Novinky

Záměr ministra financí zdanit zaměstnanecké výhody

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

 • Lidé MF

Vít DVOŘÁK, moderátor
--------------------
Hrozba celorepublikové stávky dopraváků možná ještě do Vánoc, železnice, autobusů i městských dopravních podniků. Včera navečer stávkou pohrozily dopravní odbory. Důvod? Záměr ministra financí zdanit zaměstnanecké výhody, hlavně režijní jízdenky a stravenky. Předáci včera rozhodli, že pokud nebudou mít do šestnáctého prosince jistotu, že ke zdanění nedojde, stávku v dopravě v co možná nejbližším termínu skutečně vyhlásí a vyzvou k ní i zaměstnance jiných odvětví. Zdanění režijních jízdenek a také stravenek, ano, nebo ne? Argumenty pro i proti právě teď. Na řadě je Duel Radiofóra. I s vaším názorem, i teď ho ještě můžete poslat e-mailem na adresu radioforum@rozhlas.cz nebo esemeskou ve tvaru RF mezera a váš text, ne delší než sto padesát znaků, na číslo 9077703. Teď už naši hosté. Ve studiu sedí Jaroslav Pejša, první místopředseda Odborového svazu železničářů, dobrý podvečer.

Jaroslav PEJŠA, první místopředseda Odborového svazu železničářů
--------------------
Dobrý večer.

Vít DVOŘÁK, moderátor
--------------------
Jenom pro úplnost, vy jste včera na té schůzi, kde se usneslo to ultimatum, nebyli.

Jaroslav PEJŠA, první místopředseda Odborového svazu železničářů
--------------------
Ne, my jsme nebyli, my jsme společně s dalšími sedmi odborovými svazy již sedmého října poslali dopis ministru financí i ministrovi dopravy, ve kterých argumentujeme, že tato připravovaná novelizace zákona o dani z příjmů je pro nás nepřijatelná.

Vít DVOŘÁK, moderátor
--------------------
Tak tolik jenom pro úvod, abychom byli úplní a na telefonu nás poslouchá Peter Chrenko, náměstek ministra financí pro daně, dobrý podvečer i vám.

 • Peter CHRENKO, náměstek ministra financí pro daně
  --------------------
  Dobrý večer.

Vít DVOŘÁK, moderátor
--------------------
Pane náměstku, ultimatum do šestnáctého prosince, jak včera zaznělo, jinak bude stávka, jaká je, prosím, vaše odpověď?

 • Peter CHRENKO, náměstek ministra financí pro daně
  --------------------
  Ministerstvo financí v podstatě finalizuje ten návrh věcného záměru zákona, nového zákona, nejedná se o novelu, současně vlastně připravuje tu analýzu výjimek, kterou jsme dostali, vlastně zadání, od vlády a tuto chce předložit vládě na některém z těch příštích jednání v prosinci.

Vít DVOŘÁK, moderátor
--------------------
Takže šestnáctého prosince budou mít jistotu odboráři, že k ničemu takovému nedojde, zdanění stravenek, jízdenek a tak dále?

 • Peter CHRENKO, náměstek ministra financí pro daně
  --------------------
  Já se nedokážu samozřejmě vyjádřit k tomu datu, protože my samozřejmě ten materiál předložíme ...

Vít DVOŘÁK, moderátor
--------------------
No, je to už, je to už za chvíli.

 • Peter CHRENKO, náměstek ministra financí pro daně
  --------------------
  Já nedokážu posoudit, kdy se bude vláda tím materiálem zabývat, takže z toho důvodu nedokážu říct, zda k šestnáctému bude odpověď ze strany vlády.

Vít DVOŘÁK, moderátor
--------------------
Pravděpodobně ale ministr financí od svého záměru necouvne, je to tak?

