Novinky

Lichtenštejnsko zmírní bankovní tajemství

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

 • Lidé MF

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Lichtenštejnsko se chce zbavit pověsti daňového ráje, který kvůli bankovnímu tajemství odmítá spolupracovat se světem. Chystá se proto uvolnit přísná pravidla týkající se právě bankovního tajemství. Vláda ve Vaduzu teď nabízí ostatním státům dohody o spolupráci při daňových podvodech a daňových únicích.

Jolka KRÁSNÁ, moderátorka
--------------------
Hostem Studia 6 je Radim Bláha z ministerstva financí, dobrý den.

 • Radim BLÁHA, ředitel odboru metodiky a výkonu daní z příjmu, Ministerstvo financí České republiky
  --------------------
  Dobrý den.

Jolka KRÁSNÁ, moderátorka
--------------------
A také Adam Junek, redaktor časopisu Ekonom, i vám dobrý den.

Adam JUNEK, redaktor, Ekonom
--------------------
Dobré ráno.

Jolka KRÁSNÁ, moderátorka
--------------------
Samozřejmě, co konkrétně Lichtenštejnsko nabízí, jak chce změnit pravidla týkající se bankovního tajemství?

 • Radim BLÁHA, ředitel odboru metodiky a výkonu daní z příjmu, Ministerstvo financí České republiky
  --------------------
  Zjevně Lichtenštejnsko nabízí pomocnou ruku v oblasti, která se vztahuje ke konkrétnímu potírání daňových úniků a spolupráci na vyšetřování daňových podvodů.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Můžete být možná trochu konkrétnější, co se ví o tom návrhu Lichtenštejnska v nějakých konkrétnějších obrysech?

 • Radim BLÁHA, ředitel odboru metodiky a výkonu daní z příjmu, Ministerstvo financí České republiky
  --------------------
  Lichtenštejnsko by na základě požádání, tak jak je to, tak jak je to obvyklé u ostatních forem mezinárodní spolupráce, mělo vydávat informace, které by souvisely s požadavky jednotlivých členských států Evropské unie na odkrytí informací z bankovních kont.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
O jaké informace jde?

 • Radim BLÁHA, ředitel odboru metodiky a výkonu daní z příjmu, Ministerstvo financí České republiky
  --------------------
  Většinou jsou to informace o příjmech rezidentů členských států Evropské unie uložených na bankovních kontech v Lichtenštejnsku.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Adame, mohl byste vysvětlit, jak fungují daňové ráje typu Lichtenštejnska, ale taky třeba Švýcarska, Baham, Seychel, jaký je ten mechanismus mimo jiné daňových úniků?

Adam JUNEK, redaktor, Ekonom
--------------------
Tak v zásadě existují 2 typy zemí, jedno jsou klasické daňové ráje, kde v zásadě firma nebo rezident, který tam má sídlo a konta, tak vlastně neplatí bezmála žádné daně, platí pouze poplatek danému státu a nemusí vést účetnictví, nemusí mít auditované výsledky a pak jsou země s daňově přijatelnějším systémem, než má například Česká republika, což jsou typově Nizozemí, Kypr, které vyžadují běžné věci, jako je vedení účetnictví, ale mají nižší daňový základ a mají také příjemnější legislativu. Co se týče těch úniků, je potřeba říct, že vlastně není základem daňového ráje, aby tudy unikaly peníze, pouze prostě nabízí firmám a občanům lepší podmínky při zdanění. Na druhou stranu samozřejmě díky tomu bankovnímu tajemství a také díky tomu, že v řadě těch daňových rájů platí naprostá ochrana vlastnictví a tajemství v tomto směru, tak samozřejmě je tam mnohem jednodušší peníze ukrýt.

Jolka KRÁSNÁ, moderátorka
--------------------
Takže jde v případě daňových rájů jen o snahu o daňový únik, nebo využívání podnikateli, může a je i legální, může být a je i legální?

