Novinky

Eduard Janota - v pořadu ČT1: Otázky Václava Moravce II.

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

 • Lidé MF

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Špatnou zprávu stíhá zpráva ještě horší. Na to jsme si v souvislosti s globální ekonomickou krizí zvykli. Jak dlouho to ale ještě potrvá. Různé indexy se propadají k rekordním hodnotám. Například propad důvěry v hospodářství evropské sedmadvacítce prolomil další hranici. Je na nejnižší hodnotě od roku 1985. Dodejme, že tempo propadu bylo v lednu pomalejší než v předchozích třech měsících. I Český statistický úřad hlásí: Důvěra v domácí ekonomiku v lednu klesla. Souhrnný ukazatel důvěry se ve srovnání s prosincem snížil o víc než tři body. Index dosáhl desetiletého minima.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí ČR /KDU-ČSL/
--------------------
Poslední prognóza ministerstva financí je jedna ... růst v roce 2009, růst jedna celá čtyři s riziky směrem dolů. To znamená, není to žádný důvod domnívat se, že by to mohlo být lepší, ale mnoho důvodů obávat se, že by to také mohlo být horší. Takže já beru ten jedno, v tuto chvíli beru tu jednoprocentní variantu jako variantu, doufám, co nejblíže k realitě.

Václav MORAVEC, redaktor
--------------------
Odhaduje letošní kondici české ekonomiky ministerstvo financí. Novou prognózu chystá i Česká národní banka. Už na konci roku to přitom byla právě centrální banka, která vypracovala alternativní scénář vývoje české ekonomiky. Ten počítá s recesí i v České republice. Sociální demokraté kritizují Topolánkovu vládu za to, že ekonomický propad v Česku se prohlubuje. ČSSD přišla s vlastním protikrizovým balíčkem.

Bohuslav SOBOTKA, první místopředseda strany /ČSSD/
--------------------
My se domníváme, že právě v letech 2009, 2010 je nesmírně důležité zvýšit veřejné výdaje tak, abychom krizi překonali co nejrychleji a především abychom ochránili sociální zájmy těch, kteří krizi nezavinili. To znamená lidí, kteří budou nespravedlivě touto krizí postiženi.

Václav MORAVEC, redaktor
--------------------
V sociálně demokratickém protikrizovém balíčku je například prodloužení a zvýšení podpor v nezaměstnanosti, snížení devítiprocentní daně z přidané hodnoty, vyplacení třináctého důchodu, lepší čerpání peněz z evropských fondů, zavedení progresivního zdanění. První místopředseda sociálních demokratů Bohuslav Sobotka odmítá, že by protikrizový balíček jeho strany stál daňové poplatníky velké peníze. Mluví o dvaceti miliardách korun. Protikrizové plány má i Topolánkova vláda.

Mirek TOPOLÁNEK, premiér a předseda strany /ODS/
--------------------
My nemíníme proklamovat nějaké jednoduché věty a jednoduchá opatření. Domníváme se, že ta situace je vážná, že je těžce predikovatelná.

Václav MORAVEC, redaktor
--------------------
Kabinet chce prosadit plány na podporu zaměstnanosti i investic například do výzkumu a vzdělání nebo infrastruktury. Zároveň hodlá usnadnit přístup firem k penězům.

Mirek TOPOLÁNEK, premiér a předseda strany /ODS/
--------------------
Já bych chtěl, aby v průběhu začátkem února byl ten protikrizový plán projednán vládou, abychom případně tu základní informaci, kterou, kterou jsem signalizoval 1. ledna ve vystoupení v televizi, mohli na únorové schůzi Poslanecké sněmovně předat.

Václav MORAVEC, redaktor
--------------------
Šéf financí Miroslav Kalousek zdůrazňuje, že vláda bude při reakci na krizi myslet i na to, aby dál výrazně nerostlo dluhové zatížení České republiky.

 

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Jen pro úplnost, státní dluh České republiky se loni zvýšil o víc než sto sedm miliard korun a vyšplhal se tak k necelému bilionu korun. Dalšími hosty, jak jsem sliboval, Otázek jsou lidé rozumějící ekonomice, náměstek ministra financí Eduard Janota, hezký dobrý den, hezkou neděli.

 • Eduard JANOTA, náměstek ministra financí
  --------------------
  Hezké odpoledne.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Viceprezident Svazu průmyslu a dopravy České republiky Jaroslav Hanák. I vám, pane viceprezidente, přeji hezký dobrý den.

Jaroslav HANÁK, 1. viceprezident, Svaz průmyslu a dopravy ČR
--------------------
Příjemné dobré odpoledne, dámy a pánové.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A investiční bankéř Ondřej Jonáš. Vítejte v Otázkách, dobrý den.

Ondřej JONÁŠ, investiční bankéř
--------------------
Dobrý den.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Už ve čtvrtek zveřejní novou prognózu, makroekonomickou prognózu Česká národní banka. Její guvernér Zdeněk Tůma dal, pane náměstku, už začátkem týdne najevo, že stav ekonomiky se blíží k negativní prognóze centrální banky, kde se počítá s recesí, půlprocentní recesí. Není ten váš i jednoprocentní odhad, kdy připouští ministr financí Miroslav Kalousek další korekci směrem dolů, přeci jenom příliš optimistický?

 • Eduard JANOTA, náměstek ministra financí
  --------------------
  Já bych začal tím, že asi se ukázalo dobré, že ministr financí pan Kalousek zvolil strategii počkat, jaký bude ten dopad ekonomické krize, světové ekonomické krize, její dopad do rozpočtu České republiky. A vlastně teprve v těchto dnech nechal vládou projednat určité zreálnění rozpočtu na letošní rok. My jsme to zreálnění rozpočtu provedli výhradně na vrub výdajů. Protože to zapojení rezervních prostředků, o kterém jsme věděli už v září, že tyto prostředky budou k dispozici, to bych chtěl tady zdůraznit, a jen jsme to jaksi nevykládali do světa, takže toto bylo provedeno výhradně na vrub prostředků, které resorty po dva, po tři roky nepotřebovaly, tudíž myslím, že to byl velmi rozumný, rozumný krok. Co se týče dalších věcí, pakliže bude ekonomický růst zhruba jedno procento a nebude nižší, tak si myslím, že se můžeme dostat a můžeme se pohybovat ještě na hranici tří procent deficitu veřejných financí k HDP. Tudíž můžeme, můžeme plnit Maastrichtský kritérium. Pakliže ten ekonomický růst bude nižší a vláda nebude schopna, nebude ochotna, nebude moci snížit, protože celá řada výdajů prostě závisí na legislativních změnách, nebude, nebude moci tento rozpočet udržet v těchto dimenzích, to znamená někde za státní rozpočet okolo pětasedmdesáti miliard, tak přestaneme plnit kritérium tří procent a pak je, pak zcela ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Promiňte, neukazuje se to, to ale jako čím dál reálnější scénář, podíváte-li se na to, že centrální banka podle těch informací, které máme k dispozici, tak může ukázat na nulový, respektive dokonce i na recesi zhruba půlprocentní i pro Českou republiku? Což je ten alternativní scénář, který už teď se začíná i přes vaše zreálnění a jednoprocentní růst ukazovat jako pravděpodobnější?

 • Eduard JANOTA, náměstek ministra financí
  --------------------
  To je možné, my v dané chvíli, my v dané chvíli říkáme, že při jednoprocentním růstu jsme schopni tři procenta udržet. Pakliže bude, bude-li ten, ten růst nižší, bude-li, bude-li nulový, tak si myslím, že v dané politické konstelaci, v dané chvíli, kdy prostě celá řada zákonů by musela být projednávána parlamentem, je to nereálné a já si troufám v této chvíli tvrdit, že za této okolnosti je nereálné udržet tříprocentní deficit.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
To znamená, že se máme připravit na variantu porušení Maastrichtských kritérií?

 • Eduard JANOTA, náměstek ministra financí
  --------------------
  Myslím si, že v případě, v tomto případě je to velmi, velmi reálné.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ondřeji Jonáši i pane viceprezidente, může se Česká republika ještě recesi vyhnout nebo po všech těch indikátorech, které jsme zaznamenali v tomto týdnu, je to vlastně nevyhnutelný proces a může to potvrdit centrální banka tou svoji čtvrteční prognózou, Ondřeji?