 • Peter CHRENKO, náměstek ministra financí pro daně
  --------------------
  Ministr financí necouvne od svého záměru, protože skutečně chce, aby tato otázka, co je veřejným zájmem a mělo by jít o podporu fiskální v zákoně o daních z příjmů, by měla skutečně padnout na úrovni vlády a vláda by skutečně měla posoudit, zda považuje režijní jízdenky, stejně jako stravenky za veřejnou prioritu, veřejný zájem a bude ho chtít i nadále podporovat v daňovém zákoně.

Vít DVOŘÁK, moderátor
--------------------
Promiňte, neschováváte se teď tak trochu za vládu, názor na ministerstvu financí je tedy ten, abychom to řekli jasně, ano, režijní jízdenky a stravenky zdanit, je to tak?

 • Peter CHRENKO, náměstek ministra financí pro daně
  --------------------
  Je to tak, protože vysvětlím znovu ty důvody, nám bylo pojmenováno pět priorit, které by měl zákon podporovat i do budoucna, a to je rodina s dětmi, zodpovědnost za vlastní stáří, zodpovědnost za vlastní bydlení, věda, výzkum, vzdělávání a ta pátá, poslední je altruismus, veřejný prospěch. Žádnou v podstatě z těchto priorit jsme nedokázali zastřešit vlastně těmi režijními jízdenkami, ani stravenkami, takže z toho důvodu nebudou na tom seznamu, které by se měly zachovat.

Vít DVOŘÁK, moderátor
--------------------
Pane Jaroslave Pejšo, první místopředsedo Odborového svazu železničářů, ministr Kalousek dával takový příklad, doufám, že to řeknu přesně, Státní tiskárna cenin tiskne peníze a její zaměstnanci také žádné režijní, tedy nezdaněné peníze nedostávají.

Jaroslav PEJŠA, první místopředseda Odborového svazu železničářů
--------------------
No, tak to je trošku asi úsměvný argument, ono jde o to, že tady pan náměstek říkal, že budou zachovány benefity tam, kde to je veřejný zájem. Já se domnívám, že i mobilita zaměstnanců je také veřejným zájmem a k něčemu podobnému vlastně slouží i ty režijní výhody, protože ...

Vít DVOŘÁK, moderátor
--------------------
Promiňte ...

Jaroslav PEJŠA, první místopředseda Odborového svazu železničářů
--------------------
... ti zaměstnanci je používají nejenom na svoji soukromou jízdu, ale ti je používají na dojíždění do zaměstnání, dovedete si představit ten problém, že to podnik bude muset teďka účtovat, to jsou problémy jenom v účtárnách a ...

Vít DVOŘÁK, moderátor
--------------------
Takže rozumím tomu dobře tak, že já, pokud jedu vlakem, tak bych měl mít zájem na tom, aby vy jste ty režijní jízdenky dostávali?

Jaroslav PEJŠA, první místopředseda Odborového svazu železničářů
--------------------
No, takhle, to by měly mít zájem České dráhy, aby mohly mít zachovanou mobilitu svých zaměstnanců, ale ...

Vít DVOŘÁK, moderátor
--------------------
Říkáte, je to veřejný zájem ...

Jaroslav PEJŠA, první místopředseda Odborového svazu železničářů
--------------------
... veřejný zájem je jedna věc, co bych řekl, nedovedu si představit, jak budou postupovat finanční úřady, když by se toto mělo zdanit. Zaprvé, nevíme, jaká je hodnota této režijní jízdenky, to zatím nikdo nevyčíslil, to jsou odhady a další věc, jak to budou ty finanční úřady posuzovat. Uvědomujete si, že dvě stě tisíc lidí ...

Vít DVOŘÁK, moderátor
--------------------
Pan náměstek ...

Jaroslav PEJŠA, první místopředseda Odborového svazu železničářů
--------------------
... bude podávat daňové přiznání, z nichž většina, protože jsou to důchodci, bude od daně nakonec osvobozena a budou lítat jenom papíry po finančních úřadech a bude vzrůstat administrativa finančních úřadů. To je veřejným zájmem?