 • Radim BLÁHA, ředitel odboru metodiky a výkonu daní z příjmu, Ministerstvo financí České republiky
  --------------------
  Obecně, obecně jde o obé, samozřejmě daňová správa jako taková se zaměřuje na případné daňové úniky související s ukrýváním finančních prostředků v daňových rájích a tak se už dlouhodobě takový fenomén sleduje.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Ministerstvo financí, pokud vím, zatím odmítá vyčíslit nebo říká, že není schopno vyčíslit, o kolik peněz český stát kvůli daňovým rájům přichází, mohl byste to alespoň odhadnout řádově?

 • Radim BLÁHA, ředitel odboru metodiky a výkonu daní z příjmu, Ministerstvo financí České republiky
  --------------------
  Je velmi těžké odhadnout řádově, o kolik finančních prostředků Česká, Česká republika přichází, to samozřejmě není jednoduché pro žádný stát, který se sdružuje, ať už v Evropské unii, nebo v OECD, poněvadž daňové ráje jsou fenoménem, který opravdu, tak jak řekl pan kolega i, nezahrnují pouze daňové úniky jako takové.

Jolka KRÁSNÁ, moderátorka
--------------------
Víte třeba alespoň, kolik firem působících v Česku sídlí v daňových rájích a, řekněme, jaká je tendence, jestli vzrůstá jejich počet?

 • Radim BLÁHA, ředitel odboru metodiky a výkonu daní z příjmu, Ministerstvo financí České republiky
  --------------------
  Samozřejmě, že čísla si odhadem jsme schopni vyzískat, nicméně jsou to čísla, která jsou pouze hrubým, hrubým nástinem skutečné situace, ale jedná se o, řekneme, desítku tisíc právnických osob a samozřejmě také stejný počet fyzických.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Adame, vy se touto problematikou zabýváte, můžete konkrétně říct, které firmy, které působí v Česku, mají sídlo v těch takzvaných daňových rájích a využívají výhod daňových rájů?

Adam JUNEK, redaktor, Ekonom
--------------------
Tak já myslím, že mezi ty nejznámější patří velké finanční skupiny typu PPF Petra Kellnera, která má většinu hlavních sídel v Nizozemí, je to také KKCG takzvaného ropného magnáta Karla Komárka, která má zase sídlo na Kypru, ale například v Karibských ostrovech sídlili majitelé teď známého Crystalexu.

Jolka KRÁSNÁ, moderátorka
--------------------
Z vašeho pohledu změní na současné praxi něco nabídka, se kterou teď přichází Lichtenštejnsko?

Adam JUNEK, redaktor, Ekonom
--------------------
Já myslím, že v zásadě všechny tyto daňové ráje budou muset postupně spolupracovat, respektive oni v posledních letech velmi změnily svůj přístup k různým žádostem o vydání informací, dříve se vlastně tato žádost okamžitě dostala do koše, v dnešní době je tomu naopak. Již se snaží spolupracovat, protože samozřejmě hrozí různé sankce ze strany Evropské unie, případně OECD a v zásadě oni chtějí vypadat jako normální stát, který pouze nabízí tu legální možnost.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
A právě Česko teď Evropské unii předsedá, můžeme z pozic předsedající země Evropské unie nějak ještě účelněji tlačit na Lichtenštejnsko a další daňové ráje, aby změnily pravidla, aby, řekněme, znemožnily, v uvozovkách, ulívání peněz z jiných států do jejich bank?

 • Radim BLÁHA, ředitel odboru metodiky a výkonu daní z příjmu, Ministerstvo financí České republiky
  --------------------
  Ano, Česká republika v rámci předsednictví má jednu ze základních priorit právě potírání daňových úniků obecně v tom celosvětovém měřítku a co se týče, co se týče současné doby, probíhá vyjednávání s Lichtenštejnskem na téma potírání daňových podvodů a se Švýcarskem. V současné době také Evropská unie zamýšlí oslovit další země v oblasti směrnice o zdaňování příjmů z úspor, ať už to je Hongkong, Macao, Singapur a ostatní.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Může být takový krok, řekněme, opravdu účinný, není to jenom boj s větrnými mlýny?

