Novinky

Stát plánuje vydávání dluhopisů pro občany

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Lidé MF

Jan POKORNÝ, moderátor
--------------------
V Ranním interview po telefonu náměstek ministra financí Eduard Janota. Dobrý den, pane náměstku.

Eduard JANOTA, náměstek ministra financí
--------------------
Dobrý den.

Jan POKORNÝ, moderátor
--------------------
Ministr financí mluvil v televizi o tom, že stát plánuje vydávání dluhopisů, řekněme, pro běžné občany, bude to vadit komerčním bankám nebo ne?

Eduard JANOTA, náměstek ministra financí
--------------------
Tak myslím si, že do jisté míry v dané chvíli půjde trošku i o boj o primární vklady, takže mohu odhadnout, že komerční banky z toho nebudou příliš nadšeny, to za prvé. Na druhé straně musím říct, že tento nástroj je funkční ve všech vyspělých zemích, čili není to nic neobvyklého, nic nového, jen u nás to prostě nebylo v té výši, jakou bychom si přáli. Pro vaši informaci. Naši občané už dnes prostřednictvím brokerů, prostřednictvím bank drží státní dluhopisy, a to v řádu asi deseti, deseti miliard, to je asi jedno procento z celkového našeho dluhu, čili ...

Jan POKORNÝ, moderátor
--------------------
Dlužno dodat, že tady jde asi o movitější občany.

Eduard JANOTA, náměstek ministra financí
--------------------
Ano.

Jan POKORNÝ, moderátor
--------------------
Myslíte si, myslíte si, že tímhle přímým prodejem občanům, řekněme, rozhýbete úvěrovou politiku, nynější úvěrovou politiku komerčních bank.

Eduard JANOTA, náměstek ministra financí
--------------------
My chceme, my chceme hledat možné a další možné zdroje financování našeho veřejného dluhu nebo státního dluhu, který je vyšší, než jeden bilion korun, a to financování je zejména dnes v dobách krize, to nemyslím krizi u nás, ale myslím zejména krizi na trzích zemí Evropské unie, velmi, velmi komplikované, velmi složité a stává se i finančně náročnější, proto hledáme všechny možné cesty, jak co nejefektivněji, rozumněji, co nejlevněji profinancovat náš dluh.

Jan POKORNÝ, moderátor
--------------------
Dovolte pár technických otázek, pokud to nebudete považovat v dané fázi přípravy za marginálie, budou ty dluhopisy v eurech nebo v korunách?

Eduard JANOTA, náměstek ministra financí
--------------------
To, o čem mluvíme, to budou dluhopisy korunové.

Jan POKORNÝ, moderátor
--------------------
Jaká by měla být výše úroků a doba splatnosti?

Eduard JANOTA, náměstek ministra financí
--------------------
Pan ministr, pan ministr Kalousek se zmínil o výši úroku nebo, chcete-li, kupónů někde mezi třemi až čtyřmi procenty a doba splatnosti, ta bude rozdílná, můžou být speciální emise, vždy ta každá emise pro občany bude speciální samostatnou emisí, to znamená, výhradně určenou pro tyto, pro tento segment. Ty emise mohou být pětileté nebo desetileté, to není podstatné, protože v každém okamžiku bude mít ten občan možnost kdykoliv ten dluhopis státu zpětně odprodat za původní cenu a za původní kupón nebo, chcete-li, úrok, čili ...

Jan POKORNÝ, moderátor
--------------------
Tu původní cenu mu stát garantuje?

Eduard JANOTA, náměstek ministra financí
--------------------
Garantuje, dokonce, ano, včetně toho kupónu, včetně úroku.

Jan POKORNÝ, moderátor
--------------------
Jakým způsobem by se ty dluhopisy měly prodávat?

Eduard JANOTA, náměstek ministra financí
--------------------
Podívejte se, my teďko právě tu technikálii řešíme, jedna varianta je, že bychom využili Středisko cenných papírů, že bychom využili CzechPointy, to je verze, kterou budeme projednávat někdy, někdy zhruba za týden, jiná varianta může být a my spolupracujeme s bankami, že i banky jaksi na tom jednání, na té komisi, kterou vedu, přišli s tím, že předloží i vlastní návrh, jak to řešit, takže zatím je to otevřené, ale my chceme, aby občané věděli, že si kupují státní dluhopisy, že administrátorem emise je ministerstvo financí, který emituje prostě svým jménem a na svůj účet prostě, že je tam stoprocentní krytí, krytí jakéhokoliv rizika.

Jan POKORNÝ, moderátor
--------------------
Jak se budou mít tyto dluhopisy, jejich cena a úroky k případné prudké inflaci?

Eduard JANOTA, náměstek ministra financí
--------------------
My zatím uvažujeme o emisích, které budou mít fixní kupón, nicméně do budoucna to může být i pohyblivý prostě kupón, ale v dané chvíli bychom to chtěli rozjet na základě, na základě té první varianty, to znamená fixním kupónem.

Jan POKORNÝ, moderátor
--------------------
A odkdy, pane náměstku?

Eduard JANOTA, náměstek ministra financí
--------------------
Já doufám, že se nám to podaří zrealizovat někdy, někdy koncem druhého čtvrtletí, že bychom už mohli být tak daleko, že bychom mohli minimálně jednu, dvě emise tohoto typu v letošním roce spustit.

Jan POKORNÝ, moderátor
--------------------
A cena jedno kupónu zhruba?

Eduard JANOTA, náměstek ministra financí
--------------------
Znova říkám, ta, jsou dvě věci, jsou dvě věci, kupón tři až čtyři procenta, my teďko pochopitelně řešíme to, aby to bylo transparentní, jednoduché, aby to bylo i administrativně schůdné, protože je logické, že jistou část nákladů prostě ponese i ten investor, to je logické, ale myslím si, myslím si, že by ten, ta výše toho kupónu byla někde mezi třemi, čtyřmi procenty, prostě určitě to bude víc, než dnešní primární vklady v bankách, to zcela určitě. A mělo by to být níž než, řekněme, dneska získávání zdrojů na zahraničních trzích, to, co se pohybuje dneska někdy mezi pěti až šesti procenty.

Jan POKORNÝ, moderátor
--------------------
Děkuju za rozhovor. To byl náměstek ministra financí Eduard Janota, hezký den, na slyšenou.

Eduard JANOTA, náměstek ministra financí
--------------------
Na slyšenou.


Zdroj: 16.3.2009, ČRo 1 - Radiožurnál, 08:50 Ranní interview

Nejčtenější