Novinky

Schválí se rozpočet České republiky na příští rok?

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

 • Lidé MF

Eva HANZLOVÁ, redaktorka
--------------------
Poslanecká sněmovna by dnes měla v závěrečném čtení schvalovat státní rozpočet na příští rok. Ministerstvo financí naplánovalo schodek mírně převyšující osmatřicet miliard korun. Ve studiu proto vítám dlouholetého tvůrce rozpočtu, náměstka ministra financí Eduarda Janotu. Dobrý den.

 • Eduard JANOTA, náměstek ministra financí
  --------------------
  Dobrý den.

Eva HANZLOVÁ, redaktorka
--------------------
A i bývalého náměstka ministra financí Jana Mládka. I vás vítám.

Jan MLÁDEK, ekonomický expert ČSSD, Masarykova dělnická akademie
--------------------
Dobrý den.

Eva HANZLOVÁ, redaktorka
--------------------
Ten schodek státního rozpočtu, jsem říkala, bude zřejmě vyšší než těch navržených osmatřicet miliard vzhledem k tomu, že svět zasáhla finanční krize. Podle všech prognóz pravděpodobně bude nižší růst HDP, ale váš rozpočet právě počítá s tím vyšším růstem HDP. Tak zkuste mi, pane Janoto, říct, jestli si myslíte, že je ten váš návrh realistický.

 • Eduard JANOTA, náměstek ministra financí
  --------------------
  Podívejte se, v každém případě ten rozpočet a deficit bude, bude vyšší. My jsme to nikdy nezastírali, a to minimálně, minimálně ze dvou důvodů. Prvním důvodem je, že se velmi obtížně odhaduje, jaký bude vlastně ekonomický růst. Já jsem se včera účastnil sympozia na téma Světová finanční krize. A tam experti z oblasti bankovnictví, z poradenských firem odhadovali růst někde, někdo dvě a půl procenta, někdo pod dvě procenta a taky tam padl návrh nebo odhad, že to může být okolo nuly. Čili sama...

Eva HANZLOVÁ, redaktorka
--------------------
Ale vypočítáte s čtyři celých osm.

 • Eduard JANOTA, náměstek ministra financí
  --------------------
  ...ne, my nepočítáme se čtyři celé osm.

Eva HANZLOVÁ, redaktorka
--------------------
Tak byl postaven rozpočet.

 • Eduard JANOTA, náměstek ministra financí
  --------------------
  Rozpočet byl v prvních fázích takto, takto kalkulován. Naše, naše, naše odhady, řekněme, někdy od září se pohybovaly a ten rozpočet byl i částečně korigován někde na tři celé sedm. Toto patrně nebo zcela určitě platit, platit nebude. Proč teďko jedná sněmovna o třiceti osmi, protože už jaksi legislativně, technicky, technologicky to jinak nejde, protože v rámci prvního čtení se zablokovaly jak příjmy, tak výdaje, tak saldo, čili o tom, že rozpočet bude vyšší než třicet osm miliard, se spekuluje oprávněně a my musíme udělat vše pro to, abychom v rámci možného zreálnili ty příjmy rozpočtu, a to chce ministr financí udělat tím, že v počátku roku prostě zaváže, chcete-li, volně řečeno, zablokuje část výdajů, aby zmírnil ten možný nárůst toho deficitu. Jestli se to podaří úplně, nebo nikoliv, to je věc, to je věc jiná.

Eva HANZLOVÁ, redaktorka
--------------------
Já chápu, že ta doba není jednoduchá na sestavování rozpočtu. Přesto sám jste přiznal, že ten schodek bude větší. A sněmovna dneska bude odsouhlasovat schodek, který je prakticky nereálný. Přijde vám to paradoxní, nebo slučitelný s tím, jakým způsobem se sestavuje státní rozpočet a pak se schvaluje?

Jan MLÁDEK, ekonomický expert ČSSD, Masarykova dělnická akademie
--------------------
Ano, já musím říct, že panu náměstku Janovi vůbec nezávidím, protože ta situace v letošním roce je naprosto bezprecedentní, taková nejistota a můžu říct i chaos v sestavování rozpočtu ještě nikdy nebyl. Ty odhady se skutečně pohybují z těch čtyři celé sedmi na tři celé sedm. Dnes už optimistický odhad je i ten měnového fondu, který říká o růstu jeden a půl procenta. A na té včerejší konferenci, o které mluvil pan náměstek, se mluvilo nejvíce o kladné nule. Ale to potom znamená, deficit bude větší o nějakých čtyřicet, padesát, možná i šedesát, šedesát miliard.

Eva HANZLOVÁ, redaktorka
--------------------
Pojďte mi vysvětlit.

