Novinky

Spory o závazky FNM

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Nepřesnosti

Stát odmítá zaplatit za dluhy, za které se zaručil, HN, 12.5., str.4, Marek Pokorný.

Stát platí zbytečně miliony korun. A to jen proto, že se nyní brání splnit to, co počátkem devadesátých let slíbil. Prostřednictvím dnes již neexistujícího Fondu národního majetku se totiž stát zaručil za všechny závazky bývalých státních podniků, které byly zprivatizovány do srpna 1993. Řada z nich přitom zkrachovala, aniž dluhy splatila.

Když má ale nyní stát jako ručitel platit, tak se tomu snaží vyhnout. A na soudu více než patnáct let poté leží stovka sobě navzájem velmi podobných žalob. Výsledek je jediný: stát kromě prohrané sumy musí zaplatit i úroky - a ty za uvedenou dobu dvojnásobně přesáhly původní dlužnou částku… Argument vlády je ten, že se stát zavázal pouze za základní dluh, ale ne za úroky. Jenže v předchozích případech Vrchní a posléze i Nejvyšší soud řekly, že Turkovič má nárok na zaplacení celé sumy.

Komentář MF

Jednalo se ovšem o závazky existující v době přechodu privatizovaného majetku z FNM na nového majitele. Předmětný nárok na úrok z prodlení měl v daném případě vzniknout až s odstupem několika měsíců, neboť samotný závazek byl splatný dle doložené faktury až poté, co privatizovaný majetek přešel z FNM. V době přechodu tedy nedošlo k prodlení s úhradou jistiny, tudíž neexistuje nárok na úrok z prodlení ani na jediný den, natož na celé období specifikované v žalobě.

Rozhodnutí Nejvyššího soudu se otázkou nároku na příslušenství v daném případě vůbec nezabývalo.

Nejčtenější