Novinky

Promíjet, či nepromíjet daně

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

 • Lidé MF

Eva HANZLOVÁ, redaktorka
--------------------
Ministerstvo financí požádalo daňovou správu o maximální vstřícnost vůči firmám, které se dostaly z důvodu neplacení závazků svých odběratelů do potíží. A to proto, že v době hospodářského útlumu roste počet těchto společností. Na telefonu nás poslouchá Jan Knížek z ministerstva financí, z vrchního ředitelství pro daňovou správu. Dobrý den.

 • Jan KNÍŽEK, vrchní ředitelství pro daňovou správu, ministerstvo financí
  --------------------
  Dobré ráno.

Eva HANZLOVÁ, redaktorka
--------------------
A ve studiu vítám Ladislava Tajovského z Vysoké školy ekonomické.

Ladislav TAJOVSKÝ, Národohospodářská fakulta, VŠE
--------------------
Dobré ráno.

Eva HANZLOVÁ, redaktorka
--------------------
Pane Knížku, co je to teda ta maximální vstřícnost a co budete komu odpouštět?

 • Jan KNÍŽEK, vrchní ředitelství pro daňovou správu, ministerstvo financí
  --------------------
  Ta vstřícnost má, řekněme, několik rovin. První, první rovinou je placení, placení záloh, což je projekt, který, který už běží, a jsme maximálně vstřícní při stanovování. Druhá rovina a druhou rovinou je posečkání nebo povolení splátek dlužných, dlužných částek, a samozřejmě třetí rovinou je pak, to vámi již zmiňované, jaksi vstřícnější nebo vstřícnější postoj vzhledem k promíjení dlužných částek.

Eva HANZLOVÁ, redaktorka
--------------------
Podle čeho se budete rozhodovat, že se jedná o člověka, který se dostal do nebo o firmu, která se dostala do problému?

 • Jan KNÍŽEK, vrchní ředitelství pro daňovou správu, ministerstvo financí
  --------------------
  My se budeme rozhodovat podle údajů, které o tom daném daňovém subjekty máme, my samozřejmě o daňových subjektech evidujeme celou řadu údajů, ze kterých jsme tyto základní nebo elementární věci schopni, schopni poznat, takže, takže podle svých údajů.

Eva HANZLOVÁ, redaktorka
--------------------
Pane Knížku, ještě nám vydržte na telefonu. Pane Tajovský, co tomu návrhu říkáte?

Ladislav TAJOVSKÝ, Národohospodářská fakulta, VŠE
--------------------
Je to, tak je to součást takzvaných protikrizových opatření a ta z krátkodobého hlediska by se dala hodně cynicky rozlišit na, rozdělit na zbytečná a škodlivá, co do krátkodobého vlivu na hospodářskou situaci. Čili toto by mezi ta druhá určitě nepatřilo, ale z krátkodobého hlediska si nejsem jist, jestli to bude mít nějaký efekt, a hlavně jak jsme, určitě každý má pocit, že to je trošku vágní ty formulace, že to není úplně nejsystémovější opatření. Čili naprosto tomu rozumím. Kdybych byl politik, který se zastává současné vlády, jejíž opatření ale z hlediska boje s krizí považuju většinou za pozitivní, ale kdybych byl pozitik, politik, tak to samozřejmě hájím, ale...

Eva HANZLOVÁ, redaktorka
--------------------
Já tak trošku z vašich slov cítím to, že se v podstatě bude jednat o subjektivní rozhodování toho daného úředníka. Pane Knížku, jakým způsobem se dá vyloučit ta subjektivita při tom rozhodování, zda už tomu subjektu prominout tu daň, nebo mu odložit splátkový kalendář.

 • Jan KNÍŽEK, vrchní ředitelství pro daňovou správu, ministerstvo financí
  --------------------
  Ta subjektivita tam do určité míry vždycky musí být, protože se jedná o určitou míru správného, správního uvážení toho úředníka. Tady je ale potřeba říct, že a oddělit od sebe dva instituty a jednak to povolení a posečkání splátek, a tam jistou subjektivitu prostě nemohu vyloučit. Na druhou stranu, pokud se jedná o to, o to promíjení, tak daňová správa již několik let poměrně striktně postupuje podle daných pravidel, jejichž dokonce jaksi obsah je vyvěšen na internetu, co ten člověk musí splňovat, a jde pouze o to, abychom třeba pod některými termíny typu druhotná platební neschopnost, abychom je v rámci daňové správy vykládali jaksi volněji a vstřícněji vůči, vůči daňovým subjektům. A tady bych se té subjektivity nebál.

Eva HANZLOVÁ, redaktorka
--------------------
Ta vstřícnost a toto posouzení budou mít úředníci na finančním úřadě konkrétní dispozice o tom, jakým způsobem postupovat i jak poznat, že už se dostal ten subjekt do druhotné platební neschopnosti?

 • Jan KNÍŽEK, vrchní ředitelství pro daňovou správu, ministerstvo financí
  --------------------
  Ano, budou. Samozřejmě zpracováváme k tomu nějaká, nějaké, nějaké základní mantinely. Já zrovna v tuto chvíli, je to, je to shoda náhod, dnes odpoledne zahajujeme poradu ředitelů, krajských ředitelů finančních, finančních ředitelství, kde znova si nějaké ty základní přístupy a metodické mantinely zopakujeme.

