získali přesný přehled o škodách, ale také abych mohli o tyto peníze požádat vládu České republiky
.

Moderátor (Václav Moravec):
Říká hejtman Olomouckého kraje Martin Tesařík v rozhovoru pro Rádio Impuls. Nejen o následcích a škodách po bleskových povodních bude řeč v následujících minutách. Hostem Rádia Impuls je první náměstek ministra financí z ODS, Ivan Fuksa. Vítejte po čase u mikrofonu Impulsu, hezký dobrý večer.

Host (Ivan Fuksa):
Dobrý večer.

Moderátor (Václav Moravec):
Připomínám, že dnešní Impulsy jsme připravili díky našim posluchačům, své dotazy jste v průběhu dne psali a posílali formou sms zpráv na číslo 774 999 888. Pokud máte dál nějaké otázky na prvního náměstka ministra financí Ivana Fuksu, tak stačí, když je pošlete ve formě sms zprávy na číslo 774 999 888. Začněme onou výší škod, 5-6 miliard korun, to je ten první odhad. Jak významně se ještě podle Ministerstva financí může lišit, pane náměstku?

Host (Ivan Fuksa):
Tak může se lišit tím, že ten nárůst pravděpodobně asi bude tak jako při povodních v roce 2007 i v roce 2002. Ty první odhady byly poměrně realistické, nicméně s dalším dohledáváním těch škod se dá počítat s nějakým nárůstem plus 10-15 procent, ale je to jen a jen velký odhad. Nicméně my už dnes od začátku, kdy zasedala vláda i začala uvolňovat první peníze, které už v tuto chvíli by měly být v krajích, tak by, tak se odhadovala částka, že to bude přes pět miliard korun.

Moderátor (Václav Moravec):
Chápu-li to správně, podle vás by rozhodně, pokud se ta situace nezhorší, když dál i ve zprávách Rádia Impuls říkáme, že ty přívalové lijáky trápí Českou republiku a podle Českého hydrometeorologického ústavu ji budou ještě trápit asi do pátku, nejméně do pátku, takže by ony škody neměly přesáhnout deset miliard?

Host (Ivan Fuksa):
Tak to v tuhle chvíli umí říct jenom pánbůh.

Moderátor (Václav Moravec):
Ale říkáte deset procent až 15 procent, dáme-li tu částku šesti miliard jako první odhad škod?

Host (Ivan Fuksa):
Tak vycházím-li z teorie pravděpodobnosti, že by se cosi odehrálo znova podobného, že by se ty dvě tlakové níže potkaly a v jednom turbulentním proudu by se potkaly nad jedním místem, tak pravděpodobně, ať nás ten nejvyšší ochrání, asi ne, už.

Moderátor (Václav Moravec):
Dá se říci, že to je jediný dopad oněch bleskových záplav nebo vezme-li si, že jde o regiony s vysokou nezaměstnaností a s dalšími problémy, zároveň i s některými významnými podniky, takže ty i druhořadé škody budou daleko větší, protože výběr daní a tak dále?

Host (Ivan Fuksa):
Samozřejmě, ten dopad bude mít dominový efekt. V tuto chvíli je to škoda na majetku, především na infrastruktuře, vodovody, kanalizace. Samozřejmě, že to už ovlivnilo život jednotlivých privátních výrobních subjektů, takže byla určitě v některých subjektech i zastavena výroba, takže tady je stát připraven podat pomocnou ruku tak, jako v minulých povodních, prostřednictvím vstřícného přístupu ze strany České daňové správy, ale samozřejmě i další pomoc, nejenom ta první, ta 54milionová, která šla z Ministerstva financí a v tuto chvíli už by v jednotlivých krajích měla býti, ale zároveň i podpora ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva vnitra. A to jsou částky, které jsou de facto okamžitá rychlá reakce. Nicméně potom odstraňování těch následků z hlediska těch daňových povinností, tak máme opět připravený stejný scénář jako v minulých povodních a to se bude samozřejmě vyčíslovat, ty dopady do státního rozpočtu, s daleko větším odstupem.

