Novinky

Příspěvky politickým stranám

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Nepřesnosti

Marie Valášková, Extremisté sahají po penězích státu, Hospodářské noviny, 2.6.2009, str. 3:

Ve volbách do Evropského parlamentu, kam kandidují, totiž stačí získat jedno procento hlasů a strana dostane 30 korun za každý získaný hlas. V posledních volbách takto získala třeba strana Pravý blok 825 tisíc korun. V parlamentních volbách je k tomu nutné získat nejméně tři procenta.

Komentář MF

K získání příspěvku na úhradu volebních nákladů (ve výši 100 Kč za odevzdaný hlas) stačí politické straně ve volbách do Poslanecké sněmovny PČR zisk 1,5 % z celkového počtu platných hlasů. K získání stálého příspěvku na činnost politických stran je potřeba získat ve volbách do Poslanecké sněmovny PČR alespoň 3 % hlasů. Stálý příspěvek činí ročně 6 000 000 Kč pro stranu a hnutí, které získaly v posledních volbách do poslanecké sněmovny 3 % hlasů. Za každých dalších i započatých  0,1 % hlasů obdrží strana a hnutí ročně 200 000 Kč. Obdrží-li strana a hnutí více než 5 % hlasů, příspěvek se nezvyšuje.

Doporučované

Nejčtenější