 • Radim BLÁHA, ředitel odboru metodiky a výkonu daní z příjmu, Ministerstvo financí České republiky
  --------------------
  Určitě tu účinnost ukáže až budoucnost, nicméně jakýkoliv boj proti daňovým rájům z hlediska, z hlediska potírání odlivu finančních prostředků a tím pádem tedy nižšího výběru daní ve vyspělých státech je vždycky, nebo není marný.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Velmi známý je případ šéfa německé banky, Německé pošty, pardon, Klause Zumwinkela, jak pokračuje, řekněme, ta kauza vydání seznamu klientů lichtenštejnské banky, mám pocit, že Německo slíbilo předat České republice údaje o českých klientech této banky, máte už tento seznam k dispozici?

 • Radim BLÁHA, ředitel odboru metodiky a výkonu daní z příjmu, Ministerstvo financí České republiky
  --------------------
  Bohužel v současné době ten seznam k dispozici v České republice není, ta situace je spíše na německé straně a musím říci tedy, že máme přislíbeno, že seznam dostaneme, jakmile, jakmile bude zpracován německými příslušnými orgány a samozřejmě také za podmínky, že se objeví v tom seznamu český subjekt.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Časový odhad?

 • Radim BLÁHA, ředitel odboru metodiky a výkonu daní z příjmu, Ministerstvo financí České republiky
  --------------------
  Časový odhad, předpokládáme, že to bude v letošním roce, ale samozřejmě jsou to pouze odhady.

Jolka KRÁSNÁ, moderátorka
--------------------
Lichtenštejnsko se chce teď zbavit pověsti daňového ráje, můžeme něco podobného čekat třeba, já nevím, od Kypru, Seychel, Baham?

Adam JUNEK, redaktor, Ekonom
--------------------
Tak Kypr je součástí Evropské unie a tudíž musí spolupracovat s partnerskými zeměmi, u Seychel či Baham je to samozřejmě komplikovanější vzhledem k tomu, že jde o klasické daňové ráje s těmi nejhrubšími výhodami daňového ráje.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Daňovými úniky by se měl zabývat i dubnový summit G20, jak by mohl vypadat společný postup G20 proti daňovým rájům?

 • Radim BLÁHA, ředitel odboru metodiky a výkonu daní z příjmu, Ministerstvo financí České republiky
  --------------------
  Co se týče společného postupu, musím říci, že jednotlivé členské země Evropské unie, potažmo tedy členské země G20, se snaží v prvé řadě vymezit, co je to daňový ráj a jak vypadá nekooperativní ekonomika, dá se říci, že jakmile se takové vymezení bude jaksi zužovat, tak následně budou přicházet další formy spolupráce jednotlivých zemí proti daňovým rájům, tedy definovat, co je nekalá systémová procedura vůči únikům, které z jednotlivých zemí plynou.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
To zní skoro jako běh na dlouhou trať.

 • Radim BLÁHA, ředitel odboru metodiky a výkonu daní z příjmu, Ministerstvo financí České republiky
  --------------------
  Ano, přesně tak.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Pánové, děkujeme.

Jolka KRÁSNÁ, moderátorka
--------------------
Děkujeme, hezký den, na shledanou.

 • Radim BLÁHA, ředitel odboru metodiky a výkonu daní z příjmu, Ministerstvo financí České republiky
  --------------------
  Na shledanou.

Adam JUNEK, redaktor, Ekonom
--------------------
Na shledanou.


Zdroj: 13.3.2009, ČT 1, 05:59 Studio 6

Doporučované

Nejčtenější