Novinky

Rozhovor s ministrem financí Eduardem Janotou - v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministr financí

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Bude to vláda úspor, žádné rozhazování, důchodcům se přidá jen absolutní minimum, úředníci, učitelé a policisté příští rok možná nedostanou navíc ani korunu a dokonce musejí počítat s propouštěním. Opravdu nastane tento černý scénář? Budeme se ptát. Hostem Dvaceti minut Radiožurnálu je nový ministr financí Eduard Janota. Zdravím vás do Poslanecké sněmovny, pane ministře. Dobrý den.

Eduard JANOTA, ministr financí
--------------------
Hezký podvečer.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane ministře, jste sice vláda úředníků, ale i ta musí získat důvěru ve sněmovně. David Rath a Zdeněk Škromach dnes pohrozili vládě, že by nemusela získat důvěru, pokud bude ministryně zdravotnictví trvat na poplatcích ve zdravotnictví. Co říkáte na tyto dnešní výhrůžky?

Eduard JANOTA, ministr financí
--------------------
No, podívejte se, já tomu neříkám výhrůžka, to asi byl názor pana poslance Ratha. Já musím říct, že mám obdobný názor jako paní ministryně zdravotnictví, protože opravdu si myslím, že ve financování zdravotnictví může nastat problém zejména příští rok, protože tučná léta příjmů z pojištění, zdravotního pojištění jsou tu tam, mzdy se zcela určitě sníží, vytvořené rezervy, které byly v minulých, v posledních dvou letech, jaksi pozitivně ovlivnily hospodaření, ty se postupně vyčerpají v letošním roce, takže chápu názor paní ministryně zdravotnictví, že má obavu, že pokud prostě se beze zbytku zruší regulační poplatky, že může nastat problém ve financování systému zdravotnictví.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Tedy vy byste poplatky také nechal, nerušil byste je.

Eduard JANOTA, ministr financí
--------------------
Já bych je taky nechal.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Může ale nastat situace, protože postoupily oba dva ty návrhy, jeden na zrušení úplné zdravotnických poplatků a jeden na částečné zrušení zdravotnických poplatků, postoupily ve sněmovně dál, dokonce už jsou ve třetím čtení, v pátek se tedy definitivně rozhodne. Co by podle vás nastalo, kdyby skutečně došlo buď k omezení, anebo k úplnému zrušení? Když by došlo k úplnému zrušení, tak tedy říkal jste, výpadek velký v příjmech ve zdravotnictví, ale problém by byl asi i to částečné omezení, když by přestali platit třeba důchodci.

Eduard JANOTA, ministr financí
--------------------
Podívejte se, já bych nechtěl spekulovat o tom, co může nastat, ale co by nastalo. Já jsem přesvědčen o tom, že tak velký výpadek příjmů nebude možné nahradit nějakou zvýšenou platbou státu, protože i ve státním rozpočtu bude na příští rok velmi těsno, takže z tohohle úhlu pohledu vidím v tom jako riziko určitého nedostatku zdrojů v systému zdravotního pojištění.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
A počítáte nebo připouštíte si vůbec tady tu variantu, která může nastat, že se budou muset potom najít ty peníze někde jinde?

Eduard JANOTA, ministr financí
--------------------
Já bych nechtěl spekulovat, pakliže jeden z těchto návrhů bude schválen, tak pochopitelně to ovlivní poměrně výrazně zdrojovou stránku celého systému zdravotního pojištění.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
A jste na to připraven? Víte, protože kdo je připraven, není zaskočen potom, pane ministře.

Eduard JANOTA, ministr financí
--------------------
Podívejte se, čemu říkáte být připraven?

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Jestli počítáte s tím, že by se tam musely najít nějaké peníze navíc.

Eduard JANOTA, ministr financí
--------------------
Pochopitelně muselo by se hledat řešení, to za prvé. To řešení může spočívat buď v tom, že se hledají zdroje, anebo že se hledají úspory. Já nevím, která varianta pak převáží.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Hm. Když jsme se bavili o tom, že David Rath a Zdeněk Škromach řekli, že by vláda nemusela získat důvěru, pokud bude ministryně zdravotnictví trvat na těch poplatcích ve zdravotnictví, myslíte si, že tedy to byla jen taková, řekněme, politická taškařice ve sněmovně, že to nemysleli vážně, že tato vláda důvěru dostane i od sociálních demokratů?