Ondřej JONÁŠ, investiční bankéř
--------------------
Já se obávám, že dnes nikdo nepochybuje o tom, že tohle to je velice významná bouře největších od třicátých let. Prognóza IMF, výsledky za čtvrté čtvrtletí ve světových ekonomikách byly horší než špatné. Ve Spojených státech pokles o pět procent, v Japonsku pokles o devět procent. A to dokonce i na úkor vyšších zásob. Takže myslím si, že po té finanční krizi roku 2008 nás teprve teď čeká opravdový dopad na hospodářství, na reálnou ekonomiku. Já osobně mám obavu z výrazného nárůstu nezaměstnanosti, který se projeví do rozpočtu a do té financování za ochranné sítě, takže ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Tedy sedmiprocentní odhad, jak zní poslední prognóza, je hodně optimistická z vašeho pohledu?

Ondřej JONÁŠ, investiční bankéř
--------------------
Já se obávám, že jakýkoliv pozitivní růst za tento rok by bylo velice, by byl velice významný úspěch a obávám se, že realita bude horší.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Tedy recese?

Ondřej JONÁŠ, investiční bankéř
--------------------
Určitě.

 • Eduard JANOTA, náměstek ministra financí
  --------------------
  Těch sedm procent nebo sedm celých tři desetin procenta odpovídá zhruba tomu jednoprocentnímu růstu ekonomiky. Bude-li ten růst nižší, tak je logický, že nezaměstnanost, nezaměstnanost se zvýší.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Bude-li, bude-li nulový, tak o kolik počítáte, že by se zvyšovala nezaměstnanost při každém, řekněme, procentu směrem dolů?

 • Eduard JANOTA, náměstek ministra financí
  --------------------
  Je to, je to, je to zhruba půl procenta, půlprocentní nárůst nezaměstnanosti a z pohledu, z pohledu veřejných financí, z pohledu deficitu to dělá asi deset, deset miliard, to znamená, to lze si z toho hravě, hravě spočítat.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Tady možnost vyhnutí se recesi?

Jaroslav HANÁK, 1. viceprezident, Svaz průmyslu a dopravy ČR
--------------------
Takže krize je fakt. Já jsem rád, že to pochopila vláda a doufám, že to chápe opozice, poslanci, senátoři. Řekli jsme to už ve čtvrtek na vládní tripartitě. Je to, je to fakt a je potřeba pro něho co dělat. Já očekávám, že všichni tady i úředníci, bankéři, všichni na prvním místě budou projednávat vládní krizi. Podnikatelská sféra v této chvíli, abychom to zjemnili nebo snížili, opravdu potřebuje zásadní, razantní a rychlé kroky státu. Na prvním místě určitě probuzení bankovních institucí, je potřeba financování. Bez peněz, jak říká naše lidové přísloví, do hospody nelez. Čili česká ekonomika potřebuje peníze, musí se probudit provozní financování pro firmy. Jestliže mají ještě zakázky, tak je přece nemůžeme zadusit. A zadruhé, my říkáme jako podnikatelé, krize je příležitost. Vždyť tady je řada nesmírně schopných firem v tom středoevropském prostoru, když budou úvěrové peníze, tak že můžeme získat i vítězství v krizi. Po krizi budou noví vítězové a nové silné firmy, ať už bude trvat rok, dva nebo dva a půl. Co očekáváme od státu.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ano, k tomu se, k tomu se záhy dostaneme, když se podíváme na to, jak dlouhá ta krize bude. Poměrně optimistický výhled letošního vývoje nejen českého hospodářství, ale i hospodářství dalších zemí předpověděla Evropská komise. Připomeňme si teď graficky její odhady, které Evropská komise zveřejnila před týdnem a které se týkají růstu či poklesu hrubých domácích produktů v jednotlivých zemích evropské sedmadvacítky. Tady je pohled na mapu. Evropská komise u České republiky počítá s tím, jak sami vidíte, že Česko by rostlo jedním celým a sedmi desetinami procenta. To je poměrně silný a říká to mnoho ekonomů, že to je spíš přání otce myšlenky, než aby to byl reálný stav a pravděpodobně i v další prognóze i Evropská komise půjde s těmi čísly dolů. Vidíte ale, že pouze čtyři země evropské sedmadvacítky, které by měly růst, Polsko, Česko, Slovensko, Bulharsko. Jak říkám, je to prognóza z minulého týdne a i ta zjevně bude korigována. Pro pana viceprezidenta Hanáka i pro Ondřeje Jonáše a následně i Eduard Janota, v jaké fázi vlastně té globální hospodářské krize podle vás jsme, Ondřeji?

Ondřej JONÁŠ, investiční bankéř
--------------------
No, kdyby tato krize byla podobná těm posledním za posledních třicet let, tak už bysme byli na jejím konci. Ale já se obávám, že toto je výrazně horší krize, že teprve stojíme před, před její hlavní, řekl bych, fází a nedovolil bych si odhadnout, kdy skončí.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Co tou hlavní fází, že vstupuji do vaší řeči, co tou hlavní fází vlastně má být? Bude to v Americe, kde vy jste se pohyboval a pohybujete se, krize spotřebitelských úvěrů?

Ondřej JONÁŠ, investiční bankéř
--------------------
No, je to hlavně obrovský propad poptávky a neschopnost financovat na ještě větší úvěry spotřebu domácností. To vedlo samozřejmě k poklesu nákupu automobilů, nákupu domácností, nákupu domů, krach všech form úspor Američanů, kteří když zjistili, že hodnota domu, v kterých bydlí, je zlomková, že jejich penzijní fondy a úspory, které střádali na penzi, byly velice výrazně ostřiženy a tudíž trh ovládá strach. Lidé mají obavu o zaměstnání, minulý týden byla celá řada velkých firem, která oznámila tisíce eliminovaných míst a to samozřejmě přispěje k dalšímu omezení poptávky. Takže ta krize je výjimečná, je bezprecedentní, určitě od roku 82 ta nejvážnější a mezi ekonomy vládne velká neshoda o tom, jak dlouho bude trvat, než se z této situace dostaneme.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Bude ještě horší než ta, která byla ve třicátých letech minulého století?

Ondřej JONÁŠ, investiční bankéř
--------------------
To doufejme, že ne. Myslím, že dnes existuje mnoho stabilizačních opatření a navíc vlády, vláda Baracka Obamy vyrazila s velice razantními opatřeními. Dnes proběhla zpráva, že chystá na příští týden oznámení takzvaného velkého třesku, další miliardy dolarů na oživení bankovního systému. A když vlády vyrazí do boje s takto silnými zbraněmi, tak věřím, že se jim podaří tuto krizi obrátit.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ale Ondřeji, nebude ale spíš naopak, že tyto velké třesky a peníze, které, a o tom za chvíli budeme mluvit s Eduardem Janotou, které si i státy půjčují, protože reálně ty peníze nemají, tak můžou prohloubit spíš ještě tu krizi? To znamená, že po velkých třescích v jednotlivých státech včetně Spojených států amerických může dojít k ještě většímu průšvihu?

Ondřej JONÁŠ, investiční bankéř
--------------------
No, tak státy mají neomezené možnosti, tisknou peníze a samozřejmě mají aktiva, která jim umožňují navýšit zadluženost výrazně, viz druhá, financování druhé světové války, výjimečná událost, kdy státy se zadlužily. Nevím, jestli bych si dovolil říct, že současná krize je na úrovni druhé světové války, ale zcela určitě kdyby se Spojené státy zadlužily o třicet procent HDP víc, než je tomu dnes, to znamená, snažily se o stimulační balíček, který by zvýšil HDP zhruba o jeden až tři procenta víc, než by tomu bylo bez tohoto stimulačního balíčku, tak to stojí za to, protože je třeba zlomit tuto spirálu, najít dno trhu tak, aby ceny nemovitostí, ceny aktiv, toxických aktiv se dostaly na nějakou reálnou úroveň. A důvěra schopnost uzavřít kontrakty mezi bankami, mezi bankami a společnostmi znova se obnovila.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
To znamená, že, že tyto velké třesky a balíčky vy vnímáte jako prvek k tomu, abychom vlastně pochopili, jak reálně na tom ekonomiky jsou, protože i ta míra nedůvěry a strachu nám nedovoluje poznat, v jakém stavu ty ekonomiky reálně jsou? Je to tak, chápu to správně?

