Novinky

Rozhovor s Radkem Šnáblem - ředitelem odboru Mezinárodně právního a agendy převzaté z České konsolidační agentury

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Lidé MF

Martin VESELOVSKÝ; moderátor
--------------------
Před rokem a půl, 30. listopadu 2006, byla podepsána smírčí dohoda mezi českým státem a japonskou bankou Nomura. Podle tehdejšího ministra financí Vlastimila Tlustého tím byl ukončen spor, který měl kořeny v momentě, do IPB banky napochodovala těžkooděná zásahová jednotka, nad ústavem byla vyhlášena nucená správa. Náš stát si tak zadělal na řadu sporů, z nichž jeden s bankou ČSOB stále trvá. Minimálně ve dvou sporech mohl stát v mezinárodních arbitrážích přijít o desítky miliard korun. Zatím snad nepřišel, ale to se vlastně přesně neví, protože smírčí dohoda s Nomurou je tajná a ČSOB požaduje po státu necelé dvě miliardy korun a o těch ještě nebylo rozhodnuto. Teprve tento týden se snad začnou hýbat ledy a o tomto pohybu bude následujících Dvacet minut Radiožurnálu. Od mikrofonu vám příjemný podvečer přeje Martin Veselovský. Jeden z těch, kdo by měly ledy rozbíhat, je Radek Šnábl, ředitel odboru Mezinárodně právního a agendy převzaté z České konsolidační agentury, tedy člověk, který má na starosti arbitráže za účasti státu. Dobrý večer.

Radek ŠNÁBL; ředitel, odbor Mezinárodně právní a agenda převzatá z České konsolidační agentury
--------------------
Dobré odpoledne.

Martin VESELOVSKÝ; moderátor
--------------------
Pojďme to na úvod, pane řediteli, zjednodušit, kolik zaplatíme my všichni za IPB?

Radek ŠNÁBL; ředitel, odbor Mezinárodně právní a agenda převzatá z České konsolidační agentury
--------------------
Tak kolik zaplatíme v budoucnosti je, doufám, otázka na maximálně jednotky miliard, protože samozřejmě ta hlavní částka už byla dávno zaplacena, protože náklady na sanaci IPB, které dosáhly řádově sto padesáti miliard korun, již byly zaplaceny. A v tuhle chvíli už zbývají skutečně tak, jak jste říkal, ty poslední dva kroky, první, dokončit narovnání se společností Nomura. Druhý krok, dokončit vypořádání celé záležitosti s Československou obchodní bankou. Ta první věc, kde hrozí nominálně žaloba na šedesát osm a půl miliardy korun, tak Česká republika na základě dohody o narovnání může technicky zaplatit díky tomu vzorci, který je v dohodě o narovnání, nejvýše sedm miliard korun, spory s ČSOB se týkají řádově jednotek miliard, takže desítky už to nebudou, abych použil vaší otázku. Nicméně, kolik bude výsledek sporu s Nomurou ve finále a zda tam bude kompenzace a v jaké výši se rozhodne nejpozději do 15. června, kdy arbitři podle podmínek sjednaných dohodou o narovnání rozhodnou o konečné výši ...

Martin VESELOVSKÝ; moderátor
--------------------
Která bude maximálně těch sedm miliard korun?

Radek ŠNÁBL; ředitel, odbor Mezinárodně právní a agenda převzatá z České konsolidační agentury
--------------------
Ano, ta dohoda, ta dohoda vlastně funguje tak, že oceňuje se banka, Investiční poštovní banka k okamžiku převzetí tak, jak ten podnik arbitři vidí v souvislosti s porušenými závazky České republiky. Toto číslo, tedy hodnota banky, se dosadí do kompenzačního vzorce, ten kompenzační vzorec je vlastně uzavřený interval od nuly do sedmi miliard korun včetně. A pakliže by po tom vzorci, pardon, při výpočtu tím vzorcem došlo k částce, my jsme došli k částce vyšší než sedm miliard, platí se sedm miliard, nutno ještě říct, že Nomura to vzala skutečně tak jako vlastní arbitráž, kdy dokázala Českou republiku porazit velmi vážně, tým Nomury, který byl angažován i pro tuhle část arbitráže, rozhodně nepůsobil dojmem nějakého snadného vyjednávání a nepřipraveného týmu, oni ...

