Novinky

Evropské banky potřebují očistit od poškozených aktiv

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministr financí

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
Evropské banky potřebují očistit od poškozených aktiv. Evropská komise dnes proto vydala doporučení, jak by to měly členské státy udělat. Hlavním principem je, že odstranění závadných a poškozených aktiv u jedné banky, nesmí znevýhodnit konkurenci. Komisař pro měnové a finanční záležitosti Joaquín Almunia zdůraznil, že pomoc bankám je v zájmu všech. "Nehovoříme o záchraně bank jen pro ně samotné nebo jejich manažery a akcionáře, mluvíme o obnovení úvěrů, které jsou základní součástí našich tržních ekonomik." Mimo jiné právě kvůli problémům s toxickými aktivy se banky bojí půjčovat, a tím podvazují rozjezd evropských ekonomik. Našim prvním hostem je ministr financí Miroslav Kalousek, dobrý večer.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Dobrý večer vám i posluchačům.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
Evropská komise dnes stanovila pravidla pro nakládání s takzvanými toxickými aktivy, takže to znamená, že státy je teď mohou začít nakupovat?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Evropská komise stanovila určité principy a v podstatě povolení, že ty státy, které se rozhodnout řešit problémy svého bankovního sektoru také nakupováním toxických aktiv, tak mohou. To, co je k tomu strašně důležité, je samozřejmě, aby postupovaly společnou metodikou. Některé státy ten nástroj použijí, některé nikoliv, ale důležité je, aby všichni oceňovali ta aktiva stejnou metodikou právě proto, aby nedošlo k nerovné hospodářské soutěži tím, že by byla různá porovnatelná forma státní podpory.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
Takže ten problém je tedy v tom, jakým způsobem ta takzvaně toxická aktiva ocenit.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Ano, pro férovou hospodářskou soutěž je klíčový problém, jak budou ta toxická aktiva při odkupu oceňována. O tom jsme vedli diskusi na radě ministrů financí a ještě tu diskusi povedeme.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
Jak dlouho ji ještě budete vést tedy?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Samozřejmě ty státy, které to chtějí použít, tak jsou pod časovým tlakem. Pevně doufáme, že budeme schopni uzavřít ta jednání 10. března na radě ministrů financí, abychom to byli schopni předložit našim premiérům na jarní radu.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
Je to tedy naprosto reálné, že to stihnete, nebo vy jste sám použil podmiňovací způsob?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Víte, on je to podle mého názoru je to úkol pro Titána. To není opravdu jednoduchý úkol stanovit tuhle společnou metodiku, ale vzhledem k časovému tlaku budeme muset nějaké východisko najít. Čímž není nikde napsáno, kdo ten nástroj použije nebo kdo ho nepoužije. Některé státy sáhly po garancích úvěrů, některé sáhly k pojištěním úvěrů, řada států Evropské unie rekapitalizovala své banky, to znamená, vkládali tam státní podíly, ale zdá se, že řada z nich bude muset ještě sáhnout k tomuto nástroji, k očištění bilancí bank od těchto toxických aktiv, která mají dnes mnohem vyšší hodnotu, než za které byly pořizovány ...

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
A dá se odhadnou, kolika zemí Evropské unie se pravděpodobně týká to, že tady ten nástroj použijí?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
... já si to opravdu neodvážím předjímat. Byť jsem od některých kolegů slyšel na Ekofinu, že to použít chtějí, nebo spíš, že budou nuceni to použít, tak si teď nedovolím za ně hovořit. Určitě to nebude jenom jedna země. Ale mohu říct, že Česká republika o ničem takovém neuvažuje a nemá to zapotřebí dělat.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
My tu mluvíme o toxických aktivech, což je pojem, se kterým je určitě ministři financí, ekonomičtí analytici pracují poměrně běžně, pokud byste měl vysvětlit neekonomovi, co to vlastně ta toxická aktiva jsou a proč je tak těžké tedy určit, jakou mají cenu?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Už jsem to říkal. Jsou to aktiva, které banky pořídily za nějakou hodnotu, mají je ve svých bilancích a ta hodnota je mnohem nižší, často několikanásobně. Česká republika s tím má zkušenost z 90. let, proto na to používala Konsolidační banku, později Konsolidační agenturu, Česká konsolidační agentura odkupovala od banky, jestli si vzpomínáte, když se říkalo, že se očišťují nebo oddlužují české banky, tak se oddlužovaly právě tímto způsobem. Že Česká konsolidační agentura odkupovala aktiva, která měla mnohem menší hodnotu, než tu, za kterou je banky pořizovaly a bankám za ně platila plnou hodnotu. Pak je prodávala se ztrátou. To byla operace, kterou tady prováděla v druhé polovině 90. let v poměrně masivním měřítku u aktiv všech velkých českých bank, ať už to byla Komerční banka, či Československá obchodní banka, které se takhle oddlužovaly před privatizací a největší náraz bylo samozřejmě odkup špatných aktiv od nabyvatele Investiční a poštovní banky po nucené správě.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
A pokud jde o tu nynější situaci, tam jde pouze o ty cenné papíry odvozené od špatných amerických hypoték a nebo to je ještě něco dalšího?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Já do bilancí těch jednotlivých bank opravdu nevidím. Může se jednat o celu řadu produktů, může se dnes samozřejmě jednat i o aktiva mířící do reálné ekonomiky, vzhledem k tomu, že řada firem se dostala do potíží.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
Říká ve vysílání Radiožurnálu ministr financí Miroslav Kalousek. Děkuji za rozhovor. Na slyšenou.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Na slyšenou.


Zdroj: 25.2.2009, ČRo 1 - Radiožurnál, 21:00 Stalo se dnes

Nejčtenější