Novinky

Státní pokladně fiasko nehrozí

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Lidé MF

V článku o Integrovaném informačním systému Státní pokladny (IISSP) se objevila nepřesnost. Spuštění IISSP není závislé na schválení zákona o Státní pokladně ani nebude předem určovat jeho znění (Miliardové zakázce hrozí fiasko, HN 17. dubna).

Po zkušenostech ze zahraničí bude totiž informační systém pracovat na základě stávajících norem a kompetencí, neboť funkce Státní pokladny bude zajišťována Ministerstvem financí ve vazbě na ČNB. Nebude tedy tvořit zvláštní instituci jako na Slovensku.

Připravovaný český zákon o Státní pokladně bude primárně určovat vztahy mezi jednotlivými normami a procesy týkajícími se řízení veřejných financí. Informační systém IISSP je navrhován tak, aby mohl pružně reagovat na případné změny zákonů. Rozhodně tedy není pravda, že by jakékoli zásahy do systému norem veřejných financí znamenaly nepoužitelnost budovaného systému. Výběrové řízení na dodavatele tohoto systému bylo pod silnou veřejnou kontrolou a byli s ním opakovaně a s předstihem seznamováni i poslanci. Citlivé údaje o dodavateli byly na jeho přání začerněny, protože ministerstvo financí nemůže porušovat obchodní zákoník a riskovat mnohamilionové žaloby na náhradu škody.

V současné době vrcholí na ministerstvu financí příprava tzv. Cílového konceptu, tedy zapracování všech norem a funkcionalit, včetně jejich provázanosti na takřka 700 státních organizací, do návrhu informačního systému IISSP. Ve třetím čtvrtletí letošního roku by měla být hotova a testována pilotní verze systému. Následně bude zahájeno školení uživatelů ze státní správy.

IISSP bude spuštěn na začátku příštího roku. Mezi hlavními přednostmi bude přehlednější a levnější správa veřejných financí a okamžitá kontrola jejich vynakládání. To podstatným způsobem ovlivní správnost rozhodování státního aparátu v době hospodářského útlumu i pružnější reakci při ozdravování ekonomiky.

Pavel Nevšímal, ředitel projektu IISSP na Ministerstvu financí ČR


Zdroj: 22.4.2009, Hospodářské noviny, rubrika  Názory

Nejčtenější