Ondřej JONÁŠ, investiční bankéř
--------------------
No, ta hlavní disbalance, kterou vidím ve světě, je, že na jedné straně byly zemi deficitní, jako byly Spojené státy, Anglie, Španělsko, které žily na dluh. A to tak velký, že dlouhodobě nebyl udržitelný a na druhé straně byly země, které exportovaly kapitál a zboží, jako Německo, Japonsko a překvapivě také Čína a můžeme i říct Střední východ, který vlastně poskytoval velice laciný kapitál spotřebitelským zemím, a že tato nerovnováha mezi deficitními zeměmi a přebytkovými zeměmi. Dlouhodobě vedla k stavu, z kterého se dnes velice obtížně dostáváme. A to, co je třeba tudíž dát do rovnováhy, je spotřebu těchto západních zemí s jejími možnostmi. Nemůžou žít na dluh.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Pane viceprezidente Hanáku, popis délky té krize, protože Ondřej Jonáš říká, že stojíme na začátku té hloubky samotné krize?

Jaroslav HANÁK, 1. viceprezident, Svaz průmyslu a dopravy ČR
--------------------
Vraťme se domů, tady žijeme, pracujeme, netvoříme hodnoty, vraťme se do České republiky.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ale, ale je to ovlivňováno, ale je to ovlivňováno tím, co se děje ve světě.

Jaroslav HANÁK, 1. viceprezident, Svaz průmyslu a dopravy ČR
--------------------
Samozřejmě je to, je to, je to krize důvěry ve světě, problémy finanční. Ale nikdo z nás není schopen odhadnout, jak hluboká ta krize je uvnitř této země. Jestli ten malý, střední, velký podnikatel dneska, jaké má zakázky, jakou má odvahu, jak popravdě řekne, že mu dochází finance a že bude propouštět. Dneska totiž nikdo z nás neřekne, proč by to řekl, protože v ten moment by na něho zaútočily finanční domy a při národní zlé povaze by samozřejmě byl špatný podnikatel, když by první končil někde v malém městě, ve velkém městě. Čili to je ta složitost. Nikdo přesně nezná tu vnitřní strukturu toho, jak daleko ta krize je. A k tomu samozřejmě, to první, co já říkám, musí se oživit finance. Já na rozdíl od těch Spojených států a té západní Evropy, vždyť ty naše peněžní domy jsou přece jenom zdravější, vždyť jsme na ně napumpovali kdysi stovky miliard. Mají vynikající likviditu, říká guvernér Tůma, jedenáct, patnáct procent. Tak na co čekáme? Jak to, že snižujeme sazby ČNB a zdražujeme provozní úvěry a nedáváme investiční úvěry? To je přece špatně. Banky jsou první momentální příčina, proč jako ty podniky se nemůžou vzpamatovat.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Proč se, tak proč se prohlubuje ta krize v České republice? Vy vidíte z hlediska výběru například daní, pane, pane náměstku, ať už v prosinci, v listopadu loňského roku, že by se ta krize projevila příjmem státní, příjem státního rozpočtu a u kterých daní je to nejmarkantnější?

 • Eduard JANOTA, náměstek ministra financí
  --------------------
  Zcela určitě se projevuje. A nejmarkantnější to je u daně z příjmu právnických osob a nejvíce u daně z přidané hodnoty. Pochopitelně klesají mzdy, klesá pojistné. Čili jen na, jen na vybalancování těchto, těchto vlivů, za které jsme odhadli do toho jednoprocentního růstu, to bylo více než, více než šedesát, šedesát miliard. Já bych chtěl reagovat na, na tu poznámku, jak ta, jak ta krize bude dlouhá. To v podstatě dneska nikdo, nikdo neví. To chci se k tomu připojit. Na druhé straně, když si analyzuji různá opatření, různé finanční impulsy některých západních zemí Spojených států, tak mně připadá, že ty jejich problémů jsou, jsou velké. A nás se dotýkají zejména v tom, že my jsme exportní země a ten export nás silně, silně, silně ovlivnil. Čili my a vláda to činí, snaží se přijmout opatření, standardní opatření na podporu exportu, ať už prostě z domácích zdrojů nebo poslední, poslední dvě miliardy z evropských fondů, které spravuje ministerstvo průmyslu, jedna, jedna věc.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A námitka, že to je málo, protože je tady zásadnější problém a to je ...

Ondřej JONÁŠ, investiční bankéř
--------------------
Zásadně málo.

 • Eduard JANOTA, náměstek ministra financí
  --------------------
  Já bych to, já bych to dopověděl. Jedna věc. Je tady návrh ministerstva financí a vlády, prostě řešit otázku odpisů, urychlené odepisování. Je tady otázka slev, slev z pojistného, která by prostě motivovala ty firmy zaměstnávat lidi, aby prostě nespadli do tý sociální sítě na příjmu. Čili ta celá řada opatření tady je pochopitelně. Jestli jich je padesát nebo dvě stě padesát, to není podstatné. Podstatné je, jak jsou směrována a jaký bude jejich efekt. A za poslední, kolik budou stát. Jestliže tady unisono mluvíme všichni o tom, že je žádoucí vstoupit do měnový unie, tak si musíme uvědomit, že tři procenta prostě pro nás je, je tabu. Jestliže se politicky dohodneme na tom, že prostě toto není priorita v dané chvíli, já si to nemyslím, tak potom můžeme přijímat opatření, která budou směřovat na další investice, do infrastruktury, další investice do oprav panelových domů a zateplení a podobně. Čili ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Vy jste ale, vy jste ale připustil, že i když nedojde k těmto stimulačním balíčkům, tak při nulovém růstu české ekonomiky se překročí hranice Maastrichtských kritérií. To znamená, nemusejí se dělat žádné balíčky a nepodaří se, pokud ...

 • Eduard JANOTA, náměstek ministra financí
  --------------------
  Balíčky se dělaj pro to, respektive přijímají se opatření pro to, aby se ten, ten růst zrychlil. Ale pakliže by tento růst byl nulový, tak takto sestavený rozpočet na letošní rok je nevybilancovaný a v podstatě pokud by nebyla přijata další opatření, tak bychom podle mého názoru za veřejné rozpočty zcela určitě překročili hranici, hranici tří procent.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
On už o tom tady mluvil viceprezident Svazu průmyslu a dopravy. Ostatně nad problémy české ekonomiky se ve čtvrtek sešla tripartita. Po jejím jednání jsme slyšeli to, co slýcháváme delší dobu a co už i tady v Otázkách zaznělo, banky nepůjčují podnikům peníze, a tím krizi prohlubují.

Petr NEČAS, ministr práce a sociálních věcí /ODS/
--------------------
Některá opatření jsou velmi klíčová a způsobují problémy v ekonomice, že například zamrznutí úvěrů je, je něco, co může mít devastující dopad na českou ekonomiku. Shodli jsme se o tom, že je zájmem všech tří stran udělat kroky, které povedou k maximální možné udržitelné zaměstnanosti občanů České republiky.

Jaroslav HANÁK, 1. viceprezident, Svaz průmyslu a dopravy ČR
--------------------
Z hlediska podnikatelů jsou nejvážnější věci oživení bankovního trhu. Bez peněz, bez krve nebude fungovat ekonomika, je to nejzávažnější problém. Pak samozřejmě očekáváme, že vláda nastartuje investice a zakázky veřejné ve vztahu k dopravní infrastruktuře, k ekologii, k obnově vozového parku, železničních vozidel a další, bytový fond, čili ty věci, které stát má v rukách a může ovlivňovat.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Zaznamenala Česká televize hlasy účastníků jednání tripartity ve čtvrtek. I když podobné hlasy zaznívají delší dobu, míra nedůvěry v ekonomice se nesnížila, banky dál nepůjčují. Které nástroje je, Ondřeji Jonáši, možné využít, aby zde přítomný viceprezident Svazu průmyslu a dopravy si nestěžoval na to, že zkrátka banky jsou teď jednou z příčin prohlubování té krize v České republice.

