Novinky

Rozdělování daní obcím

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Lidé MF

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
--------------------
Starostové několika set měst a obcí z celé republiky předali poslancům, senátorům a vládě petici. Protestují tak proti systému přidělování dotací a žádají nápravu novým zákonem o rozpočtovém určení daní. Pokud během měsíce neuvidí ze strany politiků žádný posun, jsou připraveni v protestech přitvrdit.

redaktorka
--------------------
"Úředníci neznají skutečné problémy obcí. Dejte peníze nám, my víme, jak nejlépe je použít." Vzkazují parlamentu i vládě starostové.

Zdeněk MÜHL, starosta, Vítězná
--------------------
S bojem s úředníky se potkáváme dnes a denně, protože oni nemají motivaci vyřizovat ty věci v předstihu, anebo nějak rychle, aby uspokojili naše potřeby.

František HUBÁČEK, starosta, Pilníkov
--------------------
Kdybychom ty peníze měli na začátku roku, tak bychom to mohli lépe naplánovat, připravit si to, nepropadlo by nám stavební povolení, samozřejmě práce se zdražují stavební.

redaktorka
--------------------
Podpisů na petici je víc než devět set padesát. Jsou mezi nimi jak zástupci těch nejmenších obcí, tak měst z celé republiky. V obcích se prý často nesmyslně budují například informační centra, ale chátrá škola, chybí kanalizace.

Martin HAVEL, starosta, Prosetín
--------------------
U nás v kraji třeba se udělala sjezdovka, prodloužení sjezdovky za dvacet milionů a zas ta škola není opravená, jo, takže podle mě to je nesmyslně rozdělený, ty dotace.

redaktorka
--------------------
A to jen proto, že dotace, kterou skutečně potřebují, buď neexistuje, nebo na ni obec nedosáhne, tvrdí starostové.

Jana JURENČÁKOVÁ, senátorka /SNK/
--------------------
Já s tím plně souhlasím, protože jsem z té samosprávy také vyšla a myslím si, že ta petice by mohla mít úspěch, protože vždycky, když se o něčem začne víc mluvit, tak se začne o tom i víc přemýšlet.

redaktorka
--------------------
Ministerstvo financí připravuje nový zákon o rozpočtovém určení daní. Všichni zainteresovaní se k němu mohou vyjádřit. Není prý tedy vyloučené, že změny přijdou.

Jan PIJÁČEK, předseda, Sdružení místních samospráv České republiky, starosta, Vlčnov
--------------------
Sdružení místních samospráv České republiky má v té pracovní skupině své tři zástupce, kteří se přímo podílejí na přípravě toho nového zákona o rozpočtovém určení daní a domnívám se, že je to velmi správný a vstřícný postoj ministerstva financí.

Luděk TESAŘ, iniciátor petice
--------------------
Kdyby se ta petice podařila prosadit, tak se zdvojnásobí příjmy měst a obcí, příjmy, o kterých rozhodují zastupitelstva měst a obcí, ubylo by samozřejmě spoustu státních úředníků, takže ten odpor bude veliký ze strany státních úřadů.

redaktorka
--------------------
Pokud se do měsíce nic nestane, jsou ochotni tlak na politiky zvýšit. Třeba protesty před Poslaneckou sněmovnou při schvalování státního rozpočtu.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
--------------------
A poslední z respondentů je teď u mě ve studiu, Luděk Tesař, organizátor petice za změnu financování obcí, dobrý večer.

Luděk TESAŘ, organizátor petice za změnu financování obcí
--------------------
Dobrý večer.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane Tesaři, vy jste tedy dnes předali petici zástupcům parlamentu, protestujete proti systému přidělování dotací. Pojďme si shrnout, co konkrétně vám na tom systému vadí?

Luděk TESAŘ, organizátor petice za změnu financování obcí
--------------------
Ano, tak vadí nám a především starostům, kteří se k tomu připojili, ono jich je víc než tisícovka, tím skončilo dneska to jednání, to národní setkání starostů, primátorů a hejtmanů v Praze, že peníze, o kterých mají možnost rozhodovat, jsou velice nízké a místo toho musí takříkajíc škemrat o dotace, které vypisují státní úředníci, čili ...

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
--------------------
Peníze, o kterých mají možnost rozhodovat, to jsou ty, které vám jdou přímo ze státní kasy?