Moderátor (Václav Moravec):
Můžete říci těm podnikatelům, kteří nás poslouchají v těch regionech, přišli o část majetku, jak se k nim Ministerstvo financí nebo daňová správa, respektive finanční úřady zachovají, co jste pro ně připravili?

Host (Ivan Fuksa):
Tak je to celá řada opatření, které jsou zveřejněny na webových stránkách Ministerstva financí, včetně České daňové správy. Konkrétně se jedná o prodlužování všech lhůt po podání daňového přiznání, podávání nebo poskytování odkladů, poskytování splátkových kalendářů, dále budou různé daně, které se týkají převodu nemovitostí, budou de facto odpuštěny, veškeré věci, které se týkají na pomoc tohoto subjektu, to znamená různé sbírky, různé dárcovské sms, jsou zproštěni od daně, zároveň kdokoliv dělá takovouto sbírku a poskytuje ty peníze, tak si ta firma může dát i do nákladů. Takže je to de facto pomoc těm firmám, které povodeň nepostihla a chtějí těmto regionům pomáhat, tak to budou mít v nákladech. To je celá řada, je to asi zhruba 20 opatření, které jsou teďko už, myslím, že od pondělka zveřejněny na webových stránkách Ministerstva financí.

Moderátor (Václav Moravec):
Chápu-li to tedy správně, když například posíláme dárcovské sms lidem skrze ony nevládní organizace, lidem v územích postižených povodněmi, tak daň z přidané hodnoty z nich není uplatňována a…

Host (Ivan Fuksa):
Není uplatňována a obdobně, když jako velký subjekt, jako velká firma poskytnete takovýto dar, tak si ho můžete dát do nákladů.

Moderátor (Václav Moravec):
Další kroky, které vy jako Ministerstvo financí chystáte, ta první částka uvolnění peněz do nějakých 99 milionů korun, což je usnesení vlády, které vláda schválila a vy říkáte, že ty peníze jdou už konkrétně do těch postižených obcí, k obyvatelům těch postižených obcí, jaké budou ty další kroky, to znamená, další pomoc, protože částka zhruba šesti miliard, ten první odhad, o kterém mluvíme, je přece jenom významnější než těch zhruba 99 milionů?

Host (Ivan Fuksa):
Tak těchto 54 milionů, který si rozdělily 24 Moravskoslezský kraj, 12 Olomoucký, 10 Zlínský, 8 Jihočeský, který už v tuto chvíli by měl být na cestě nebo by měl být v těch krajích, tak jeho využití je plně v kompetenci hejtmanů a krajských rad. Další okamžitá rychlá pomoc jde prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí, takzvané transfery pro jednotlivé samosprávy, které poskytují tuto, různé sociální dávky lidem v nouzi podle zákona 111 z roku 2006, tak státní rozpočet schválený na letošní rok počítal s částkou přes 7,3 miliardy korun a v tuto chvíli je možné, aby se postižení obraceli na obce, aby žádali o okamžitou pomoc v naléhavé situaci. Na to je možné poskytnout až 15násobek životního minima, myslím, že v tuto chvíli je to něco okolo 46 tisíc korun na osobu. Dále na pořízeních nějakých hmotných věcí, jako třeba lednička, pračka, věci potřebné k životu, tam je to desetinásobek, což je zhruba asi 31 milionů korun, no a dále obec může poskytnout i pomoc na různé složitosti na pořízení, například když jste ztratili doklady, potřebujete honem rychle vyřizovat nové doklady, potřebujete to pro pojišťovnu, potřebujete pro další, takže veškeré tyto náklady s pořizováním, i třeba náhradní ubytování, tak to budou kompletně v plné výši proplácet obce a samozřejmě stát jim ze státního rozpočtu prostřednictvím ministerstva bude na tyto výdaje poskytovat finanční prostředky. Dále je tu ještě jedna pomoc taková systémová ve věci uvolňování finančních prostředků na čerpání evropských peněz. Obce, které v tuto chvíli, ať jsou v jakékoliv fázi čerpání peněz z Evropské unie, tak se dostaly třeba do situace, že povodeň vyplavila veškerou projektovou dokumentaci, přišly o dokumentaci, přišly o další potřebné věci k vyřizování těchto věcí, zároveň ta povodeň jim vlastně nabourala realizaci výstavby těchto projektů, takže tady je zapotřebí okamžitě zaprvé kontaktovat samozřejmě příslušnou pojišťovnu, ale kontaktovat veškeré dotčené orgány, které s nimi pracovaly na tom a stát jim vyjde vstříc ve spolupráci s Evropskou unií tím, že se posunou veškeré termíny, zdůvodněné touto povodní, aby se nedostaly do situace, že by jim byly krácené tyto platby nebo že by měly nějaké penále.

