Novinky

Jak by se finančí situace vyvíjela, kdybychom měli euro?

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Lidé MF

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Dobré pozdní odpoledne, vítejte při sledování Interview ČT 24. Hodně už to bylo řečeno o finanční krizi a hodně toho řečeno ještě bude. Včera třeba centrální banky některých velkých zemí včetně eurozóny snížily koordinovaně základní úrokovou sazbu, za kterou si banky půjčují peníze. Dnes se něco podobného očekávalo od zasedání bankovní rady České národní banky, ale nic podobného se nakonec nestalo. Respektive stalo se, ale základní sazby zůstávají na stejné úrovni jako před zasedáním bankovní rady České národní banky. Co by se ovšem dělo, kdybychom v tuto chvíli platili eurem a jak se ta nynější krize podepíše na jeho přijímání, i o tom dnes budu  mluvit s Oldřichem Dědkem, národním koordinátorem pro zavádění eura, vítám vás.

Oldřich DĚDEK, koordinátor příprav zavedení eura v ČR
--------------------
Dobré odpoledne.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Já jenom připomenu, že jste byl kdysi viceguvernérem České národní banky. Což je pochopitelně připomenutí v souvislostech, protože by mě zajímalo, když sledujete, co se všechno děje v těch posledních dnech. Tak co vám létá hlavou?

Oldřich DĚDEK, koordinátor příprav zavedení eura v ČR
--------------------
Často mi létají vzpomínky na rok 1997, kdy ...

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Myslel jsem si to.

Oldřich DĚDEK, koordinátor příprav zavedení eura v ČR
--------------------
... česká ekonomika zažila podobné těžké chvíle, v té době byla vystavena silnému spekulačnímu útoku, takže já přesně dobře vím, co to je, když měna ztratí důvěru, když obyvatelé začínají v panice od této měny utíkat a zastavit tento proces je velmi těžké. A určité paralely vidím i v současné době, kdy ty různé koordinované akce, ty masivní injekce do ekonomiky také mají za cíl zklidnit veřejnost, zastavit ten pocit nervozity a celou věc zastabilizovat a uklidnit.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Vy jste zmínil tu situaci před deseti lety, jak si vysvětlujete, že Česká národní banka ale teď zůstává poměrně v klidu?

Oldřich DĚDEK, koordinátor příprav zavedení eura v ČR
--------------------
Já myslím, že to odpovídá takové té celkové pozici, že česká ekonomika není přímo vystavena té měnové krizi. Pokud by nějaké komplikace se dostavily, tak to budou spíše komplikace sekundární z důvodu stíženého odbytu na vyspělé trhy, takže tím chtěla zřejmě vyslat signál, že situace není alarmující, že je čas na určité vyčkávání, jak se situace dále vyvine.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Takže doporučení Oldřicha Dědka v tuto chvíli, tedy prostřednictvím obrazovek, měla by Česká národní banka nějakým způsobem zareagovat, já nevím, třeba počátkem listopadu nebo co neočekáváte?

Oldřich DĚDEK, koordinátor příprav zavedení eura v ČR
--------------------
Já ze své praxe vím, že rozhodování bankovní rady není takové z čisté vody, že bankovní rada rozhoduje na základě důkladných analýz, které jí připravuje měnová sekce. Já tyto analýzy samozřejmě nemám, tak těžko nějakým způsobem jakoby si myslet, jak by bankovní rada měla rozhodovat.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Tomu rozumím, ale dal byste v tuhle chvíli na váš osobní instinkt, kdybyste byl opět tedy v roli viceguvernéra, tak podle čeho byste se rozhodoval, vyloženě podle těch podkladů měnové sekce?

Oldřich DĚDEK, koordinátor příprav zavedení eura v ČR
--------------------
Určitě bych velmi citlivě sledoval, zda nedochází k nějakým náznakům paniky nějakého většího zneklidnění občanů a já myslím, že bankovní rada určitě má velmi aktuální informace, co se děje na trhu, co se děje v bankovním sektoru a podle toho i rozhoduje.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
A z těch vašich zkušeností, jsme teď v Česku na počátku nějaké očekávatelné krize nebo už jsme se přehoupli přes takovou tu kritickou časovou hranici?