Eduard JANOTA, ministr financí
--------------------
O tom nebudu spekulovat určitě přes média. Je to věcí našeho pana premiéra a respektive šéfů politických stran, protože tato vláda vznikla na bázi dohody dvou nejsilnějších politických stran a já jsem z tohohle pohledu pouze jejím členem, takže nechtějte po mně žádné nějaké spekulace.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak, to říká ministr financí Eduard Janota a další velké téma, jak se bude v Česku šetřit? Jak na tom budou důchodci a jak státní zaměstnanci, řekneme si právě teď. Dvacetminut@rozhlas.cz, to je naše e-mailová adresa, můžete nám psát otázky na ministra financí Eduarda Janotu. Pane ministře, v Mladé frontě Dnes napsali, nastupuje vláda skrblíků. Považujete sebe za skrblíka?

Eduard JANOTA, ministr financí
--------------------
Tak, nevím, jestli jsem skrblík. Snad ani tak ne. Já si myslím, že nastupuje vláda, která má jediný cíl, sestavit smysluplný, úsporný státní rozpočet, protože když se bude chovat, řekněme, na tý výdajový straně tak, jak se chovaly vlády v minulých letech včetně toho fakticky rozpočtu na minulý a letošní rok, tak bychom dosáhli deficit někde v řádu 200 miliard, a to je určitě nepřijatelné. Protože je to velký náraz na zvýšení státního dluhu, je to určitý problém z pohledu financování dluhu, je to výrazné překročení maastrichtských kritérií v ukazateli podílu veřejných výdajů k HDP. Prostě je to daleko, daleko ne do měnové unie, ale od měnové unie, protože v tom případě bychom se dostali někde na 6,7 procenta deficitu a jak víte, základní kritérium pro možný vstup do systému směnných kurzů a poté do měnové unie jsou tři procenta.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Tři procenta. Ale i ten váš návrh, nebo alespoň to číslo, které vy jste uvedl v tisku, 150 miliard, znamená zhruba 4,7 procenta deficitu k HDP.

Eduard JANOTA, ministr financí
--------------------
Máte pravdu, a i při těchto poměrně velmi úsporných opatřeních, které hodlám připravit a navrhnout, prostě se nejeví reálné, že bychom během následujících dvou tří let byli schopni splnit tříprocentní kritérium.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Během následujících dvou tří let, ale teď k tomu číslu 150 miliard korun. Víte, protože deficit 150 miliard korun nám laikům připadá pořád jako ohromné číslo. Že to je pořád hrozně velký, hrozně velké zadlužování.

Eduard JANOTA, ministr financí
--------------------
Ano, to máte pravdu.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Jak to obhájíte, pane ministře?

Eduard JANOTA, ministr financí
--------------------
Ale uvědomte si, že ve srovnání s minulým rokem, že ve srovnání s minulým rokem nám vypadne téměř 160 miliard příjmů, to znamená, příjmů daňových a příjmů z pojistného, čili tady nastala úplně odlišná situace z pohledu rozpočtové bilance. My jsme byli kritizováni, a to myslím, že oprávněně, že Česká republika má poměrně špatnou strukturu výdajů státního rozpočtu. Převažují mandatorní výdaje, převažují výdaje, které souvisejí s úhradou státního dluhu, myslím tím úrokové náklady a málo jsme podle expertů a podle i mezinárodních institucí dávali prostředků do vědy, vzdělání, výzkumu, mnozí kritizovali i nedostatečné investice. Takže toto je, toto byl určitý fakt, tento fakt se znásobil, že nám propadly výrazně příjmy rozpočtu, takže se nám zvýšil výrazně deficit a takto zvýšený deficit pohlcuje další miliardy na obsluhu dluhu, to znamená, na úroky, čili jestliže jsme v letošním roce, jestliže v letošním roce budeme, jsme rozpočtovali úroky z financování státního dluhu zhruba ve výši padesáti miliard, tak ten příští rok, pokud se nám podaří sestavit státní rozpočet s deficitem okolo padesáti miliard, tak ty úroky dluhové služby se zvýší už o plných deset miliard.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Sto padesáti miliard jste chtěl říct. Řekl jste padesát miliard. Já jenom ...