Vít DVOŘÁK, moderátor
--------------------
Pane náměstku, pane náměstku ministra financí, máte určitě odpověď na tu otázku, která tu padla, nebo ne?

 • Peter CHRENKO, náměstek ministra financí pro daně
  --------------------
  Já mám odpovědi v podstatě dvě, jedná se skutečně o sektorovou výjimku a nechceme nadále zachovávat systém u sektorové výjimky, protože, jak jste správně říkal, pane redaktore, jaký máte vy zájem na tom, aby v podstatě jenom určitý zaměstnanec nebo určitý zaměstnanec určitého sektoru měl to zvýhodnění, takže chceme do systému zavést pouze, pouze takové zvýhodnění, které jsou plošné a tomu vlastně my říkáme v tom, v tom konceptu nového zákona, je to takzvaný zaměstnanecký paušál, to je jedna věc, to znamená, aby tam byla generalizovaná částka toho odpočtu, to je jedna věc ...

Vít DVOŘÁK, moderátor
--------------------
Ano.

 • Peter CHRENKO, náměstek ministra financí pro daně
  --------------------
  Ano, to znamená, že nahradit vlastně všechny ty, veškeré náklady, které by byly pro všechny, to znamená náklady na cestování, ta mobilita, stravování pro každého zaměstnance, náklady určitě na oblékání zaměstnanců, aby byly právě realizovány ve formě toho zaměstnaneckého paušálu, to znamená určité odečitatelné položky, to je jedna věc a u těch, u těch penzistů, jak se bavíme, tak tam je další konstrukce takzvaného nezdanitelného minima, které bude nějak nastaveno v nějaké výši, to znamená, pokud ty příjmy i takto oceněné nepřesáhnou to nezdaněné minimum, tak žádná povinnost podávat daňové přiznání nehrozí, a to je jenom skutečně otázka dohody, jak by se měla správně ocenit taková, taková výhoda, takový benefit, který je poskytován.

Vít DVOŘÁK, moderátor
--------------------
No, vám se to před chvílí líbilo, jak jsem se tady pana Pejši, jednoho z předáků, ptal, teď se vám to asi líbit nebude, co řeknu, přečtu vám názor jednoho našeho posluchače, cituji: "Pan ministr Kalousek pro blaho lidí této země je schopen udělat vše, ale asi v jejich neprospěch, hlavně že on má veškeré výhody, kterých se nikdy nehodlá vzdát. Přeji mu dobrý apetit v Poslanecké sněmovně, kde za cenu párku v rohlíku on má výborný oběd." Tolik tedy názor jednoho z našich posluchačů, teď ale dejme slovo Jaroslavu Pejšovi, pane Pejšo, tak jste to slyšel, představa ministerstva financí je docela jasná, jak se to bude danit.

Jaroslav PEJŠA, první místopředseda Odborového svazu železničářů
--------------------
No, jak se bude danit, pořád není řečena částka, jakou se ohodnotí tato režijní jízdenka.

Vít DVOŘÁK, moderátor
--------------------
To ale snad není tak těžké, ne, spočítat?

Jaroslav PEJŠA, první místopředseda Odborového svazu železničářů
--------------------
No, to já nevím, tak někdo vezme, třeba řekne hodnotu síťové karty, ale ta je na první třídu, ty režijky jsou na druhou třídu a jsou tam další jiné problémy, v té síťové kartě je třeba sleva Rail plus, ta ...

Vít DVOŘÁK, moderátor
--------------------
Nenafukujete, nenafukujete to trochu moc, aby ...