Martin VESELOVSKÝ; moderátor
--------------------
Prostě jdou po sedmi miliardách?

Radek ŠNÁBL; ředitel, odbor Mezinárodně právní a agenda převzatá z České konsolidační agentury
--------------------
Ano, oni se snaží dostat na sedm miliard, my jsme se samozřejmě snažili to dostat co nejníže. Uvidíme, jak jsme byli úspěšní.

Martin VESELOVSKÝ; moderátor
--------------------
Ono možná v částce, ve chvíli, kdy vezmeme úhrnnou částku, která činí rozpočet České republiky na jeden rok, tak možná sedm miliard nevypadá jako příliš velká částka, na druhou stranu je to velká část a je rozdíl, jestli zaplatíme nula nebo sedm miliard, jaká je šance, že budeme na nule?

Radek ŠNÁBL; ředitel, odbor Mezinárodně právní a agenda převzatá z České konsolidační agentury
--------------------
Já nechci spekulovat, protože já jsem samozřejmě byl u konce toho jednání, viděl jsem poslední část té arbitráže, tedy tu kvantovou část, nicméně neviděl jsem tu předchozí část arbitráže, kdy Česká republika byla odsouzena pro porušení svých povinností, takže já bych jakoby hodnotil hokejový zápas poté, co jsem viděl jenom poslední třetinu. Já nevím, co se tam dělo před tím, než jsem se toho účastnil, toho jednání. Takže nechci spekulovat. Můžu jenom říct, že souhlasím s vámi, že sedm miliard je stále ještě vysoká částka, nicméně v poměru k šedesáti osmi a půl plus úrok, je to samozřejmě veliký, veliké změkčení té situace, ale zeptejte se mě nejpozději 15. června, teď prostě tipovat nechci a ani nemůžu.

Martin VESELOVSKÝ; moderátor
--------------------
A 15. června, jenom připomínám, že ta smírčí dohoda, její přesný obsah, její přesné znění není nikde vyvěšeno, je v tuto chvíli tajná před veřejností.

Radek ŠNÁBL; ředitel, odbor Mezinárodně právní a agenda převzatá z České konsolidační agentury
--------------------
Ano.

Martin VESELOVSKÝ; moderátor
--------------------
Toho 15. června vy tu částku řeknete, jak to dopadlo?

Radek ŠNÁBL; ředitel, odbor Mezinárodně právní a agenda převzatá z České konsolidační agentury
--------------------
Ano, my řekneme nejenu tu částku, ale řekneme i, vy se ptáte pravděpodobně na částku, myslíte kompenzaci?

Martin VESELOVSKÝ; moderátor
--------------------
Přesně tak.

Radek ŠNÁBL; ředitel, odbor Mezinárodně právní a agenda převzatá z České konsolidační agentury
--------------------
Bude-li kompenzace, řekneme kompenzaci, řekneme-li kompenzaci, určitě řekneme, jakým způsobem jsme k té částce dospěli, už jsem v tomto týdnu zahájil vyjednávání se společností Nomura o odtajnění dohody o narovnání v tom rozsahu ekonomické kompenzace, to znamená, v situaci, kdy bude známo kompletní ocenění a následně kompenzační hodnota, tak budeme připraveni sdělit nejen tyto dvě čísla, ale i celý proces, ukážeme ten vzorec a velmi rádi vysvětlíme každý krok, včetně intervalu, jak jsme se k tomu dostali.

Martin VESELOVSKÝ; moderátor
--------------------
Proč to teď v tuto chvíli ještě není známo?

Radek ŠNÁBL; ředitel, odbor Mezinárodně právní a agenda převzatá z České konsolidační agentury
--------------------
V tuhle chvíli technicky to není známo už jenom proto, že čekáme na to číslo a na souhlas od Nomury s odtajněním, což teda jsou dvě paralelně běžící části.