Ondřej JONÁŠ, investiční bankéř
--------------------
No, já bych se rád zastal bank v tomto bodu, protože si myslím, že rizikovost podnikání určitě vzrostla. Naopak považuju za neobvyklý ten relativně pozitivní, příjemný prostor pro podnikání za minulých sedm let. To, že klesla poptávka pro exportní ekonomiku, jako je Česká republika, to nemůžeme obejít, nemůžeme to obejít lacinými úvěry. Naopak cena peněz do budoucna bude dražší, musí být nutně dražší a banky musí být obezřetnější v půjčování na nich.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Vy osobně si myslíte, že kdyby nepřišla krize, jejíž hloubku stále ještě neznáme, takže by došlo k zásadnímu zpřísnění politiky ze strany, ze strany bank?

Ondřej JONÁŠ, investiční bankéř
--------------------
Já se domnívám, že těch minulých sedm let bylo výjimečných v tom, jak, jak tenké byly marže, jak dostupné byly peníze a jak laciné byly peníze zcela bezpečně. Měli jsme vítr v zádech a teď naše loď vplula do bouře a nemá celkem smysl prosit, kéž by byl svět tak, jak byl před dvěma lety. To je bohužel situace, která se nevrátí.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Takže vy vůbec nevnímáte jako oprávněné ty stížnosti podnikatelů, že by to byly banky, které teď ještě víc podlomí...

Ondřej JONÁŠ, investiční bankéř
--------------------
Já myslím, že všichni jsou v šoku, včetně bank. A určitě jsou situace, kde provozní úvěry byly uzavřeny a není dobře, že tomu bylo tak, ale všichni v ekonomice musí počítat se situací, která má zvýšená rizika, měl by se snažit nebýt ani dlužník, ani věřitel, pokud možno a samozřejmě zpráva cash flow, toku peněz uvnitř podniků, zrovna tak jako uvnitř domácností, je do budoucna tím klíčovým, na co by se měly podniky soustředit.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Pane viceprezidente.

Jaroslav HANÁK, 1. viceprezident, Svaz průmyslu a dopravy ČR
--------------------
My jsme měli sedm bohatých let, tak to budeme jenom vzpomínat, růst osmačtyřicet procent HDP a podobně, to je pryč. Dneska jsou tady fakta, že je krize a že je potřeba to řešit. Já s vámi nesouhlasím, banky musí vzít stejnou přece odpovědnost, spoluodpovědnost za tu situaci, která je v České republice, tak jak ji vedou podnikatelé. Doufám, že od čtvrtka od tripartity také vláda, opozice a další, ale ty banky mají dostatek zdrojů, vždyť to jsou zdravé pobočky, na rozdíl od řady jiných zemí v Evropě. A řešme věci rychle. V Německu je balíček hotový, zaplaťpánbůh pro nás, Německo - zlatá země, padesát miliard, možná pět miliard je taky pro nás, protože exportujeme do Německa a budeme z toho mět výhodu. Slovensko má balíček hotový a má ještě euro k tomu, což my nemáme, vždyť to jsou tak obrovské konkurenční výhody proti nám, vždyť my si to sami zhoršujeme, takže řešme věci a nechraňme tyhle ty banky tak extrémním způsobem.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Pane náměstku.

 • Eduard JANOTA, náměstek ministra financí
  --------------------
  Slovo chránit - nechránit, donutit, řekněte mi, jak chcete donutit privátní subjekty, jak může vláda donutit privátní subjekty, navíc ještě vlastně ne z devadesáti procent...

Jaroslav HANÁK, 1. viceprezident, Svaz průmyslu a dopravy ČR
--------------------
Tlakem, morálním tlakem.

 • Eduard JANOTA, náměstek ministra financí
  --------------------
  ...z devadesáti procent zahraničními vlastníky k tomu, aby půjčovaly prostě za podmínek, které někdo si přeje. Já zcela určitě bych byl rád, kdyby se to financování zlepšilo. Jsou určité možnosti, možnosti sdílení rizika, když to řeknu takto. A záleží to pouze a pouze na dohodách, na kvalitních projektech financování, nikoliv na nějakém diktátu ze strany vlády nebo kohokoliv jiného, aby přinutil banky, banky více nebo lépe financovat.

Jaroslav HANÁK, 1. viceprezident, Svaz průmyslu a dopravy ČR
--------------------
Začněte jim konkurovat.

 • Eduard JANOTA, náměstek ministra financí
  --------------------
  Ta situace opravdu, opravdu není jednoduchá, vy jste už to zmínil, ona se i výrazně zhoršila v oblasti financování dluhu. Jestliže si srovnám podmínky, za kterých jsme financovali dluh prostřednictvím eurobondů v červnu loňského roku, tak to bylo v podstatě na úrovni /nesrozumitelné/, chcete-li na úrovni kvality nejlepších německých bondů plus dvacetiprocentní rizikovou přirážku. Dneska, pokud sondujete situaci, tak ta přirážka se zvedla pro Českou republiku na dvě stě šedesát bazických bodů, čili to je v podstatě...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Můžete to laikům vysvětlit...

 • Eduard JANOTA, náměstek ministra financí
  --------------------
  Můžu to laikovi...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
...když si, když si půjčíte tisícikorunu, tak jak to vypadalo předtím.

 • Eduard JANOTA, náměstek ministra financí
  --------------------
  ...ano, můžu to, můžu to laikům vysvětlit tím, že ten úrok, za který budem platit, je, je prostě, je nesrovnatelně vyšší.

Ondřej JONÁŠ, investiční bankéř
--------------------
Cena peněz.

 • Eduard JANOTA, náměstek ministra financí
  --------------------
  Cena peněz prostě. Čili jestliže jedno procento je financování dluhu v té naší bilanci, kde financujeme téměř jeden, jeden bilion, bilion našich závazků, tvoří šest, sedm miliard, tak zvýšení stejné částky prostě za určitou sumu, tak nám může tu dlouhou službu prodražit prostě z padesáti nebo čtyřiceti sedmi miliard přesně, které platíme letos, na nějakých šedesát, pětašedesát i více, čili jsou to, jsou to enormní dopady, které musíme brát na zřetel. Proto ministerstvo financí apeluje na to, ano, přijímejme opatření cílená, efektivní, ale ufinancovatelná, protože skončit někde s tím, že budeme podporovat všechno, koneckonců to už tady bylo. Vzpomeňte si, kdy vláda Miloše Zemana řešila v roce 98 pokles ekonomiky, řešila tím, že napumpovala prostředky do, do veřejných rozpočtů a opravdu ekonomický růst nastal, jenže, jenže pokud si vzpomínám, tak Miloš Zeman i na jednání, shodou okolností jsem byl toho přítomen, jednání vlády to považoval za opatření, které se vrátí, a až budou ekonomicky růst, růsty čtyři, pět, šest procent, tak budeme splácet dluh a my jsme od té doby nesplatili ani korunu, náš dluh se prostě financuje takzvaným revolvingem, to znamená, že na splátky si půjčujeme další peníze, konkrétně pro letošní rok máme splácet dvě padesátimiliardové splátky a na tyto splátky si půjčíme peníze, nikoliv my je v rozpočtu máme pouze, pouze úroky. Čili já bych byl...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Takže dvě padesátimiliardové splátky, na které si budeme... A v té souvislosti se vás právě chci zeptat, že vy připravujete teď vydání další emise dluhopisů v eurech.

