Novinky

K závěrům NKÚ

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Nepřesnosti

Týden, 2.3.2009, K závěrům NKÚ, Martina Macková. Poslanci se ministerských úředníků vyptávali, proč kontrolorům nepředložili všechny požadované doklady. Především pak k dvousetmilionovým pohledávkám, které má Česko u Číny a Kambodže. „Měli jsme veliký problém získat od úředníků ministerstva dokumenty. U těchto dvou pohledávek se to vůbec nepodařilo,“ uvedla kontrolorka NKÚ Eliška Kadaňová…

Předvolaný ministerský úředník připustil, že kontrolorům opravdu vše nevydali. „Každopádně při inventuře na konci roku jsme doklady našli. Máme je,“ reagoval vedoucí oddělení Správy finančního majetku státu Vladimír Zahrádka. Jenže pak řekl větu, která členy kontrolního výboru ohromila: „U některých pohledávek velice starého data se nám nepodařilo najít veškeré doklady. Někde jsme nenašli prakticky nic,“ prozradil poslancům…

Přiznání ministerstva proběhlo zcela bez povšimnutí médií. TÝDEN požádal úřad, aby přesně vypočítal, u kolika pohledávek dokumenty chybějí. „Nemůžeme na to jednoznačně odpovědět,“ přiznal mluvčí resortu Jakub Haas. „V případě některých tuzemských pohledávek z období Československé federativní republiky lze potvrdit, že doklady mohou být považovány za ne zcela dostačující,“ zní diplomatická odpověď ministerstva, které nabídlo jen dvě konkrétní čísla. Bez jakýchkoli dokladů je pohledávka vůči dvěma dlužníkům v hodnotě 2,4 milionu korun.

Soupis chyb, které kontroloři v ministerských dokumentech objevili, je ovšem ještě delší. „Zjistili jsme, že u poloviny případů návratných výpomocí nepodepsal rozhodnutí ministr, ale pouze vedoucí odboru,“ upřesnil prezident NKÚ František Dohnal. „Jednotlivé dotace nadto nebyly zaznamenávány do centrální evidence dotací, i když to ukládá zákon.“ …

Reakce náměstka ministra financí Eduarda Janoty

V týdeníku Týden byla uveřejněna informace o tom, že Ministerstvu financí chybí doklady k dvousetmilionovým pohledávkám vůči Číně a Kampučii. Ministerstvo financí se proti této nepravdivé informaci ohrazuje a je připraveno doložit, že ke zmíněným pohledávkám má k dispozici veškeré doklady a veškerou smluvní dokumentaci.

Zmíněná informace, která působí jako snaha očernit práci Ministerstva financí, zřejmě vyplynula z výsledků kontrolní akce Nejvyššího kontrolního úřadu provedené na Ministerstvu financí. V rámci této kontrolní akce bylo vždy písemně požadováno předkládání příslušných informací a dokladů. Ke zmíněným pohledávkám, ačkoliv nebyl ze strany NKÚ vznesen písemný požadavek, byly předloženy a v rámci příloh ke Kontrolnímu závěru jsou uvedeny kopie soupisů k dokladové inventuře a výkazů od ČSOB, jednoznačně potvrzující stavy zahraničních pohledávek a závazků.

Ministerstvo financí připouští, že u dvou tuzemských pohledávek převzatých z Federálního ministerstva financí v celkovém objemu 2,4 mil. Kč se nepodařilo dohledat příslušné doklady. Nicméně odpovědnost v tomto případě padá na tehdejší administrativu Federálního ministerstva financí.

Co se týče problematiky účetnictví na základě platné legislativy Ministerstvo financí v kapitolách Všeobecná pokladní správa, Operace státních finančních aktiv a Státní dluh neúčtovalo. Zákon o účetnictví se ve smyslu příslušného ustanovení vztahuje na organizační složky státu podle zvláštního předpisu, kterými však nejsou zmíněné kapitoly.  Ministerstvo financí zároveň na základě usnesení vlády předpokládalo, že problém účtování bude řešen v rámci vytvoření účetnictví státu. Záležitost byla ministrem Kalouskem vyřešena rozhodnutím o účtování ve výše zmíněných kapitolách a to již od 1.1.2008.

K tvrzení, že u poloviny případů návratných finančních výpomocí nepodepsal rozhodnutí ministr, ale pouze vedoucí odboru upřesňujeme, že vlastní korespondenci s příjemci návratných finančních výpomocí sice podepsal ředitel odboru, ale až následně po jejím písemném odsouhlasení 1.náměstkem ministra na příslušném spise.

Doporučované

Nejčtenější