Martin VESELOVSKÝ; moderátor
--------------------
Jenom pardon, malá vsuvka technická, je možné, že by japonská banka Nomura prostě souhlas k odtajnění nedala?

Radek ŠNÁBL; ředitel, odbor Mezinárodně právní a agenda převzatá z České konsolidační agentury
--------------------
Tak samozřejmě technicky možné to je, ale fakticky ústní souhlas již mám, teď pouze k tomu řešíme příslušné papíry, já si myslím, že to nebezpečí reálně vůbec nehrozí.

Martin VESELOVSKÝ; moderátor
--------------------
Jak je důležitá ta informace o tom, že tedy minimálně ta ekonomická část té smírčí dohody s Nomurou bude odtajněna, jak je tato informace důležitá pro probíhající řízení s ČSOB o těch necelé dvě miliardy?

Radek ŠNÁBL; ředitel, odbor Mezinárodně právní a agenda převzatá z České konsolidační agentury
--------------------
Tak samozřejmě důležitá je hodně, protože ty spory spolu souvisí, je to propojený trojúhelník tří různých vrcholů. Já rozumím tomu, že je třeba tohle to odtajnit, čistě z hlediska taktiky takovéhoto sporu by samozřejmě bylo, zdaleka nejlepší do doby ukončení všech sporů neodtajňovat nic, ale samozřejmě toto je argumentace, která je neudržitelná, my to odtajníme, chceme to odtajnit, v té dohodě není nic, za co bychom se museli stydět, velmi rádi ukážeme, jak ten smír funguje. Jiná věc je, že samozřejmě paralelně původně trojstranná jednání s ČSOB, následně dvoustranná jednání s Nomurou, paralelně se jednalo i s ČSOB, my jsme již vlastně před koncem roku 2006 věděli, že alternativa arbitráže s ČSOB, respektive s KBC je na spadnutí, v tuhle chvíli tedy ČSOB, myslím si, že je legitimní, že ministerstvo financí se snaží chovat tak, aby minimalizovalo případné dopady sporu s ČSOB a že takovou argumentaci, kterou považujeme za relevantní, se snažíme jaksi dávat do hry až co nejpozději, protože druhá samozřejmě dělá totéž.

Martin VESELOVSKÝ; moderátor
--------------------
Jenom připomínám, že hostem dnešních Dvaceti minut Radiožurnálu je Radek Šnábl, ředitel odboru Mezinárodně právního a agendy převzaté z ČKA, tedy člověk, který má na starosti arbitráže za účasti státu. Říkáte, že v té dohodě není nic, za co byste se mohli stydět, nevyvracím vám to, na druhou stranu vám ocituji výňatek z rozhovoru s tehdejším ministrem financí Vlastimilem Tlustým, ten rozhovor proběhle ve Dvaceti minutách 30. listopadu roku 2006, tedy v den podpisu oné smírčí dohody s Nomurou. A tam se objevila tato formulace. V rámci celkového narovnání vztahů bylo nezbytné také ukázat vůli i k řešení trestně právních otázek, vláda projevila svou vůli tím, že uložila ministru financí, aby jejím jménem požádal prezidenta České republiky o udělení milosti vyšetřovaným osobám. Připomínám jen pro posluchače Radiožurnálu, že se jednalo o dva trestně stíhané manažery Nomury. Jak to dopadlo?

Radek ŠNÁBL; ředitel, odbor Mezinárodně právní a agenda převzatá z České konsolidační agentury
--------------------
Dopadlo to tak, že samozřejmě ministr financí vykonal usnesení vlády, nicméně já k té citaci musím říct ještě jednu podstatnou věc, toto není citace ze smlouvy o narovnání, toto je citace ...

Martin VESELOVSKÝ; moderátor
--------------------
Já jsem citoval z rozhovoru s Vlastimilem Tlustým.

