Novinky

Kalousek: Nepřísluší mi hodnotit ekonomiku USA

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministr financí

Summit G20 přinesl především domluvu na transformaci mezinárodního měnového fondu a dohodu o nová regulační pravidla. »Summit splnil očekávání, podpořil především otevřenou ekonomiku a tržní hospodářství,« řekl českým novinářům ministr financí Miroslav Kalousek.

* HN: Jak jednání vypadalo?

Je pozitivní, že už se delegace navzájem netlačily do žádných dalších fiskálních stimulů jako před 14 dny na setkání ministrů, teď už se řešily spíše plány na obnovu, které jednotlivé země přijaly a vyčíslovaly se fiskální stimuly a jejich efekty na ekonomiku.

* HN: Očekávaly se spory ohledně přijetí dalších přísnějších regulací. Došlo k nim?

Já to nevnímám jako spor. Aby začaly fungovat ty jednotlivé plány, je třeba, aby byla obnovena důvěra ve finanční trhy. To samozřejmě předpokládá zavedení kvalitnější – kvalitnější, nikoli přísnější – regulace. Tomu budeme věnovat podstatnou část neformálního jednání Ecofinu. K tomu patří samozřejmě i dohled nad daňovými ráji a dosud neregulovanými institucemi. Všechny země jsou zajedno, že nějaké regulaci musí být podrobeny a že je tedy třeba vyvinout velký tlak na všechny země, aby dodržovaly parametry OECD. Tam samozřejmě byla diskuse o tom, jestli zveřejňovat seznamy, jak jsou země ochotné tato pravidla dodržovat. K žádným sporům ohledně fiskálních stimulů ale nedošlo.

* HN: Přesvědčila vás americká delegace, že jejich ekonomická politika není cestou do pekel?

Kdo jsem já, abych hodnotil největší ekonomiku světa? Nejsem přesvědčen, že krize, která vznikla jako kultura zadlužování, může být překonána dalším zadlužováním. Jsem také rozpačitý, když se vyčlení velké množství peněz a teprve pak se rozhoduje, na co konkrétně se použijí. Jsem rád, že se teď Evropská unie soustřeďuje na efektivitu místo toho, aby přijímala další fiskální opatření.

* HN: Kolik získal Mezinárodní měnový fond?

Země G20 zvýší kapitál MMF o 500 miliard dolarů, takže fond by měl mít k dispozici trojnásobek dosavadního objemu 250 miliard dolarů. Dalších asi 250 miliard dolarů je určeno na rozšíření programu zvláštních práv čerpání v rámci MMF, na podporu obchodu je vyčleněno rovněž 250 miliard dolarů.

* HN: Budou se nějak posilovat pravomoci Mezinárodního měnového fondu?

Budou se měnit pravomoci, Mezinárodní měnový fond bude výrazně posílen, aby mohl fungovat jako instituce posledního věřitele a přišel na pomoc ekonomikám, které se ocitly v problémech. Bude také posílena jeho úloha včasné signalizace rizik a monitoringu. Nebudou se tedy měnit jeho rozhodovací pravomoci, ale jen ty kontrolní. Aby existovala mezinárodní instituce, která by ohlásila: »Pozor, je tady bublina, dělejte s tím něco, než to praskne.«

* HN: Summit G20 vzbuzoval velká očekávání. Podařilo se je naplnit?

Záleží na tom, kdo co očekával. Jestli někdo podlehl dojmu, že se politici sejdou a přinesou bezchybný recept, díky němuž krize zmizí z planety a všude pokvetou růže a budou zpívat ptáci, tak taková očekávání nebudou naplněna. Kdo očekával, že politici odpovědně posoudí postup a dohodne se zásadní pokrok v regulaci a změně finanční architektury, může být spokojen. Prožíváme hlavně krizi důvěry, musíme ji obnovit, vyčistit finanční instituce od toxických aktiv a dohodnout se na společném postupu. V tomto ohledu summit naplnil svoji roli. Konstatoval, že se nejedná o krizi tržního hospodářství, lídři jasně říkají, že jediný pevný základ rostoucí prosperity a globalizace je pevný tržní základ.


Zdroj: 3.4.2009, Hospodářské noviny, autor: Ivana Kottasová

Nejčtenější