Novinky

Daňově zvýhodněni budou všichni

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministr financí

Vzhledem k tomu, že mezi železničáři kolují různé zvěsti o tom, co je obsahem věcného záměru zákona o dani z příjmu ve vztahu k rušení některých zaměstnaneckých benefitů, požádali jsme o vysvětlení ministra financí Vlády ČR Miroslava Kalouska.

* Některé odborové organizace daly již před několika měsíci najevo, že nebudou souhlasit se zrušením daňového zvýhodnění některých zaměstnaneckých benefitů, především stravenek a režijních jízdenek, které je obsaženo ve věcném záměru nového zákona o dani z příjmu. Můžete objasnit, jaký je skutečný obsah nového zákona o dani z příjmu z tohoto pohledu? Jaké nejvýznamnější benefity, zejména ty, které se dotknou i železničářů, budou zrušeny?

Ke zrušení jsou navržena ta daňová zvýhodnění, která nesplňují technické kritérium systémovosti a zároveň by jejich zrušení nevedlo k daňové nezpravovatelnosti. K ponechání jsou navrženy ty výjimky, které splňují pět následujících politických kritérií: podpora rodin s dětmi, vědy a výzkumu, altruismu (charity), spoření za účelem zajištění se na stáří a za účelem pořízení si vlastního bydlení.

* Nový zákon o dani z příjmu je součástí vládní reformy veřejných financí. Jaké jsou vaše argumenty na jeho obhajobu?

Jsou velmi jednoduché - zjednodušení legislativy, snaha stabilizovat daňový systém, aby se neustále neměnil. Cílem je především snížení administrativních nákladů pro poplatníky i daňovou správu. S kompletními návrhy se čtenáři mohou seznámit na webové stránce http://www.dane2010.cz/.

* Hraje přínos ze zrušení daňového zvýhodnění benefitů, zejména nejdiskutovanějších stravenek a režijek, skutečně tak zásadní roli? Jaký přínos se z takového rozhodnutí očekává?

Cílem reformy není posílit daňový výnos státu, jak se často mylně uvádí, ale systém zjednodušit a stabilizovat. Reforma je koncipována jako fiskálně neutrální, tj. výnos ze zrušených zvýhodnění bude poplatníkům vrácen prostřednictvím výdajového paušálu. Plánuje se zamezit současné neudržitelné situaci, kdy např. zaměstnanec s platem 15 tis. Kč měsíčně bez benefitů dotuje svými daněmi zaměstnance s platem 30 tis. Kč a nadprůměrným objemem benefitů. Zavedení výdajového paušálu bude znamenat, že daňově zvýhodněni budou všichni zaměstnanci, nejen určitá skupina vyvolených.

* Jaký dopad do základu pro výpočet daně z příjmu by mělo přijetí tohoto zákona zejména, co se týče režijních jízdenek, na zaměstnance drah? Koluje mezi nimi mj. informace o tom, že by daň ze zvýhodněného jízdného představovala cca 3000 Kč na osobu za rok.

Díky zavedení výdajového paušálu bude pro zaměstnance návrh z hlediska výše daňové zátěže výhodnější, v nejhorším případě neutrální.

* Odborové organizace podepsané v jejich Prohlášení ze 7. ledna, kterým oznamují, že pokračují v přípravě časově neomezené stávky, si stěžují na „absenci vůle vést sociální dialog k dané problematice“ ze strany Ministerstva financí a Vlády ČR. Mají důvod současnou situaci takto hodnotit?

Rozhodně nám nechybí vůle vést dialog. Reforma daňového systému byla na jaře roku 2008 podrobena tříměsíční veřejné diskusi. Za poslední týden jsem se dvakrát setkal se zástupci odborových centrál působících v oblasti dopravy. Opětovně jsem se zavázal, že legislativní podobu návrhu zákona o daních z příjmů nepředloží do legislativního procesu dříve, než zástupce odborových organizací a svazů přesvědčí o skutečnosti, že nový návrh bude pro zaměstnance z hlediska výše daňové zátěže výhodnější, v nejhorším případě neutrální.


Zdroj: Železničář, 22.1.2009, autor: Irena Pospíšilová

Doporučované

Nejčtenější