Radek ŠNÁBL; ředitel, odbor Mezinárodně právní a agenda převzatá z České konsolidační agentury
--------------------
Pardon, to já jsem přeslechl, protože smlouva jako taková nic takového neřeší.

Martin VESELOVSKÝ; moderátor
--------------------
Ve smírčí dohodě nic o nějaké trestně právní odpovědnosti dvou manažerů není?

Radek ŠNÁBL; ředitel, odbor Mezinárodně právní a agenda převzatá z České konsolidační agentury
--------------------
Ne, ne, ne, Vláda České republiky poté, co schválila nebo spolu s tím, co schválila dohodu o narovnání, kde nic takového není, tak v jednom z bodu usnesení vlády uložila ministru financí požádat prezidenta republika o udělení milostí, ministr financí požádal prezidenta republiky, prezident, už si nepamatuji odůvodnění, takovou žádost neudělil. A už jenom na tom vidíte, že tam žádný mechanismus k té smlouvě není, protože prezidentské milosti nebyly uděleny a přímý dopad na dohodu o narovnání je naprosto nulový, protože tam prostě nic takového není, to byl, to byl zcela samostatný akt.

Martin VESELOVSKÝ; moderátor
--------------------
To znamená, že byť to neproběhlo a byť tedy pokračovalo dál nějaké trestní stíhání, které nějak dopadlo s oněmi dvěma pány z Nomury, tak na to, jak bude vypadat ta důsledná částka, to nemá nejmenší vliv?

Radek ŠNÁBL; ředitel, odbor Mezinárodně právní a agenda převzatá z České konsolidační agentury
--------------------
Ne, ne. Vláda České republiky nemůže zavazovat prezidenta České republiky k tomu, co má nebo nemá.

Martin VESELOVSKÝ; moderátor
--------------------
Tak to bezesporu.

Radek ŠNÁBL; ředitel, odbor Mezinárodně právní a agenda převzatá z České konsolidační agentury
--------------------
Ona může požádat, prezident zvážil svůj další postoj, neudělil prezidentskou milost, ale zpětné dopady do té smlouvy nejsou ani v tom, že by tam byly odkládací podmínky, ani rozvazovací podmínky, ani to nemá vliv na tu kompenzaci, to je možná to, co vás zajímá, není tam žádný řádek, který by říkal, pokud se stane A, je kompenzace násobena, dělena nebo přičítána, nic.

Martin VESELOVSKÝ; moderátor
--------------------
Že by nějaká položka v tom vzorci, o kterém jste mluvil, pane Šnáble.

Radek ŠNÁBL; ředitel, odbor Mezinárodně právní a agenda převzatá z České konsolidační agentury
--------------------
Nic takového, nic takového tam není.

Martin VESELOVSKÝ; moderátor
--------------------
Mluvil jste o tom datu 15. června, kdy by minimálně záležitost s Nomurou měla být vyřešena. Existuje podobné datum pevné, co se týče sporu České republiky s ČSOB?

Radek ŠNÁBL; ředitel, odbor Mezinárodně právní a agenda převzatá z České konsolidační agentury
--------------------
Neexistuje, jediné datum, které v tuhle chvíli je známo, je datum někdy z půlky května, já si nepamatuji přesně, kdy se ve Vídni uskuteční úvodní konference, kde se bude dohadovat jízdní řád arbitráže, abych použil, použil smysluplné slovo, kterému všichni rozumí, to znamená, někdy v půlce května bude známo, jaký je přesný další postup ve věci arbitráže ČSOB versus Česká republika, teď není známo vůbec nic.

Martin VESELOVSKÝ; moderátor
--------------------
To znamená, není v tuto chvíli známo, dokdy bude celý ten balík sporů, který následoval po těch událostech s IPB, dořešen?

