Novinky

Deset let, co se platí v Evropě eurem

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Lidé MF

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano, slibovali jsme, že budeme mluvit o euru. Ten čas přichází právě teď. Je to deset let, co se platí v některých zemích Evropy eurem. A dnes se ve Štrasburku také proto odehraje oslava tady k tomuto jubileu.

1. část rozhovoru - s Leopoldem Surgou, náměstkem ředitele, ČNB

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Mimochodem my jsme zmiňovali, že poprvé jste mohli fyzicky eura spatřit teprve před sedmi lety, předtím totiž sloužila k bankovním převodům. My bychom teď měli být v telefonickém spojení s Leopoldem Surgou, což je náměstek ředitele sekce peněžní a platebního styku České národní banky. Pane Surgo, slyšíme-li se, přejeme vám dobrý den.

Leopold SURGA, náměstek ředitele, ČNB
--------------------
Dobrý den.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Kdy se vůbec začalo uvažovat o té společné evropské měně a jak vlastně vznikly předlohy pro eura, která známe dnes?

Leopold SURGA, náměstek ředitele, ČNB
--------------------
No tak o euru, vlastně o společné měně se začalo uvažovat někdy na začátku devadesátých let. V vlastně ta třetí etapa měnové unie, ta vlastně začala fungovat právě k prvnímu lednu 1999, kdy bylo zavedeno euro jako společná měna, tedy jako zúčtovací jednotka pro bezhotovostní platby. A to, ty podoby bankovek a mincí, tak, jak je známe dnes, ty vznikly ve druhé polovině devadesátých let. V podstatě se začaly ty jejich návrhy realizovat poté, co byla zahájena ta třetí etapa, to znamená po prvním lednu 99.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Vy jste byl v roce 1993 koordinátorem oddělení české koruny od té slovenské. Připravujete se také už nějakým způsobem na přechod na euro?

Leopold SURGA, náměstek ředitele, ČNB
--------------------
Tak samozřejmě takové ty teoretické úvahy coby kdyby, ty jsou, ale samozřejmě ta situace ase mění. Bude záležet na vývoji oběživa. Bude záležet na vývoji cen. Příprava samozřejmě na euro, ta probíhá, ta probíhá na poměrně dost vysoké úrovni. Vláda každý rok na podzim schvaluje plány. V přístupu na euro je schválen plán vlastně takový ten základní, maaster plán pro přechod na euro. V podstatě jde o to politické rozhodnutí, kdy by se mělo na jednotnou měnu přejít.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Pane náměstku, jsou vůbec nějaké odhady třeba u vás v sekci, nakolik by vůbec přišlo vyrobit nové bankovky, nové mince?

Leopold SURGA, náměstek ředitele, ČNB
--------------------
Tak zase, tam bude záležet na tom, kolik těch bankovek budeme, kolik mincí budeme muset vyrábět, protože bankovky si sami vyrábět nebudeme, to si ani Slovensko vlastní bankovky nevyrábělo. Slovensko vlastně dostalo pro přechod na euro a i ty předcházející země Kypr, Malta, Slovinsko, dostaly bankovky zapůjčeny ze strategických zásob Evropské centrální banky. A samozřejmě jejich úkolem po zavedení eura potom je nahradit to množství, které pro zavedení eura potřebovali, nahradit je tím, že budou participovat na výrobě eura ve zvýšené míře, než by jim příslušelo. U mincí, tam samozřejmě jde o to, kolik těch mincí se bude vyrábět. To se v současné době velice těžko odhaduje. Tam zase bude záležet na vývoji oběživa, vývoji cen, ale dá se říct, že ty náklady jenom na pořízení platidel, ty se budou pohybovat řádově někde ve stovkách milionů korun.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Pane Surgo, my vám děkujeme za čas, který jste věnoval Studiu 6. Mějte se hezky, na shledanou.

 

2. část rozhovoru - s Oldřichem Dědkem, národním koordinátorem pro zavedení eura v ČR

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
A s námi ve studiu Oldřich Dědek, národní koordinátor pro zavádění eura v Česku, dobrý den.

Oldřich DĚDEK, národní koordinátor zavedení eura v ČR
--------------------
Dobré ráno.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak my jsme slyšeli, že to je všechno o politickém rozhodnutí. Máte nějaké nové informace snad z politických kruhů, jestli se chystá nějaký konkrétní termín už teď někdy oznámit, naši politikové, kdy euro přijmeme.