Eduard JANOTA, ministr financí
--------------------
Pokud bude deficit 150 miliard, tak úroky dluhové služby na příští rok budou o deset miliard vyšší než letos, to znamená, budou atakovat hranici 60 miliard, a to jsou výrazné změny a takovéto nároky rozpočtu, ty vlastně vám omezují potom možnosti financování vědy, výzkumu, investic, prostě, a tak dále, čili abych to shrnul, struktura našeho rozpočtu byla v poslední době špatná, ten podíl mandatorních výdajů neklesal nebo klesal minimálně a v dnešní situaci, kdy výrazně poklesl ekonomický růst, kdy se výrazně zvýšila nezaměstnanost, kdy se výrazně snížily příjmy některých skupin občanů, tak ty pak jaksi čerpají prostředky z poměrně štědře nastaveného sociálního systému, a proto vznikají problémy.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Když, že vám do toho takhle skočím, když jste řekl, že ty rozpočty byly špatné, ale vy jste je sestavoval. Tak to je kritika do, sebe sama.

Eduard JANOTA, ministr financí
--------------------
V pořádku, já tu vaši kritiku beru v tom smyslu, že pochopitelně rozpočet, který jsem sestavoval nebo který jsem se svými kolegy sestavoval, předkládá ministr financí a ministr financí musí nejdříve materiál projednat jednak v rámci své politické strany, jednak v rámci vlády a poté v rámci parlamentu a to je o mnoha kompromisech, o mnoha změnách, takže zcela nikdy, v žádném případě nikdy ten návrh, který zpracovalo ministerstvo financí, nebyl návrhem konečným.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak, teď k tomu důležitému, co zajímá všechny lidi, já jsem si v Hospodářských novinách přečetla, že státní zaměstnanci by vůbec nemuseli dostat příští rok přidáno. Je to pravda?

Eduard JANOTA, ministr financí
--------------------
Je to pochopitelně, je to jeden z návrhů, úsporných návrhů. Jestliže chceme uspořit část výdajů, a to je pouze část výdajů vyjádřeno v jednotkách miliard korun, v případě nulového nárůstu my předpokládáme, že bude jediná možnost, pokud se zeštíhlí aparát toho či kterého ministerstva, tak je šance, že ten menší aparát bude mít možnost určitého růstu.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Takže když někde propustí pár zaměstnanců, tak ti ostatní mohou dostat přidáno.

Eduard JANOTA, ministr financí
--------------------
Ano. Já si myslím, že prostě ekonomický tlak, rozpočtový tlak, tlak přes peníze je daleko lepší metodou než prostě různé tabulkové snižování počtu lidí, protože v tom je vždycky kulišárna a nikdy za posledních, mohu říct, skoro dvacet let se ty záměry, které říkaly, vláda, ministerstva sníží počty lidí o dvě procenta a v každým roce, například to bylo kolem toho roku 2004 nebo i později, to se vždycky nějak prostě řešilo různýma výjimkama a různým neplněním nebo, respektive formálním plněním tím způsobem, že v tabulkách prostě byly neobsazena místa, že prostě maximálně odešli důchodci nebo lidi v penzijním věku a podobně.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane ministře, teď jste nepotěšil pochopitelně státní zaměstnance, tak uvidíme, jestli potěšíte důchodce. Ti dostali letos přidáno v průměru kolem tří stovek. To příští rok dostanou méně?

Eduard JANOTA, ministr financí
--------------------
Podívejte se, je rozdíl, je nutný pohled, při jaké míře inflace. Jestliže předpokládáme, že míra inflace bude někde okolo jednoho procenta, tak já říkám, že prostě by valorizace měla být minimálně v zákonné výši, čili není pravda, že někdo chce.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Takže kolem dvou set korun by mohli v průměru dostat?

Eduard JANOTA, ministr financí
--------------------
Já jsem viděl propočet, bylo to asi 230 korun, tak nějak zhruba kolem té částky.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Průměrně že by dostali příští rok důchodci přidáno 230 korun.