Radek ŠNÁBL; ředitel, odbor Mezinárodně právní a agenda převzatá z České konsolidační agentury
--------------------
Přesně tak. V podstatě ČSOB požádala o arbitráž, tuším, v červnu loňského roku a teprve minulý měsíc byl ustanoven tribunál, to znamená, vidíte, že obě strany vedou ten spor s největší vážností velmi pečlivě. Já musím s velkou radostí říci, že tribunál, který byl ustanoven ve sporu ČSOB versus Česká republika plus ta protižaloba, je mezinárodní tribunál, což byl záměr ministerstva financí České republiky od samého počátku a je to skutečně sestava tří renomovaných uznávaných expertů, takže myslím si, že to bude mít průběh standardní mezinárodní arbitráže se vším všudy, nebude to nic, co by trvalo relativně krátkou dobu.

Martin VESELOVSKÝ; moderátor
--------------------
A ještě, pane řediteli Šnáble, poslední otázka k tomu sporu s Nomurou, kdo platí výdaje České republiky na právní zastupování a vůbec, řekněme, ty technické věci kolem?

Radek ŠNÁBL; ředitel, odbor Mezinárodně právní a agenda převzatá z České konsolidační agentury
--------------------
V tuhle chvíli je to samozřejmě tak, že obě strany sporu si hradí své vlastní náklady ...

Martin VESELOVSKÝ; moderátor
--------------------
A kolik nás to stálo zatím?

Radek ŠNÁBL; ředitel, odbor Mezinárodně právní a agenda převzatá z České konsolidační agentury
--------------------
Já myslím, že když řeknu hrubý odhad, tak celkové náklady České republiky na spor s Nomurou představují přibližně třičtvrtě miliardy korun za těch osm let.

Martin VESELOVSKÝ; moderátor
--------------------
Jinými slovy, ať to dopadne, jak to dopadne, tak k té částce kompenzace, která bude oznámena toho 15. června, bude nutno přičíst třičtvrtě miliardy korun za veškeré ty výlohy?

Radek ŠNÁBL; ředitel, odbor Mezinárodně právní a agenda převzatá z České konsolidační agentury
--------------------
Mluvíme-li o celkových nákladech České republiky, tak samozřejmě ano.

Martin VESELOVSKÝ; moderátor
--------------------
Tak, pojďme se posunout do o něco obecnějšího hlediska, když se podíváme na minulé čtyři roky a Česko při mezinárodních arbitrážích, tak možná i naprostého laika napadne, že nejsme úplně úspěšní. Arbitráž se společností Petrcíle, tu jsme prohráli. Arbitráž se společností CME, také jsme prohráli. Arbitráž s Eastern Sugar, prohráli jsme. S Nomurou, v tom jaksi prvním gardu, jsme také prohráli. To znamená, že nejsme příliš úspěšní. A mohu se zeptat, jestli to tak trochu neláká veškeré investory, kteří se účastní v České republice, aby se prostě pokusili. Pojďme to zkusit, ono z toho možná něco kápne.