Oldřich DĚDEK, koordinátor příprav zavedení eura v ČR
--------------------
Česká ekonomika je relativně malá, vysoce exponovaná ohledně obchodu zahraničního obchodu, kapitálově provázaná s vyspělým světem, takže my se nemůžeme tvářit, že jsme nějaký izolovaný ostrůvek, kterému se vyhnou ty turbulence ve světové ekonomice. My musíme být připraveni na to, že ty problémy se nějakým způsobem přelejou i k nám a potom je třeba na to velmi pružně a včas zareagovat.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
A to bylo co podle vás ta reakce?

Oldřich DĚDEK, koordinátor příprav zavedení eura v ČR
--------------------
Tak to by znamenalo, jak se situace ...

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Protože vidíme, že se situace vyvíjí každý den.

Oldřich DĚDEK, koordinátor příprav zavedení eura v ČR
--------------------
... bude vyvíjet. Kdybych měl zase zalistovat ve svých zkušenostech a když tehdy česká koruna ztratila důvěru a občané v panice likvidovali termínové vklady a přesouvali se do zahraničních měn, tak tehdy centrální banka razantně zvýšila úrokové sazby, bylo to někdy kritizováno jako zastavení ekonomického růstu, ale málokdo si uvědomuje, že to bylo zcela klíčové opatření proto, aby se vrátila důvěra koruně, aby lidé už začali trošku racionálně uvažovat a nejednat bezhlavě.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Tak teď je ta situace ale v mnohém asi odlišná od toho.

Oldřich DĚDEK, koordinátor příprav zavedení eura v ČR
--------------------
Teď je samozřejmě situace jiná, česká koruna není vystavena nějaké krizi důvěry, naopak se těší takové té jakoby pozici silné měny, je spíše takovým, často se tomu říká tím přístavem, tím, tím místem bezpečí, kam spíše jako lidé se snaží ty úspory směrovat, protože ta ekonomika fundamentálně je zdravá, ale samozřejmě nelze zapomínat, že jsme velmi otevřená ekonomika a tudíž i zranitelná vůči dění na světových finančních trzích.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Takže tohle všechno platí ale s jedním velkým ale. Co se bude dít v dalších dnech, to se teprve ...

Oldřich DĚDEK, koordinátor příprav zavedení eura v ČR
--------------------
Sledovat tu situaci a pružně a včas reagovat.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Jako národní koordinátor pro zavedení eura v České republice kladete si otázku, co by se dělo, kdybychom euro měli teď?

Oldřich DĚDEK, koordinátor příprav zavedení eura v ČR
--------------------
Samozřejmě si tu otázku kladu a trošku mě mrzí, takové ty komentáře, které se snaží té stávajíc složité situace využít k tomu, že vlastně je důvod toho přijmětí eura odkládat, že by ekonomika, česká ekonomika na tom byla nějak podstatně lépe nebo hůře, kdyby to euro zavedlo. Já si myslím, že to nejsou správné názory. Tak mohu říci, co by se, co by se tedy dělo, tak bych řekl - no, možná by se dělo něco podobného, co se děje ve Finsku, co se děje v Rakousku, což jsou jako země, které jsou členy eurozóny a my také zde tam nevidíme nějaký, nějaké zásadní problémy.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Diváci teď mohou vidět výrok Mirka Topolánka z osmého října, který řekl, že rozhodnutí těch čtyř velkých evropských hráčů nabourává euro jako koncept. Měl pochopitelně na mysli ty státní záruky. Všechna ta opatření jsou podle něj naprosto umělé, jdou proti samotnému smyslu Evropské unie. A podle premiéra je to velká deziluze a myslí si, že to, co se stalo v posledních dnech, tak nabourává důvěru v Evropské unie nebo v Evropské unii víc než předtím. Souhlasit byste s tímhle?

Oldřich DĚDEK, koordinátor příprav zavedení eura v ČR
--------------------
Tak je to prakticky důkaz, že když někdo viní Evropskou unii, že je má náběh k superstátu, tak to žádný superstát není. Zkrátka rozhodování o pojištění vkladu je v kompetenci jednotlivých členských zemí a některé země se rozhodly jednat nekoordinovaně. Mimochodem první země, která tento krok učinila, bylo Irsko, což tedy vyvolalo zejména potom zase odvetný krok Velké Británie, takže ta lavina jako by byla rozjeta ne těmi velkými zeměmi, ale spíše tou, tou malou ekonomikou a je pravda, že v této chvíli v těch těžkých chvílích je důležitý koordinovaný přístup a v tomto smyslu já bych ta slova podpořil, že je maximálně dbát, aby ta Evropa jaksi rozhodovala jako by jedním hlasem, aby nevytvářela nějaké rozdílné přístupy.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Jinými slovy včera zasedala vláda, která mohla rozhodnout také o státních zárukách o zvýšení těch státních záruk. Očekával byste něco podobného od české vlády nebo chtěl byste to?

