Novinky

Příprava rozpočtu na příští rok

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministr financí

Petr HOLUB, moderátor
--------------------
Nejdůležitějším zákonem roku je tradičně státní rozpočet. Občané se z něho dozví, jak politici, které zvolili, naloží s penězi, které jim svěřili. Konečnou verzi rozpočtu na rok 2009 už dostala vláda a otázka zní, jaký prospěch přinese občanům. Příjmy i výdaje jsou rekordní, a tak by měl přinést společnosti dosud nevídaný užitek. Jak je to konkrétně, to uslyšíte v magazínu Zaostřeno na finance, který připravuje Český rozhlas 6 ve spolupráci s Aktuálně.cz. Od mikrofonu zdraví Petr Holub.
Poslechněme si hned na začátku, jak své dílo státní rozpočet uvedl na tiskové konferenci ministr financí Miroslav Kalousek.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Dnes je tedy definitivní návrh zákona o státním rozpočtu, který vláda projednávala. /Nesrozumitelné/ jsme první vláda, která dodržuje zákon o rozpočtových pravidlech /nesrozumitelné/ se staly součástí právního řádu, nikdy nebyly dodržovány. Topolánkova vláda je první vládou /nesrozumitelné/ již druhým rokem důsledně dodržuje. Předpokládané příjmy v tomto dnešním návrhu byly bilion sto třináct celých tři miliardy korun. Výdaje navrhované jeden bilion sto padesát jedna celých čtyři miliardy korun. A deficit třicet osm celých jedna miliarda korun. Samozřejmě prostor k úpravám v jednotlivých kapitolách je minimální, já bych nesmírně ocenil přístup všech resortních kolegů, pro které je to samozřejmě tíživá situace, že si všichni uvědomujeme, že cesta k naplňování rozpočtových požadavků není ve zvyšování deficitu, ale jedině výměnou politických priorit, to znamená, chceme-li pokrýt nějaký výdaj, jedině za tu cenu, že vezmeme z nějakého jiného předpokládaného výdaje, ne že si půjčíme více peněz nebo budeme předstírat nějaké fiktivní příjmy. Je tím nyní rozuměna změna, na který jsme se dohodli dnes, to jsou změny, které souvisejí s prodejem nemovitého majetku v celkové výši sedmi set milionů korun, které jsou tedy jak příjmové, tak výdajové části bez dokladu na deficit v kapitolách ministerstva vnitra a úřadu vlády. Rovněž jsme se dohodli na /nesrozumitelné/ pro nezbytné posílení kapitoly Bezpečnostní informační služby o sto milionů korun. Dále jsme /nesrozumitelné/ jednotlivých kapitol, celou řadu požadavků a přesuny prostředků uvnitř jednotlivých kapitol s fiskálním neutrálním dopadem právě tím, jak musí doladit své priority. /Nesrozumitelné/ je v nezbytné potřebě šetřit svým způsobem /nesrozumitelné/, my jsme samozřejmě k usnesení nedospěli. Jiným úkolem v následujících čtrnácti dnech, ty změny, které byly dohodnuty, zapracovat do návrhu jednak o dvou rozporech, které tam neustále zůstávají ..., dvě kapitoly stále zůstávají otevřeny, budeme tam hledat nějaké možnosti řešení, pravděpodobnost je samozřejmě velmi malá. 22. září vláda bude definitivně projednávat /nesrozumitelné/ a předpokládám, že schválí návrh rozpočtu, který ze zákona musíme do 30. září předložit do Poslanecké sněmovny. V žádném případě se nezmění deficit a kde jsou příjmy a výdaje, které se změní o sedm set milionů a budou připraveny jít směrem nahoru. To je onen předpokládaný /nesrozumitelné/ majetku. Souběžně je s tímto rozjednáno, opět bude uzavřen rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury, kde se národní zdroje, ať už samostatné příjmy, budou dávat do dopravní infrastruktury, anebo do dotačních titulů ze státního rozpočtu, předpokládám, pro rok 2009 /nesrozumitelné/ třicet osm miliard korun, samozřejmě beze zdrojů Evropské unie, předpokládám, že bude významně posílen zejména z Kohezního fondu Evropské unie. Tolik k dnešnímu kolu jednání o státním rozpočtu na rok 2009 ..., je nesmírně konstruktivní a transformační přístup všech svých resortních kolegů, je skutečně znát, že rozpočtová politika se dělá jinak, než v dobách, kdy naprosto zbytečně narůstaly deficity, byť v dobách ekonomických ... mnohem lepší pro Evropu, než zrovna období, které zažíváme nyní. Pan premiér mne ještě vyzval, abych stručně okomentoval zprávu, kterou pak předložím Poslanecké sněmovně o hospodaření zdravotních pojišťoven. Je to zpráva ve skrze pozitivní, je to poprvé v historii existence zdravotních pojišťoven, kdy všechny vykazují saldo ..., všechny rezervní fondy, určitě v rezervních fondech budou mít pojišťovny třicet čtyři a půl miliardy korun. Není to samozřejmě důvod k tomu, aby tyto peníze byly jakýmkoliv způsobem, jakýmkoliv způsobem nehospodárně vynaloženy, zejména /nesrozumitelné/, kdy je ještě osud nezbytných transformačních práv je ve hvězdách.

