Novinky

319 slov »účetního« Kalouska

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministr financí

Pojďme spolu do knihovny, pane Petře Fischere! Ve sloupku »99 slov« (HN; 27. 1. 2009) mi Petr Fischer připomíná zářijovou diskusi v HN o výši schodku, o kterém jsem i přes pokles odhadu HDP tvrdil, že nemusí být vyšší. Vítězoslavně konstatuje, že tenkrát měly HN pravdu a posílá mě do knihovny. Mimořádně ohleduplné - jsem zvyklý i na to, že jsem posílán úplně jinam... Pojďme tedy do knihovny oba, pane Fischere, abychom si připomněli, co bylo tehdy předmětem diskuse. V září upozorňovaly nejen HN, že příjmy státního rozpočtu mohou být až o 30 miliard korun nižší, což odpovídalo aktuální predikci HDP (MF - 3,7; ČNB -3,2). Oponoval jsem, že takový pokles ještě nemusí znamenat zvýšení schodku. Byl jsem si vědom, že 30 miliard jsem schopen vykrýt operací s rezervními fondy jednotlivých kapitol státního rozpočtu. Připomínám, že upravený rozpočet, který 26. ledna schválila vláda, používá 31,7 miliardy z těchto rezervních fondů právě ke snížení schodku. Když pak zhruba od 2 měsíce později uveřejnily HN pod vlivem stále zhoršujících se ukazatelů palcový titulek na první straně: »Kalousek riskuje deficit 140 mld.«, označil jsem to - a stále označuji - za poplašnou zprávu, která je s to ohrozit naši pozici na trzích s vládními dluhopisy.

Ani z těch nejaktuálnějších predikcí, ani z chování vlády není žádný důvod se domnívat, že bychom takový schodek připustili. Jsem totiž přesvědčen, že riziko vysokých nákladů na dluhovou službu a zejména rizika při refinancování vysokého státního dluhu jsou větší makroekonomickou hrozbou než cyklický pokles HDP. Pro tento postoj jsem pány Paroubkem, Čunkem a nyní čerstvě i panem Fischerem nazýván účetním, nikoliv národohospodářem. Je-li v dnešních dnech národohospodář ten, kdo zmíněná rizika ignoruje a ponechává je příštím reprezentacím, pak rád budu pouhým účetním. Má dáti - dal - kde na to vezmu - nezahubí mě dluhy...? To je rovnice, která platí v každé zdravé rodině, v každé zdravé firmě a měla by platit v každém zdravém státě. Kéž by platila i v našich hlavách.


Zdroj: 28.1.2009, Hospodářské noviny, rubrika Názory, autor: Miroslav Kalousek, ministr financí

Doporučované

Nejčtenější