Novinky

Stávka dopravních odborů

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Lidé MF

1. část rozhovoru - s Petrem Čechákem, prezidentem jednoho z odborových svazů, Federace strojvůdců

Jan BUMBA, moderátor
--------------------
Budeme stávkovat, usnesli se dnes zástupci dopravních odborů. Na protest proti tomu, že by měli přijít o některé daňové výhody, totiž hlavně nezdaněné režijní jízdenky nebo stravenky. S ministerstvem financí, které tuto změnu plánuje, už prý odboráři jednat nemíní a cituji: "krátce po dvanáctém lednu zahájí časově neohraničenou stávku". Po telefonu nyní zdravím Petra Čecháka, prezidenta jednoho z odborových svazů, Federace strojvůdců. Dobrý den.

Petr ČECHÁK, prezident Federace strojvůdců
--------------------
Dobrý podvečer.

Jan BUMBA, moderátor
--------------------
Pane Čecháku, proč padla volba právě na tento termín, polovinu ledna?

Petr ČECHÁK, prezident Federace strojvůdců
--------------------
No, tak nicméně zástupci všech odborových organizací, které se dneska sešly na tom jednání, stanovili termín po dvanáctém lednu.

Jan BUMBA, moderátor
--------------------
Z jakého důvodu?

Petr ČECHÁK, prezident Federace strojvůdců
--------------------
No, z důvodu proto, že ještě necháváme stále nějaký prostor pro určité jednání se zástupci, se zástupci ministerstva financí, popřípadě vlády.

Jan BUMBA, moderátor
--------------------
Jak rozsáhlý protest si představujete? Na kolik by měl ochromit zdejší dopravu?

Petr ČECHÁK, prezident Federace strojvůdců
--------------------
Tak pochopitelně, pokud, pokud si tady, pokud budou stávkovat všechny odborové centrály a přidají se i ostatní, poněvadž to není jenom problém dopravních odborů, nebo dopravních zaměstnanců, tak ten rozsah ochromení dopravy bude velký.

Jan BUMBA, moderátor
--------------------
Největší železniční odborová centrála, Odborové sdružení železničářů, také odmítá plány ministerstva financí, ale k té ohlášené stávce se jaksi nehlásí. Neotupí to dosti její dopad?

Petr ČECHÁK, prezident Federace strojvůdců
--------------------
No, já bych to takhle nepředjímal, že ji to otupí, poněvadž my máme informace od /nesrozumitelné/, největší odborové centrály, že nás v tomto úsilí podporujou a je to problém, problém samotné organizace OEŽ.

Jan BUMBA, moderátor
--------------------
Pokud jde o tu výhrůžku, že by mělo jít o časově neomezenou stávku, máte v úmyslu vydržet, dokud si prostě na vládě nevymůžete přinejmenším nějaké ústupky?

Petr ČECHÁK, prezident Federace strojvůdců
--------------------
Pochopitelně, pochopitelně i tato varianta je na stole. My vidíme, že panu ministrovi, nebo myslím ministerstvu financí nejde ani tak aspekty daňové, když následnou jeho reakcí je nějaké odpuštění pěti stům podnikatelům při koupi osobního automobilu. Takže tady asi nejde jenom o nějaké, o nějaké daně, ale tady jde o nějakou jinou politickou hru. Navíc tamní poslanci využívají, využívají bezplatně, bezplatně jízdné jak hromadnými dopravními prostředky, tak dostávají finanční prostředky nám na benzín, čili je zde dosti velký nepoměr, když ten, který pije víno, káže, aby ostatní pili vodu.

Jan BUMBA, moderátor
--------------------
Promiňte, prosím, co máte na mysli tím odpustit daně při nákupu automobilu podnikatelům? Myslíte tu úvahu o tom, že by možná stálo za to oživit automobilový průmysl tím, že by mohl být odpočet DPH na všechny vozy?

Petr ČECHÁK, prezident Federace strojvůdců
--------------------
Jako pochopitelně, že jsem tak trošku očekával tuhle reakci. Je to, je to svým způsobem benefit pro ostatní, ostatní podnikatele a myslím si, že to není jenom o nějakých zvýhodněných jízdné pro zaměstnance dopravy, jedná se taky o zdanění příspěvku do odborových organizací, zdanění například nějakých finančních ohodnocení za odběr krve. Je to taky zdanění stravenek a těch, ten balíček, ten balíček má nějakých čtyřicet dva, čtyřicet dva bodů, které se dotýkají nejenom odborů úseku dopravy, ale dotýkají se všech zaměstnanců a občanů tohoto státu. Pochopitelně důchodce nevyjímaje.

Jan BUMBA, moderátor
--------------------
Uvádí prezident Federace strojvůdců odborářské organizace Federace strojvůdců Petr Čechách. Já vám děkuji za rozhovor. Na shledanou.

Petr ČECHÁK, prezident Federace strojvůdců
--------------------
Na shledanou a pěkný večer.

