Novinky

Zjednodušení daňového zákona

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Lidé MF

moderátor
--------------------
* Za osm minut osm hodin. Dnes je poslední den, je pondělí jednatřicátého března, kdy ještě můžeme podat přiznání k dani z příjmů. Musejí to udělat všichni, kdož měli v loňském roce zdanitelné příjmy a daňové přiznání za ně neudělal zaměstnavatel nebo nemají daňového poradce. Náměstek ministra financí pro daně Peter Chrenko nedávno řekl Hospodářským novinám, že kdo podává daňové přiznání jednou za rok, měl by vystačit s poučením, které se přikládá k formuláři. Peter Chrenko je teď u telefonu ranního Radiožurnálu, dobré jitro.

Peter CHRENKO, náměstek ministra financí pro daně
--------------------
Dobrý den.

moderátor
--------------------
* Nemusejí se tedy, pane náměstku, podle vašeho názoru formuláře pro daňová přiznání zjednodušovat, stačí ten stávající stav?

Peter CHRENKO, náměstek ministra financí pro daně
--------------------
Přiznám se, musíme zjednodušovat i formuláře, pokud chceme zjednodušovat zákony, tak samozřejmě budeme zjednodušovat i formuláře, jedná se samozřejmě o dlouhodobý trend a ten stávající stav vychází z toho, že máme celou řadu zákonných výjimek a z toho důvodu jsou komplikované i formuláře.

moderátor
--------------------
* A právě proto myslíte si, že je reálné, že bychom někdy v budoucnosti podávali daňové přiznání třeba jenom na jednom papíře?

Peter CHRENKO, náměstek ministra financí pro daně
--------------------
Já tomu věřím, je to moje velké přání a tomu vlastně odpovídá i naše nějaké strategické priority, kterými se chceme zabývat, to znamená, společně s daňovou správou se snažíme systém maximálně zjednodušit, začínáme se zjednodušením daňového zákona, když budeme mít jednoduchý daňový zákon, tak bude samozřejmě následovat i jednoduchý formulář daňového přiznání.

moderátor
--------------------
* Jaké jsou podle vás hlavní bariéry, na které při cestě za zjednodušením pravděpodobně nebo určitě narazíte?

Peter CHRENKO, náměstek ministra financí pro daně
--------------------
No, narazíme samozřejmě na to, že celá řada poplatníků chce mít v zákoně svoje specifické pravidla, kterými se vlastně řídí každý poplatník v té své činnosti, je, přichází k různým, různým transakcím a chtěl by mít tu svoji právní jistotu právě v tom, že by nacházel, nacházel konkrétní situaci ošetřenou v zákoně. Tohle to bohužel není možné, takže ten zákon musí být obecný a potom ve spolupráci se správcem daně bude hledat tu správnou výši daňové povinnosti.

moderátor
--------------------
* Takže by se daňový zákon měl zjednodušit, abychom to přeložili do řeči srozumitelné většině lidí, můžete uvést, jestli mají nějaký takový zjednodušený, přiměřeně zjednodušený daňový zákon některé evropské země?

Peter CHRENKO, náměstek ministra financí pro daně
--------------------
Víte co, ono to je vždycky otázka, když se zákon nový připravuje, tak se, tak se zjednodušuje nebo když se starý zákon rekodifikuje, respektive hledá se jeho nová forma, tak se samozřejmě zjednodušuje, ale ta životní praxe je taková, každý dobrý jednoduchý zákon se časem samozřejmě zkomplikuje a z času na čas by se potom měl znovu, znovu rekodifikovat.

moderátor
--------------------
* Když tedy jste se vydali, nebo alespoň zatím mluvíte o strategii, jak zjednodušit onu proceduru podávání daňových přiznání, mělo by se to nějak odrazit třeba i na práci finančních úřadů?

Peter CHRENKO, náměstek ministra financí pro daně
--------------------
Určitě, celkovým naším cílem je samozřejmě snižování administrativní zátěže, administrativní zátěž je dneska příliš vysoká nejenom pro, u poplatníků, ale rovněž u správců daně, to znamená, každé zjednodušení pro poplatníka znamená zjednodušení a zefektivnění práce pro správce daně. Tento trend samozřejmě chceme, chceme rozšířit, nejedná se pouze o daně z příjmu, ale chceme to samozřejmě rozšířit i na odvod pojištění sociálního a zdravotního, naším cílem je, aby poplatník mohl podávat jedno přiznání, na kterém si vlastně spočítá jak odvod daní, tak sociálního a zdravotního pojištění.

moderátor
--------------------
* Pane náměstku, vy jste pracoval jako daňový poradce jak v České republice, tak na Slovensku, srovnejte, prosím, přístup k placení daní v obou zemích a složitost placení daní.

Peter CHRENKO, náměstek ministra financí pro daně
--------------------
Ty systémy v Čechách a na Slovensku jsou samozřejmě podobné, protože vycházely z jednoho základu a ještě před rozdělením v roce 92 to byl vlastně jeden zákon, po rozdělení šly ještě vlastně těch nějakých deset let společným, podobným vývojem a v roce 2002 byla zásadní daňová reforma přijatá na Slovensku, ten zákon se zásadním způsobem zjednodušil, každé takové zásadní zjednodušení systému, já říkám, paralyzuje i daňovou správu, takže z toho důvodu došlo k takovému významnému zjednodušení na Slovensku, že se i správa daně seznamovala s tím novým zjednodušeným zákonem, takže poplatníci měli pocit, že se jim lépe dýchá, že se mohli soustředit víc na podnikání a neměli problémy se správou daně, takže podobný efekt bychom očekávali i v České republice, pokud uděláme větší daňovou reformu, tak budou mít poplatníci pocit, že mají čas na podnikání, věnovat se tomu, co dělají dobře a správa daní se bude připravovat zase na aplikaci toho nového zákona, takže budou i poplatníci mít pocit takového lepšího prostředí.

moderátor
--------------------
* Tak zjednodušit tohle prostředí bude ale určitě složité.

Peter CHRENKO, náměstek ministra financí pro daně
--------------------
Je to samozřejmě složitý proces, každá změna je složitá, ale musíme se do takové změny pustit, protože všichni, všichni nakonec z toho získáme.

moderátor
--------------------
* Děkuji za rozhovor, v Ranním interview jsme mluvili s náměstkem ministra financí pro daně Peterem Chrenkem, hezký den, na slyšenou.

Peter CHRENKO, náměstek ministra financí pro daně
--------------------
Na slyšenou.

 


Zdroj: 31.3.2008, ČRo 1 - Radiožurnál, 07:50 Ranní interview

Doporučované

Nejčtenější