Novinky

Výslech LN - k tématu podání přiznání daně z příjmů za rok 2007

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Lidé MF

Dnes do půlnoci lze podat přiznání daně z příjmů za rok 2007. Na vše, co s tím souvisí, se Radima Bláhy on-line ptali čtenáři LN.

* Podal jsem daňové přiznání (DPFO) elektronicky, ale bez zaručeného elektronického podpisu. K DP jsem připojil e-přílohy, skenované dokumenty dle návodu. E-formulář jdu podepsaný podat na FÚ. Je potřeba s e-formulářem podat originály příloh DPFO?

  • Elektronicky podané daňové přiznání, jehož součástí jsou tzv. e-přílohy, je podáno správně a správci daně je nutné doručit pouze e-tiskopis opatřený vlastnoručním podpisem, jestliže podání není podepsáno elektronicky.

* Vztahuje se letos na svobodné povolání minimální základ daně?

  • Jde-li vám o svobodná povolání, která lze podřadit pod tzv. nezávislá povolání, která nejsou živností ani podnikáním podle zvláštních předpisů, tak se na vás minimální základ daně nevztahuje.

* Kolik let zpětně mi jako fyzické osobě může FÚ doměřit daně? Žádné přiznání jsem nikdy nepodával, jsem normálně zaměstnaný, ale v zahraničí.

  • Obecně je promlčecí lhůta tříletá, ale počítá se od začátku roku, který následuje po roce, v němž byla povinnost podat daňové přiznání. Správce daně má však zákonné možnosti tuto lhůtu prodloužit až na celkem deset let.

* Je třeba při změně smlouvy o životním pojištění předkládat novou smlouvu FÚ?

  • Nikoliv. Je však povinností současně s podáním daňového přiznání přiložit potvrzení o zaplacených částkách na soukromé životní pojištění vydané pojišťovnou.


Zdroj: 31.3.2008, Lidové noviny, rubrika: Horizont

Doporučované

Nejčtenější