Novinky

Rozhovor s Miroslavem Kalouskem v Lidových novinách

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministr financí

Podporu exportu považuji za důležitější než podporu domácí poptávky, říká Miroslav Kalousek, ministr financí.

* LN Překvapil vás některý z návrhů, které včera na radě zazněly?

Nebylo tam žádné překvapení.

* LN Jak moc může rada pomoci při zmírnění následků krize?

V radě je velký odborný potenciál. Je zde možnost v klidu diskutovat o efektivitě jednotlivých nástrojů s lidmi, kteří nejsou politicky nebo ideologicky svázáni.

* LN Jsou ale svázáni se svými zaměstnavateli. Nebojíte se, že jednotliví členové rady jim budou navrhovanými opatřeními nahrávat? Narážím například na „šrotovné“ Martina Jahna...

To jsou jevy, které nemůžete vyloučit. Kromě toho, že všichni členové jsou úctyhodní odborníci, pocházejí z nějakého profesního prostředí, k němuž mají blízko. Je logické, že chtějí řešit problémy, které toto prostředí trápí. V tom nevidím problém. Problém bych v tom viděl, kdyby se tomu jevu propadlo.

* LN Jak rychle by se jednotlivá opatření mohla dostat do praxe?

Celou řadu opatření už vláda přijala, zejména v oblasti podpory exportu. Ty pokládám za důležitější než podporu domácí poptávky. Pokud se chceme zaměřit na zaměstnanost, tak se musíme soustředit na podporu exportu a snížení zbytečně vysokých nákladů na pracovní sílu.

* LN Tím by mohlo být například zavedení odečitatelné položky na sociální pojištění.

V oblasti daňových návrhů pokládám za mimořádně sexy dva. Snižování sazeb daní a sociálního pojištění o procento či dvě a hrátky s DPH mají minimální nebo žádný efekt. Skutečný efekt by měly zrychlené odpisy. Návrh odečitatelné položky na sociální pojištění beru s jistou mírou zdrženlivosti pro určitý případ dalšího vývoje. Návrh by výrazně snížil náklady na pracovní místo hlavně u nízkopříjmových skupin.


Zdroj: 27.1.2009, Lidové noviny

Nejčtenější