Novinky

Reformu ještě nelze hodnotit

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Lidé MF

První fáze daňové reformy se stala objektem ukvapeného hodnocení některých analytiků, opozičních politiků i zástupců odborů. Zvláště každoměsíční zveřejnění pokladního plnění státního rozpočtu přináší spoustu ukvapených komentářů. Není však možné za pouhé tři měsíce vynášet kategorické soudy bez relevantních dat.

V tomto roce totiž máme k dispozici pouze údaje za tři měsíce, přičemž čísla za první měsíc zahrnují některá data vztažená ještě k prosinci (mzdy se vyplácí zpětně). Další dopady reformy se hotovostně projeví dokonce až v roce 2009, jedná se především o snížení podnikových daní. Vypovídací schopnost těchto dat je tedy malá - a to bychom měli mít neustále na paměti. Přesto lze z údajů v pokladním plnění státního rozpočtu vyčíst některá zajímavá fakta.

Proti březnu 2007 se zhoršilo saldo státního rozpočtu o 24 miliard: z plus 11 na minus 13 miliard korun. Vzhledem k velkým fluktuacím těchto hodnot a časovému nesouladu výdajů a výběru daní není možno z těchto čísel usuzovat na nějaký trend v tomto roce, jak určitě ze sdělovacích prostředků zazní. Určitý pokles inkasa DPH nelze interpretovat tak, že se lidé předzásobili na konci roku 2007. Bylo to způsobeno vysokými odpočty daně především v únoru. Příznivý trend vykazuje výběr osobních a podnikových daní i přes snížení přímého zdanění. Znovu ale připomínám, teprve až za určitý čas můžeme konstatovat, jaké efekty reforma přinesla.

Při častých hovorech s občany také zjišťuji, že mnozí z nich nevědí, že nynější daňové přiznání ještě není ovlivněno reformními kroky. Podává se za období 2007, zatímco opatření zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů se projeví až v daňovém přiznání s lhůtou březen 2009.

Ivan Fuksa, 1. náměstek ministra financí


Zdroj: 3.4.2008, Hospodářské noviny, rubrika  Názory

Doporučované

Nejčtenější