Eduard JANOTA, ministr financí
--------------------
Ale znova zdůrazňuji, při jednoprocentním odhadu míry inflace. Pochopitelně není to mnoho, ale prostě ta situace není jednoduchá. Pokud se nám rozpočtové hospodaření, a to já bych si velmi, velmi nepřál, vymkne z rukou, jako se to stalo například v Lotyšsku, tak tam, nebo i v Maďarsku, můžeme říct, ale v tom Lotyšsku jsem četl poslední údaje, které říkají, že tamější rozpočet aby skončil deficitem do pěti procent veřejných výdajů k HDP, to proto, aby mohlo Lotyšsko čerpat půjčky z mezinárodního fondu, tak tam se krátí výdaje státního aparátu o třicet procent.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Nechme Lotyšsko, pane ministře, pojďme zpátky do České republiky, protože zase nemáme tolik času, abychom tady řešili dál, protože důležitá věc, budou volby. Vy znáte politiky, před volbami naslibují různé věci, takže když uvidíme jako voliči různé plakáty, že někdo bude slibovat, že přidá důchodcům, státním zaměstnancům, tak nemáme politikům skákat na špek, protože na to holt nebudou peníze.

Eduard JANOTA, ministr financí
--------------------
Na to odpovím tak, že ...

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
A politici mohou slibovat, co chtějí.

Eduard JANOTA, ministr financí
--------------------
Na to vám odpovím tak, že vláda Jana Fischera ten návrh státního rozpočtu pochopitelně projedná, předloží do Poslanecké sněmovny 30. září a 9. října budou volby a co bude poté, co už, tuto otázku teďko vám neumím odpovědět.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Ale nicméně vy ten rozpočet sestavíte, pošlete, jak jste říkal, do konce září do sněmovny, ale jak dalece je potom možné v tom rozpočtu ještě dělat různé úpravy? Tam už také mnoho možností není.

Eduard JANOTA, ministr financí
--------------------
Tak, na to je jednací řád sněmovny a na to jsou rozpočtová pravidla. Přece Poslanecká sněmovna v rámci prvního čtení schvaluje základní konturu rozpočtu, to znamená, celkové příjmy, celkové výdaje, saldo a vztahy na místní rozpočty a státní fondy a jestliže tento rozpočet odmítne, tak se vrací vládě a vláda musí rozpočet přepracovat podle dispozic, které jí Poslanecká sněmovna doporučí. Ale to už je prostě o jiném rozpočtu potom.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak, už teď je ve sněmovně návrh protikrizových opatřeních, na kterém se dohodla bývalá vláda se sociálními demokraty. Pojďme vzít jeden bod, který je velmi kontroverzní a o kterém se hodně debatovalo. Dočetla jsem se, že vám se nelíbí šrotovné. Budete tedy jednat se sociálními demokraty, pro které je šrotovné velmi důležité, aby šrotovné vypadlo z toho balíku protikrizových opatření? Jasná odpověď, prosím.

Eduard JANOTA, ministr financí
--------------------
Jasná odpověď na nejasnou otázku. Já jednat patrně nebudu, protože jednaly politické strany a ty se dohodly. Sociální demokracie a ODS.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak se zeptám jinak, že šrotovné by se nezavádělo na podzim.

Eduard JANOTA, ministr financí
--------------------
Já vám na to odpovím tak, že pokud bude schváleno v rámci společných dohod, tak pochopitelně pokud bude schválený i termín, tak já ho budu muset respektovat, respektive vláda Jana Fischera ho bude muset respektovat, ale protože momentálně nevidím prostor nějakých rezerv na to, abychom mohli vydávat finanční prostředky na věci, které souvisí se šrotovném, tak proto bude muset být část jiných výdajů rozpočtu na letošní rok zkrácena a takto vzniklé úspory mohou být pak použity na šrotovné. To je pak jako výsledek konkrétních kroků, které budou následovat. Čili podstatný bude, zda bude shoda politických stran na tom, aby šrotovné v tom smyslu podpory produkce automobilů ve smyslu podpory ekonomiky bude schváleno, či nikoliv.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Řekněte, pane ministře, ještě jednu důležitou věc. Vy když jsme se bavili o rozpočtu, o tom, jaké máme deficity, tak vy jste řekl, že za takové dva až tři roky bychom mohli začít plnit kritéria, která jsou důležitá pro přijetí společné evropské měny euro. Když si vzpomeneme, tak premiér Mirek Topolánek v lednu říkal, že prvního listopadu by jeho vláda chtěla oznámit termín přijetí eura, Topolánkova vláda už není, vy pokud ještě budete prvního listopadu u moci, byť už bude po volbách, tak možná ještě nebude sestavena nová vláda, tak vy byste byli schopni třeba určit nějaký termín?