Jaroslav PEJŠA, první místopředseda Odborového svazu železničářů
--------------------
No, a za další, uvědomte si, že se pořád říká o zdanění, ale když si to vezmeme celý, tedy ten záměr toho zákona o dani z příjmu, tak tam není jenom patnáctiprocentní daň z toho, tam z toho ti lidé by měli platit i zdravotní a sociální pojištění, a to nejenom v té výši, v jaké ho platili doposud, ale i tu část, kterou vlastně platil zaměstnavatel, tam se dostáváte na čtyřicet sedm procent toho zdanění, to je věc, která možná ..., lidi křičí režijní výhody, vidí to, ale když si někdo spočítá čtyřicet sedm a půl procenta, vždyť my se dostaneme ve statistických údajích, když tento záměr uvádí například, že ze superhrubé mzdy, superhrubá mzda, tak jak je teď, se stane hrubou mzdou, tak /nesrozumitelné/ veškeré údaje o platech a růstu mezd v téhle zemi budou naprosto rozházené.

Vít DVOŘÁK, moderátor
--------------------
Tak teď, prosím, teď, prosím, zase chvíli pro pana náměstka ministra financí, zdravotní pojištění a tak dál, neupletli jste si tak trošku s tím svým záměrem na sebe bič, máte třeba v tomhle jasno?

 • Peter CHRENKO, náměstek ministra financí pro daně
  --------------------
  Naším záměrem je skutečně zjednodušení systému daní a odvodů, to znamená jak výpočet vyměřovacích základů, tak placení a komplikace právě systému způsobuje to, že podle různé formy odměny má různé zacházení jak u strany zaměstnavatele, na straně zaměstnavatele něco je výdajem, něco není výdajem, něco, když je placeno podle interní směrnice, má jiné zacházení, stejně tak dochází k různému zacházení u toho příjemce a něco podléhá zdanění, něco nepodléhá, něco, z něčeho se platí odvod, z něčeho se neplatí, takže skutečně dochází k obrovským variacím a komplexnosti a my říkáme, všechno, co je vypláceno v podstatě za práci, by mělo být výdajem a všechno, co je považováno za příjem, bez ohledu na formu, je zdanitelným příjmem, z kterého by se měly platit jak daně, tak odvody, nezapomínejme, že odvody jsou zastropovány, takže to je jedna věc a druhá, ještě jednou se vracím k tomu, když se dokážeme dohodnout na nějakém ocenění té, toho benefitu, řekněme, za tu režijku za, řekněme, tisíc korun ročně, bavíme se o nějakém zaměstnaneckém paušálu, který bude stanovený procentně z celkového, z celkových příjmů a zastropován bude, řekněme, částkou pěti tisíc korun, tak se z toho nebudou de facto stejně platit ani daně, ani odvody, takže nula od nuly pojde a nebavíme se o nějaké dodatečné významné daňové zátěži, takže ...

Vít DVOŘÁK, moderátor
--------------------
Pane první, pane první místopředsedo Odborového svazu železničářů, mám tady jiný e-mail, cituji: "Režijní výhody určité skupiny zaměstnanců jsou v přihlédnutí k ostatním daňovým poplatníkům nespravedlivé, až nemorální, zrušeny měly být už dávno, argumenty, že mají historické opodstatnění, nebo že dopravní podniky budou těžko hledat pracovníky, jsou k smíchu," píše náš posluchač Radek z Přerova. Čili jen abyste věděl, že nechodí jen e-maily, které jsou na vaši podporu, chci se zeptat, jednoduchý a přehledný daňový systém, určitě si také takový přejete, nebo ne?

Jaroslav PEJŠA, první místopředseda Odborového svazu železničářů
--------------------
Také přejeme, například tady byla ...

Vít DVOŘÁK, moderátor
--------------------
Proč tedy bráníte v jeho zavedení?

Jaroslav PEJŠA, první místopředseda Odborového svazu železničářů
--------------------
No, my nebráníme zavedení, poukazujeme na problémy, že tento návrh, to vlastně zjednodušení nebude, například tady říká pan náměstek o tom zaměstnaneckém paušálu, ale v tom návrhu vůbec není uvedeno, v jaké výši ten zaměstnanecký paušál má být uveden, zda to bude významná výše, anebo nějaká bezcenná nebo nízkoprahová a tady pak padl výraz zastropované výdaje pojištění, ale to se přece týká jenom lidí, kteří mají velmi vysoké příjmy, ale ti, kteří mají průměrnou mzdu a podprůměrnou mzdu, ti to pojištění platí v plné výši, to musíte mít příjmy milionové ...