Jan MLÁDEK, ekonomický expert ČSSD, Masarykova dělnická akademie
--------------------
A musím říct, že ta otázka není ani tak za panem náměstkem Janotou, ta je za politickými elitami, za panem ministrem Kalouskem a za panem premiérem, protože oni bohužel posílají zmatené signály do veřejnosti. Pan ministr Kalousek chce balíčky, podobně jako je dělal Václav Klaus v roce 97, pan premiér již hovoří o tom, že bude expanzivní financování různých záležitostí, pokud deficit, pokud růst bude nižší než dvě procenta. A to skoro určitě bude.

Eva HANZLOVÁ, redaktorka
--------------------
My se nemůžeme shodnout na tom, jaký ten růst bude. A pojďte mi teda říct ve finančních částkách, kolik to znamená, pokud poklesne HDP o jedno procento, kolik miliard to činní v těch příjmech toho rozpočtu.

 • Eduard JANOTA, náměstek ministra financí
  --------------------
  Tak v podstatě se dá říct, že, že jedno procento HDP je řádově nějakých deset, dvanáct, dvanáct miliard korun. Ono to je složitý, může to být méně a řeknu proč. To ne, že bych to střílel úplně takhle od boku. Patrně dojde k poklesu ekonomiky zejména poklesem exportu. A v podstatě pokles exportu prostě má dopad do, na ekonomický růst, ale na daně má nižší než domácí spotřeba, protože DPH jako odpočitatelná položka prostě neovlivňuje až tak jako při exportu naše příjmy, čili je to rozdíl, ale co říkal tady ještě kolega Mládek, pochopitelně jsme ve složitých podmínkách. Nepamatuji za dvacet posledních let takovou situaci, na druhé straně vláda...

Eva HANZLOVÁ, redaktorka
--------------------
Možná v roce 97.

 • Eduard JANOTA, náměstek ministra financí
  --------------------
  ...ano, vláda se snaží přijímat opatření, ale řekněme, standardní, konformní, typu podpory exportu, podpory malého, středního podnikání, půjde, půjde o to, aby uvolnila do jisté míry ruce jak České exportní bance, tak Českomoravské záruční rozvoje bance, aby oni v rámci svých kompetencí, svých povinností vytvořily podmínky, aby došlo k financování některých subjektů, které za jiných okolností by vůbec financovány nebyly, a to formou záruk a podobně.

Eva HANZLOVÁ, redaktorka
--------------------
Pojďme teda k té současné situaci. Sněmovna schválí něco, co je pravděpodobně nereálné. Jaká by měla být rezerva a kde by měla být. Může se použít třeba z nějakých rezerv na ministerstev nevyčerpaných?

Jan MLÁDEK, ekonomický expert ČSSD, Masarykova dělnická akademie
--------------------
Takhle, je třeba říct ještě, ještě jednu věc. Opozice, Česká strana sociálně demokratická, navrhovala vládě, ať ten rozpočet předělá v době, kdy to ještě, ještě bylo reálné, to jest v říjnu tohoto roku. Ta vláda to odmítla z politických důvodů přesto, že, přesto, že věděla, že, že ta situace je stále se zhoršující ty předpovědi. Teď už samozřejmě je to obtížné a může, může se jít pouze, pouze do těch balíčků, do toho, do toho škrtání. Ale já bych chtěl říct, že problém je ještě jiný. Ono nepochybně k nějakému škrtání dojde, ale v celkové filozofii, jestli teda v době recese, která, která je dost pravděpodobná, bude vláda dělat expanzivní politiku, anebo bude škrtat. A to by nám, a to by nám měla říct, veřejnosti, ale také, také firmám, státním zaměstnancům, jaká bude dělána politika, a to bohužel není. Protože zatím, zatím, pokud to čtu správně, oni říkají, že pokud ten růst bude nad dvě procenta, tak uděláme balíčky, říká pan ministr financí, pokud, pokud růst v příštím roce bude pod dvě procenta, tak děláme expanzivní politiku.

Eva HANZLOVÁ, redaktorka
--------------------
Tak, pane Janoto, jak budeme látat.

 • Eduard JANOTA, náměstek ministra financí
  --------------------
  Já bych to trošku, trošku zpřesnil, aby, aby nedošlo k nedorozumění. Stejně jako se zeštíhluje ve firmách, snižují se provozní náklady prostě firem, omezují se různé akce, které byly v rámci firem financovány, to dneska slyšíme i z vašich médií dnes a denně, tak prostě podle mého názoru a podle názoru ministra financí je i prostor v té státní správě učinit některá opatření, která prostě přispějí k lepšímu, efektivnějšímu vynakládání veřejných prostředků. Já si myslím, že to je správně...

Eva HANZLOVÁ, redaktorka
--------------------
Takže se bude škrtat na ministerstvech.

