Novinky

Návrh zákona na zákaz privatizace ruzyňského letiště

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

 • Lidé MF

Eva HANZLOVÁ, redaktorka
--------------------
Vláda dnes bude jednat o návrhu zákona, který má zakázat privatizaci ruzyňského letiště. Zákon pochází z dílny poslanců opoziční sociální demokracie. Počátkem června přitom vláda schválila prodej pražského letiště jako celku, a to jedinému strategickému partnerovi. Soutěž zatím nebyla vypsána, její podmínky bude vláda projednávat zřejmě v září. Stát přes současný útlum v letectví očekává výnos kolem 100 miliard korun. Ve studiu vítám Ivana Fuksu, náměstka ministra financí. Dobrý den.

 • Ivan FUKSA, první náměstek ministra financí
  --------------------
  Dobrý den.

Eva HANZLOVÁ, redaktorka
--------------------
A také ekonomického experta ČSSD Jiřího Havla. Dobrý den i vám.

Jiří HAVEL, ekonomický expert /ČSSD/
--------------------
Dobrý den.

Eva HANZLOVÁ, redaktorka
--------------------
Ten váš návrh zákona o zákazu privatizace letiště má pouze jeden odstavec a říká se v něm, že v případě prodeje hrozí vážné bezpečnostní riziko. Proč?

Jiří HAVEL, ekonomický expert /ČSSD/
--------------------
Tak hrozí nejen bezpečnostní riziko, ale především riziko ekonomické. To ekonomické riziko je dáno jednoduše tím, že nyní je nejméně vhodná doba pro takovýto strategický prodej. Jde o to, že je těžká krize, ta krize se projevuje také v letecké dopravě, a druhý problém je v tom, že v současné době subjekty, které by mohly koupit pražské letiště, mají velmi stížený přístup k penězům, takže jsme ohroženi po několika stránkách a konečně jsme ohroženi také tím, že je velmi špatná část politického cyklu, to není období, kdy by se mělo vstupovat do velkých privatizací.

Eva HANZLOVÁ, redaktorka
--------------------
Pane náměstku, i Cyril Svoboda řekl, že kdo prodá letiště, prodává náš přístup do světa. Vláda si toto nemyslí?

 • Ivan FUKSA, první náměstek ministra financí
  --------------------
  Vláda si to nemyslí, jelikož má nástroj, a to je zákon o civilním letectví, kdy jednoznačně v paragrafu 25 je popsáno, jakým způsobem a jaké pravomoce má vláda, jaké mechanismy k tomu, kdyby cokoliv takového se na letišti odehrávalo a hrozilo by toto nebezpečí. Vláda má za právo v takovémto případě do této situaci vstoupit a ten provozovatel, ať je privátní, ať je jakýkoliv, tak musí vládě v tomto ustoupit, to znamená, že ať je to válka, ať je jakákoliv jiná událost, tak tím pádem na tom letišti ve finále vždycky v těchto krizových situacích je stát.

Eva HANZLOVÁ, redaktorka
--------------------
Tak my ve válce nejsme, ale pravda je, že tady chodíme trošku kolem horké kaše, já to tedy otevřu to téma. České aerolinie jsou svázány s letištěm tak nějak pupeční šňůrou bych řekla a o České aerolinie projevil zájem ruský Aeroflot, pochopitelně i vicepremiér ruský řekl před časem, že by Rusko mělo zájem i o letiště, příjmy letiště z toho, že se tam provozujou aerolinky, tvoří 40%, takže vy tam to bezpečnostní riziko nevidíte v případě toho, že by se to prodalo Rusům jako celek, nejdříve ČSA a pak letiště?

 • Ivan FUKSA, první náměstek ministra financí
  --------------------
  Tak já se nechci bavit konkrétně o Rusech, já se chci bavit obecně. Vláda samozřejmě vyhlásila výběrové řízení dvojkolově, kde se stanovují určité parametry, kdy ten zájemce musí splňovat spoustu náležitostí, a potom se rozhoduje o ceně. Mezitím je ovšem takový ten segment, o kterém hovoříte vy, kdy ten potenciální zájemce může splňovat veškerá kritéria, ale může splňovat určité riziko. To riziko je jasně popsáno, že si určitě vláda nebude přát, aby ten, kdo vyhraje, získá v privatizaci jak ČSA a teď nově mluvíme i o letišti, takže by neměl být spojen se státem, mít majoritní účast státu, který je spojen s nějakými nepříjemnými událostmi, jak už je podpora terorismu nebo nepodporuje tržní hospodářství a nesvobodu. Tuto věc samozřejmě vláda bude probírat, tyto analýzy vláda má k dispozici a na základě toho mezi prvním a druhým kolem vláda do toho bude vstupovat a bude se rozhodovat, koho případně pustí či nepustí, to znamená toto riziko vláda má ve své kompetenci k ošetření a já věřím, že ho ošetří.

Eva HANZLOVÁ, redaktorka
--------------------
Ty vaše bezpečnostní obavy, znamená to, že se bojíte vstupu Aeroflotu do českých končin?

Jiří HAVEL, ekonomický expert /ČSSD/
--------------------
Tak já bych to neformuloval takto ostře, ale naše úvahy se určitě ubírají podobným způsobem. To znamená, že nejsme schopni kontrolovat, jaký subjekt by se dostal k letišti na straně jedné, ale na straně druhé to ekonomické nebezpečí celé té operace je enormní.

Eva HANZLOVÁ, redaktorka
--------------------
Jaké jsou alternativy tedy pro vás, když neprodávat, je to pronájem a jak dlouhodobý?