Moderátor (Václav Moravec):
Jde tedy o rozsáhlou pomoc ze strany státu těm povodněmi postiženým oblastem. Také jsme se dozvěděli, že stát bude financovat většinu nákladů, které vznikly s odstraňováním povodňových škod. V Novém Jičíně to před několika okamžiky řekl ministr financí Eduard Janota. Jen na státní dopravní infrastruktuře, tedy na dálnicích, silnicích prvních tříd a železnici voda v celé zemi způsobila škody zhruba za dvě miliardy korun. To znamená, že oproti pátku se nám zdvojnásobilo to číslo, protože ještě v pátek zněly ty odhady jedna miliarda korun. Podle ministra financí Eduarda Janoty je možné na některé ty opravy použít dostupné finanční rezervy a ministr financí Eduard Janota ještě říká:

Záznam Eduarda Janoty:
Ať už to jsou prostředky rozpočtované jak ve státním rozpočtu, tak v rozpočtech krajů, kraje hodlají dát nemalé peníze taky na řešení tohoto problému, za třetí hodláme využít určité úspory, které zůstaly z financování povodní v roce 2006, pokud to situace vyžádá, tak budeme hledat i další zdroje formou úvěrů či jiných možností financování.

Moderátor (Václav Moravec):
Prohlásil v Novém Jičíně před několika desítkami minut ministr financí Eduard Janota a jeho slova zaznamenalo Radio Impuls. Hostem, první náměstek ministra financí Ivan Fuksa, počítáte s tím na ministerstvu financí, že by bylo solidární a že se při těch minulých záplavách na konci devadesátých let osvědčily povodňové dluhopisy, tedy že ti lidé, kteří chtějí pomoci, tak vlastně půjčí státu peníze a ten opraví například infrastrukturu v těch postižených oblastech. Počítáte s povodňovými dluhopisy?

Host (Ivan Fuksa):
Tak samozřejmě, samozřejmě budeme o tomto jednat, protože to je jeden z nástrojů, který v minulém období velmi účinně pomohl, poprvé v roce 97, byla na to dokonce kritika, že to bude nesmyslné, nicméně povodňové dluhopisy byly úspěšně vyprodány a skutečně úspěšně i zrealizovány ve slíbené, včetně slíbené marže, kterou si občané potom v těch daných letech mohli čerpat. Určitě to je jeden z nástrojů, který po vyčerpání všech okamžitých dostupných finančních prostředků a v té první rychlé reakci, tak jako druhý krok bude samozřejmě pomoc průmyslovým subjektům, pomoc zemědělcům, vyčíslení těch nákladů na tu, na rekonstrukci infrastruktury, železnice, silnice, také se budou hledat finanční prostředky právě pro potřeby Státního fondu dopravní infrastruktury.

Moderátor (Václav Moravec):
Kolik peněz v rezervách máte, protože víme, že. . .

Host (Ivan Fuksa):
800 milionů.

Moderátor (Václav Moravec):
800 milionů.