Oldřich DĚDEK, koordinátor příprav zavedení eura v ČR
--------------------
Tak samozřejmě to je ...

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Abychom dostáli tedy tomu té podstatné části té vaší věty, že by bylo potřeba přijmout nějaký koordinovaný postup.

Oldřich DĚDEK, koordinátor příprav zavedení eura v ČR
--------------------
To je stejný problém, který vedl třeba ke vzniku, který pomohl ke vzniku eura a totiž dříve se jednalo o takzvané kompetitivní devalvace, že jo. Když některá země se jaksi domnívala, že potřebuje dát vzpruhu svému exportu a provedla devalvaci, no, tak když Francie devalvuje a zvýší, zvýší si jistotu tak, samozřejmě zatím poškodí zase Německo, jiné země, no, a to vedlo k tomu, že tento nekoordinovaný přístup vyvolával napětí, že jo, to samé je tady. Já osobně si myslím, že Česká republika sama o sobě by nemusela nějak dramaticky to pojištění vkladu zvyšovat, ale jestliže už tak provedly jiné země, tak my potom stojíme před rizikem, že naši vkladatelé budou ty vklady přesouvat tam, kde mají tu, kde mají ten větší komfort. A tomu je třeba zabránit, takže to je jakýsi možná vynucený tah, který vláda bude muset provést, protože kdyby ho neprovedla, tak by právě mohla rozjet takovou tu čistě spekulativní úvahu, proč bych měl mít vklady v našich bankách, když je mohu mít plně garantované třeba na Slovenku, že jo, v Německu, Rakousku a podobně.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
A je to reálná úvaha podle vás?

Oldřich DĚDEK, koordinátor příprav zavedení eura v ČR
--------------------
Já myslím, že tohle to je jako úvaha, která stojí za tím, že vláda takto rozhodla, protože je to ..., já to chápu jako, jako vynucený tah, který kdyby neprovedla, tak by se mohl časem, možná že ne okamžitě, ale časem by se mohl projevit v odlivu vkladů, a to by poškodilo náš domácí bankovní sektor.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
My se ještě k jednotlivým situacím v jednotlivých zemí dostaneme. Já jsem si půjčil ještě jeden citát ministerského předsedy, čímž navážu na tu jednu předchozí otázku, kdy Mirek Topolánek pro agenturu ČTK řekl, že: "Kdybychom měli euro, tak už v tom lítáme jako všichni ostatní," doslova citujeme Mirka Topolánka, "takže zaplať pánbůh za korunu." Souhlasíte s tímhle tvrzením?

Oldřich DĚDEK, koordinátor příprav zavedení eura v ČR
--------------------
Tak já jako národní koordinátor s tím nemohu, bohužel, souhlasit, navíc s tím ani ne tolik nesouhlasím jako, jako ekonom, protože ten důvod, jakože některé země takzvaně lítají v těch problémech, ten není podlé mého názoru dán, jestli centrální banka má či nemá nezávislou měnovou politiku, ale jak se jednotlivé banky v těchto zemích angažovaly v těch spekulativních obchodech jak byly, jak si vytvořily ty obchodní pozice vůči těm problémovým hypotékám, že jo, jak byly exponovány ve Spojených státech, a pokud ty banky mají problémy, tak je samozřejmě absolutně neuchrání nějaká společná měnová politika, a pokud ty banky problémy nemají, pokud tedy mají zdravé portfolio, tak je naprosto lhostejné, jestli máme korunu nebo, nebo máme euro, takže já bych viděl ten problém, těch problémů, původ těch problémů v této věci.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
I když přijmu to vaši tézi, že to je lhostejné, co je lepší, mít euro nebo korunu v takovéhle situaci?