 • Eduard JANOTA, náměstek ministra financí
  --------------------
  ...to je správně. No, a ministerstva, podřízené organizace některé a tak dál. Přehodnotí se, co je nutné financovat v rámci veřejné sféry, co není nutné financovat, ale jinou věcí jsou opravdu jaksi standardní podpory ekonomiky formou zmíněnou teda export, podpory exportu a...

Eva HANZLOVÁ, redaktorka
--------------------
Ještě vám malinko napovím. Letos se počítalo se schodkem sedmdesát miliard korun. Pravděpodobně bude menší. Je tady toto ta rezerva, která by se mohla použít příští rok na to, aby se látalo to, co se nepovede.

 • Eduard JANOTA, náměstek ministra financí
  --------------------
  Pochopitelně, pochopitelně, to je, to je účetní, účetní operace. Jestliže letos rozpočet skončí nižším deficitem a já věřím, že ano, tak prostě o menší částku naroste státní dluh. Já budu méně emitovat státní dluhopisy, mimo jiné. Dneska největším problémem není podle mého názoru, jestli deficit bude třicet osm nebo čtyřicet pět, nebo, nebo padesát jedna, dneska největším problémem je, jak bilion dluhu, který dneska český stát valí před sebou, jak tento bilion dluhu se podaří zafinancovat, ufinancovat. Je jisté, že o státní dluhopisy je ve světě vždycky zájem, ale v případě takové to situace, která je nejen na evropských trzích, ale na trzích USA, myslím dluhopisových, tak se může stát, že cena těchto dluhopisů vzroste, to znamená, úroky vzrostou, a každé zvýšení prostě úroků u dluhopisů České republiky v tom ročním vyjádření, to znamená částku téměř deset miliard, čili to jsou naprosto velmi, velmi, velmi jaksi vážné důsledky.

Eva HANZLOVÁ, redaktorka
--------------------
Takže i z tohoto hlediska by bylo dobré, aby sněmovna dnes ten rozpočet schválila, protože by o ty dluhopisy potom nikdo neměl zájem.

 • Eduard JANOTA, náměstek ministra financí
  --------------------
  Já jsem pro to, aby je schválila, protože co nastane, když sněmovna neschválí rozpočet, tak nastane situace, že se znejistí investoři, znejistění investorů znamená zhoršení ratingu a zhoršení ratingu znamená zdražení našeho financování dluhu, čili z těchto důvodů i tento rozpočet, o kterém mohu připustit, že jeho realita ve výši třiceti osmi miliard korun je velmi ohrožená, je lepší, kdyby, kdyby byl přijat.

Eva HANZLOVÁ, redaktorka
--------------------
Je to lepší, tvrdíte. Pane Mládku, ještě v krátkosti, jestli chcete reagovat.

Jan MLÁDEK, ekonomický expert ČSSD, Masarykova dělnická akademie
--------------------
Já bych rád k tomu chtěl dodat, že to klíčové je zajištění hospodářského růstu pokud možno v příštím roce a samozřejmě také sociální a politické stability, protože pokud ten růst bude tak špatný, jak se předpokládá, tak budou daleko větší výdaje na podporu nezaměstnanosti a podobné záležitosti. Bylo by, bylo by třeba daleko více podpořit export, ať už podpořit státní banky, to jest Českou exportní banku, ČMZRB, včetně navýšení kapitálu, byť to nemusí být úplně jednoduché.

 • Eduard JANOTA, náměstek ministra financí
  --------------------
  Ještě, ještě jednu větu, jestli mohu doplnit, protože to je významná. Neschválení rozpočtu znamená rozpočtové provizorium. Rozpočtu provizorium znamená určité prostě jiné schéma čerpání prostředků rozpočtu ve výši jedné dvanáctiny a velmi výrazně ohrožuje čerpání evropských fondů. Já neříkám, úplně zastavuje, ale velmi výrazně komplikuje a toto je prostě velký argument pro to, aby prostě rozpočet, rozpočet byl, protože máme možnost čerpat sedmdesát miliard v příštím roce...

Eva HANZLOVÁ, redaktorka
--------------------
Ta pravděpodobnost, že by nebyl rozpočet schválen, je minimální dnes.

 • Eduard JANOTA, náměstek ministra financí
  --------------------
  ...a když toto nebude, tak to tu komplikovanou situaci, která dneska je, ještě více zkomplikuje.

Eva HANZLOVÁ, redaktorka
--------------------
Pánové, já vám oběma děkuju za váš čas ve Studiu 6 a přeji hezký den. Rozpočtu se budeme věnovat ještě v našem zpravodajství.


Zdroj: 10.12.2008, ČT 1, 05:59 Studio 6

Nejčtenější