Host (Ivan Fuksa):
V tuhle chvíli 800 milionů korun. samozřejmě to stačit nebude, je to přímo, přímo v kolonce na ty takovéto nenadálé krizové situace budeme potřebovat řádově miliardy korun, no a proto se bude hledat buď varianta nějaké akutní úpravy státního rozpočtu, anebo případně uvolnění dalších finančních prostředků právě pro potřeby Státního fondu dopravní infrastruktury. Nicméně nechci předbíhat a v tuhle chvíli nejsem ten nejkompletnější, který byl říkal, za prvé uděláme toto, za druhé toto. Jsou to obecné nástroje, které jsou k dispozici a na kterých budeme pracovat.

Moderátor (Václav Moravec):
Říkáte tedy, že v těch rezervních fondech máte zhruba šestinu, nějakých 800 milionů na pokrytí těch prvních škod. Nicméně dá se logicky říci, že jestliže ten dnešní odhad povodňových škod zní nějakých šest miliard korun, zatím, takže se o tolik navýší deficit státního rozpočtu? Je možné mezi tím udělat rovnítko?

Host (Ivan Fuksa):
Já si myslím, že asi ne, nicméně v rámci těch jednotlivých dopravních staveb se bude muset udělat do určité míry, určit priority, to znamená holt některé stavby, které řádně byly naplánovány v některých regionech, tak holt se odsunou nebo se zrealizují v příštím roce, takže v tuhle chvíli to netvrdím, že to bude stoprocentně, že navýšíme rozpočet, že to sebereme z privatizačních příjmů a nasypeme to tam těch pět, šest miliard navíc, ale určitě to bude kombinace úspor, ale samozřejmě i posílení rozpočtu.

Moderátor (Václav Moravec):
Kolik jste schopni uspořit, dá se říci, že to bude tak půl na půl, to znamená polovina úspor a polovina navýšení schodku státního rozpočtu.

Host (Ivan Fuksa):
Já si myslím, že v tom, co je v té první fázi, respektive v následujících týdnech, kdy určitě nevytáhneme z klobouku pět, šest miliard a budeme je poskytovat, tak samozřejmě budeme na příslušných resortech chtít další úpravy, další úspory, takže varianta v první fázi možná 50 na 50 bude určitě jedno z rozumných zadání a potom v horizontu následujících měsíců, kdy se budou vyčíslovat konkrétní škody, tak se bude upravovat.

Moderátor (Václav Moravec):
Státní fond dopravní infrastruktury, tedy instituce, která když to laicky vysvětlíme, posílá peníze k nám do regionů v celé České republice, aby bylo možné stavět, opravovat silnice a dálnice. Když tady byl ministr dopravy Gustáv Slamečka před několika dny hostem Impulsů, tak zcela jasně řekl, že mu ještě chybí 20 miliard a požádá  ministra financí Eduarda Janotu o 20 miliard, protože ministerstvo dopravy splnilo svůj závazek a bude šetřit na výstavbě dálnic a silnic.

Host (Ivan Fuksa):
Parametry různé, ano.

Moderátor (Václav Moravec):
Přidáte těch 20 miliard, ještě navíc, když teď ministerstvo dopravy a Státní fond dopravní infrastruktury řeknou, škody zhruba za dvě až tři miliardy.

Host (Ivan Fuksa):
No tak, já si myslím, že tam ta diskuse intenzivně probíhá, požaduje se, aby to řešení měly připraveny obě dvě strany, to znamená, ne že poskytneme úplně všech 20 miliard a dáme je hned, ale chceme samozřejmě úspory i na druhé straně, na druhou stranu je zapotřebí říct, že Státní fond dopravní infrastruktury ve svém absolutním rozpočtu poslední rok, minulý rok, letošní rok, to jsou maximální čistky, které jsou v horizontu deseti let se nikdy takovéto rozpočty ve Státním fondu dopravní infrastruktury nevyskytovaly. Je pravda, že opakuju se, nebo opakujeme tyto informace, že to je způsobeno neuvěřitelnou rozestavěností a zahájení příprav dalších akcí nejenom dálnic, ale i obchvaty měst, je zapotřebí určit priority a říct, ano, jsme ještě k tomu v té tíživé situaci v té rozestavěnosti, máme tady navíc ještě povodně a je fakt zapotřebí určit priority a říct, toto v rámci odstraňování povodňových škod musíme trošku přibrzdit a pozastavit. Takže opět, budeme to řešit společně.