Vít DVOŘÁK, moderátor
--------------------
Takže nechme, prosím ...

Jaroslav PEJŠA, první místopředseda Odborového svazu železničářů
--------------------
... abyste pak byl, dosáhl stropu na pojištění.

Vít DVOŘÁK, moderátor
--------------------
Nechme, prosím, reagovat pana náměstka, jak to tedy s tím zaměstnaneckým paušálem bude?

 • Peter CHRENKO, náměstek ministra financí pro daně
  --------------------
  Zaměstnanecký paušál, s tím samozřejmě souhlasíme, to je věc, to je koncepční věc, kterou navrhujeme, to znamená, nebavíme se, v jaké výši by měl být nastaven, to bude potom diskuse nad novým, novým zákonem, to už je diskuse o parametrech, stejně tak jak ta diskuse, tady se nebavíme o tom, v jaké výši bychom měli zdaňovat, že jo, ten, ten benefit, tu režijní jízdenku, taky se nebavíme o částkách, takže proto říkám, není, není žádný spěch, na to je ještě skutečně minimálně půl roku čas, kdy se budeme bavit už nad konkrétním návrhem, co je samozřejmě, co taky vnímáme, je otázka tradic, režijní jízdenky tradičně tady existovaly, já jsem dneska zrovna se bavil s kolegou ze švédské daňové správy, který nám pomáhá vlastně vytvořit jedno inkasní místo z delegace a ten říkal, ve Švédsku měli stejný problém s režijníma jízdenkama, v podstatě osmdesát let v daňovém systému byly zvýhodněny, muselo se počkat na daňovou reformu v roce 91, kdy byly zrušeny, takže to skutečně, to, to vnímáme, že to je ...

Vít DVOŘÁK, moderátor
--------------------
Zrušeny v klidu nebo s takovým křikem jako u nás?

 • Peter CHRENKO, náměstek ministra financí pro daně
  --------------------
  V podstatě muselo se počkat na reformu, takové změny se nedají zavádět novelou, takže samozřejmě s křikem, pokoušeli se o to několikrát a nakonec v 91 roce s tou daňovou reformou se jim to podařilo.

Vít DVOŘÁK, moderátor
--------------------
Mimochodem vy jste, vy jste před momentem říkal, máme dost času na tu debatu, nicméně znova připomínám, že včera padlo ultimatum šestnáctého prosince, jinak stávka, to jen, to jen na okraj. Pane předáku Pejšo, víte, tak mě napadá, kdyby lidé na dráze, cestující tedy dostávali od Českých drah zadarmo kávu, sendvič a vaši lidé, strojvůdci, průvodčí nic, vadilo by vám to, nebo ne? Asi ano?

Jaroslav PEJŠA, první místopředseda Odborového svazu železničářů
--------------------
Ale no tak, tak pokud to dostávají, tak oni to dostávají třeba v Pendolinu, tam, když jede někdo první třídou, tak to k tomuto patří a cestující to dostávají, takže to není něco, co by neexistovalo, ale já se vrátím k těm ...

Vít DVOŘÁK, moderátor
--------------------
Víte, ministr, ministr Kalousek totiž říká, že zákon by neměl obsahovat takzvané diskriminační benefity jenom pro někoho, to má určitě pravdu a narážel jsem svým příkladem na to, že kdyby někdo jiný takový benefit měl a vy ne, tak by se vám to asi taky nelíbilo.

Jaroslav PEJŠA, první místopředseda Odborového svazu železničářů
--------------------
No, tak ono to připomíná takový to český pořekadlo, ať sousedovi ta koza chcípne taky, když já ji nemám, ale ...

Vít DVOŘÁK, moderátor
--------------------
No, já bych vám mohl opáčit, že vy chcete zjednodušení daňového systému na jednu stranu, ale na druhou stranu nejste schopni k tomu sami přispět, pokavad tedy máte sáhnout do svého?