Eduard JANOTA, ministr financí
--------------------
Já si myslím, že ta otázka dneska stojí jinak. Já si myslím, že kterýkoliv premiér, který bude vládnout 1.listopadu, předstoupí před sněmovnu, předstoupí a sdělí, že prostě kritéria potřebná pro vstup do systému směnných kurzů plníme v těch a těch parametrech, nebo respektive neplníme, zcela určitě nebudeme plnit, tak že prostě vstup do systému směnných kurzů za těchto podmínek není možný. Čili ta a jestli prostě bude někdo spekulovat a odhadovat, jestli budeme plnit ta kritéria v roce 2012 nebo 2013 nebo nevím, v kterým roce, to už je jiná věc, ale já myslím, že každý bude muset vycházet z konkrétní reality, a tou konkrétní realitou bude stav veřejných financí k tomu datu.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
A když se mluvilo dřív před pár měsíci ještě se objevoval termín 2013, že by to byl reálný termín pro to, abychom měli euro, připadá vám to jako úplně vyloučeno v tuto chvíli, ten termín?

Eduard JANOTA, ministr financí
--------------------
Podívejte se, já mohu říct, že v letech 2006, 2007 jsme tato kritéria plnili. Za rok 2008 jsme je splnili rovněž, tam byl sice problém nikoliv deficit, ale vyšší míra inflace, nicméně ta situace od letošního roku je diametrálně odlišná a my prostě to základní kritérium neplníme, takže se vůbec nemůžeme bavit o tom, pokud a já v to, to si nemyslím, by nebyly změkčeny podmínky, ale z těch signálů, který máme, tak asi Evropská unie nebude změkčovat podmínky pro vstup dalších zemí do systému směnných kurzů a do měnový unie.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Tedy termín 2013 vyloučen, další termíny?

Eduard JANOTA, ministr financí
--------------------
Já prostě říkám, že první možný termín pro vstup do systému směnných kurzů, to znamená, dva roky před vstupem do měnový unie bude ten, kdy dosáhneme tříprocentního deficitu k HDP maximálně za veřejné rozpočty.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
To jsou slova ministra financí Eduarda Janoty. Dokončí tato vláda privatizaci ČSA a jakou má vůbec tato letecká společnost hodnotu? Zeptáme se, počkejte si. Hodně se o tom mluví, pane ministře, že tato vláda, byť je úřednická, by mohla udělat jednu velkou privatizaci, a tou je prodej ČSA. Dokončí podle vás tato vláda prodej aerolinek a kdy by mohlo být jasno?

Eduard JANOTA, ministr financí
--------------------
Podívejte se, na privatizaci ČSA se pracuje, ta privatizace probíhá, víte, že ze čtyř subjektů potencionálních zájemců zůstali dva a tito dva předloží cenové nabídky, které budou vyhodnoceny někdy, řekněme, koncem srpna, počátkem září. Takže ten proces je v běhu a není důvod jakkoli ho zdržovat, urychlovat či do něj zasahovat.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Vy jste mluvil před časem o tom, že v dobrých časech měla ČSA hodnotu 5 miliard korun, teď jsou špatné časy, jakou má podle vás ta společnost hodnotu?

Eduard JANOTA, ministr financí
--------------------
Podívejte se, já teďko tady nebudu spekulovat veřejně, jako jakou má ČSA hodnotu. Já vím stejně jako experti, kteří dneska, myslím experti a zájemci investoři, kteří dneska zkoumaj podklady o hodnotě firmy, a tak dále, kolik ta firma hodnotu má, nicméně původní představa byla, že ten výnos z privatizace bude někde kolem čtyřech, pěti miliard. Jak to bude doopravdy, to teďko bych v dané chvíli nechtěl nějakým způsobem spekulovat.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Ale pod cenou byste to neprodal. Pod 4 miliardy.