Moderátor (Václav Moravec):
Počkejte, není to tedy tak, že by dostal nějakou miliardu ministr dopravy, respektive Státní fond dopravní infrastruktury z těch 20, které chybí Státnímu fondu dopravní infrastruktury i po seškrtání, jak tvrdí ministr dopravy Slamečka.

Host (Ivan Fuksa):
No tak teď v tuto chvíli budeme skutečně řešit povodňové škody, to znamená, tady v těchto povodňových škodách skutečně si dokážu představit, že najdeme, najdeme třeba z privatizačních zdrojů, najdeme nějaké miliardy a poskytneme okamžité peníze na odstraňování těchto škod. Samozřejmě v horizontu několika měsíců, protože se ta stavba musí připravit, bude se to skutečně třeba čerpat až za tři, za čtyři měsíce a chci od toho oddělit těch, tu problematiku těch chybějících 20 miliard pro Státní fond dopravní infrastruktury, tam ten mechanizmus je nastartován a řeší se skutečně, skutečně úsporami a určováním priorit.

Moderátor (Václav Moravec):
A ne tím, že by ministerstvo ještě něco přisypalo?

Host (Ivan Fuksa):
Vždy to má nějaké řešení, ale částku konkrétní vám říkat nebudu.

Moderátor (Václav Moravec):
To znamená, že přisypete, neřeknete mi částku.

Host (Ivan Fuksa):
Budeme hledat ta řešení společně, částku v tuto chvíli nejsem kouzelník, nedokážu říct.

Moderátor (Václav Moravec):
Ale přisypáte.

Host (Ivan Fuksa):
Pravděpodobně budeme toto řešení zvažovat a budeme hledat řešení na obou dvou stranách.

Moderátor (Václav Moravec):
Tedy alespoň tak jasná odpověď na politika prvního náměstka ministra financí Ivana Fuksu, který je hostem Impulsů. Když se mluvilo o privatizačních výnosech, vy jste nejen prvním náměstkem ministra financí, ale zároveň ve vašem portfoliu tedy je privatizace. Privatizační výnosy, jaké privatizační výnosy vy můžete okamžitě využít na likvidaci následků letošních bleskových povodní?

Host (Ivan Fuksa):
Tak, Fond národního majetku má samozřejmě příjmy z privatizací, ale nejenom z privatizací, ale i z jednotlivých dividend, minimálně částka z ČEZu byla velmi zajímavá a tyto finanční prostředky jsou samozřejmě postupně rozpočtovány v daném roce v prvořadě na odstraňování ekologických škod standardně, každoročně ale i posilování Státního fondu dopravní infrastruktury, ale celá řada, asi 15 projektů, které jsou obsaženy v zákoně, na které se uvolňujou finanční prostředky. Opět i v tomto případě se ta situace bude přehodnocovat, jestliže například Moravskoslezský kraj je jeden z velkých potenciálních příjemců peněz na odstraňování ekologických škod až se zmapuje ta situace, tak se zjistí, že to, co bylo třeba naplánováno na odstraňování ekologických škod je zaplaveno, je poškozeno, takže v tuhle chvíli nemá smysl, pokud tam není železnice, silnice, tak tam dělat rekultivaci krajiny, tak tady potenciálně ty zdroje prostě jsou okamžitě udělat rozpočtovou změnu a tyto finanční prostředky použít na odstraňování škod s tím, že se negarantuje nebo s tím, že to není řešení, takže jim ty peníze na ty ekologické škody v tuto chvíli odebíráme, ale právě naopak se dělá jen a jen určování v tuto chvíli, určování priorit a . . .

Moderátor (Václav Moravec):
Uvažuje, uvažujete a můžete nám prozradit, jak velkou částku z těch privatizačních výnosů nebo možná z dividend ČEZu by mohlo ministerstvo financí uvolnit teď aktuálně na odstraňování těch povodňových škod?

