Novinky

Sněmovna jedná o snížení DPH

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Lidé MF

Michala TUČKOVÁ, redaktorka
--------------------
A právě u sazby daně teď zůstaneme, naším hostem je Bohuslav Sobotka, stínový ministr financí, dobrý den.

Bohuslav SOBOTKA, stínový ministr financí /ČSSD/
--------------------
Dobrý den.

Michala TUČKOVÁ, redaktorka
--------------------
A na telefonu také náměstek ministra financí pro oblast daní Peter Chrenko, dobrý den i vám.

Peter CHRENKO, náměstek ministra financí
--------------------
Dobrý den.

Michala TUČKOVÁ, redaktorka
--------------------
Pane Sobotko, já jsem říkala, že chcete opět zkusit prosadit snížení té nižší sazby DPH z devíti zpět na pět procent, proč?

Bohuslav SOBOTKA, stínový ministr financí /ČSSD/
--------------------
Cílem je snížit ceny a snížit daňové zatížení občanů, současná vláda od prvního ledna výrazně zvýšila nepřímé daně, včetně daně z přidané hodnoty a ten výsledek bohužel vedl k tomu, že se zvýšila inflace a ta inflace dosáhla za posledních deset let nejvyšší úrovně. My máme za první tři měsíce letošního roku inflaci, která přesahuje sedm procent a stali jsme se vlastně rekordmany ve střední Evropě ve zdražování. Takže tímto naším návrhem chceme zpomalit cenový růst a vrátit u některých komodit ty ceny na úroveň, na které byly před zvýšením daně z přidané hodnoty. Jedná se zejména o potraviny, jedná se o léky, o jízdné v městské hromadné dopravě, o knihy, teplo, vodné a stočné.

Michala TUČKOVÁ, redaktorka
--------------------
A není podle vás tak časté měnění sazeb DPH třeba i škodlivé pro firmy, které neustále musí ať už jen přeceňovat, anebo vůbec měnit svou cenovou politiku?

Bohuslav SOBOTKA, stínový ministr financí /ČSSD/
--------------------
Tak já si myslím, že to není časté, časté měnění DPH, problém je v tom, že vláda schvaluje svoje reformy těsnou většinou a jestliže ty reformy nejsou založeny na širším politickém konsensu, tak nelze očekávat dlouhodobější stabilitu takovýchto změn. Ty změny DPH sociální demokracie odmítala od počátku a vždy jsme říkali, že se pokusíme ten stav napravit a naším cílem je toto učinit. Současně jasně říkáme, že to chceme udělat jako fiskálně neutrální opatření, to znamená, nechceme poškodit státní rozpočet, proto já jsem současně navrhl, abychom zastavili snižování daně z příjmů právnických osob na letošních jednadvaceti procentech a nepokračovali v jeho snížení na devatenáct procent, což by státnímu rozpočtu mělo ušetřit určité prostředky.

Michala TUČKOVÁ, redaktorka
--------------------
Pane náměstku, uvažuje ministerstvo vůbec o nějaké možnosti, že by se DPH opět snížila?

Peter CHRENKO, náměstek ministra financí
--------------------
V současné době ministerstvo neuvažuje o žádném snižování té snížené sazby, protože ta snížená sazba byla zvýšena na devět procent jako součást celkové reformy veřejných financí, jednak zavedením její stabilizace, ale zavedením celkové jakoby nové struktury výběru daní, to znamená z posunutí té daňové zátěže do spotřeby, a to znamená do nepřímých daní, a to jak DPH, tak spotřebních daní a naopak snižování přímých daní, to znamená jak z příjmu fyzických osob, tak u právnických osob, které jsou právě prorůstové, takže z toho důvodu ministerstvo nesouhlasí, aby docházelo zase ke změně té struktury výběru daní a snižování DPH a naopak navyšování třeba i sazeb u daní z příjmů právnických osob. Protože ministerstvo je názoru, že ceny rostou ne z důvodu nepřímých daní, ale z důvodu situace na trzích obecně.