Radek ŠNÁBL; ředitel, odbor Mezinárodně právní a agenda převzatá z České konsolidační agentury
--------------------
Já myslím, že jste to popsal velice přesně, konečně to byla přesně motivace pana ministra Kalouska, když vysvětloval, oznamoval novou strategii vytvoření nového odboru ministerstva financí, protože samozřejmě buď můžete pasivně přijímat to, že vás vždycky někdo zažaluje, vy zaplatíte to, k čemu jste odsouzen, anebo se začnete chovat jako normální soukromý investor, jakkoliv jste ministerstvem a začnete své zájmy hájit. Já bych vás poopravil v tom, že společnost Petrcíle porazila Českou republiku pouze v té první arbitráži, proti které bylo podáno odvolání, soud rozhodčí nález zrušil. A tu druhou arbitráž, ten verdikt, kde byla Česká republika žalována o pět celých sedm miliardy, tak tam Česká republika uspěla, my jsme neplatili pět celých sedm miliardy a osm set padesát, necelých osm set padesát milionů korun, za které ministerstvo financí prodalo akcie společnosti Petrcíle. To bylo maximum, které se na základě smlouvy z roku 96 dalo získat, to znamená, tam bych se ohradil proti tomu, že ministerstvo financí prohrálo, protože my jsme uspěli ve všech těch bodech, kde jsme uspět mohli na maximální míru, ale souhlasím s vámi, že v globálním pohledu historický pohled na Českou republiku je krajně neradostný, mluvíme-li o celkovém skóre, a je skutečně eminentní zájem ministerstva financí v tuto chvíli měnit obraz ministerstva financí a České republiky jako partnera v arbitrážích směrem k tomu, že se jedná o velmi tvrdého soupeře, kde není radno předpokládat, že jakákoliv žaloba automaticky skončí tím, že Česká republika zaplatí. Já si dovolím říct kromě, kromě arbitráže s Mittalem, která před třemi týdny, ICC arbitráže s Mittalem, kde Česká republika zcela uspěla se svými nároky, v podstatě podobná věc, nárok pana Petra Kratochvíla, který byl vznesen, byl narovnán ještě před tím, než arbitráž vůbec vznikla, bylo to prostě proto, že, ne že by pan Petr Kratochvíl se rozhodl, že nechce sto sedmdesát milionů, ale prostě proto, že my jsme mu na rovinu odkryli karty s tím, že jsme řekli, toto je princip naší obrany, takto se budeme hájit. A pakliže budeme úspěšní, tak naše náklady budou asi padesát milionů korun a ty po vás klidně i za cenu exekuce budeme chtít. Takže to je klíč k tomu, že nakonec investor zcela logicky a rozumě říká, já se radši soudit nebudu a narovnám se bez kompenzace, to je samozřejmě na začátku té arbitráže. Pokud jde o běžící arbitráže, tam nezbývá nic jiného, než s maximální pečlivostí a tvrdostí bojovat o co nejlepší výsledek.

Martin VESELOVSKÝ; moderátor
--------------------
Na druhou stranu rozumím vaší argumentaci, která se týče teď, řekněme, těch nových nebo probíhajících arbitráží, zejména po oznámení toho jiného kurzu ministrem financí Miroslavem Kalouskem, jaký je váš názor, pane řediteli Šnáble, na to, proč v minulých letech jsme neustále jednu arbitráž za druhou prohrávali a tak, jak jste sám říkal, teprve ta arbitráž s Mittalem byla v podstatě jedinou čistě úspěšnou, že jsme nemuseli opravdu nic platit.

Radek ŠNÁBL; ředitel, odbor Mezinárodně právní a agenda převzatá z České konsolidační agentury
--------------------
Tak jeden důvod je generelní, protože, protože já samozřejmě nechci hodnotit období ministerstva, kdy jsem tam nebyl, ale pravda je, že když už se o tom bavíme, tak to není tak, že by pan ministr Kalousek vytvořil jeden odbor, který, který začne pracovat a nezmění se nic. Z ministerstva financí se za poslední rok stala relativně normálně fungující společnost s širokou, nebo s fungující připravenou poradou vedení a stala se fungujícím tělesem. A samozřejmě v takovém prostředí potom je daleko snadnější hájit zájmy čehokoliv a kterýmkoliv směrem. Pokud jde o tu vlastní techniku a taktiku, tak tam samozřejmě největší změna je asi to, že ministerstvo financí ze subjektů, který pasivně přijímal obranu, kterou v jeho prospěch vykonávaly advokátní kanceláře, tak se stal subjektem, které tu vlastní strategii obrany tvoří, vymýšlí a k tomu vybírá vhodné zástupce, znalce, svědky, není to tak, že prostě odevzdáte spor a čekáte, jak to dopadne.

Martin VESELOVSKÝ; moderátor
--------------------
Což mimo jiné znamená podle vašeho názoru, že ty arbitráže, které jsou neukončené, anebo, řekněme, dokonce jen ohlášené a můžu jmenovat arbitráž s IMV, s Diag Human,  Frontier Petroleum Services, Investmart, s Phoenix Action a i některé další, takže tam je velká šance na to, aby Česká republika byla úspěšná, anebo to je stále ještě takový ten halo efekt toho - pojďme to zkusit?