Oldřich DĚDEK, koordinátor příprav zavedení eura v ČR
--------------------
Já si myslím, že to euro je jedno výhodnější z toho důvodu, že ono vlastně přidává nový problém do ekonomiky, že jo. Ten svět se dostává do hospodářských potíží, vidíme, že řada našich exportérů má problémy uplatňovat se na zahraničních trzích viz automobilový průmysl, takže je to, je to společný problém možná celé ekonomiky, no, a my tím, že ta koruna silně posiluje, tak máme ještě dodatečný problém navíc. Je to takový možná dvojitý Nelson, že všichni teda máme problémy, tedy z té zpomalující se ekonomiky a naši exportéři přicházejí o zisky z toho důvodu, že tím, že ta koruna v těchto bouřlivých časech se stává možná jakýmsi útočištěm, větším útočištěm jistoty, no, tak tím vlastně se dostává do problémů náš exportující sektor. Česká ekonomika je exportně velmi orientovaná, no, a pokud by toto posilování podtrhlo exportní výkonnost české ekonomiky, tak se to samozřejmě ten sentiment může přelít a můžeme se dostat do opačných problémů. A v tom já vidím to riziko a ty země eurozóny, které mají podobně zdravé banky jako máme, jako jsou naše banky, o tom jsem přesvědčen, tento problém nemají.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Takže krom toho dvojitého Nelsona je tam ještě nůž, který podřezává krk exportérům?

Oldřich DĚDEK, koordinátor příprav zavedení eura v ČR
--------------------
Já si myslím, že ta, ty reakce exportérů jsou celkem zřejmé, tady nikdo nemůže přehlédnout vlastně, jak se exportéři dívají na existenci české koruny, jak jim to, jak je to dostává do nerovného konkurenčního prostředí, a to je fakt, který jaksi, před kterým nelze utéct a který je potřeba respektovat.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Ale zase na druhou stranu státy, které mají euro, tak, tak vlastně ztratily svojí vlastní měnovou politiku a tím můžou asi hůř reagovat na nějaké hospodářské krize, nebo s tím byste nesouhlasil, co se týče zejména takových, takových to bilancí, které můžeme vidět.

Oldřich DĚDEK, koordinátor příprav zavedení eura v ČR
--------------------
Já si myslím, že kdyby, kdyby se, kdyby se ..., samozřejmě je to čistě hypotetická úvaha, ale kdyby se nějakým způsobem náš bankovní sektor dostal do nějakých problémů, tak ten fakt, že Česká národní banka má jakési množství devizových rezerv, je podle mého názoru naprosto nedostačující, aby ekonomiku ochránil. Skutečně ty finanční toky jsou tak mohutné, že nějaká, nějaká aktivita naší centrální banky na devizových trzích by v žádném případě jaksi nemohla nějakou, nějakou větší vlnu a zastavit, takže buďme rádi, že máme zdravý bankovní sektor a jako nespekulujme, jestli kdyby se něco takového ten karambol přihodil, jestli by Česká národní banka obstála nebo ne.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Tak kdy jindy spekulovat než v takových situacích jako je, jako je taková velká krize?

Oldřich DĚDEK, koordinátor příprav zavedení eura v ČR
--------------------
Tak spekulovat mají spekulanti, že jo, my jsme spíš takový ti zajišťovatelé, kteří by měli ta rizika eliminovat, měla by jim předcházet a ne ještě přiživovat nějaké takové ty nebezpečné spekulační úvahy.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Tak přední evropské instituty předpokládají, že se eurozóna dostane do recese, ostatně recese hrozí největším zemím eurozóny Německu, Francii, Itálii, tak já to možná posunu tu otázku, proč do tohohle klubu vlastně v tuhle chvíli vstupovat?

Oldřich DĚDEK, koordinátor příprav zavedení eura v ČR
--------------------
Jestli bych se mohl tady k tomu vyslovit, bohužel tento argument nezaznívá, ale právě ty těžké chvíle, které eurozóna prožívá, ukazují na tu ohromnou stabilitu, kterou euro přineslo, protože ano my máme problémy s akciovým trhem, máme problémy s některými bankami, ale ta eurozóna nemá problémy s měnovými krizemi, a to je obrovská výhoda. Představme si, že kdyby něco takového se událo v době, kdy národní měny existovaly, tak si dovedu představit, že třeba taková Itálie Španělsko, Irsko, kde existují úvahy, že ta měna je možná jaksi příliš nadhodnocená, že už by dávno, dávno tedy byly vystaveny tvrdému spekulačnímu útoku. K tomu, k tomu nedochází, a to já si myslím, je obrovské plus, které je potřeba právě vidět, jak to euro přispívá k té stabilitě a že nemáme kromě těch problémů ještě další obrovské problémy navíc.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
A není zase na druhou stranu ta ochrana proti těm turbulencím vykoupena jaksi nejistotou, že ty silnější se špatným hospodářstvím potáhnou dolů ty menší s lepším hospodářstvím?