Jaroslav PEJŠA, první místopředseda Odborového svazu železničářů
--------------------
No, podívejte, tenhle ten systém, který tady, my se teď bavíme o režijních jízdenkách, já říkám, pro ty železničáře to důležité je a opravdu by to bylo s velkým kraválem a myslím si, že slovo stávka tady na místě je a jestli pan náměstek říká, že ve Švédsku to zrušili v roce 91, tak uvádí jednu skandinávskou zemi, ale ať se, prosím, podívá na ostatní sousední země kolem nás, Německo, Rakousko, Polsko, Slovensko, Maďarsko, všude tyto jízdenky jsou, ale mně se zdá, že tady se toto staví jenom jako jeden problém, ale celý ten návrh zákona problémem je. Tam je sociální fond třeba ...

Vít DVOŘÁK, moderátor
--------------------
Nebojte se, já tady mám další, já tady mám, já tady mám další otázku, nechme tedy teď reagovat pana náměstka, pane náměstku, ono ve stínu těch režijních jízdenek zapadá další problém, a to stravenky, jich se má podle dostupných zpráv také týkat to zdanění, můžete říct, jak by tohle mělo vypadat, řadu lidí to zajímá, chodí nám e-maily jeden za druhým.

 • Peter CHRENKO, náměstek ministra financí pro daně
  --------------------
  K tomu bych znovu uvedl to, co jsem už jednou říkal, v podstatě nám je jedno, v jaké formě dostává zaměstnanec odměnu za svoji práci, jestli to je mzda, nebo jsou to stravenky, pořád bychom na to měli uplatňovat stejný metr z pohledu daňového, a to je výdaj na straně zaměstnavatele a příjem na straně zaměstnance, takže nevidíme důvod, proč některou formu zvýhodňovat před tou druhou právě tím, že ji nebudeme zdaňovat.

Vít DVOŘÁK, moderátor
--------------------
Prosím, vysvětlete to lidem, jak by to tedy v praxi vypadalo, dostanu, dejme tomu, dvacet stravenek v hodnotě šedesáti korun, zaplatím za ně o hodně méně firmě, jak tedy to zdanění by mělo vypadat?

 • Peter CHRENKO, náměstek ministra financí pro daně
  --------------------
  No, zaprvé, pokud zaplatím méně, tak ten rozdíl, o který jsem zaplatil méně, by mělo být považováno za zdanitelný příjem zaměstnance.

Vít DVOŘÁK, moderátor
--------------------
Jak by se vám tohle to líbilo, pane Pejšo?

Jaroslav PEJŠA, první místopředseda Odborového svazu železničářů
--------------------
No, teď bylo řečeno, že by to bylo považováno za zdanitelný příjem, ale ono se na to bude vztahovat i zdravotní a sociální pojištění, nezdá se vám divné, když tady říkáme daň, pak počítají do toho to pojištění, anebo rovnou tedy přiznejme si a řekněme, že sociální pojištění není sociální pojištění, ale sociální daň a zdravotní pojištění je zdravotní daň, protože doposud se do roku 2007 odpočítá sociální a zdravotní pojištění dříve, než se počítá daň a najednou změna, budeme i sociální pojištění a zdravotní pojištění mít jako neuznaný daňový náklad a ještě bych se zeptal na jednu věc, jak, když tedy bude, by se toto realizovalo, dovede si třeba pan náměstek představit ten propad v příjmu z DPH, protože v těch restauracích ten obrat podstatně klesne, takže nedostane ani DPH, nedostane ani daň z příjmu z té restaurace, bude muset vyplácet ministerstvo práce a sociálních věcí další dávky v nezaměstnanosti, není tohle tak cesta spirálou dolů?

Vít DVOŘÁK, moderátor
--------------------
To je pravda, pane náměstku, díra ve státní kase.