Michala TUČKOVÁ, redaktorka
--------------------
Máte přece jen představu, pokud by k tomu snížení opět došlo, jaký by to mohl být výpadek v rozpočtu a jestli by to případné ponechání sazby z příjmů právnických osob mohlo vyrovnat?

Peter CHRENKO, náměstek ministra financí
--------------------
Zatím jsme žádné propočty nedělali, protože, jak říkám, o tom vůbec neuvažujeme, o takovém kroku, ale ten výpadek by byl samozřejmě řádově miliardový, v několika miliardách a neumím si představit, že by se to dalo kompenzovat nějakým očekávaným vyšším výběrem daní z příjmů právnických osob, protože právnické osoby samozřejmě tu situaci monitorují a pro ně není, není problém ty aktivity přenášet zase do jiných zemí, kde je nižší daňové zatížení, takže bychom to nepovažovali za nějaké systémové řešení, které by dokázalo kompenzovat ten výpadek výběru na DPH, takže tam by se muselo skutečně potom přistoupit k nějakému zkracování výdajů v jiných kapitolách.

Michala TUČKOVÁ, redaktorka
--------------------
Pane místopředsedo, slyšíte, že podle náměstka by to nestačilo.

Bohuslav SOBOTKA, stínový ministr financí /ČSSD/
--------------------
Víte, já si myslím, že vládě se ta daňová reforma nepovedla. Pan náměstek hovořil o tom, že jsou to prorůstová opatření, ale zejména díky zvýšení inflace letos dochází ke zpomalení hospodářského růstu, za druhé, pan náměstek hovořil o tom, že ta reforma na jedné straně snižuje přímé daně a na druhé zvyšuje nepřímé daně. Problém je, že přímé daně se snižují firmám a snižují se lidem s vysokými příjmy, to znamená v zásadě na čtyřnásobek průměrného platu, ale naopak pro lidi s průměrnými a nižšími příjmy se to daňové zatížení, včetně nepřímého daňového zatížení, v letošním roce výrazně zvýšilo, i v důsledku toho řada domácností, zejména důchodců, zaměstnanců veřejného sektoru, rodin s dětmi, omezilo spotřebu, a to vedlo ke zpomalení hospodářského růstu v prvním čtvrtletí letošního roku na pět celých tři desetiny procenta.

Michala TUČKOVÁ, redaktorka
--------------------
A co říkáte na ten, co říkáte na ten argument, že nárůst cen potravin a vůbec celé inflace není způsoben primárně daněmi, ale vývojem na světovém trhu?

Bohuslav SOBOTKA, stínový ministr financí /ČSSD/
--------------------
Určitě, nárůst inflace má několik zdrojů, podle mých propočtů, pokud by v České republice nedošlo k tomu masivnímu zvýšení nepřímých daní od prvního ledna, tak by letošní celoroční inflace nebyla šest procent, tak jak se očekává v tuto chvíli, ale pravděpodobně by byla čtyři procenta, podle mého názoru zvýšení nepřímých daní zvýšilo celoroční míru inflace v České republice o dva procentní body ze čtyř procent na šest procent, takže rozhodně by to neznamenalo nulovou inflaci, pokud bychom prosadili náš návrh, ale vedlo by to k určité redukci zvýšení cen, musíme si uvědomit, že v té snížené sazbě daně z přidané hodnoty je zhruba třicet procent spotřebitelského koše.

Michala TUČKOVÁ, redaktorka
--------------------
Přece jen i vaše strana dále počítá s příjmy z DPH jako financemi, které by například mohly pokrýt vámi plánované jednorázové podpoření rodin s dětmi, což jste teď navrhli, aby dostala každá rodina na dítě dva tisíce korun před volbami a pan předseda Paroubek mluvil o tom, že právě to by chtěl krýt z příjmů z DHP, nebude vám to chybět?