Petr HOLUB, moderátor
--------------------
Z toho, co říkal ministr Kalousek, je možná slyšet zadostiučinění, rozhodně však žádná vítězosláva. Příjmy českého rozpočtu překročí bilion a sto miliard korun a zvýší se od letoška o sedmdesát miliard, tedy o historicky nebývalou částku. Přesto je hlavním motivem Kalouskova proslovu v šetření, šetřit podle něho musí každý ministr. A když se člověk podívá na rozpočet pozorněji, tak zjistí, že méně, než letos, dostanou z centrálního rozpočtu všechna ministerstva se třemi výjimkami, kde se ovšem nejvíc šetří právě letos. Dává to nějaký smysl? Důvody jsou však jasné. Kalousek chce, aby se snížil deficit, a proto jsou státní výdaje jen o čtyřicet miliard korun vyšší, než byly letos. Schodek tak může být plánován ve výši třicet osm miliard a sto milionů korun. To ale není všechno. Zmíněné čtyřicetimiliardové zvýšení spolknou pouze dvě položky, konkrétně penze a vyšší splátky státního dluhu. Ministři tedy dostanou stejně jako letos, což by nakonec nemuselo být nic hrozného, ovšem je tu další komplikace, i když obecně nejde o nic nepříjemného. Česko by mělo v příštím roce začít čerpat ve větší míře peníze z Evropské unie. Podle rozpočtu půjde o částku devadesát sedm miliard korun. Dosud přitom Brusel posílal cirka o šedesát miliard korun méně. U většiny resortů je tak třeba provést složitou operaci, kdy jsou běžné výdaje nahrazeny evropskými dotacemi. Kalousek k tomu podotkl:

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Víte, já bych nerad, aby tvorba rozpočtu vypadalo jako soutěžení mezi jednotlivými ministerstvy, navíc /nesrozumitelné/ škrtat. Tak to prostě není. Vláda přistupuje k rozpočtu jako k celku, které spravují víc než bilion korun prostředků, což jsou ohromné sumy. A my například, když jsme se dostali do situace, kdy samozřejmě vyšší, než předpokládané inflace /nesrozumitelné/ některé mandatorní výdaje, tak jsme se rozhodli, že pro tyto výdaje nezvýšíme deficit, ale budeme samozřejmě muset najít provozní řízení nemandatorního charakteru a vyšli jsme plošně, myslím, jako vládní priorita. Tenkrát měli jsme ..., tenkrát měli jsme dost velkou pomoc, mezinárodní závazky, snažili jsme tenkrát i pro růstové aktivity. Hledali, hledali jsme v provozních, v provozních výdajích jednotlivých kapitol a samozřejmě jsme hledali v programech, kde je možné národní zdroje substituovat evropskými zdroji. Určitě to není o tom, kdo byl ochotnější víc vydat, nebo kdo se víc /nesrozumitelné/. Můžu vám samozřejmě jenom říct, že když jsem předložil svůj první návrh, tak hned by ten jeden jediný /nesrozumitelné/, jak už bývá tradicí, který by byl schválen poprvé. A myslím si, že nikdy, když je schválen rozpočet, tak žádný resort nebo ministr nemůže být úplně spokojen, ale vláda jako vnímá a uvědomuje si nezbytnost fiskálních reforem a myslím to vážně.

Petr HOLUB, moderátor
--------------------
Jak ovšem připustil sám ministr financí, dva jeho kolegové se proti rozpočtu stále ještě bouří.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Já nechci říct ani rozporem, jako správci kapitol definované obhajoby, což je kapitola pro městský rozvoj, která by ráda měla více prostředků na dva programy, a sice na program bydlení a na program regionálního rozvoje, více prostředků, než bylo schváleno na tyto programy koncem roku 2007. A já si nemyslím, že rozpočtová situace umožňuje navyšování schválených limitů, schválených programů, ale už je tohle samozřejmě v diskusi. Druhou, druhým tématem, na který musíme vést diskusi, kapitola ministerstva školství, protože samozřejmě jenom užívané, jak jsme si vysvětlili, ukrýt hlavní prioritu vlády na vysoké školství, ovšem to je na úkor některých položek, která pan ministr školství už nebude moci zajistit, budeme hledat cestu ještě k /nesrozumitelné/.