 • Eduard JANOTA, náměstek ministra financí
  --------------------
  My máme zájem emitovat eura, ale prostě musíme analyzovat, za jakých podmínek to bude, my prostě, my díky tomu, že rozpočet skončil v minulém roce velmi dobře, skončil deficitem zhruba o třicet miliard nižším, než předpokládal rozpočet, tak v podstatě jsme si vytvořili určitý polštář, protože my jsme, my jsme prostředky naemitovali vlastně v minulém roce a máme určitou rezervu, která nám umožní, umožňuje lépe přežít stávající složité období. Nicméně kdyby situace měla, měla být na těch trzích dramatická během celého roku, tak nevylučuji, že koncem roku i Česká republika může prostě mít problémy s financováním dluhu. A jsou země, vy jste tady koneckonců vzpomenul Lotyšsko, Maďarsko, které mohou emitovat forinty nebo loty, ale když mají závazky v eurech či v dolarech, tak pak je problém tyto prostředky nějakým způsobem při rozumném kurzu jaksi konvertovat do těchto měn a splácet, čili ta situace je velmi, velmi složitá.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Počkejte, pane náměstku, vy jste podle strategie financování a řízení státního dluhu na rok 2009 si chtěli maximálně půjčit...

 • Eduard JANOTA, náměstek ministra financí
  --------------------
  Sto čtyřicet osm miliard.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
...sto čtyřicet osm miliard korun.

 • Eduard JANOTA, náměstek ministra financí
  --------------------
  ...ano, v tom je, v tom je sto miliard splátky na, o které já jsem se před chvílí... splátek, které jsem se zmiňoval. Protože...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A může se, může se stát, že na to zkrátka neseženete...

 • Eduard JANOTA, náměstek ministra financí
  --------------------
  Ne, ne, ne, ne.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
To se nemůže stát.

 • Eduard JANOTA, náměstek ministra financí
  --------------------
  Ne, to bych chtěl vyloučit úplně, úplně radikálně, razantně. Prostě pro státní rozpočet má úroveň splácení dluhu stejnou hodnotu jako prostě mandatorní výdaj do sociální oblasti, tady není rozdíl, protože jednou nesplatíte, jednou se stanete nevěrohodnými a hrozí kromě defaultu to, že vám nikdo příště už nepůjčí. Čili já vůbec ani minutu nepřemýšlím o tom, že bychom nedostáli svým závazkům ve splácení prostě dluhové služby, toto je prostě naprosto nepřijatelné.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A vystačíte si i bez té emise eurobondu, kterou teď zahajujete, to znamená, jestliže zjistíte, že ty peníze si půjčíte za tak obrovské náklady, že to bude, že to bude obtížné to v budoucnu splácet, tak nebo to neexistuje?

 • Eduard JANOTA, náměstek ministra financí
  --------------------
  Pane redaktore, strategie financování dluhů je něco, co se až tak běžně nekonzultuje na veřejnosti, to za prvé. My v podstatě dneska, dneska analyzujeme, zjišťujeme, jaká je situace na trzích a chceme ten dluh profinancovat maximálně úsporně, to znamená, bude-li dostatečná kapacita na domácím trhu, který je velmi vyspělý v porovnání s ostatními státy střední a východní Evropy, nejvyspělejší bych řekl, tak využijeme pochopitelně možnosti domácího trhu. Pakliže, pakliže se bude nám zdát situace nebo bude těsno na domácím trhu, pakliže, pakliže opravdu banky zvolí jinou strategii než kupovat české dluhopisy, tak budeme zřejmě muset i na, na eurobondový trh, čili...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
To znamená, že ta emise eurobondu, kde jste dali, pokud se nemýlím, bankám, jako je Barclays Capital, Česká spořitelna a Deutsche Bank, tak je to záložní varianta, pokud se dluhopisy...

 • Eduard JANOTA, náměstek ministra financí
  --------------------
  Ne, ne, ne, já bych neřekl záložní varianta, my jsme předpokládali v naší strategii, že budeme jednou ročně emitovat, otázka je, jestli budeme emitovat na začátku roku, nebo jestli počkáme, zdali se situace nezlepší a můžeme emitovat třeba v druhé polovině roku, čili v dané chvíli my na emisi pracujeme, ale není definitivní rozhodnutí o tom, jestli ji budeme realizovat, protože jakmile přistoupíte na špatné podmínky, horší podmínky na cizích trzích, tak na to může zareagovat i domácí trh, a proto to rozhodnutí je velmi složité, sofistikované a v dané chvíli prostě vyčkáváme.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ondřej Jonáš.

Ondřej JONÁŠ, investiční bankéř
--------------------
Já bych jenom dodal, že bezpochyby Česká republika vždy bude schopná přistoupit na mezinárodní trhy a refinancovat svůj dluh tak, jak pan náměstek velice správně podotkl. Otázka je, za jakou cenu to bude, dnes kvůli zvířené hladině, zvýšené nervozitě trhu by to bylo za asi vyšší cenu, než bysme si všichni přáli, a proto je správné vyčkat, až se situace trochu uvolní. Myslím si, že pro Českou republiku je velice důležité sledovat diskusi v Dánsku, v Irsku, v Maďarsku, jak se tyto země staví k společné měně, krizi a jak se s ní vypořádají, protože je pravda, že Česká republika nezažívá tak hlubokou, tak vážnou krizi díky tomu, že bankovní sektor je v lepší situaci, ale všecky tyto dopady na rozpočet, o kterých pan náměstek mluvil, jsou u nás víc než aktuální.

 • Eduard JANOTA, náměstek ministra financí
  --------------------
  Ta situace u nás je, to bych chtěl taky zdůraznit, jiná, protože bankovní sektor je zdravý. My jsme vyřešili problémy bankovního sektoru zhruba před osmi let za pět set miliard, které jsme převedli do České konsolidační banky, nebo-li později agentury, to za prvé. Za druhé, a to je naše nevýhoda, naše ratingové ohodnocení je A, A+, A 1 a v porovnání se zeměmi tří A, dneska Irsko, dneska, dneska Itálie, které, které v podstatě vstupují na trh a jaksi nabízejí své dluhopisy, jsme znevýhodněni a navíc v celé řadě zemí, jak víte, byly poskytnuty všeobjímající garance, které, které prostě zahrnuly i tyto dluhopisy, tudíž ta naše konkurence na těch trzích je velmi vysoká a odráží se to mimo jiné i v nárůstu té rizikové, té rizikové přirážky.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A to se týká vlastně to, o čem mluvil i Jaroslav Hanák, jaká je nedůvěra bank půjčovat podnikatelům, tak to vy pociťujete v rámci financování státních dluhů, jednotlivé země to pociťují, že se obtížněji dostávají k penězům právě v rámci emise dluhopisů, jednotlivých dluhopisů. Když se vrátím do České republiky, tak Česká národní banka kvůli zpomalení ekonomiky snížila několikrát úrokové sazby, naposledy se tak stalo v polovině prosince, kdy snížila hlavní úrokovou sazbu o půlprocentního bodu na dvě celá a dvacet pět setin procenta. Banka odůvodňuje snižování úrokových sazeb odeznívající inflací, očekáváním velkého ochlazení ekonomiky. Evropská centrální banka, to je poslední krok z tohoto týdne, snížila nedávno svou základní sazbu na dosavadní minimum, na pouhá dvě procenta. Očekáváte, pane viceprezidente, že Česká národní banka v tomto týdnu sáhne k dalšímu snížení úrokových sazeb, a mohlo by to prolomit neochotu těch komerčních bank půjčovat vám...

Jaroslav HANÁK, 1. viceprezident, Svaz průmyslu a dopravy ČR
--------------------
Já jsem přesvědčen, že to je naprosto klíčový krok, jestli chceme oživit bankovní trh půjčování peněz pro provozní financování investiční, tak je to zásadní věc. Druhá věc, musím zareagovat na Edu, ale já jsem nikdy nebo nikdo z reprezentantů podnikatelů neřekl, že chceme rozbít veřejné finance, naopak, my říkáme, že bysme měli pokračovat v určitých reformách a udržet veřejné finance. Chyba je odvaha politická, že jsme neřekli euro v prosinci. Všechny předpoklady jsme měli. Plnili jsme maastri a kvůli tomu, že je tady pár "ješitných jednotlivců", kteří nechtějí euro, tak to je prostě špatně, devadesát devět procent podnikatelů to potřebuje, jsme exportní zemí.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Které ješitné lidi máte na mysli, protože...

Jaroslav HANÁK, 1. viceprezident, Svaz průmyslu a dopravy ČR
--------------------
Já to..., bez komentáře, bez komentáře, se používá.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
...to je politické, to je ale politické rozhodnutí premiéra Mirka Topolánka a vlády.