Eduard JANOTA, ministr financí
--------------------
Teď je otázka, jestli ta částka pod cenu jsou zrovna 4 nebo jestli to není 3,5, to je jedna věc, to bych nechtěl teďko takto jaksi formulovat. Na druhé straně kdybych, jak říkáte vy a podsouváte mi, neprodal, tak musím vědět, co bude dál. Jaké kroky se přijmou pro to, aby ta firma nějakým způsobem fungovala dál, takže ono to je trochu složitější.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak, pojďme trochu k vám, protože když si člověk pročítá váš profil, tak vy jste byl 30 let na ministerstvu financí. Po revoluci jste potom začal sestavovat rozpočty, dokonce se vám začalo přezdívat Pan Rozpočet. Řekněte mi, pane ministře, která doba na ministerstvu byla pro vás nejhorší?

Eduard JANOTA, ministr financí
--------------------
Tak, já teďko bych tak, pokud oddělíme působení, řekněme, po roce 90, to znamená, po roce 89, tak velmi složité období bylo to počáteční, protože jednak ty rozpočty se začaly dělat úplně jiným způsobem, bylo to úplně něco jiného a byly tady obrovské, řekněme, majetkové, finanční přesuny v souvislosti s dělením republiky, takže to byla pro mě jednak spousta práce, ale velká škola. Takže celkem ten počátek byl těžší i protože i já jsem se ještě hodně, hodně musel učit. No, a tak poté ...

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Když vidím jedno období já, je to období, kdy nastoupil na ministerstvo Vlastimil Tlustý. Ten když se stal ministrem, tak vás po několika týdnech odvolal. Řekněte, vyříkali jste si to někdy s Vlastimilem Tlustým?

Eduard JANOTA, ministr financí
--------------------
My jsme si to nikdy nevyříkávali, my jsme v podstatě zjistili, nebo respektive já jsem zjistil, že za podmínek, které tehdy fungovaly na ministerstvu, tam bych nemohl pracovat, takže jsem prostě reagoval na určité nepodložené zprávy, které vyšly v médiích, které byly podepsané mým jménem, aniž jsem já vůbec o nich věděl, takže já jsem prostě reagoval, jak jsem reagoval, jsem je popřel, no, a pan tehdejší ministr Tlustý mě v podstatě vyhodil, čili to byl prostě krok, který vlastně se z jeho strany dal očekávat.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Máte mu to za zlé dodneška?

Eduard JANOTA, ministr financí
--------------------
V podstatě mu to za zlé mám, protože já jsem ho znal předtím, my jsme normálně spolu komunikovali, já jsem ho znal coby předsedu rozpočtového výboru, znal jsem ho i coby Vlastimila Tlustého, takže pochopitelně ta jeho reakce mě překvapila, ale musím zas na jeho obranu říct, že on byl dost pod vlivem svých, řekněme, poradců, kteří ale bohužel o té problematice ministerstva financí, o rozpočtu, nevěděli vůbec nic, nicméně si jaksi uzurpovali pravomoc řídit mě coby náměstka anebo mé úředníky a já jsem pochopitelně toto nechtěl připustit, tak proto vznikly první konflikty, které se vyhrotily až tak, že jsem vlastně musel z ministerstva odejít.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Řekněte upřímně, šel byste s Vlastimilem Tlustým na pivo?

Eduard JANOTA, ministr financí
--------------------
S Vlastimilem Tlustým jsem na pivo od té doby pochopitelně nešel, ale s Vlastimilem Tlustým jsem se párkrát potkal, letos jsme se pozdravili, a to je asi tak vše.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Ministr financí Eduard Janota byl hostem Dvaceti minut Radiožurnálu. Díky za to. Na shledanou.

Eduard JANOTA, ministr financí
--------------------
Na shledanou.


Zdroj: 12.5.2009, ČRo 1 - Radiožurnál, 17:30 Dvacet minut Radiožurnálu

Nejčtenější