Petr HOLUB, moderátor
--------------------
Můžeme upřesnit, že situace na vysokých školách je vskutku prekérní, roste počet studentů, přitom letos mají univerzity od státu dostat stejné peníze jako loni a v příštím roce dokonce o půl miliardy méně. Ministr školství Ondřej Liška žádá dvě miliardy navíc a jak jsme slyšeli, Kalousek je ochoten hovořit o částkách na úrovni stovek milionů. Hlavní střet o rozpočet tedy bude nad vysokými školami. Do týdne budeme znát výsledek. Ministr financí Miroslav Kalousek představil svůj druhý rozpočet a slyšeli jsme, jak ho představil. O komentář k jeho slovům jsme požádali analytika Československé obchodní banky Tomáše Sedláčka.

Tomáš SEDLÁČEK, analytik Československé obchodní banky
--------------------
Dle mého soudu by rozpočet v takto příznivých letech, jakým příští rok určitě ještě bude, měl být mnohem ambicióznější. Vláda dostala do vínku velice výhodný a ekonomický vývoj a měla by se tudíž dle mého soudu více snažit o vyrovnaný rozpočet, který by přes veškeré reformní snahy a i přes veškerý přímý hospodářský růst stále končí v celkem významném minusu.

Petr HOLUB, moderátor
--------------------
Ministr Kalousek trvá na tom, aby byla stanovena jasná pravidla, aby se pravidla dodržovala, například upozorňoval, že rozpočet už druhý rok nepřekračuje stropy výdajů, které stanovil parlament v předchozím období. Myslíte si, že v tomto směru urazil rozpočet pořádný kus cesty?

Tomáš SEDLÁČEK, analytik Československé obchodní banky
--------------------
To ano, to určitě je chvályhodné, že se loni podařilo držet rozpočtové limity a rozpočtové stropy, to koneckonců byl ten nejvíce reformní a nejméně nápadný krok, který se v roce 2004 udělal, ale de facto ta myšlenka samotná není nic nového pod sluncem. Mě trošku v tom rozpočtu chybí nové myšlenky, nové nápady, které se v jiných rozpočtech osvědčily, stále mi vadí nevyřešený problém z rezervních fondů, kdy se rozpočet stává nepredikovatelným a na druhou stranu opět vládě hraje do karet to, že máme například nízkou nezaměstnanost a tím pádem se snižují i poptávky finanční na výdajovou stránku rozpočtu.

Petr HOLUB, moderátor
--------------------
Je asi nutné ocenit to, že vlastně ministr Kalousek dokázal přesvědčit všechny ministry, kromě tří, aby připustili snížení přídělu peněz proti letošku. Myslíte si, že to má obdobu?

Tomáš SEDLÁČEK, analytik Československé obchodní banky
--------------------
To se stávalo, jsem rád, že se to děje i nadále, otázkou je skutečně, jestli nebýt v některých otázkách ambicióznější. Na druhou stranu, pokud je s tím takto sám ministr financí spokojen, pak je asi samozřejmě pochvala na místě.

Petr HOLUB, moderátor
--------------------
Co vy byste doporučil jako úkol do příštích let, tedy to, co, čeho se nedočkáme v příštím roce.

Tomáš SEDLÁČEK, analytik Československé obchodní banky
--------------------
Určitě by se měla zřídit státní pokladna, určitě by se měl centralizovat nákup, měl by se udělat i audit personální a informační, a to nejen po jednotlivých ministerstvech, tak jako se to občas na některých ministerstvech dělo, ale zejména celkový audit v počtu úředníků zkontrolovat, na kolika ministerstvech se dublují, zbytečně dělá práce dvakrát, třikrát nebo dokonce čtyřikrát, v tomto smyslu si myslím, že by se mnoho úředníků ušetřilo. Myslím si, že i vláda měla být ambicióznější v tempu snižování úředníků s tím, jak postupuje Internet a jak se například zavedly centrální registrační místa, tak je určitě prostor pro škrtání starých úřednických postů. Další věc, a to by byla skutečná nadílka, kdyby se povedlo, pan ministr financí Kalousek o tom koneckonců i hovořil, o sloučení sociálního pojistného, případně i zdravotního s celkovým placením daní, kdyby se udělal tento krok, tak to si myslím, že by byla určitě velice pozitivní věc, u kterého by se ušetřilo jak finančně, tak počet úředníků, kteří musí vlastně na nezávislých institucích dělat tu stejnou práci, ale zejména by se tím snížily nároky na daňové poplatníky, kteří by tím pádem nemuseli obíhat mnoho institucí a komunikovali by pouze s jednou.