Jiří HAVEL, ekonomický expert /ČSSD/
--------------------
Já si myslím, že ani tato otázka momentálně neleží na stole, letiště má úžasnou perspektivu rozvoje, a tak jak jsme členy Evropské unie, tak dá se předpokládat, že cena takovéhle nemovitosti bude pouze stoupat.

Eva HANZLOVÁ, redaktorka
--------------------
Pane náměstku, vy jste to chtěl komentovat?

 • Ivan FUKSA, první náměstek ministra financí
  --------------------
  Já jsem to chtěl komentovat z toho důvodu, že ve světě skutečně je velké množství převisu likvidity a investice do letiště je velmi dobrá investice. Důkazem toho je spousta privatizací, které se odehrály v posledních 24 měsících, a jedna z posledních privatizací - privatizace chicagského letiště v době, kdy vlastně v Americe v té době zahájila a zuřila finanční krize, tak je to, je to prostě si myslíme dobrá zkušenost. V této turbulentní době, kdy těžko dokáže predikovat, jaký má být budoucí vývoj, tak nejideálnější řešení je prostě tu privatizaci zkusit, a když ta cena bude pro stát nezajímavá, tak ten stát zatáhne za záchrannou brzdu a tu privatizaci zastaví.

Eva HANZLOVÁ, redaktorka
--------------------
Budete přemýšlet i o tom dlouhodobém pronájmu, a třeba to bude i ekonomicky výhodnější, pokud to zvážíte?

 • Ivan FUKSA, první náměstek ministra financí
  --------------------
  Tak vláda dostala už před několika měsíci, kdy rozhodovala o tom, zda pustí Letiště Praha do privatizace, dostala k dispozici vlastně ve studii kompletní přehled o tom, s jakým ekonomickým výsledkem dopadly takovéto privatizace, to znamená porovnání prodeje a porovnání pronájmu. Při dlouhodobých pronájmech stoprocentního vlastně podílu té celé společnosti v některých případech ty výnosy byly srovnatelné, to je pravda.

Eva HANZLOVÁ, redaktorka
--------------------
Takže je to alternativa. Vy jste chtěl komentovat tu výnosnost v době krize.

Jiří HAVEL, ekonomický expert /ČSSD/
--------------------
Tak zaprvé to Chicago tam bylo cenově uzavřeno ještě dříve, než byly ty největší projevy krize, dnes je situace naprosto a naprosto jiná. Druhá záležitost je v tom, že soutěžně vůči té privatizaci poběží privatizační procesy, ne privatizační, ale velké prodeje například v Británii, takže není to tak, že my bychom byli jedinou evropskou šancí. Ale to, co je vůbec nejhorší, je, že k té privatizaci by docházelo na konci volebního období, kdy odchází jedna politická garnitura a kdy jsou dveře korupci otevřeny dokořán. Já osobně jsem kvůli takovéhle korupci v režii ODS už jednou ze své funkce odstupoval.

Eva HANZLOVÁ, redaktorka
--------------------
Já bych se vás ještě chtěla zeptat na to ČSA, je vůbec rozumné, protože si myslím, že to souvisí s prodejem letiště, prodávat firmu případně Aeroflotu, což je v podstatě státní firma, jednalo by se vůbec o privatizaci?

 • Ivan FUKSA, první náměstek ministra financí
  --------------------
  Tak samozřejmě jednalo by se o privatizaci z hlediska české identity vztahu k České republiky, nicméně já si nedovolím v tuhle chvíli odhadovat to, jestli bude tady ten či onen vítěz, spekuluje se o Aeroflotu, projevil zájem KLM ve spojení s Air France, já očekávám, že se přihlásí dalších několik silných hráčů, a tady v tuhle chvíli ve sdělovacích prostředcích hrajeme kartu Aeroflotu. Já vím, že Aeroflot je srdeční záležitost v negativním pohledu ve vztahu k české veřejnosti, ale skutečně počkejme si, až se ti dotyční přihlásí.

Eva HANZLOVÁ, redaktorka
--------------------
Většina z nás k tomu asi nebude přistupovat jenom ekonomicky, ale přece jenom jsou tam ty reminiscence. Pane Havle, jak to vidíte vy s tou privatizací ČSA státnímu podniku Aeroflot?

Jiří HAVEL, ekonomický expert /ČSSD/
--------------------
Já bych tady s panem kolegou Fuksou trošku sdílel ten emotivní pohled na záležitost, neboť jsem párkrát v životě létal s Aeroflotem a nepatří to k mým nejkrásnějším leteckým vzpomínkám, ale jak říkám, nejmenujme, ale uvažujme nad tím, jak sehnat pro ČSA optimálního partnera, který zaručí rozvoj téhle té společnosti, a nezapomeňme na to, že to není jednoduché, dvakrát už jsme se spálili.

Eva HANZLOVÁ, redaktorka
--------------------
Já jenom musím podotknout, že váš paragraf je sice jednoodstavcový, ale přece jenom já tam mezi řádky čtu, že se bojíte především toho ruského vlivu, ale chápu, že je to těžké pojmenovat takhle veřejně. Pánové, děkuju vám oběma za návštěvu ve studiu, uvidíme, jak dnes vláda rozhodne.

 • Ivan FUKSA, první náměstek ministra financí
  --------------------
  Děkuji.

Jiří HAVEL, ekonomický expert /ČSSD/
--------------------
Děkujeme, na shledanou.


Zdroj: 16.3.2009, ČT 1, 05:59 Studio 6

Doporučované

Nejčtenější