Novinky

Cena za sanaci starých ekologických zátěží

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Nepřesnosti

Ekonom,  16.4.2009, Nejenom popeláři, Alice Olbrichová.

1/ Jde o sanaci ekologických zátěží ve firmách privatizovaných v 90. letech. Za likvidaci odpadů v průmyslových areálech se tehdy zaručil stát. Nevypořádané závazky odhadlo ministerstvo financí na 114 miliard korun.

Komentář MF

Částka 114 miliard není odhad nákladů, ale administrativně a historicky daná hranice, do které se v tuto chvíli stát zavázal škody hradit. (Ovšem stát musí uhradit odstranění všech škod, ať je to v součtu více nebo méně.) Toto číslo je dané historicky a nemá vypovídací hodnotu o skutečné výši škod. Skutečnou reálnou výši nákladů zjistíme až z podaných nabídek uchazečů.


2/ Mluvčí ministerstva Ondřej Jakob uvedl, že stát vítězi uhradí 114 miliard, i kdyby práce stály více.

Komentář MF

Za prvé, podle cenové nabídky se vláda rozhodne, zda s vítězem smlouvu podepíše, anebo ne. Pokud bude vláda považovat cenu za příliš vysokou, soutěž zruší a stát nezaplatí ani korunu. Za druhé - pokud už vláda uzavření smlouvy schválí - stát neuhradí 114 miliard, ale právě nejnižší nabídnutou částku. (To, že ji nebude možno dodatečně navyšovat, je pravda a je to velká výhoda komplexní zakázky oproti stávajícímu průběžnému odstraňování.)

Doporučované

Nejčtenější