Novinky

Česko hospodařilo v roce 2008 nejlépe za uplynulých jedenáct let

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Lidé MF

Jan BUMBA, moderátor
--------------------
Český stát hospodařil v právě ukončeném roce 2008 vůbec nejlépe za uplynulých jedenáct let. Tak o tom alespoň vypovídá údaj, který dnes zveřejnilo ministerstvo financí. Vyplývá z něho, že schodek loňského státního rozpočtu je nejnižší od roku 1997, místo původně předpokládaných asi sedmdesáti miliard je to o padesát miliard méně, přesně devatenáct celých čtyři desetiny miliardy korun. Náměstka ministra financí Eduarda Janoty jsem se zeptal, zda se ušetřilo především díky vyšším příjmům nebo nižším výdajům.

Eduard JANOTA, náměstek ministra financí
--------------------
Podívejte se, už samotné sestavování rozpočtu a projednávání rozpočtu na rok 2008 bylo velmi složité, protože bylo vlastně prováděno v kontextu schválené reformy veřejných financí, velkých změn v oblasti daní, čili to, že jsme poměrně přesně odhadli daňové příjmy na rok 2008, považuji za velmi, velmi dobrý výsledek. Co se týče rozsahu daní, inkasa daní, tak dá se říct, že daně, které jsme inkasovali do státního rozpočtu z domácích aktivit, to znamená daně, jako daň z přidané hodnoty, spotřební daň, daň z příjmu právnických a fyzických osob, ty jsme v podstatě odhadli, řekl bych, stoprocentně přesně. Co se týče, co se týče daní, které souvisí s financováním projektů evropských fondů a s čerpáním prostředků evropských fondů, tak tam je do jisté míry manko, které souvisí jednak s časovým náběhem těchto příjmů a jednak s tím, že zřejmě se nepodařilo zrealizovat tolik projektů. Čili v tomto smyslu oblast příjmů. Na straně výdajů se pochopitelně projevily určité úsporné kroky, které vyplývaly z reformy veřejných financí, toto bych řekl za prvé. Za druhé, zcela zásadní změna politiky ministerstva financí s dodržováním výdajových limitů, ministr financí Kalousek nekompromisně odmítal jakékoliv tlaky na změkčování resortních limitů pro rok 2008 a v podstatě tyto požadavky, a že jich nebylo málo ze strany různých ministrů, byly odmítány, čili to přispělo k tomu, že ty výdaje byly vynaloženy v maximálně potřebném rozsahu, prostě docházelo tam k velmi výraznému omezení plýtvání finančních prostředků. A třetí, docela nezanedbatelnou věcí je i v návaznosti na změnu rozpočtových pravidel i změna určité metodiky v účtování prostředků převodu do rezervních fondů, čili tolik velmi, velmi stručně řečeno, to byly ty čísla, která ovlivnily státní rozpočet s tím deficitem devatenáct celých čtyři miliardy korun, ale já považuji za daleko hodnotnější pro Českou republiku a pro veřejné finance ten výsledek veřejných financí v poměru k HDP, který vlastně byl dosažen ve výši jedna celá dvě desetiny procenta. Já si myslím, že bude velmi málo zemí v Evropě, velmi málo zemí, které se bude moci pochlubit takovýmto prostě výsledkem.

Jan BUMBA, moderátor
--------------------
Dá se třeba to vyložit i tak, že nyní, když je všeobecně odhadováno, že přichází horší časy pro ekonomiku, že to i vytvořilo jakýsi polštář nebo jakousi rezervu?

Eduard JANOTA, náměstek ministra financí
--------------------
Určitě, ale docela bych to konkretizoval v tom smyslu, že podívejte se, když budeme muset chodit na finanční trhy a získávat zdroje k profinancování dluhu, náš dluh v podstatě se rovná jednomu bilionu korun, a prostě ty trhy velmi citlivě reagují, zejména eurobondové trhy velmi citlivě reagují na to, v jakém stavu má ta která země své veřejné rozpočty, čili toto bude první signál pro nás, abychom prostě řekněme snadnějším způsobem, za lepších podmínek získali zdroje k financování dluhu. Čili to já považuju za velmi, velmi dobrý.

Jan BUMBA, moderátor
--------------------
Pane náměstku, mluvil jste o tom, že jedním z těch klíčových vysvětlení pro ten relativně nízký schodek je přísné hlídání veřejných výdajů. Dá se očekávat, že ministerstvo financí v tomto trendu bude pokračovat, anebo si ekonomická situace může vynutit určité rozvolnění tohoto postoje?

Eduard JANOTA, náměstek ministra financí
--------------------
Já si myslím, že z pohledu těch běžných provozních výdajů rozpočtu by ten přístup neměl být v žádném případě změněn, změkčen. Možná jiná věc bude, jestli bude chtít vláda a ministerstvo financí nějakými standardně tržními opatřeními trochu stimulovat poptávku v ekonomice, ale to jsou věci, které až tak přímo s rozpočtem nesouvisí, to souvisí s některými kroky, jak už bylo avizováno, to znamená s posílením základního kapitálu bank, myslím České exportní banky, EGAPu, Českomoravské záruční a rozvojové banky, které by měly umožnit, aby podnikatelé, zejména malí a střední podnikatelé, exportéři, kteří mají financovat určité obchody, které jsou víceleté, velmi nákladné, aby prostě jim umožnily tyto banky, aby jim více umožnily přístup ke zdrojům, zejména formou určitých sdílených garancí.

Jan BUMBA, moderátor
--------------------
Tolik náměstek ministra financí Eduard Janota.


Zdroj: 2.1.2009, ČRo 1 - Radiožurnál, 18:12 Radiofórum

Doporučované

Nejčtenější