 • Peter CHRENKO, náměstek ministra financí pro daně
  --------------------
  Vraťme se zpátky k podstatě problému, já osobně nevidím důvod, proč, když za svoji práci dostávám mzdu, tak ze mzdy platím daně a odvody, a pokud dostávám stravenky, tak neplatím ani daně, ani odvody.

Vít DVOŘÁK, moderátor
--------------------
Další dotaz: "Dobrý den," cituji, "chtěl bych se zeptat zástupce odborového svazu, proč by neměly být zdaněny režijní jízdenky, když každý zaměstnanec, který využívá firemní auto, musí toto zahrnout do svých příjmů podle platných zákonů, proč by měli mít železničáři nějakou výjimku a proč by měl někdo s průměrným platem daňové úlevy, může pracovat v soukromém sektoru dvanáct až čtrnáct hodin denně, jestli se cítí špatně finančně ohodnocen." Pane Pejšo. Promiňte, autor Petr Vajchart, náš posluchač.

Jaroslav PEJŠA, první místopředseda Odborového svazu železničářů
--------------------
Tak co se týká těch aut, ano, co se týká těch aut, tak to opravdu je věc, která se týká spíš managerů společností, asi běžný zaměstnanec ...

Vít DVOŘÁK, moderátor
--------------------
No, počkejte ...

Jaroslav PEJŠA, první místopředseda Odborového svazu železničářů
--------------------
... běžný ..., to máte, že platí to jedno procento z hodnoty toho auta, musí se to /nesrozumitelné/ každý měsíc a používá ...

Vít DVOŘÁK, moderátor
--------------------
To znamená, že přednosta stanice nemá režijní jízdenku?

Jaroslav PEJŠA, první místopředseda Odborového svazu železničářů
--------------------
No, přednosta stanice má režijní jízdenku, já vás chci ale upozornit ...

Vít DVOŘÁK, moderátor
--------------------
No, vidíte to.

Jaroslav PEJŠA, první místopředseda Odborového svazu železničářů
--------------------
... že nemůžete porovnávat režijní jízdenku s tím, že tady tento poplatek se platí za jízdy autem, které je služební a je používáno k soukromým účelům a může být používáno v sobotu, v neděli, ve svátek, kdykoliv takto, příjmy těchto lidí, to je trošku něco jiného a uvědomte si, kolik jsou náklady, jaké jsou náklady ...

Vít DVOŘÁK, moderátor
--------------------
/Souzvuk hlasů/ naši posluchači ne.

Jaroslav PEJŠA, první místopředseda Odborového svazu železničářů
--------------------
Prosím?

Vít DVOŘÁK, moderátor
--------------------
To si myslíte vy, že to je trošku něco jiného, naši posluchači ne.

Jaroslav PEJŠA, první místopředseda Odborového svazu železničářů
--------------------
Já se domnívám, že například tady určitě nebyla zmíněna ještě věc další, třeba ČEZ, myslím si, že tam se také poskytují určité zaměstnanecké výhody a je to u každého podniku, já nevím, jestli v Národním divadle budou všichni zaměstnanci, když jdou do divadla, půjdou k pokladně pro tu vstupenku, myslím si, že to je trošku také jinak.

Vít DVOŘÁK, moderátor
--------------------
Víte, čas našeho, čas našeho duelu už je u konce, ale já alespoň za rozhlas, veřejnoprávní rozhlas vás musím ubezpečit, že já tedy koncesi platit musím. Tolik tedy Jaroslav Pejša, první místopředseda Odborového svazu železničářů a Peter Chrenko, náměstek ministra financí pro daně, oběma vám, pánové, děkuji, pěkný večer.

Jaroslav PEJŠA, první místopředseda Odborového svazu železničářů
--------------------
Dobrý večer.

 • Peter CHRENKO, náměstek ministra financí pro daně
  --------------------
  Hezký večer, děkuji.


Zdroj: 27.11.2008, ČRo 1 - Radiožurnál, 18:12 Radiofórum

Doporučované

Nejčtenější