Novinky

DPH v zemích Evropské unie

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Lidé MF

Aleš CIBULKA, moderátor
--------------------
Chtěli byste si pro své podnikání koupit stroj nebo třeba automobil v zahraničí a ušetřit tak? Není problém, ale dejte pozor na daň z přidané hodnoty.

Pavel VACÍK, daňový poradce
--------------------
Pokud podnikatelé uvažují o nákupu nového zařízení, strojů pro své provozy, nemusí se dnes obracet pouze na tuzemský trh a na nabídky našich dealerů. Společný trh Evropské unie existuje několik let a v cenách přesto existují výrazné rozdíly. Pokud si podnikatel - plátce DPH chce pořídit stroj v jiné zemi Unie, má právo nakoupit výrobek bez daně z přidané hodnoty a na našem území provést takzvané samovyměření a doplatit daň českému státu.

Ladislav PITNER, Ministerstvo financí ČR
--------------------
Je jen nutné se soustředit na to, aby plátce daně, podnikatel, správně posoudil, jestli to zboží podléhá v tuzemsku dani nebo ne, například když pořídí zboží, které zůstane mimo území České republiky, tak i když on je plátcem daně, takové zboží v České republice nezdaňuje. Obvykle se přiznává daň k datu vystavení daňového dokladu od osoby registrované v jiném členském státě a tady se dělají velmi často chyby z hlediska toho okamžiku zdanění.

Pavel VACÍK, daňový poradce
--------------------
Při nákupu strojů z hlediska daně z přidané hodnoty mohou nastat v podstatě tři varianty. První je nákup plátce českého od plátce zahraničního. V tom případě má tuzemský plátce nárok na nákup v zahraničí bez daně z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat u nás, zahrnout ji do svého daňového přiznání jako příjem, ale zároveň, protože uvedený stroj bude používat pro svoji podnikatelskou činnost, má nárok uplatnit odpočet této daně z přidané hodnoty.

Ladislav PITNER, Ministerstvo financí ČR
--------------------
Zcela jiný režim je při pořizování použitého zboží, včetně například ojetých automobilů od autobazarů, od osob, obchodníků, kteří obchodují s použitým zbožím. Tam například platí, že pokud tedy ten obchodník dodává například ojeté auto, tak že zdaní svoji přirážku. Tak v tuzemsku takové vozidlo už dani nepodléhá.

Pavel VACÍK, daňový poradce
--------------------
Zvláštní režim je u nákupu nových osobních automobilů. Novým osobním automobilem rozumíme auto do šesti měsíců stáří, anebo pokud má najeto méně než šest tisíc kilometrů. V tomto případě daň z přidané hodnoty vždy platíme v zemi registrace, a v zemi nákupu máme nárok na nákup bez daně.


Zdroj: 3.4.2008, ČT 1, 22:00 POKR

Doporučované

Nejčtenější