Jaroslav HANÁK, 1. viceprezident, Svaz průmyslu a dopravy ČR
--------------------
No, to není jenom jeho rozhodnutí, k tomu je vláda a k tomu jsou ještě další osobnosti, které to prostě nechtějí, a k tomu jsou i některý členové ČNB a tak dál, takže těch lidí je pár a bohužel je to v neprospěch a je to proti podnikatelskému sektoru.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A pokud byste, pane viceprezidente, vy tedy očekáváte, že by centrální banka ve čtvrtek měla...

Jaroslav HANÁK, 1. viceprezident, Svaz průmyslu a dopravy ČR
--------------------
Já jsem o tom přesvědčen.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
...razantněji snížit úrokovou sazbu o půl procenta, nebo by bylo...

Jaroslav HANÁK, 1. viceprezident, Svaz průmyslu a dopravy ČR
--------------------
Jestli to udělá nula půlprocentního bodu, tak, jak se říká lidově, zaplaťpánbůh za to, protože já jsem přesvědčen, že to může oživit.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A co ta námitka, že zatím se to nedařilo, byť jsme viděli tu křivku snižování úrokových sazeb a komerční banky stejně ochotu půjčovat vám, podnikatelům peníze nemají.

Jaroslav HANÁK, 1. viceprezident, Svaz průmyslu a dopravy ČR
--------------------
Prostě se musí oživit. I ta vláda musí dát najevo, že má zájem, aby se oživilo financování. My tu důvěru ve financování musíme vrátit.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Mohlo, mohlo by pomoci, ano.

 • Eduard JANOTA, náměstek ministra financí
  --------------------
  Já bych řekl konkrétně, konkrétně jednu věc. Pochopitelně klesla základní úroková sazba, čili je tady podmínka proto, aby se za levnějších podmínek od komerčních bank získávaly zdroje, ale na druhé straně roste riziková přirážka, jaká cena jakési garance za to, že ty banky těmto subjektům půjčují, a to právě tu sazbu minimálně nesnižuje, nebo respektive ponechává na stávající úrovni, dneska sedmi, sedmi, osmi procent. Takže ten problém je opravdu, problém je opravdu v tom, že ty banky patrně při vědomí, české banky při vědomí rizik, které si vytvořily jejich mateřské banky v jejich zemích, při problémech jaksi bilancí, které, které nastaly, tak možná dostaly přísnější instrukce, možná si samy uvědomují, že by nechtěly dopadnout, jak dopadly, a proto to financování je komplikovanější. Na druhé straně, na druhé straně...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A z vašeho pohledu je nezbytné, aby centrální banka dál snižovala úrokové sazby?

 • Eduard JANOTA, náměstek ministra financí
  --------------------
  Podívejte se snižování úrokových sazeb centrální banky, jestli se sníží o půl procenta, nebo, nebo dokonce o třičtvrtě, já si myslím, že dominantnější roli dneska hraje to, jak jsem již se zmínil, ohodnocení toho rizika a že to by nemělo až tak jaksi vliv, můžeme, můžeme na banky morálně působit, můžeme, můžeme diskutovat v určitých případech o určité garanci, a to koneckonců to činíme přes, přes podporu exportu, přes EGAP, ČEP, Českomoravskou záruční banku, koneckonců vláda umožňuje a navrhuje, aby i komerční banky mohly podporovat za určitých zvýhodněných podmínek export, čili to jsou věci, které se dají realizovat, na které nepotřebujete žádné víceméně dalekosáhlé legislativní změny, ale záleží opravdu na vůli obou stran, nikoliv na jaksi snaze, že by za každou cenu někdo někoho donutil lépe půjčovat. Já vím, že ta slova jsou možná, možná jaksi vyhraněná, ale toto je, toto je realita. Možná pan Jonáš toto potvrdí.

Jaroslav HANÁK, 1. viceprezident, Svaz průmyslu a dopravy ČR
--------------------
Ale já, já bych, abysme zase neskončili v tom, že všechno je vina jenom bankovního sektoru, že je potřeba ty peníze rozhýbat, ale je tady stát, já tady, co říkal Eduard, samozřejmě NERV tam dal dvě stě padesát věcí, vždyť to není pravda, my máme strategicky, do tripartity jsme dali osm, deset věcí, který se mohou rozhýbat a které ovlivňuje stát a je to potřeba dělat rychle, koofinancování strukturálních fondů, investice do infrastruktury, opravy domů, institucí, zateplování a další věci, čili...

Ondřej JONÁŠ, investiční bankéř
--------------------
Ale, jestli můžu do toho vstoupit, podnikové sféře velice výrazně pomohlo oslabení koruny za posledních šest měsíců, a to je jeden argument odpůrců přejití na euro, jenže v okamžiku...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Počkejte ale, Ondřeji, tím, tím, že předtím byl zas výrazný, ale tady vám podniková sféra...

Jaroslav HANÁK, 1. viceprezident, Svaz průmyslu a dopravy ČR
--------------------
My jsme na tom prodělali a dodneška to nemáme zpátky.

Ondřej JONÁŠ, investiční bankéř
--------------------
No, pro vývozce... Protože Česká republika je tak závislá v takové míře na exportu a samozřejmě na odbytu v zahraničí, tak oslabení koruny znamená, že české výrobky jsou atraktivnější pro zahraničního odběratele.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ano, ale oni se zahedgeovali, to je to, co říkají zase podnikatelé, my jsme se zahedgeovali...

Ondřej JONÁŠ, investiční bankéř
--------------------
To je jejich svobodné právo.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
...a netušili, že bude takový, že bude takové oslabení koruny, protože vemte si, jak rychlé bylo...

Ondřej JONÁŠ, investiční bankéř
--------------------
A vy jim ho z vaší kapsy daňového poplatce chcete krýt toto riziko?

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Já si, já vám jenom namítám, stejně jako jsem namítal panu viceprezidentovi...

Jaroslav HANÁK, 1. viceprezident, Svaz průmyslu a dopravy ČR
--------------------
Ale jak má ten podnikatel podnikat, když ta koruna lítá od dvacet dva devadesát do dvacet devět, vždyť to přece je, vždyť to je hrůza.

Ondřej JONÁŠ, investiční bankéř
--------------------
Právě proto zmiňuju rozdíl kupříkladu ve vyrovnání se s touto krizí v Irsku oproti třeba Británii. Británie, jestli dobře víte, že britská libra zlevnila oproti euru o více než třicet procent za posledních šest měsíců. A pro Irsko, které je členem Evropské unie a eura, tato možnost není, tak myslím, že v české diskusi o přijetí, či nepřijetí eura, vlivu a dopadu na podnikovou sféru by bylo velice zajímavé porovnat, jak se tato diskuse v Irsku, v Dánsku odvíjí.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
My se podíváme teď na premiéra Mirka Topolánka, on chce předložit po konzultaci se členy Národní ekonomické rady vlády protikrizový plán. Připomeňme si slova českého premiéra přednesená před týdnem.

Mirek TOPOLÁNEK, premiér a předseda strany /ODS/
--------------------
Ministři připraví samozřejmě svá stanoviska pod vedením Miroslava Kalouska a jeho ministerstva, bude postupně vypracován na tomto základě ten Národní protikrizový plán, nebo-li NPP, na kterým samozřejmě ještě budeme sedět takto společně, jinak jsme se rozdělili do menších skupin, kolegové z NERVu budou pracovat na některých, některých, řekl bych, hlubších, anebo diskutabilních opatřeních ještě další dobu, protože u těch věcí, které mohou mít dopad jak do rozpočtu, tak samozřejmě dopad střednědobý, chceme udělat krátké dopadové studie a chceme samozřejmě připravit jak sadu legislativních, tak exekutivních nástrojů, které bychom chtěli realizovat podle míry těch problémů, které nás čekají.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Konstatoval před týdnem premiér Mirek Topolánek. Česká vláda na rozdíl od vlád jiných zatím nedala konkrétní protikrizový plán, který by schvalovaly i obě komory českého parlamentu, to znamená, kdyby se měnila zákonná pravidla. S jakými návrhy tedy, aby byl vyslyšen například zde přítomný Svaz průmyslu a dopravy a pak to můžeme srovnat například s protikrizovými plány Spojených států amerických, kde to české působení toho, aby se zmírnily dopady globální ekonomické krize, nejsou dostatečné rychle, pane náměstku.