Bohuslav SOBOTKA, stínový ministr financí /ČSSD/
--------------------
No, my se především domníváme, že není důvod k dalšímu snižování daně z příjmů právnických osob a jsme přesvědčeni o tom, že pokud se podaří udržet růst české ekonomiky mezi čtyřmi a pěti procenty a nebudeme dále snižovat daňové zatížení podniků, tak to vytvoří dostatečné zdroje na příjmové stránce státního rozpočtu. Proto my ten náš návrh nepředkládáme jako populistický, ale současně navrhujeme zastavit snižování sazby daně z příjmů právnických osob na letošních jednadvaceti procentech a nesnižovat ho v příštích dvou letech až na devatenáct procent.

Michala TUČKOVÁ, redaktorka
--------------------
Váš kolega Milan Urban přišel s tím, že by rád snížil DPH také u pohonných hmot, máte tady propočteno, jaký by to mohlo mít dopad na rozpočet, jaký by to mohl být výpadek a kde by se ty peníze vzaly a vůbec budete to předkládat jako skutečný návrh do sněmovny?

Bohuslav SOBOTKA, stínový ministr financí /ČSSD/
--------------------
Ten návrh v tuto chvíli zatím není předložen, podle mých informací se na tom návrhu pracuje. Já musím říci, že osobně jsem trošku skeptický k tomu, že takovýto návrh může mít vliv na ceny, protože v té oblasti pohonných hmot nejsou regulovány ceny, je tam velké množství výrobců a distributorů a hrozí riziko, že snížení daňového zatížení v této oblasti se promítne spíše do marží než do poklesu cen, čili já jsem osobně k této věci poněkud skeptický, ale vím o tom, že kolega Urban nadále na tom svém návrhu pracuje.

Michala TUČKOVÁ, redaktorka
--------------------
Poslechněme si názor odborníka na daně z ministerstva financí, pane náměstku, je vůbec reálné, že by se snižovalo DPH, přistoupilo by na to ministerstvo, u pohonných hmot samozřejmě.

Peter CHRENKO, náměstek ministra financí
--------------------
No, v této diskusi se už vedly v podstatě nějaké politické a respektive i odborné, odborné diskuse, ministerstvo financí jednoznačně odmítá, nejedná se o iniciativu pana poslance Urbana, ale je to iniciativa i pana premiéra Sarkozyho francouzského, který se snaží tento návrh prosazovat na úrovni Evropské unie, takže Česká republika zásadně odmítá tuto snahu. Já bych jenom ještě navázal na tu, na tu, na ten argument, který říkal pan poslanec Sobotka, potraviny rovněž nejsou regulovány, takže i snížení DPH u potravin by neznamenalo automaticky, že dokážeme snížit ceny potravin na území České republiky, takže mohl by se tam vytvořit jenom prostor pro nějaké vyšší marže a podobně a současně bych ještě chtěl upozornit, že DPH skutečně je daň ze spotřeby. Pokud budeme snižovat DPH, tak budeme znovu zvýhodňovat hlavně vysokopříjmové skupiny obyvatel. Nedá se říct, že ta, ta podpora bude směřována k nízkopříjmovým skupinám, proto by ministerstvo bylo mnohem radši, aby se sazby zachovaly stávající, to znamená snížená na úrovni devíti procent a využívaly se ty prostředky, které jsou získány právě na přímou podporu tam, kde, kde jsou potřebné.

Michala TUČKOVÁ, redaktorka
--------------------
Pane poslanče?

Bohuslav SOBOTKA, stínový ministr financí /ČSSD/
--------------------
Vláda nedokázala těm nízkopříjmovým skupinám ulevit svojí daňovou reformou a naopak je zatížila vyšším DPH a právě tenhle efekt chce sociální demokracie odstranit.

Michala TUČKOVÁ, redaktorka
--------------------
Tady se hodně rozcházíte v tom, jaký efekt má snižování DPH, pánové, děkuji za rozhovor a hezký den.


Zdroj: 18.6.2008, ČT 1, 05:59 Dobré ráno s Českou televizí


Doporučované

Nejčtenější