Novinky

Senát bude schvalovat nový zákon proti praní špinavých peněz

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Lidé MF

Martin KŘÍŽEK, moderátor
--------------------
Senát má dnes schvalovat nový zákon proti praní špinavých peněz. Má pomoci v boji proti financování terorismu a organizovaného zločinu tím, že ztíží možnost legalizovat výnosy z trestné činnosti. Nově se počítá s tím, že se účastník obchodu bude identifikovat při každé transakci převyšující částku jednoho tisíce eur, tedy zhruba pětadvaceti tisíc korun. Ve spojení jsme teď s náměstkem ministra financí Janem Málkem, dobrý den.

Jan MÁLEK, náměstek ministra financí
--------------------
Dobrý den.

Martin KŘÍŽEK, moderátor
--------------------
Předloha vychází z evropské směrnice. Připomeňme, že za její nepřijetí hrozí České republice sankce. Můžete specifikovat tyto případné postihy, které naší zemi hrozí?

Jan MÁLEK, náměstek ministra financí
--------------------
Ano, navržená norma zejména řeší transpozici dvou evropských směrnic proti ..., je to, je to proti praní špinavých peněz, financování terorismu, ale zároveň adaptace našeho právního řádu k řádnému plnění dvou nařízení. Jednak jedná se o převodech hotovosti přes hranice a o bezhotovostních převodech a samozřejmě ta transpoziční lhůta, která byla určena do 15. prosince loňského roku, uplynula, protože se nám jaksi ty obě normy, jejich příprava zdržela v  legislativním procesu a bylo s námi zahájeno už řízení pro porušení smlouvy ES, a to jsou tři řízení, protože jedná se o dvě směrnice, jedno je řízení, kde již jsme tuto, tuto lhůtu prošvihli. Samozřejmě nejsme na tom zase zdaleka tak špatně, většina států Evropské unie s tím měla potíže a má s tím potíže, jak vměstnat do svých právních systémů požadavky, které jsou na ně kladeny v této oblasti, takže zatím z tý dvacet sedmičky toto splnilo devět států, ostatní jsou plus minus na tom stejně jako, jako my. Ale samozřejmě, když se nám nepodaří jaksi dokončit ten legislativní proces, tak reálně hrozí, hrozí určité sankce, které mohou dosahovat až desetitisíců eur za den, zatím nechci předbíhat, ale jako je to, je to určitá hrozba, protože Unie už toto uplatnila třeba například vůči, vůči Řecku, které nesplnilo jisté normy v oblasti životního prostředí. Zároveň nám ale i hrozí to, že jaksi určující silou v této oblasti je, je finanční akční výbor proti praní špinavých peněz G8 a ten má černou listinu, na které dává státy, které nesplňují požadavky, které jsou na ně kladeny v této oblasti, čili neplnění doporučení v oblasti praní špinavých peněz a terorismu a samozřejmě dostat se na tento seznam, na tuto černou listinu má zase dopady na náš jaksi bankovní, bankovní systém, takže proto činíme kroky, abysme tomuto, tomuto zabránili.

Martin KŘÍŽEK, moderátor
--------------------
Uvedl jste příklad Řecka. Dá se, pane náměstku, toto řízení ze strany Evropské unie, řekněme, ještě zastavit tedy tím, pokud bude dnes zákon schválen v Senátu, bude podepsán prezidentem, nebo skutečně ...

Jan MÁLEK, náměstek ministra financí
--------------------
Ano, samozřejmě.

Martin KŘÍŽEK, moderátor
--------------------
... jsou ty sankce nevyhnutelné?

Jan MÁLEK, náměstek ministra financí
--------------------
Dá se to zastavit a předpokládám, že ... taky, že se podaří, aby ten zákon prošel dneska Senátem a byl podepsán prezidentem republiky a vstoupil v účinnost, tak si myslím, že žádné sankce, sankce nebudou.

Martin KŘÍŽEK, moderátor
--------------------
Pojďme ...

Jan MÁLEK, náměstek ministra financí
--------------------
Ale ...

Martin KŘÍŽEK, moderátor
--------------------
Ano, pojďme teď k obsahu toho nového zákona. Zatímco nyní banky i další finanční instituce musí žádat doklady jen u sum přesahujících sto tisíc korun, napříště má jít o částky výrazně menší, zhruba těch pětadvacet tisíc korun. Proč právě tato hranice?