 • Eduard JANOTA, náměstek ministra financí
  --------------------
  Dobře, uvědomme si, když jste..., zmínil jste Ameriku, situace našich bank a amerických bank za prvé. Za druhé chceme podpořit, podpořit na naše podnikání ve smyslu snížením odpisů určitých komodit, urychlením teda odpisů, za druhé chceme snížit pojistné zejména ve smyslu, aby motivovalo zaměstnavatele zaměstnávat, zaměstnávat občany určitými slevami na pojistném. Za třetí...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Jaké, a to už máte připravené konkrétní návrhy.

 • Eduard JANOTA, náměstek ministra financí
  --------------------
  Tyto návrhy jsou, jsou připravené. Za třetí...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Jak se bude snižovat sociální pojištění, předpokládám, že to je.

 • Eduard JANOTA, náměstek ministra financí
  --------------------
  Ano, sociální pojištění, které platí zaměstnavatel za zaměstnance.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A jaké ty návrhy jsou?

 • Eduard JANOTA, náměstek ministra financí
  --------------------
  Ty návrhy, já bych je nechtěl tady komentovat v dané chvíli, protože asi se nesluší je říkat předtím, než budou projednány ve vládě.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ale bude se snižovat sociální pojištění.

 • Eduard JANOTA, náměstek ministra financí
  --------------------
  Ano, je to jeden z návrhů, konkrétních návrhů, který, který je na stole. Za třetí...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Jaký dopad to bude mít na státní rozpočet?

 • Eduard JANOTA, náměstek ministra financí
  --------------------
  Dopad bude se odvíjet od toho, v jakém rozsahu toto bude přijato, v jakém, pro jaký je okruh, okruh jaksi financování, toto bude schváleno. Za třetí, vláda je připravena podpořit garancemi, to už bylo zmíněno, prostě export. Vláda je podpořena, připravena možná, a to teďko spekuluju, i určité provozní financování podpořit garancemi, ale tady bych chtěl říct, že ty garance by musely být sdílené, není možné, aby prostě státní rozpočet garantoval jakýkoliv úvěr jakýmukoliv subjektu, to bychom mohli skončit v situaci konce roku 96, 97. Čili toto vše se bude podrobně analyzovat, toto vše bude podrobně propočteno i do těch deficitů veřejných financí HDP a poté bude na politickém rozhodnutí, zdali půjdeme cestou, řekněme, vyššího zadlužení, nebo zdali půjdeme cestou razantnější, razantnější podpory. Zcela určitě nejde dohromady obé. Buď razantně budeme podporovat jaksi ekonomiku ve smyslu růstu, řekl bych, za každou cenu prostě maximálního, tak pak se dostaneme zcela určitě do pasti, do pasti dluhu, do pasti deficitu, čili právě to politické rozhodnutí podle mého názoru bude spočívat v té, v té schopnosti najít tu vybalancovanou situaci, aby, aby prostě...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A vaše, váš pohled jako člověka, který je zodpovědný za státní rozpočet a sestavuje i státní rozpočet, bude sestavovat státní rozpočet na rok 2010, který asi bude ještě obtížnější sestavit než ten letošní státní, státní rozpočet, tak byste se přikláněl k jakému balanci, to znamená balíku v jaké výši dopadu do státního rozpočtu.

 • Eduard JANOTA, náměstek ministra financí
  --------------------
  Po zkušenostech, které, které mám, bych se spíše přikláněl k té variantě, která by brala velmi vážně v úvahu prostě zdraví veřejných financí, prostě určitý rozumný rozsah angažovanosti státu i v této velmi složité oblasti, poněvadž...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Přepočteno na miliardy.

 • Eduard JANOTA, náměstek ministra financí
  --------------------
  ...poněvadž dobře, přepočteno na miliardy, prostě pak jakmile, jakmile se dostaneme s deficitem veřejných financí nad úroveň, řekněme, tří, čtyř procent, to už ty čtyři procenta, to už říkám za podmínky, že už jasně budeme rezignovat na vstup do eurozóny, tak toto je podle mého maximálně možné, kam se, kam se, kam se můžeme dostat, protože jak jsem, jak jsem již zmínil, dluhy se dělají velmi, velmi snadno, ale ještě jsem nezažil za existenci celé České, České republiky, že bysme jednu korunu českou prostě z dluhu splatili, pouze, pouze platíme a uhrazujeme úroky.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Snížení sociálního pojištění, garance...

Jaroslav HANÁK, 1. viceprezident, Svaz průmyslu a dopravy ČR
--------------------
Snížení sociálního pojištění, zrychlené odpisy bereme, bylo to prezentováno už někdy v prosinci, že jsou tohle zásadní věci. Určitě koofinancování strukturálních fondů, tam jsou desítky miliard a my to potřebujeme pomoct, těch programů je obrovské množství, infrastruktura, věda, výzkum, ekologie, už jsem tady jednou říkal, ale pozor na to, tady nejde jenom o peníze, tady jde taky o legislativní proces, i páni poslanci si musí uvědomit, že když se bude dělat balíček a já budu trvat na tom v úterý na předsednictvu tripartity, aby byla mimořádná tripartita, protože je povinností vlády to taky projednat se sociálními partnery, i když navíc, když jsme svoje návrhy taky dávali a myslím si, že i byly, je jich několik a měly hlavu a patu, ale je potřeba udělat legislativní věci, určitě není dobrý insolvenční zákon, určitě je potřeba pomoct malým, středním firmám, především těm malým v tom, aby mohly nějak řešit správní řízení ze šedesátiprocentní mzdou, protože tam, kde není kolektivní smlouva, se to neumí řešit, musíme nějak řešit a pomoct jim, když budou mít řešit odstupné, aby se nezbavovali zaměstnanců, protože pro stát, pro poslance i pro nás jako podnikatele každý člověk, který zůstane v pracovním procesu a bude pracovat, je štěstím a dobro pro tuto zemi, když bude vytvářet hodnoty, ne, aby spadli všichni, někteří úmyslně, nebo někteří neúmyslně, do sociální sítě. Pro ty lidi přece tady nebojujeme, my bojujeme za ty pracovní místa.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Pane náměstku, ta jednotlivá opatření je možné připravit v rámci legislativního procesu z toho, co o tom víte, z pohledu ministerstva financí tak rychle, aby se ještě na nějaké mimořádné schůzi v únoru probíraly, protože i opoziční sociální demokraté chtějí mimořádnou schůzi české Poslanecké sněmovny v únoru právě k řešení dopadů.

 • Eduard JANOTA, náměstek ministra financí
  --------------------
  To zcela určitě, já mohu garantovat, že ministerstvo financí provádí analýzy dopadů těchto, těchto opatření, a ve velmi krátké době, v době spíš dnů než týdnů, bude, bude toto projednáno na úrovni, na úrovni vlády a pochopitelně tam, kde budou zapotřebí legislativní změny, tak to musí jít neprodleně do sněmovny a tam by měl, mělo dojít ke konsensu to projednat ve zrychleném řízení, protože toto je záležitost, která je, která je velmi...

Jaroslav HANÁK, 1. viceprezident, Svaz průmyslu a dopravy ČR
--------------------
Prioritní.

 • Eduard JANOTA, náměstek ministra financí
  --------------------
  ...která je prioritní, která je velmi podstatná, důležitá. A já doufám, že takto to, takhle to proběhne.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Tak jako já jsem oponoval Ondřeji Jonášovi, tak teď když se na to podíváme z pohledu daňového poplatníka i srovnání, že Česká republika podle například podnikatelů by bylo dobré, aby vstoupila do eurozóny, protože tady bude stabilnější kurz měny a nebude docházet k takovým výkyvům kurzu české koruny. Vy osobně myslíte si v této situaci, že oddálí celá krize, například kvůli těm zvýšeným dopadům na státní rozpočet, překročení maastrichtských kritérií a neschopnosti politiků reformovat veřejné finance v této krizové situaci, že bude oddálen vstup České republiky do eurozóny, protože Česko nebude schopno plnit maastrichtská kritéria?