Petr HOLUB, moderátor
--------------------
A dá se říct tedy, že pokud jde o tu technickou stránku rozpočtu, tak je před námi ještě dlouhá cesta, ovšem zároveň je rozpočet nástrojem vlády, jak zasáhnout do různých oblastí veřejného života od ekonomiky přes školství, po zdravotnictví, sociální záležitosti. Co vlastně nového přináší rozpočet v tomto směru?

Tomáš SEDLÁČEK, analytik Československé obchodní banky
--------------------
To máte pravdu, myslím si, že ten rozpočet hodně pokračuje, hodně postupuje v těch krocích, které byly započaty v roce 2004, kdy se začal státní rozpočet uzdravovat a ty snahy nějakým způsobem reformovat, se potkaly s částečným úspěchem, tak tyto úspěchy současná vláda dotahuje, ale právě mi tam chybí moderní nové myšlenky, v tomto smyslu jsme se zatím nedočkali žádných převratných novinek.

Petr HOLUB, moderátor
--------------------
Ten letošní rozpočet je pozoruhodný tím, že měl velmi vysoké investice, které překračovaly deset procent rozpočtu, teď se ty investice trochu snižují, v minulém roce ten nárůst investic byl na úkor výdajů, na vzdělání, u toho vzdělání se ta vláda aspoň trochu snaží, aby jeho příjmy nešly dolů. Myslíte si tedy, že tyto rozpočty nějak změní Českou republiku?

Tomáš SEDLÁČEK, analytik Československé obchodní banky
--------------------
Tak dlouhodobě určitě ano. Teď je otázka, jestli chceme investovat do betonu a do dálnic, což je určitě potřebné. Na druhé straně zde máme velký deficit na straně vzdělávacích institucí, kde si myslím, že ta pozornost by měla být možná ještě průraznější a přítomnější, než co se týče té jedné staromódní betonové infrastruktury. Myslím si, že ten rozpočet by skutečně měl ztělesnit ty vládní priority, které, které si vláda sama předsevzala.

Petr HOLUB, moderátor
--------------------
Říká Tomáš Sedláček z ČSOB. Připomněl, že vláda se sice snaží o úspory, což je chvályhodné a je to lepší, než nic. Chybí však jasná představa, jak peníze využít pro rozvoj společnosti, prostě se šetří. Pokud bude v některých oblastech rozvoj, potom pouze v těch, kde dokážou smysluplně využít evropské miliardy. Nakonec to není úplně špatná vyhlídka, je to však jiný příběh. Úspory se zdají být samoúčelné, i když jeden důvod, proč jsou tak nezbytně nutné, by se možná našel. Česko alespoň na papíře usiluje o přijetí eura a k tomu je třeba dostat veřejné finance pod kontrolu. Kalousek dnes má rozpočet pod dobrou kontrolou, kdy tedy Česká republika přijme euro. Tak zní otázka, na kterou ministr také odpověděl.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Vláda se intenzivně této otázce věnuje v diskusi strategie přijetí eura, strategie vstupu do eurozóny. Já spolu s panem guvernérem Tůmou pravidelně předkládám materiál k této diskusi /nesrozumitelné/, jednak plnění podmínek, které jsou nezbytné pro vstup do eurozóny a jednak míru sladěnosti v české ekonomice, co se týče /nesrozumitelné/, protože samozřejmě slušná míra sladěnosti pak ..., čím větší sladěnost, tím větší výhody z té, z toho vstupu do eurozóny. Určitě bychom neměli ..., já nechci předstírat, že máme všichni stejnej názor ..., veřejnost k tomu má úplně jinej názor. Určitě bychom neměli to rozhodování přijímat pod tlakem /nesrozumitelné/, chce to opravdu vážnou diskusi, zejména ve všech aspektech ..., tedy sladěnosti české ekonomiky.

Petr HOLUB, moderátor
--------------------
Jak jsme slyšeli, ministr financí odpověděl vyhýbavě a připustil, že vláda nemá v otázce přijetí eura jasno. V samých základech rozpočtu je tedy vidět rozpor, který nakonec může ohrozit podobu rozpočtu a jeho konečnou bilanci. Úsporný rozpočet na rok 2009 je prvním krokem, teď můžeme s napětím čekat na to, kdy nastane krok druhý, tedy oznámení termínu, kdy Česká republika přijme společnou evropskou měnu, po níž volají především podnikatelé. S tím se loučí magazín Zaostřeno na finance, který připravily redakce Českého rozhlasu 6 a Aktuálně.cz. Světem veřejných financí provázel Petr Holub.


Zdroj: 17.9.2008, ČRo 6, 21:40 Zaostřeno na finance

Nejčtenější