Jan MÁLEK, náměstek ministra financí
--------------------
Takhle, tato, tato hranice je, vychází právě z těch evropských, evropských předpisů a vychází to i z požadavků G8, která je zapracovala nebo ten její finanční akční výbor je zapracoval do svých požadavků, z toho vychází ty evropské směrnice a evropské, evropské nařízení, a to říká, že prostě v Evropě, když budete posílat i v rámci Evropské unie, tak už musí být identifikace klienta od tisíce, od částky tisíce eur a samozřejmě toto platí i u jaksi posílání peněz mimo Evropskou unii. V rámci Evropské unie stačí tato identifikace jaksi menšího rozsahu, nicméně jaksi mimo Evropskou unii už musí být určitá i kontrola tohoto, tohoto klienta, a to u částek přesahujících nad patnáct tisíc, čili z těchto jaksi principů je právě konstruován, konstruován ten, to nařízení Evropské unie, to 17/81 z roku 2006 a my jsme povinni prostě tyto, tyto prvky zapracovat do svého právního systému a k tomuto slouží i ty předlohy, které tady, tady jsou. Takže od tisíce eur by měla být identifikace klienta nad platby, obchody přesahující patnáct tisíc by měla bejt určitá kontrola klienta, nicméně jsou tam, já se omlouvám, že vám skáču do řeči, ale jsou tam i možnosti, jakým způsobem uplatnit výjimky a tyto výjimky umožňujou prostě otipovat si klienty, udělat si určitou rešerši rizika toho klienta, na základě toho potom si můžou vyměňovat informace a tak dále, čili nemusí to být zase pro ty, pro toho klienta stresující záležitost.

Martin KŘÍŽEK, moderátor
--------------------
Podezřelé obchody budou nově povinně evidovat nejen instituce bankovního trhu, ale například i advokáti, notáři, soudní exekutoři, auditoři, daňoví poradci, stejnou povinnost budou mít i podnikatelé, pokud přijmou platbu v hotovosti v hodnotě nad patnáct tisíc eur. Jak dlouho by měly zmiňované instituce údaje o klientech shromažďovat?

Jan MÁLEK, náměstek ministra financí
--------------------
Tam jde o to, že, že tyto, tato povinnost už existuje, tato povinnost existuje, čili rozsah povinných osob se nemění. Toto, toto bylo předmětem novely roku 2004 a takže, jak jste vyjmenoval, advokáti a různé další, další instituce, které jsou povinny, jaksi povinnou osobou, tak tento zákon je nerozšiřuje, jen je znova, znova jaksi opisuje. Co se týká těch archivací a tak, tak je tam pětiletá archivace a tak dále.

Martin KŘÍŽEK, moderátor
--------------------
Zpřísnit se má rovněž dohled nad finančními transakcemi u politicky exponovaných osob, například ministrů, poslanců, senátorů, soudců či vysoce postavených diplomatů, vojáků. Přísnější kontrola se ale u nás má vztahovat pouze na zahraniční politiky. To kritizuje kupříkladu opoziční ČSSD. Zákon by podle ní měl zahrnovat do této kategorie i tuzemské politiky. Váš názor?

Jan MÁLEK, náměstek ministra financí
--------------------
Takhle, my jsme šli na to, nad tu minimální hranici, která je po nás, po nás požadována. Politicky exponované osoby vycházejí právě jaksi z toho rozhodnutí toho finančně akčního výboru proti praní peněz při G8, která doporučuje všem státům, aby zahrnuly do svých právních systémů definici politicky exponované osoby a zároveň připouští, nebo říká, že by jsme, že by se to mělo vztahovat na lidi, kteří mají, nebo měli důležité politické postavení v cizí, v cizí zemi. Ty právní předpisy Evropské unie, ta nařízení, nařízení 60 z roku 2005 a 70 z roku 2006 toto, toto popisují a definují. To nařízení 60 z roku 2005 stanoví konkrétní povinnosti jednotlivým zemím, a to nařízení, nařízení 70 z roku 2006 v podstatě definuje ty politicky exponované osoby. Proto jsme zanesli do svého právního řádu definici politicky exponované osoby a řekli jsme, že se to vztahuje na osoby nebo na jaksi tyto osoby z třetích, z třetích zemí nebo vykonávající tuto, tuto ... mimo naší, mimo naší republiku, čímž splňujeme, splňujeme to, co je na nás, po nás Evropskou unií žádáno, nerozšiřujeme to.

Martin KŘÍŽEK, moderátor
--------------------
Tolik náměstek ministra financí Jan Málek. Děkuji na slyšenou.

Jan MÁLEK, náměstek ministra financí
--------------------
Ano, na slyšenou. Děkuji taky, hezký den.

 

Doplňující informace:


Zdroj: ČRo - Rádio Česko, 5.6.2008, 14:08, pořad: Rozhovor na aktuální téma

 

Doporučované

Nejčtenější