Luděk TESAŘ, organizátor petice za změnu financování obcí
--------------------
Ty, které jdou zákonem o rozpočtovém určení daní přímo do pokladen těch starostů měst a obcí. Jinak řečeno, oni občanům neumí vyhovět s opravou komunikací, s výstavbou školy, s modernizací školy, ale musí čekat na nějaký dotační titul, který vypíše nějaký úředník státní, který nezná ty problémy té samosprávy a starostové jsou jednak podrobeni veliké korupci, která kolem těch dotací plyne, musí platit lobbyisty, a to se jim prostě nelíbí. Starostové tady nejsou od toho, aby škemrali o peníze, ale aby rozhodovali ve svých zastupitelstvech o tom, co se udělá a na to by měli mít peníze ze zákona. A ten zákon bohužel jim dává příliš malé peníze.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
--------------------
A peněz by jinak v kasách obcí bylo dostatek, pokud byste si mohli sáhnout na smysluplné dotace tedy?

Luděk TESAŘ, organizátor petice za změnu financování obcí
--------------------
Ano, ano, ne, to nejsou jenom smysluplné dotace, tam jde o to, že ..., co by se mělo dělat v obcích, o tom mají rozhodovat zastupitelstva a starostové volení, nikoliv státní úředníci, těch peněz v dotacích je strašně moc v porovnání s tím rozpočtovým určením daní, kdyby se podařilo zrušit řadu nesmyslných dotací, ale i těch, kteří, které třeba smysl mají, ale můžou si o nich rozhodovat starostové, to znamená, proč by měl o čističce rozhodovat nějaký fond životního prostředí, čističce v Horní Lhotě, o tom může rozhodnout starosta a zastupitelstvo, když úředníci stanoví, že ta voda, která teče z obce, musí být čistá. Čili pravidla hry by měla stanovovat ministerstva, to bez debat, ale neměla by jaksi říkat: "Ty, starosto, jsi byl hodný, ty dostaneš dotaci, ty ne, ty jsi nesplnil počet oken, ty jsi zkolaudoval o dva dny později, vrať celou dotaci, plus penále." Takhle spousta starostů na to doplácí.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
--------------------
Slyšet by nás teď měl i náměstek ministra financí Eduard Janota, i vám přeji hezký večer.

Eduard JANOTA, náměstek ministra financí
--------------------
Hezký večer.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane náměstku, vaše reakce, co říkáte na argument obcí a přímo tady pana Tesaře, že o dotacích rozhodují úředníci, kteří nevědí, co tu kterou obec trápí a na co skutečně peníze potřebuje.

Eduard JANOTA, náměstek ministra financí
--------------------
Tak ta situace není vůbec tak černobílá, jak to líčí pan starosta, pan starosta Tesař nebo i jiní, které jsem slyšel během toho šotu, který jste pustili, toto vůbec není věcí úředníků, toto je věcí politické vůle nebo spíš nevůle změnit zákon o rozpočtovém určení daní. Já uvedu konkrétní příklad, ministerstvo financí vždy v posledních ne dvou, ale minimálně pěti, šesti letech navrhovalo, aby se vlastní příjmy rozpočtů samospráv zvýšily na úkor dotací. Toto nikdy neprošlo přes politiky, toto nikdy neprošlo parlamentem, takže nehledejte vinu v úřednících, prostě je to věc politická. Když budu konkrétní, tak dneska v rozpočtu na letošní rok například zhruba sto třicet tři miliard korun směřuje formou dotací do krajů a do obcí. Z těchto prostředků tvoří zhruba osmdesát miliard přímé dotace do školství, a pokud sledujete vývoj ve školství, tak jsou to zástupci odborů, zástupci školské, školských orgánů, včetně ministerstva, kteří naprosto nekompromisně nesouhlasili s převodem těchto peněz do, do systému sdílených daní. Čili toto je jedna věc, druhá věc ...

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane náměstku, jak velký prostor tedy, pokud bychom měli zůstat u těch dotačních titulů, v tomto případě máte, můžete tedy vyjít vstříc obcím?

Eduard JANOTA, náměstek ministra financí
--------------------
Můžu vám říci jenom tolik, že z těch sto třiceti dvou miliard korun, které takto se dotačně přidělují krajům a obcím, teoreticky je maximální možná částka, která by se dala převést na, na obce a kraje, devadesát sedm miliard korun. To je úplně maximum možného, co dneska existuje. Takže znova zdůrazňuji, toto není věcí úředníků, ale je to věcí, věcí hlavně politiků. My dneska provádíme ve spolupráci s Vysokou školou ekonomickou analýzu toho, co dělají kraje, co dělají obce v rámci výkonu své působnosti, to znamená výkonu své působnosti samosprávy a v rámci výkonu působnosti státní správy, přenesené působnosti, na základě toho my chceme prostě stanovit nový model, který by měl platit od roku 2010, ale znova říkám, ta, ten problém je hlavně v rovině politické, nikoliv v rovině úřednické, protože úředníci nejsou ti, kteří by toto, toto nějakým způsobem preferovali. Já osobně jsem prezentoval vždy a stavěl jsem se pro to, aby se jaksi příjmy na základě sdílených daní pro samosprávy zvýšily a aby se dotace omezily, protože je to systém jednodušší, transparentnější a prostě není k tomu politická vůle.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane náměstku, já vám prozatím děkuji, slyšeli jsme o devadesáti sedmi miliardách pro obce, to by vám stačilo?

