Novinky

Novela zákona o bankách jde do parlamentu

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Lidé MF

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Vláda dnes schválila další nástroj pro boj s ekonomickou krizí. Novelu zákona o bankách. Jestli projde parlamentem a podepíše ji i prezident, mohl by stát v budoucnu převzít banku, která se ocitne ve vážných potížích. O podrobnostech zákona teď s náměstkyní ministra financí Klárou Hájkovou, dobrý večer.

Klára HÁJKOVÁ, náměstkyně ministra financí
--------------------
Dobrý večer.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Paní náměstkyně, za jakých okolností tedy, pokud, jak už jsem řekla, schválí zákon, novelu zákona parlament, podepíše prezident, pokud se to stane, za jakých okolností by stát mohl převzít banku v potížích?

Klára HÁJKOVÁ, náměstkyně ministra financí
--------------------
Tak, stát by mohl převzít banku v potížích pouze v případě, kdy by skutečně došlo na nějakou kritickou situaci. To znamená, kdyby některá banka se blížila skutečně problémům, tak by stát nebo jakákoliv jiná komerční banka mohla převzít banku do, do, pod svou správu.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Jak by takové převzetí v praxi vypadalo?

Klára HÁJKOVÁ, náměstkyně ministra financí
--------------------
Takové převzetí by vypadalo tak, že bysme všechna aktiva té banky v potížích přecenila nezávislým znalcem a vlastně za to ocenění by ta komerční banka a nebo potažmo stát, pokud by žádná komerční banka neměla zájem odkoupit tuto banku v potížích, nabyl tu banku v potížích.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Pokud jde o stát, bude zřizovat na základě novely zákona o bankách, nějaký speciální finanční úřad, který by měl právě převzít banky, které by mohly mít v budoucnu potíže?

Klára HÁJKOVÁ, náměstkyně ministra financí
--------------------
S tím nepočítáme, protože my toto opatření pokládáme za preventivní, je to opatření, které zavádějí všechny ostatní státy Evropské unie a my nepředpokládáme, že by se vůbec něco takového v Evropské unii stalo ani v České republice a nepředpokládáme teda, i kdyby na to, nedej bože došlo v České republice, že bychom zakládali nějaký další úřad, to v žádném případě.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
To znamená, já si totiž neumím úplně představit, jakým způsobem by to tedy stát udělal. Ta rizika by převzala vláda?

Klára HÁJKOVÁ, náměstkyně ministra financí
--------------------
Ano, ta rizika by převzala vláda. Nicméně pokud by to bylo na základě zákona a v jeho mezích, tak by nedocházelo vůbec k takovým případům, ke kterým například došlo při privatizaci IPB v 90. letech a proto my zavádíme tu zákonnou normu, která by vymezila ty, ty mantinely k tomu, jak může de facto stát vstoupit do nějakých vlastnických práv k bance.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Pokud jde o komerční banky, které by přejímaly rizika těch vlastních kolegyň, které by na tom nebyly zrovna nejlíp, ty by se mohly rozhodnout, že to neudělají, i když je stát osloví?

Klára HÁJKOVÁ, náměstkyně ministra financí
--------------------
Ano, samozřejmě. Většinou dochází k té situaci, když nějaké komerční banka jakoby přechází k problémům, tak primárně se tím žadatelem o to nabytí stávají ostatní zdravé komerční banky. Ony samozřejmě nemohou být nuceny ani státem ani kýmkoliv jiným k tomu, aby přezvaly tu banku v potížích a nicméně může k tomu i dojít, že by se některé komerční banky rozhodly, že tu banku v potížích převezmou.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Vy už jste, paní náměstkyně, zmínila, že v současné době v České republice nehrozí, že by některá banka potřebovala podobnou pomoc. Ale v jakém stavu jsou české banky, podle zjištění ministerstva financí?

Klára HÁJKOVÁ, náměstkyně ministra financí
--------------------
Tak, v současné době, my jsme pochopitelně v úzkém vztahu s Českou národní bankou, analyzujeme dennodenně stav na českém finančním trhu, na českém bankovním trhu a skutečně nehrozí jakékoliv ohrožení jakékoliv komerční banky v České republice.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Novela zákona o bankách přiznává větší manévrovací prostor i České národní bance, centrální bance. O co se jedná?

Klára HÁJKOVÁ, náměstkyně ministra financí
--------------------
Ano, to je pravda. My v té novele umožňujeme České národní bance využít nové kompetence, které by mohly jaksi využít bankéři České národní banky k tomu, aby jaksi preventivně zasáhli v případě, že by se domnívali, že některé bance hrozí potíže, to znamená, mohli by, dejme tomu, přijít určitá opatření k nápravě, která jsou v současné chvíli nestandardní, to znamená, mohlo by dojít k určitému třeba navýšení kapitálu nějaké banky a nebo by mohlo dojít k nějakému omezení například transakcí, které banka, které banka provozuje, nebo které banka chce udělat.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Už jsem se zmínila, že novelu musí odsouhlasit parlament a prezident republiky. Vy máte zjištěno, jakou podporu by případně tento návrh mohl mít ve sněmovně?

Klára HÁJKOVÁ, náměstkyně ministra financí
--------------------
Ano, my předpokládáme, že tato novela je ryze technická a že je preventivní. Je to určitá součást takového protikrizového balíčku a předpokládáme, že jako technická novela by měla nalézt podporu v parlamentu.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Tedy za jak dlouho by mohla začít platit, když odmyslíme všechna ta legislativní, všechny ty legislativní procedury, které ji ještě čekají?

Klára HÁJKOVÁ, náměstkyně ministra financí
--------------------
Tak, my bychom chtěli rádi požádat parlament, aby schválil v Poslanecké sněmovně tuto novelu v prvním čtení, takže předpokládám, že by to mohlo projít v průběhu jara a v průběhu léta tohoto roku, by mohla nabýt účinnosti.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Tolik Klára Hájková, náměstkyně ministra financí. Děkuji vám za informace a přeji hezký večer.

Klára HÁJKOVÁ, náměstkyně ministra financí
--------------------
Vám také. Na shledanou.


Zdroj: 27.4.2009, ČRo 1 - Radiožurnál, 21:00 Stalo se dnes

Nejčtenější