Oldřich DĚDEK, koordinátor příprav zavedení eura v ČR
--------------------
Samozřejmě to riziko zde je, ale od toho v Evropě existují různé koordinační mechanizmy například pakt stability a růstu, který by měl zaručit, že země ...

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Který státy rádi porušují.

Oldřich DĚDEK, koordinátor příprav zavedení eura v ČR
--------------------
... porušují, ale zase myslím, že ta míra porušení není tak dramatická, že ten tříprocentní limit je respektován. Je zde snaha koordinovat i ty hospodářské politiky, je potřeba tento trend držet je, skutečně jednat koordinovaně a ne tedy izolovaně na vlastní pěst, protože potom to vytváří ohniska, která velmi snadno ta spekulace využívá ke zvětšování celkové finanční nejistoty.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Jinými slovy takové varování - dodržujte podmínky, za kterých jsme vás přijali do eurozóny, jinak bude zle pro celou eurozónu.

Oldřich DĚDEK, koordinátor příprav zavedení eura v ČR
--------------------
Určitě, určitě ty podmínky byly nastaveny, že jo, ty rozpočtové podmínky jsou. Já myslím ani tak možná nemá nic společného s eurozónou jako vůbec se zásadami zdravého hospodaření veřejných financí a ty podmínky je potřeba respektovat.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Řekněte mi, podepíše se tahle krize nějakým způsobem na přijímání eura v Česku?

Oldřich DĚDEK, koordinátor příprav zavedení eura v ČR
--------------------
Tak to já těžko mohu nějak, nějakým způsobem se k tomu vyjadřovat. Já věřím, že ne, že euro je dlouhodobý projekt. Česká ekonomika a Česká republika se zavázala k zavedení eura, nejbližší možný termín je rok 2012, takže my nevstupujeme dnes v prostředí že, no, nějaké té měnové krize, tak je potřeba to vidět dlouhodobě jako dlouhodobý projekt nenechat se tedy znervóznit, vychýlit se aktuálními nějakými problémy.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Tomu rozumím, ale mě spíš zajímalo, jestli na základě téhle krize budeme spěchat nebo to rozhodnutí do eurozóny odkládat?

Oldřich DĚDEK, koordinátor příprav zavedení eura v ČR
--------------------
To závidí skutečně za rozhodnutí vlády. Mé osobní rozhodnutí by bylo nenechat se, nenechat se nějakým způsobem vyvést z rovnováhy. Vláda by si měla stanovit dlouhodobý cíl, jestliže to bude rok 2012, 2013 to už závisí skutečně na rozhodnutí vlády a ten by měla držet a provádět takové hospodářské politiky, aby k tomu cíli směřovala.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Když tady byl Zdeněk Tůma na jaře v Interview ČT 24, guvernér České národní banky, tak v podstatě, když shrnu jeho výrok tehdy, tak řekl, že pokud tahle vláda do konce rok neřekne, kdy euro budeme mít tak, ať to nechá příští vládě. Souhlasit byste?

Oldřich DĚDEK, koordinátor příprav zavedení eura v ČR
--------------------
Já bych to asi chápal tak, že kdyby vláda tento rok nerozhodla, tak to znamená, že už ten termín roku začátek roku 2012 technicky je nedosažitelný, protože jednou z podmínek zavedení eura je pobyt v kurzovém mechanismu minimálně po dobu dvou let, a to už by techniky nebylo možné.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
To je taková ta pověstná čekárna před samotným přijetím eura.

Oldřich DĚDEK, koordinátor příprav zavedení eura v ČR
--------------------
Ano, ano.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Jinými slovy se ztotožňujete s tím, co říkal Zdeněk Tůma, že jestliže vláda neřekne jasné ano nějakému datu přijetí eura, tak ať to nechá vládě, která vzejde po volbách v roce 2010.

Oldřich DĚDEK, koordinátor příprav zavedení eura v ČR
--------------------
Takhle já bych to spíš řekl tak, že pokud by vláda nerozhodla letos, nerozhodla o tom, že příští rok vstoupíme do kurzového mechanismu i járem dva, tak tím vlastně říká, že rok 2012 už není technicky dosažitelný.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
A kdy vy očekáváte nějaký pokyn od vlády, že by, že by řekla Oldřichu Dědku zkuste to připravit na rok 2012, 13, 2019, jsem už i viděl termín.