 

2. část rozhovoru - s Ondřejem Jakobem, tiskovým mluvčím MF 

Jan BUMBA, moderátor
--------------------
O vyjádření k chystané stávce jsem požádal také Ondřeje Jakoba, mluvčího ministra financí. Nejprve jsem ho poprosil o krátké shrnutí, proč se tento úřad rozhodl připravit zaměstnance v dopravě o zmíněné benefity.

Ondřej JAKOB, mluvčí ministerstva financí
--------------------
Já mohu říci, že ministerstvo financí tyto dny předkládá do vlády zcela nový zákon o dani z příjmu a podotýkám, jedná se o věcný záměr zcela nového zákona o dani z příjmu a jedním z úkolů, který ministerstvo financí dostalo je, aby ten nový daňový zákon a zákony s tím spojené byly co nejjednodušší. Jsou to jednoduchý a moderní daňový zákon. Ministerstvo financí navrhuje značné zjednodušení celého daňového systému a to by mělo vést ke značným administrativním úsporám i daňové celé správy. Jedním z kroků je i snížení počtu výjimek. Jedná se o ty daňové zvýhodnění, které nesplní vždy technické kritéria a to jak spravovatelnosti a systémovosti a nepatří do pěti politických priorit, za které považujeme podporu rodin s dětmi, vědy a výzkumu, spoření na stáří, zajištění si vlastního bydlení a altruismus. My navrhujeme mimo to, což považuji za hrozně důležité, zavést zaměstnanecký výdajový paušál, který by si každý zaměstnanec by si mohl odečíst o základu daně jistou sumu. Bylo by to fiskálně neutrální vůči stávajícím benefitům a bylo by to, mohli by to využít všichni zaměstnanci, na rozdíl nyní od některých, takže.

Jan BUMBA, moderátor
--------------------
Znamená to tedy, že z vašeho pohledu to jsou určité nesystémové výjimky.

Ondřej JAKOB, mluvčí ministerstva financí
--------------------
Jsou to nesystémové výjimky, a já neříkám, že náš návrh je zcela definitivní. My jsme dostali za úkol dát návrh na zjednodušení systému a my dáváme návrh věcného záměru, který půjde do vlády a tam bude, proběhne politická diskuse na vládní úrovni. Dále dostaneme zadání a budeme psát paragrafované znění a pak bude politická diskuse zase ve vládě a pak následně ve sněmovně. Takže není to nic definitivního. Myslím, že je škoda, aby na vládě vůbec ta diskuse neproběhla a neznamená to rušení těch režijních jízdenek ani, ani stravenek. Jde jenom o ta zvýhodnění. A říkám, výdajový zaměstnanecký paušál by byl spravedlivější pro všechny a musíme se všichni domluvit, zda budeme mít do budoucna jednoduchý daňový systém s benefity spravedlivými pro všechny, či složitý systém s výhodami jen pro některé.

Jan BUMBA, moderátor
--------------------
A bude do té diskuse, o které mluvíte, budou do té diskuse zahrnuti i odboráři, zástupci dopravních odborů?

Ondřej JAKOB, mluvčí ministerstva financí
--------------------
Já myslím, že proběhne dost diskuse i s nima, ale my ten zákon už chystáme více než rok a proběhla velká veřejná diskuse i za účasti odborníků a byly celé tyto návrhy byly na internetových stránkách ministerstva. Úplně každý mohl dávat připomínky. Bohužel ne všichni to využili. My rok už s veřejností o tomto zákoně debatujeme a přišla řada podnětů, takže my opravdu i tu veřejnou část diskuse jsme nezanedbali. Jak na nejrůznějších úrovních, fórech i skrz internetové stránky. Stačí se podívat na ně, na internetové stránky ministerstva financí. To, že veškeré ty hrozby a ultimáta považuji za předčasné, ten celý materiál teprv věcný záměr bude na vládě. Ta o tom bude debatovat. A myslím, že stojí za to vážně debatovat o zjednodušení celého daňového systému a o tom, či by byl spravedlivější pro všechny. A říkám, zaměstnanecký výdajový paušál bude tyto věci kompenzovat a to všem, nejen vyvoleným.

Jan BUMBA, moderátor
--------------------
Pokud ale tedy chcete ten systém zjednodušit jak říkáte, tak to zároveň asi vylučuje, že byste ještě přistoupili na ty podmínky dopraváků?

Ondřej JAKOB, mluvčí ministerstva financí
--------------------
Samozřejmě teď ministerstvo financí předložilo tento věcný záměr a bude se jím zabývat vláda, takže ministerstvo financí bude respektovat rozhodnutí vlády, které nechci předjímat. Tam ještě k jistým změnám může dojít, takže ten návrh není definitivní. Proto ty hrozby jsou předčasné. Uvidíme, co vláda si stanoví za priority a jak se k tomu návrhu postaví.

Jan BUMBA, moderátor
--------------------
Říká mluvčí ministerstva financí Ondřej Jakob.


Zdroj: 17.12.2008, ČRo 1 - Radiožurnál, 18:12 Radiofórum

Doporučované

Nejčtenější