Oldřich DĚDEK, národní koordinátor zavedení eura v ČR
--------------------
Tak já nemám nějaké další dodatečné informace, vycházím z toho, že pan premiér oznámil, že vláda by měla na konci tohoto roku termín zavedení eura vyhlásit.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Jak dlouho je národní koordinátor pro zavádění eura v České republice ještě ochoten vyčkávat?

Oldřich DĚDEK, národní koordinátor zavedení eura v ČR
--------------------
Tak z mého hlediska ta, ten čas, aby ten celý proces neztratil určitou dynamiku, by byl ještě tento rok, kdy víceméně po dva roky již probíhají určité metodické přípravy, ale po uplynutí této doby už by to skutečně chtělo konkrétní datum, aby ty práce již byly ukotveny konkrétním termínem a neztratily takový ten výhled a celkovou takovou tu synchronizaci.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
A ten termín by vám vyhovoval jaký, kdyby se řekl, 2013?

Oldřich DĚDEK, národní koordinátor zavedení eura v ČR
--------------------
Tak nejde o to, jaký termín by mi vyhovoval, ale jaký je technicky možný a skutečně ten termín 2013 je po technické stránce nejblíže možný termín. Musíme si uvědomit, že Česká republika bude muset dva roky strávit v kurzovém mechanismu ERM II. Toto období nelze potlačit. A to je takové minimum, které určuje, že to období příprav trvá minimálně tři roky.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
My se teď ale nacházíme v ekonomické, v hospodářské krizi. Podepíše se nějakým způsobem na přijímání eura?

Oldřich DĚDEK, národní koordinátor zavedení eura v ČR
--------------------
Někteří naši ekonomové se domnívají, že ta krize je důvodem pro oddálení rozhodnutí o vstupu eurozóny. Já osobně se domnívám, že spíš to ponaučení by mělo být opačné. I jiné vlády, například polská a maďarská uvažují v tom smyslu, že ty současné turbulence na finančních trzích jsou důvodem pro včasnější vstup do eurozóny.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
A pokud by nebyl žádný včasnější vstup do eurozóny, ale naopak pozdější. Podle vás je to, může si to vůbec Česká republika jaksi dovolit, takový jaksi izolovaný vývoj mimo eurozónu?

Oldřich DĚDEK, národní koordinátor zavedení eura v ČR
--------------------
Já vycházím z toho, že česká ekonomika je exportně vysoce otevřená, závislá na tom, zda se bude dařit našim exportérům. A když se podíváme, jaký na to mají názor náš podnikový sektor, tak to volání po euru je, dalo by se říci, unisono, že jo, co dříve, tím lépe a myslím si, že ty argumentace podnikové sféry a exportérů jsou zcela na místě.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Vy jste zmínil ten export, tak teď zavedli euro na Slovensku. To znamená, že náš vzájemný obchod se zeměmi eurozóny je na nějakých osmdesáti procentech. Vyčkává teď podle vás ještě vláda na to, jak se euro osvědčí na Slovensku, nebo to už nemá, řekněme, vůbec žádný rozhodovací podíl?

Oldřich DĚDEK, národní koordinátor zavedení eura v ČR
--------------------
Já myslím, že určitý důvod by to být mohl. Slovensko je taková trošku menší kopie České republiky, takže ty problémy makroekonomické, které bude řešit Slovensko, budou určitě podobné, které bude muset řešit Česká republika. Takže pokud na Slovensku půjde vše hladce, pokud se nepotvrdí ty chmurné predikce, že euro nějakým způsobem urychluje inflaci, tak to bude i poučení pro nás, že není třeba se bát.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
A vzhledem k tomu, že je to vlastně deset let, co bylo poprvé zavedeno euro, jak se podle vás osvědčilo. Je něco, co byste mu vytkl, co byste vytkl té společné měně?

Oldřich DĚDEK, národní koordinátor zavedení eura v ČR
--------------------
Já myslím, že převážná většina ekonomů zavedení eura považuje za fenomenální úspěch. Někteří teda hovoří o úspěchu, někteří o fenomenálním úspěchu. To už ty odstíny mohou být různé, ale i ty největší skeptici, zejména ze Spojených států, přiznávají, že euro se osvědčilo, že v současné době neexistuje nějaká větší systémové vada, která by opravňovala k nějakým názorům, že euro způsobuje, dejme tomu, divergenci v Evropské unii, že je to projekt, který trpí jakousi pomalou erozí, která vede k zániku tohoto projektu, tak toto absolutně nejsou převažují představy mezi ekonomy.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Oldřich Dědek, národní koordinátor pro zavádění eura v České republice. Díky za návštěvu, na shledanou.


Zdroj: 13.1.2009, ČT 1, 05:59 Studio 6

Doporučované

Nejčtenější