Oldřich DĚDEK, koordinátor příprav zavedení eura v ČR
--------------------
To skutečně nezáleží na mně. Mojí úlohou je připravit zavedení eura po té technické stránce. Vláda každý rok na podzim projednává materiál, který připravuje ministerstvo financí ve spolupráci s Českou národní bankou, ten materiál se jmenuje Plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a kritérií hospodářské sladěnosti a jedním tím důležitým výstupek diskuse na vládě by mělo být právě rozhodnutí, zda příští rok vstoupit do kurzového mechanismu nebo ne. Tak je to skutečně na těchto úrovních, co předloží ministr do vlády, jak on bude mít jistotu, zda vláda by akceptovala přijetí termínu nebo ne a pro mě to je čistě jako ta informace zadaná vnější. Já budu samozřejmě rád, když nějaký termín by byl a podle toho se přizpůsobí veškeré ty další technické práce.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Tak jinak, jak dlouho myslíte, že bude ještě připravovat všechno podstatné pro příjetí nebo pro vstup České republiky do eurozóny, není to i pro vás nějakým způsobem svazující, limitující, že sice všechno připravujete, ale prakticky nevíte na kdy?

Oldřich DĚDEK, koordinátor příprav zavedení eura v ČR
--------------------
Tak vláda minulý vlastně tento rok v dubnu schválila aktualizovaný plán a aktualizovaný národní plán zavedení aura a součástí této aktualizace bylo i pro ně velmi důležitá teze, že řadu opatření lze připravovat na zavedení eura i bez stanovení termínu, takže my tento rok jsme vůbec nezaháleli, pracujeme na řadě metodických textů, které jsou důležité pro zavedení eura. Příští rok si myslím, že by ta práce byla, ale kdyby se vidělo, že by jaksi ten termín stále byl v nedohlednu, tak také bych si asi musel ...

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Tak to potom můžete zabalit.

Oldřich DĚDEK, koordinátor příprav zavedení eura v ČR
--------------------
... klást otázku jak by se, jak by se na to dívali daňoví poplatníci, když tady ty práce na zavedení eura nějakým způsobem probíhají neprobíhají. Já osobně si myslím že, že  ...

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Jako že, jestli vám dobře rozumím, jako že byste to zabalil, že už byste neviděl moc valného smyslu v tom dál pokračovat z vaší pozice?

Oldřich DĚDEK, koordinátor příprav zavedení eura v ČR
--------------------
Tak to je na, to je na rozhodnutí vlády, já jsem byl jmenován vládou, to znamená vláda zase, pokud by uvážila, že to zavedení eura nemá nejbližší perspektivu, tak by asi také se rozhodla podobným způsobem. Zatím si ovšem myslím, že nic podobného nehrozí, že ty nedávné zejména ty aktivity našich exportérů, já myslím, spíš tu vládu dotlačí k rozhodnutí, aby nějaký ten termín byl, že to bude významný příspěvek, jak pomoci našemu podnikovému sektoru.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Jinými slovy za rok, když se tady sejdeme a já se vás budu ptát na totéž, tak mi řeknete - mě už to nebaví, já jdu pryč?

Oldřich DĚDEK, koordinátor příprav zavedení eura v ČR
--------------------
Tak mě to určitě bavit bude.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Respektive už v tom, už v tom nevidím žádný smysl.

Oldřich DĚDEK, koordinátor příprav zavedení eura v ČR
--------------------
Tak to nevím. Určitě za rok vám to neřeknu, protože vím, že ještě příští rok je celá ...

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Máte práci.

Oldřich DĚDEK, koordinátor příprav zavedení eura v ČR
--------------------
... řada práce i bez stanoveného termínu. Možná za dva roky, jestli bychom se takhle sešli, tak asi bych už asi možná vypadal trošku nervózněji, ale to zase už pro mě až také příliš dlouhý horizont, že jako neuvažuji, že by něco takového ..., že by se vlastně ty události mohly vyvíjet tímto směrem.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Oldřich Dědek, národní koordinátor pro zavedení eura byl dnes hostem v Interview ČT 24. Děkuji vám za odpovědi.

Oldřich DĚDEK, koordinátor příprav zavedení eura v ČR
--------------------
Děkuji, za pozvání.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
No, a vám divákům čtyřiadvacítky díky za pozornost, mějte se hezky a klidný večer.


Zdroj: ČT 24, 9.10.2008, 17:32, pořad: Interview ČT24

Doporučované

Nejčtenější