Host (Ivan Fuksa):
Tak, v tuhle chvíli jsme se bavili o objemech, které jsou na silnicích a železnicích, takže si myslím, že je naprosto reálné mít v tuto chvíli připravenou částku jedna, dvě miliardy korun a samozřejmě, že to nejsou peníze, které by Státní fond dopravní infrastruktury čerpal okamžitě. To jsou věci, protože ty stavby se a ty rekonstrukce se budou dlouhodobě připravovat, prostě ty finanční prostředky na tu rychlou pomoc prostě k dispozici jsou i na to, aby se provizorně odstranily ty jednotlivé překážky na těch dopravních cestách, aby ten život mohl do několika týdnů v tom regionu začít fungovat standardně, i když třeba po provizorních mostech.

Moderátor (Václav Moravec):
Chápu-li to tedy správně, tak by škody, většinu škod na dopravní infrastruktuře, silnicích, dálnicích a železnici v těch povodněmi postižených oblastech mohly pokrýt právě výnosy z privatizace, respektive dividend ČEZu.

Host (Ivan Fuksa):
Určitě a myslím si, že nemůže vzniknout situace, aby některý region nebyl spojen se světem déle, jak 14 dní.

Moderátor (Václav Moravec):
A může stát v tom pomoci, řekněme, i rychlejším zadáváním těch zakázek, protože to se teď v této situaci ukazuje jako zásadní problém, protože je zapotřebí nad určitý objem vypsat výběrové řízení, což může zdržovat ty dopravní stavby?

Host (Ivan Fuksa):
Tak nejenom, že zákon o zadávání veřejných zakázek hovoří o naléhavé situaci, kdy tam samotný zákon toto už umožňuje, nicméně stát už tento signál vydal prostřednictvím stanoviska ÚHOSu, když už podal stanovisko nebo respektive prohlášení obcím a krajským samosprávám, že v této naléhavé situaci můžou realizovat zrychlené kroky právě v zadávání těchto zakázek v rámci odstraňování škod. Opět zase ten mechanismus je podrobněji ÚHOSem popsán a těm starostům je k dispozici, takže v této chvíli tak, jako při minulých povodních, se bude přistupovat tolerantně i ve vztahu k těmto zákonům, který umožní rychlejší zadávání těchto zakázek.

Moderátor (Václav Moravec):
Říká první náměstek ministra financí Ivan Fuksa, který byl aktuálním hostem dnešních Impulsů a to z toho důvodu, že Českou republiku dál trápí přívaly vody. Pokud bychom měli v rámci rubriky Štafetový kolík položit otázku hostovi následujících Impulsů, tím bude ministr životního prostředí Ladislav Miko, na co byste se ho zeptal?

Host (Ivan Fuksa):
Tak my jsme s panem ministrem v současné době intenzivně jednali ohledně velkého ekologického projektu. Musím říct, že když pan ministr byl nově jmenován v této funkci, tak se velice rychle s tímto projektem seznámil. Mimo jiné jsem ho poslouchal nebo neposlouchal u vás v rámci jeho vstupního rozhovoru, takže hledáme mechanismy, jak ještě tento projekt doladit…

Moderátor (Václav Moravec):
Jen dodám pro posluchače, že jde o ten velký obří ekologický tender až za 112-115 miliard korun.

Host (Ivan Fuksa):
Ale mnohdy špatně prezentován, že je psáno, že stát dá někomu zakázku za sto a více miliard. Naopak bude se soutěžit mechanismem, kdo dá nejnižší cenu, takže nebudeme dál a za druhé nebudeme někomu dávat jednorázově vysoutěženou cenu, ale ta se bude proplácet v horizontu 25, možná 30 let.

Moderátor (Václav Moravec):
Ale byl to Ladislav Miko, který k tomu měl zásadní námitky.

