Novinky

Plán pomoci českým podnikům

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministr financí

Stanislava RAUPACHOVÁ, moderátorka
--------------------
Stát by měl hledat cesty, jak pomoci českým podnikům. Tato slova, která v posledních dnech vyslovují jak odbory, tak majitelé podniků, dnes zazněla v Senátu na konferenci o exportní politice. Zástupci vývozců mají i své recepty na východisko z krize. Vidí ho jednak v zavedení eura, ale také například v podpoře exportu na mimoevropské trhy. Podle předsedy Mezinárodní obchodní komory v České republice Jaromíra Drábka je však nejdůležitější, aby podpora přišla co nejrychleji.

Jaromír DRÁBEK, předseda Mezinárodní obchodní komory v České republice
--------------------
Například zrychlení odpisů investičního majetku jako impuls pro zvýšení poptávky po strojích, urychlení veřejných výdajů do infrastruktury. Řada takových projektů by byla možná přesunout do letošního roku.

Stanislava RAUPACHOVÁ, moderátorka
--------------------
Podle Jaromíra Drábka by ale stát neměl podporovat jen některá odvětví či některé podniky. S tím souhlasí i ekonomové, podle kterých krize proseje dobré firmy se schopností restrukturalizovat se od těch neúspěšných. U telefonu teď vítám ministra financí Miroslava Kalouska. Dobrý večer.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Dobrý večer.

Stanislava RAUPACHOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane ministře, vy máte plán jak pomoci českým podnikatelům a ten se týká DPH u osobních automobilů. Chcete s ním v nejbližší době jít do sněmovny. Co si od toho slibujete? Jak by to mohlo pomoci?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
No, já zatím trvám na tom, že všechny nástroje pomoci mají být systémové a toto je systémový nástroj, protože doposud každý plátce DPH, pokud nakupuje nějaké zboží, má právo na odpočet DPH z tohoto zboží s výjimkou automobilů, pokud nejsou opatřena mřížkou nebo pokud nejsou definována jako nákladní automobily. Tato výjimka sama o sobě je nesystémový nástroj. Pokud tuto výjimku odstraníme, tím pádem zjednodušíme daňový systém i správu této daně, no tak současně také podpoříme podnikatele i automobilový průmysl, protože bez ohledu na velikost auta, na obsah zavazadlového prostoru a bez ohledu na to, zda v autě je, či není mřížka, každý podnikatel, ať už si koupí fabii nebo obrovského off roada, bude mít právo uplatnit odpočet DPH.

Stanislava RAUPACHOVÁ, moderátorka
--------------------
Očekáváte, že s tímto návrhem ve sněmovně uspějete?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Já pevně doufám, protože to je systémový krok, který podpoří jak podnikatelské subjekty v České republice, tak automobilový průmysl a v neposlední řadě odstraní nesystémovou výjimku z daňového systému.

Stanislava RAUPACHOVÁ, moderátorka
--------------------
V Hospodářských novinách se dnes objevil článek, že uvažujete i o snížení DPH v restauracích, ale to ministerstvo dementovalo. Je to tak?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Já myslím, že to je trochu nedorozumění. Prosincová Rada Evropské unie nám uložila, ministrům financí v rámci Evropské unie, najít nějaký nejmenší společný jmenovatel jak podpořit růst a zaměstnanost prostřednictvím sazeb DPH, což z mého pohledu jsou služby s vysokou přidanou hodnotou lidské práce. Jinými slovy restaurační služby, které zaručují vysokou zaměstnanost, možná stavební práce, možná související s bydlením, možná služby typu kadeřník, krejčí, švec. A pokud se na tom v rámci Evropské unie dohodneme a schválí to Evropská rada v březnu, tak pak je skutečně na místě uvažovat, jestli některé tyto služby, já bych uvažoval zejména o stravovacích službách, nepřeřadit do snížené sazby DPH. To znamená z oněch devatenácti na devět. Ale je to skutečně za prvé ve fázi úvah, za druhé to musíme se dohodnout na půdě Evropské unie, protože zatím je to v rozporu s evropskou směrnicí. A za třetí, není to moje iniciativa, je to úkol, který ministru financí dala rada evropských premiérů a já, protože předsedám radě ministrů financí, tak toto východisko teď hledám.

Stanislava RAUPACHOVÁ, moderátorka
--------------------
Nebyl by to velký zásah pro příjmovou část státního rozpočtu?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Samozřejmě, že to má nějaké rozpočtové dopady, ale ty by v některých případech byly dostatečně vykompenzovány onou zaměstnaností. Například restaurační služby, pokud by byly přeřazeny z devatenácti do devíti procent, je tam dopad zhruba tří miliard korun. A vemte si, jak obrovské množství zaměstnání nabízejí restaurační služby v České republice. To myslím, že za úvahu stojí. Znovu opakuji, je to ve fázi úvah.

Stanislava RAUPACHOVÁ, moderátorka
--------------------
Tolik ministr financí Miroslav Kalousek. Děkujeme a na slyšenou.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Na slyšenou.


Zdroj: 20.1.2009, ČRo 1 - Radiožurnál, 21:00 Stalo se dnes

Doporučované

Nejčtenější