Ondřej JONÁŠ, investiční bankéř
--------------------
To, to si nedovedu a nedovolím komentovat, protože je to, je to politické rozhodnutí, hlavně politické rozhodnutí. A myslím si, že během předsednictví Evropské unie ten národní zájem a opatření o národní ekonomiku by také měly zdůraznit ten nejvážnější zájem české ekonomiky, a to je v rámci toho, že Česká republika žije z exportu a je závislá na otevřeném transparentním trhu Evropské unie a vlastně globálním. Tak bych rád, aby česká zahraniční politika a vládní představitelé dovedli jasně formulovat tento společný zájem a artikulovat to, že nám jde o to, aby žádné státy nepřijaly protekcionistické opatření, tak jako v třicátých letech, proto myslím, že musíme být velice skeptický k některým návrhům, že by se přednostně kupříkladu investice do infrastruktury měly rekrutovat z českých firem, z českých subdodavatelů, protože to se může velice výrazně obrátit proti nám. Takže bych rád také od české vlády četl čas od času v zahraničních novinách, že předsednictví Evropské unie..., do tohoto předsednictví česká vláda přinesla i tento směr, snažit se zdůvodnit, vysvětlit, artikulovat ten zájem jednotného trhu uvnitř Evropy a otevřeného globálního systému, z kterého Česká republika tolik těží.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Což je ale možná problém i toho, že Česká republika sama není v eurozóně, a byl to, tuším, včera Le Figaro nebo některý z francouzských listů, který napsal, že se uskuteční to zásadnější ekonomické fórum za francouzského vedení kvůli tomu, že Česká republika, ale potažmo i Švédsko, které bude předsedat Evropské sedmadvacítce po České republice, tak nejsou součástí eurozóny, Eduarde Janoto.

 • Eduard JANOTA, náměstek ministra financí
  --------------------
  Podívejte se, vždycky starší vyšší se dívají trošku přes skrz prsty na ty, na ty mladší nižší, když to řeknu obrazně. Na druhé straně, my pakliže chceme opravdu projevit vážný zájem o vstup do systému směnných kurzů, a to, řekněme, 1. listopadu, jak to deklaroval pan premiér, tak musíme v tý době mít veřejný finance pod kontrolou, to znamená minimálně pod úrovní tříprocentního zadlužení, bez splnění této podmínky nemůžeme prostě ani deklarovat, ani prostě uvažovat a natož žádat prostě o vstup do, do systému směnných kurzů, respektive eurozóny.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Vy ale, vy ale nemáte, a to je poslední otázka na vás, vy ale nemáte, řekněme, noční můru z toho, jak budete sestavovat rozpočet v roce 2010? Když se podívám na to, že v tom makroekonomické prognóze na příští rok počítáte s růstem dvě celé čtyři desetiny procenta, což je také poměrně smělý plán a ještě navíc nějaký proti záchranný balíček, jak sestavit státní rozpočet, aby rok 2010 stále nebyl překročen, nebyla překročena ona maastrichtská kritéria.

 • Eduard JANOTA, náměstek ministra financí
  --------------------
  Podívejte se, my jsme tady spolu hovořili o tom, že i rok 2009 byl nejsložitější ze všech rozpočtů, které..., na kterých jsem se podílel, ale to jsem věděl o tom, že máme v rezervě nějakých třicet, pětatřicet miliard na rezervních fondech, já jsem v tý době o tom věděl, ale v dané situaci letošního roku na rezervních fondech patrně, patrně nebude nic, tudíž ta situace bude v tomto pohledu určitě složitější, a jestli se vůbec podaří jaksi reálně ohodnotit odhad ekonomického růstu na dvě celé čtyři procenta pro příští rok, tak to bude, bude pozitivní, protože každé, každé procento, každé procento ekonomického růstu, to je, to jsou prostě miliardy příjmu do rozpočtu.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Poslední stručná reakce.

Jaroslav HANÁK, 1. viceprezident, Svaz průmyslu a dopravy ČR
--------------------
Já jenom maličkost. Eduard je, dvacet, třicet let dělá rozpočet, je to profesionál, tak já si myslím, že nemůže mět strach z rozpočtu 2010, i když je světová hospodářská krize, to za prvé. Ale za druhé, co říkal pan kolega Jonáš, se mně nesmírně líbí. Řídíme předsednictví, je to příležitost nejenom pro podnikatele, ale pro tuhle zemi a pro ty ministry nejenom příležitost, ale povinnost sjednocovat některé věci. Ministr financí musí tlačit na zvýšení důvěry na bankovních trzích, vždyť přece ty porady jsou. Ministr průmyslu a obchodu, jestli dvanáct, třináct zemí dává šrotovné, tak přece musí zkoordinovat to, tak buďto dáme v Evropě všichni a považujeme to rozumné, anebo to rozumné není. Pro Českou republiku to asi rozumné je, když máme tady nejstarší vozový park málem a máme tady vrakoviště Evropy v autobusech, v osobních autech, a tak bych mohl pokračovat o každém ministrovi. Čili je to příležitost se předvést. Ne je to, že to budeme jenom řídit, ale my taky se musíme umět předvést a něco taky, aby po nás zůstalo.

Ondřej JONÁŠ, investiční bankéř
--------------------
Je to jedna ze tří priorit předsednictví Evropské unie, pokud vím, si vláda České republiky vytyčila ekonomiku, ta tři slavná E. A přitom právě konferenci o automobilech, tuším, vyvolala Itálie a Berlusconi a souhlasím zcela s vámi, že by bývalo bylo docela hezké, kdyby to bylo zde.

 • Eduard JANOTA, náměstek ministra financí
  --------------------
  Já si myslím, že podporovat určitý jeden nebo dva segmenty z celé ekonomiky je zase velmi diskutabilní.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
To v těch, to v tom protikrizovém balíčku, který vy byste podpořil, tak to tam není v těch vládních plánech.

 • Eduard JANOTA, náměstek ministra financí
  --------------------
  Já si myslím, že..., já si myslím, že pan ministr Kalousek dal najevo, že spíš bude podporovat opatření, řekněme, plošná, opatření, která jsou víceméně spravedlivá, než, než preferovat některé, některé typy odvětví. Protože, ano, chápu, že naše investiční pobídky zejména v oblasti automobilového průmyslu dneska se ukazují jako velký problém. Ano, těch minulých sedm let to přinášelo ovoce na daních, na zaměstnanosti...

Jaroslav HANÁK, 1. viceprezident, Svaz průmyslu a dopravy ČR
--------------------
Ale to jsme věděli, že to přijde, ne.

 • Eduard JANOTA, náměstek ministra financí
  --------------------
  ...na HDP, ale při té krizi, která nastala, je to velký, velký problém.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Eduard Janota byl závěrečným hostem Otázek, náměstek ministra financí. Děkuji za váš čas a někdy příště na shledanou.

 • Eduard JANOTA, náměstek ministra financí
  --------------------
  Taky děkuji. Na shledanou.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Stejně tak děkuji viceprezidentovi Svazu průmyslu a dopravy Jaroslavu Hanákovi. Díky a na shledanou.

Jaroslav HANÁK, 1. viceprezident, Svaz průmyslu a dopravy ČR
--------------------
Na shledanou. Příjemné odpoledne.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A investičnímu bankéři Ondřeji Jonášovi. Také vám děkuji. Byla to věcná diskuse a těším se možná v této sestavě někdy příště na shledanou. Díky.

Jaroslav HANÁK, 1. viceprezident, Svaz průmyslu a dopravy ČR
--------------------
Děkujem. Na shledanou.

Ondřej JONÁŠ, investiční bankéř
--------------------
Na shledanou.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Vám, divákům, děkuji, že jste se dívali, dnes jste viděli tříhodinové Otázky plné, doufám, pro vás zajímavých informací. Těším se opět příští neděli. Hezký zbytek dne, pokud možno ve společnosti zpravodajské Čtyřiadvacítky.


Zdroj: ČT 24, 1.2.2009, 13:05, pořad: Otázky Václava Moravce II.

Doporučované

Nejčtenější