Luděk TESAŘ, organizátor petice za změnu financování obcí
--------------------
Devadesát sedm miliard, já to řeknu takhle, obcí do tisíce obyvatel je u nás osmdesát procent, z šesti tisíc obcí je osmdesát procent do tisíce obyvatel, čili my jsme venkovská, venkovský, prostě venkovská republika, a těmto obcím ze zákona plyne čtrnáct miliard na financování všeho, co oni mají ve své samosprávě, takže devadesát sedm miliard by postačovalo minimálně na ztrojnásobení příjmů těchto malých obcí a zdvojnásobení příjmů měst a obcí v republice, všech měst, včetně statutárních, museli bychom se opatrně podívat na Prahu, Brno, Ostravu, Plzeň, protože všechna města v republice celkem disponují částkou v zákoně o rozpočtovém určení daní sto třicet miliard necelých, čili sto deset, sto dvacet miliard podle toho, jaké jsou výnosy daně který rok, za rok 2007 to bylo sto patnáct miliard, kdybychom tam započítali všechny příjmy daňové, tak je to nějakých sto dvacet miliard, takže devadesát sedm je skutečně dvojnásobek, ale i pro Prahu, která je nadstandardně, velice nadstandardně finančně už dneska vlastně zajištěna.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane náměstku, vy jste mluvil o tom, že pracujete na novele zákona o rozpočtovém určení daní, kdy, v jaké fázi se vůbec nachází a dodržíte ten termín, o kterém jste mluvili, 2010?

Eduard JANOTA, náměstek ministra financí
--------------------
Paní redaktorko, předně to, co říká pan Tesař, to je zase nepřesnost prostě, jestliže hovořím o devadesáti sedmi miliardách teoreticky možného převodu, tak v tom je osmdesát miliard platů a pojištění pro školství, čili to není nějak, to nejsou nějaké peníze, které by byly někde volně vložený, takže toto je prostě, znova ta věc je opravdu trošku složitější, než si někdy někteří starostové naivně myslí. A za druhé, pochopitelně teď čekáme, jak dopadne analýza a ta analýza by měla vlastně zjistit, jestli opravdu ta samospráva má dostatek prostředků na ty činnosti, které jí vyplývají ze zákonů, které musí plnit, jestli prostě ta vazba mezi odpovědností, mezi, mezi povinnostmi a mezi financema je jaksi vybalancovaná. Totéž se provádí na úrovni krajů a teprve poté, až se zjistí, až zjistíme tento stav, tak pochopitelně já budu první, kdo bude souhlasit s tím, aby se v těchto případech, kdy je to prokazatelné, kdy se sníží určitá, určitá duplicita možného financování na úrovni obcí a státu, na úrovni krajů a státu, aby se ty prostředky posílily, ale nemůžete, nemůže pan starosta tady říkat něco, že devadesát sedm miliard prostě by jim posílilo zdroje. Z těch devadesáti sedmi miliard by osmdesát ...

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane náměstku, bohužel čas nás tlačí, já vás budu muset zarazit, děkuji vám za informace a ještě nechám reagovat, ale prosím ve stručnosti, vás?

Luděk TESAŘ, organizátor petice za změnu financování obcí
--------------------
Nejsem starosta a nemyslím si, že je to tak složité, je pravda, že ministerstvo financí se vždycky stavělo otevřeně k tomu, já jsem na ministerstvu financí pracoval, ty samosprávy jsem dělal, takže vím o těch financích samospráv, troufnu si tvrdit, minimálně to samé, co pan náměstek. Není to pravda, dá se posílit příjmy samospráv, já stojím na straně samospráv, myslím si, že tu šanci mají a když se k tomu staví přívětivě i ministr vnitra, dneska tam byl ráno, staví se k tomu přívětivě senátoři, tak si myslím, že to je příjemná zpráva.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane Tesaři, i vám děkuji, že jste se připojil do Ekonomiky ČT 24, na shledanou.

Luděk TESAŘ, organizátor petice za změnu financování obcí
--------------------
Já děkuji vám, mějte se hezky, na shledanou.

 


Zdroj: ČT 24 , 10.6.2008, 20:04 pořad: Ekonomika

Nejčtenější