Eva HANZLOVÁ, redaktorka
--------------------
Pane Tajovský, vy jste to naznačil, je to tak trošku nesystémový krok, protože ne všichni jsou podnikatelé. Jak se k tomu budou stavět zaměstnanci, kteří platit daně musí tak jako tak, krize nekrize.

Ladislav TAJOVSKÝ, Národohospodářská fakulta, VŠE
--------------------
Tady se opomíjí jedna záležitost, která z toho není na první pohled vidět. A kdybych si měl skutečně tipnout, k čemu to povede, tak bych si tipnul, že to povede k rozšíření druhotné platební neschopnosti. Přestavte si, ten, kdo někomu dluží, tak teďko je motivován mu co nejrychleji zaplatit, aby se ten, kterému dluží, ten jeho věřitel nedostal do problémů a nesvezlo se to zpětně na něj. Teďko on spíš ví, tak já mu něco dlužím, nechce se mi to platit, nemůžu to platit a tak dál, a tak dál, dostal bych se sám do problémů, no, tak to nezaplatím, protože vím, že ten, komu já dlužím, bude vystaven vstřícnějšímu jednání na daňovém úřadu a prostě nějak to dotáhneme a prostě za měsíc, za dva, za půl roku se to nějak dořeší. Čili podle mého názoru ta druhotná platební neschopnost tímto vzroste, pokud to bude mít nějaký, nějaký dopad. A ty zaměstnanci samozřejmě je evidentní, jakoby je to krajně nesystémové opatření.

Eva HANZLOVÁ, redaktorka
--------------------
Pane Knížku, můžete to komentovat, jedná se o systémové opatření, nebo o nesystémové?

 • Jan KNÍŽEK, vrchní ředitelství pro daňovou správu, ministerstvo financí
  --------------------
  Jako profesionální berní úředník se mi tohle to obtížně, obtížně komentuje. Já si nedovolím tak úplně souhlasit s panem kolegou ve studiu o tom, že se jedná o krok, který může prohloubit v druhotnou platební neschopnost. V tom případě si můžeme v klidu říct, že české úřady, česká exekutiva vlastně vůči krizi nemusí dělat vůbec nic a pak je všechno v pořádku. A otázkou, jestli takovýhle přístup je, je dobrý. Na každém opatření, které dneska vůči krizi ministerstvo financí a vůbec česká vláda samozřejmě uplatňuje, lze najít určitý negativní krok právě jaksi v tom směru, který kolega ve studiu jmenoval. Takže a co se týče té, té nesystémovosti, tady musím dát určitým způsobem kolegovi za pravdu, že samozřejmě tady se bavíme o vlastních daní podnikatelů. Samozřejmě ta závislá činnost je, je malinko, malinko stranou.

Eva HANZLOVÁ, redaktorka
--------------------
Pojďme ještě více do detailu toho, té vstřícnosti. Jak moc budete snižovat zálohy pro většinu subjektů, které řeknou ano, jsme v současné chvíli v problémech a nemáme na to, abysme odváděli tak vysoké zálohy, budete obecně všem snižovat ty zálohy?

 • Jan KNÍŽEK, vrchní ředitelství pro daňovou správu, ministerstvo financí
  --------------------
  Ano, a už se tak děje, děje se tak už od prosince minulého, minulého roku. A jak moc, to já neumím takhle říct, protože v rámci těch záloh daňová správa uplatňuje individuální přístup právě na základě výkazů a rozborů, které má o daňovém subjektu, subjektu k dispozici.

Eva HANZLOVÁ, redaktorka
--------------------
Ano, já jsem si přečetla statistiky, že v polovině roku 2008 byly ty zálohy sníženy na základě téměř šesti tisíc individuálních žádostí o 9,5 miliardy. Pan Tajovský má pro mě ale trošku jiné číslo také.

Ladislav TAJOVSKÝ, Národohospodářská fakulta, VŠE
--------------------
Ne, je to velice o málo jiné, asi kolem 10 miliard. Ale to číslo v zásadě sedí. Ale tohle to bych já viděl za pozitivní opatření a spíše technika, která může dlouhodobě prospět. A spíš bych to viděl jako takový skrytý krok, který vede k tomu, že se na ministerstvu financí zamýšlejí ohledně zjednodušení daňové správy a vůbec jako maximalizace efektivity, což víme, že se děje, protože je připravována celková daňová novela od roku 2010, takže já bych nechtěl být vůči ministerstvu financí v tomto ohledu nějak dramaticky kritický, protože si myslím, že si to nezaslouží. Čili pokud je to součást...

Eva HANZLOVÁ, redaktorka
--------------------
Protikrizových opatření.

Ladislav TAJOVSKÝ, Národohospodářská fakulta, VŠE
--------------------
...protikrizových opatření, tak samozřejmě ten politický je evidentní.

Eva HANZLOVÁ, redaktorka
--------------------
Pánové, já vám oběma děkuji za návštěvu ve studiu a za příspěvek do diskuse. Hezký den.

 • Jan KNÍŽEK, vrchní ředitelství pro daňovou správu, ministerstvo financí
  --------------------
  Děkuji vám i panu kolegovi ve studiu. Na shledanou.

Ladislav TAJOVSKÝ, Národohospodářská fakulta, VŠE
--------------------
Já taky.


Zdroj: 18.3.2009, ČT 1, 05:59 Studio 6, autor: Eva HANZLOVÁ

Doporučované

Nejčtenější