Host (Ivan Fuksa):
Tak, a právě z toho důvodu my jsme se sešli, myslím si, že jsme si tyto stanoviska naprosto vyjasnili, domluvili jsme se na tom harmonogramu, jak budeme komunikovat tak, abychom podali naprosto bezproblémovou pozici jako informaci do vlády a jakou bych mu mohl položit otázku?

Moderátor (Václav Moravec):
A propos, kdy vláda bude projednávat právě ten obří ekologický tender, proti kterému ministr životního prostředí Ladislav Miko, zítřejší host Impulsů, protestuje?

Host (Ivan Fuksa):
Já si myslím, že neprotestuje v tuto chvíli po naší diskusi, nicméně…

Moderátor (Václav Moravec):
To jste na něj naklekl a přidusil ho?

Host (Ivan Fuksa):
Ne, ne, ne, byla to naprosto férová a řekl bych velmi fundovaná několikahodinová diskuse i za účasti České inspekce životního prostředí a měl jsem z toho výsledku velkou radost. Musím říct teda, že na rozdíl od předešlých diskusí jsme v té diskusi postoupili velmi daleko v pozitivním slova smyslu. Nicméně kdy vláda bude projednávat, bude záležet jen a jen na panu premiérovi. Nás tlačí nebo my jsme vázáni technologickými termíny v rámci tohoto tenderu, do kdy musíme toto výběrové řízení uzavřít, do kdy musí ministr financí podepsat smlouvu s vítězem, ale tím nám termín nekončí. Pak už záleží jen a jen na premiérovi, jestli to bude premiér Fischer nebo jestli to bude premiér v další vládě, rozhodne, kdy se to bude projednávat ve vládě. A další věc ještě, jak stále hovoříme o metodě záchranné brzdy v okamžiku, kdy prostě vláda i výběrová komise zjistí, že ta cena prostě není pro stát zajímavá, tak vláda nemusí tento projekt schválit a tím pádem ten projekt končí a nerealizuje se. a navíc my jsme se s panem ministrem domluvili na tom, že potom, až firmy podají jednotlivé nabídky, tak pak ještě zpracujeme naprosto detailní finální odborné posouzení, kdy stát si nechá zpracovat studii finální, aktuální, kolik je skutečně reálná hodnota. Chceme ji právě nechávat zpracovávat až po tom výběrovém řízení, aby náhodou se ta informace nevynesla ven, v Čechách se takzvaně říká, že se v Čechách všechno vykecá. No a potom a to bude právě ten mustr, ten nástroj pro tu vládu, aby skutečně měla jistotu, že se má o co opřít a viděla, jo, tak toto je skutečně takovýto reálný odhad úplně ten nejčerstvější, firmy daly takovouto nabídku a ta cena na základě toho se ta vláda rozhodne, je to pro nás zajímavá nebo není to pro nás zajímavá cena. Jakou bych položil otázku? Jestli to vše, na čem jsme se domluvili a bude následně v rukách už ne přímo pana ministra, ale v rukách jeho úředníků, ale především České inspekce životního prostředí, tak jestli toto všechno bude v našich dohodnutých termínech zrealizováno.

Moderátor (Václav Moravec):
Ptal se první náměstek ministra financí Ivan Fuksa, který byl hostem dnešních Impulsů a odpověď uslyšíte zítra, pane náměstku.

Host (Ivan Fuksa):
Děkuji, budu se těšit.

Moderátor (Václav Moravec):
Děkuji za rozhovor.
Takové byly dnešní Impulsy, jak bylo řečeno, ministr životního prostředí Ladislav Miko nejen o povodních tedy, ale uslyšíte i odpověď na tuto otázku, výše položenou otázku. A přepis rozhovoru najdete na našich internetových stránkách, podívejte se na ně, na www.impuls.cz . Takové byly dnešní Impulsy, zítra zase po 18. hodině.


Zdroj: Rádio Imlpuls - Impulsy Václava Moravce , 30. června 2009, autor: V.Moravec -  rozhovor s prvním náměstkem ministra financí Ivanem Fuksou

Doporučované

Nejčtenější