Radek ŠNÁBL; ředitel, odbor Mezinárodně právní a agenda převzatá z České konsolidační agentury
--------------------
S výhradou Diag Human, protože to je věc, kde zastupuje Úřad pro zastupování státu spolu s ministerstvem zdravotnictví, zde to neumím říct, co se v tom sporu děje, ale samozřejmě to nefunguje tak, že budeme říkat, veškeré nové spory budeme brát vážně a ty staré spory necháme prohrát, protože se nás to netýká. U těch starých sporů samozřejmě tam, kde to jde, tak se snažíme tak změnit, jde to samozřejmě tam, kde ještě možné udělat nějaké procesní kroky, snažíme se to změnit tak, abychom efektivně hájili zájmy České republiky. U arbitráží, kde již v mezičase byl vydán třeba mezitímní rozhodčí nález, který říká: "Česká republika porušila své závazky," tak hledáme veškeré možné kroky, právní kroky, jak oddálit případnou prohru, jak maximálně ztížit žalobci úspěch v arbitráži v tom smyslu, aby bylo zjevné, že i v arbitrážích, které běžely a které byly, řekněme, i téměř v té poslední fázi arbitráže, není snadné Českou republiku porazit a mělo by to samozřejmě vést k tomu, abychom byli schopni vyjednávat o rozumných podmínkách, protože i na té Nomuře vidíte, že přestože Nomura vyhrála v mezitímním nálezu tu první část arbitráže, získala na svou stranu tribunál, který konstatoval porušení závazku České republiky, tak jsme dokázali podstatným způsobem omezit to riziko, které z té arbitráže plynulo, to si myslím, že je asi jediná možná cesta v situaci, kdy už nejste schopen zvrátit ten běh arbitráže jako takový, protože prostě ten proces je příliš  daleko.

Martin VESELOVSKÝ; moderátor
--------------------
Už je pozdě. Poslední otázka, ta směřuje do minulosti, protože pravděpodobně pro široký okruh posluchačů je nejznámější prohranou arbitráží České republiky, arbitráž s mediální společností CME a tedy vlastníkem už opět televize Nova, za kterou jsme museli my všichni zaplatit více než deset miliard korun. Čistě z odborného hlediska, šlo ten spor vyhrát?

Radek ŠNÁBL; ředitel, odbor Mezinárodně právní a agenda převzatá z České konsolidační agentury
--------------------
Já se domnívám, že ten spor šlo vyhrát.

Martin VESELOVSKÝ; moderátor
--------------------
Tedy chyby na naší straně opět?

Radek ŠNÁBL; ředitel, odbor Mezinárodně právní a agenda převzatá z České konsolidační agentury
--------------------
Já k tomu, k tomu nezbývá než říct, že tak jako v jakékoliv jiné lidské činnosti musíme k tomu přistupovat tak, že ..., a musí se začít k tomu přistupovat tak, že musíte analyzovat prohry i výhry, protože ze všeho se dá poučit a je potřeba hledat optimální cesty, těžko, těžko tady moralizovat, na druhou stranu těžko můžete říkat: "Prohráli jsme jedenáct miliard, nic nešlo udělat lépe." To prostě by byl logický nesmysl.

Martin VESELOVSKÝ; moderátor
--------------------
Říká Radek Šnábl, ředitel odboru Mezinárodní právního a agendy převzaté z ČKA, tedy člověk, který zodpovídá za arbitráže za účasti státu. Děkuji, že jste přišel a mějte se hezky. Na shledanou.

Radek ŠNÁBL; ředitel, odbor Mezinárodně právní a agenda převzatá z České konsolidační agentury
--------------------
Na shledanou.

Martin VESELOVSKÝ; moderátor
--------------------
U druhého mikrofonu byl Martin Veselovský. Poslouchali jste Dvacet minut Radiožurnálu, zítra začínáme opět v sedmnáct hodin třicet dva minut. Přeji vám příjemný podvečer.


Zdroj: ČRo 1 - Radiožurnál , 21.4.2008 , 17:30 - pořad: Dvacet minut Radiožurnálu

Doporučované

Nejčtenější