Novinky

Daňové přiznání elektronicky

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Nepřesnosti

Lidové noviny, 11.03.2009, Autor: et , Rubrika: Více peněz, Strana: 05 : Budete podávat daňové přiznání a nechcete čekat frontu na finančním úřadě?

Vyplňte přiznání po internetu.

Vsoučasné době mají nejen podnikatelé možnost vyplnit daňové přiznání elektronicky. První, co k tomu budete potřebovat, je takzvaný „kvalifikovaný certifikát“ neboli nástroj pro ověření elektronického podpisu, který odpovídá platným zákonům. S jeho pomocí můžete přes počítačovou síť dokázat, že vy jste právě vy a že se za vás nevydává jiná osoba.

Certifikát můžete získat třemi způsoby - u České pošty (http://www.postsignum.cz/ )  <http://www.postsignum.cz/ )>, eIdentity (http://www.eidentity.cz/ ) <http://www.eidentity.cz/ )> nebo První certifikační autority (http://www.ica.cz/ ) <http://www.ica.cz/ )>. Zájemce musí navštívit internetové stránky některé z těchto akreditovaných společností a tam vyplnit žádost - nejlépe na stejném počítači, na kterém bude elektronický podpis využívat.

Ve většině případů je potom nutné absolvovat alespoň jednu návštěvu pobočky příslušné certifikační společnosti. Mezi dokumenty, které bude firma vyžadovat a kontrolovat, patří například živnostenský list nebo potvrzení o zaměstnání.

Certifikát můžete dostat nejen na zastaralé a nespolehlivé diskety, ale dnes už i na přenosnou flash paměť. Certifikát platí vždy jeden rok, poté je ho nutné periodicky obnovovat a opakovaně hradit stanovený poplatek.

Růžový formulář je k dispozici také on-line Zvlášť v případě, že elektronický podpis budete používat pro podávání daňového přiznání, nezapomeňte při podávání žádosti zaškrtnout „identifikátor MPSV“. Tato funkce je nutná k elektronické komunikaci s daňovou správou.

Dále je třeba navštívit daňový portál České daňové správy (<https://adisepo.mfcr.cz/ )>, kde se přihlásíte k aplikaci EPO2 (volba Elektronická podání). K přihlášení si na této stránce musíte zřídit „daňovou informační schránku“, což je určitá forma uživatelského účtu.

Růžový formulář lze vyplnit přímo v prohlížeči, obsahuje pěkně zpracovanou nápovědu a výpočty provádí za vás. Účinně také kontroluje chyby. Jinou možností je vyplnění formuláře off-line a odeslání výsledku přes internet. Pokud máte šikovný software na zpracování daní, můžete také použít jeho výstup. Výsledek si buď vytisknete, nebo rovnou pošlete úřadu.

Pokud elektronický podpis nemáte, situace je odlišná. V případě podání bez zaručeného elektronického podpisu musí daňový poplatník na finanční úřad doručit vlastnoručně podepsaný e-tiskopis, který aplikace automaticky vyplní. E-tiskopis nepřipomíná klasický růžový formulář, jde spíš o krátký souhrn informací z vyplněného přiznání.

A co přílohy? Ani kvůli nim se na finanční úřad trmácet nemusíte, můžete je totiž přiložit k daňovému přiznání jako soubory formátu DOC, JPG, XLS a mnoha dalších. Je tedy jasné, že v řadě případů se neobejdete bez skeneru, přílohy si ale můžete nechat naskenovat u firem, které se zabývají kopírováním a tiskem. Domů si je odnesete na flash disku uložíte do počítače a pak už je stačí jen přiložit a poslat po síti do úřadu. Na konci celé operace se vám na disk uloží soubor, kterým můžete doložit, že jste přiznání skutečně podali.

K nevýhodám elektronického podání patří zatím nutnost použití Internet Exploreru se zapnutou Javou, technologií ActiveX a „vyskakovacími“ okny. Možná tedy budete muset v prohlížeči kvůli podání daňového přiznání na chvíli snížit nastavenou úroveň bezpečnosti.

Komentář MF

Přesnější text by byl: Dále je třeba navštívít internetové stránky české daňové správy (<http://cds.mfcr.cz )>, kde v sekci „Daně elektronicky“, je od roku 2002 funkční aplikace „Elektronické podávání“, která umožňuje odeslání daňového přiznání bez nutnosti návštěvy finančního úřadu nebo pošty.

Zbytek textu nemá smysl, protože "daňová informační schránka" se netýká elektronického podání, ale je to další služba "Daňového portálu", která slouží ke komunikaci mezi daňovým poplatníkem a daňovou správou. Obsahuje informace o stavech a obratech osobního daňového účtu, přehled písemností, které poplatníkovi finanční úřad poslal a také osobní daňový kalendář, který umožní lepší přehled o termínech pro plnění daňových povinností. 

Nejčtenější