Novinky

Sazba daně z příjmů fyzických osob

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Nepřesnosti

MFDnes, 13.5., str.1, Josef Kopecký, Nové volební trumfy ČSSD:

Strana (ČSSD) chce zrušit zásadu, že všichni zaměstnanci odvádějí státu na daních stejně velké procento ze své mzdy. Chce se vrátit k několika daňovým pásmům.

Komentář MF

Jedna sazba daně z příjmů fyzických osob neznamená, že by zaměstnanci odváděli stejné procento bez ohledu na výši příjmu. Naopak díky systému slev na dani odvádí zaměstnanec s vyšším příjmem za jinak stejných podmínek vyšší procento ze své mzdy než zaměstnanec s nižším příjmem.

Doporučované

Nejčtenější