Novinky

Odstraňování ekologických škod z dob socialismu: je třeba zrychlit

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Lidé MF

Někteří lidé se domnívají, že čtyřicet let socialismu zanechalo naši zemi bez dluhů. Ano, statisticky bylo Československo nejméně zadluženou zemí socialistického bloku, nicméně statistka neumí zachytit všechny jevy. Jedním z nich jsou ekologické škody z této doby, které byly dodatečně vyčísleny na ohromných cca 200 mld. Kč!

Příslušné útvary z mé sekce na ministerstvu financí zodpovídají za odstraňování škod způsobených státními podniky, tedy za drtivou většinu z výše uvedené částky. Ta byla na počátku procesu vyčíslena na 157,7 mld. Kč, odstranění škod stát garantoval. Dalších 36 mld. Kč představuje částka na nápravu škod po těžbě nerostů a revitalizaci území. Zákon č.92/1991 Sb. umožnil financovat likvidaci škod výnosem z prodeje majetku státu. Nejčastější formou realizace se staly veřejné zakázky. Tato agenda přešla na MF ČR z Fondu národního majetku.

Z částky 157,7 mld. Kč bylo ke konci roku 2006 proinvestováno pouhých 30 mld. Kč. Zpoždění spadá hlavně na vrub rozhodnutí bývalého ministra financí Sobotky, který v roce 2004 zastavil zadávání veřejných zakázek z důvodu přesměrování privatizačních příjmů do jiných oblastí. Tímto rozhodnutím došlo k výraznému prodlení s plněním ekologických závazků státu, které vedly k výzvám nabyvatelů privatizovaných podniků, že budou nuceni vymoci tento závazek soudní cestou. Současná vláda se snaží tyto problémy urychleně řešit, byl obnoven přerušený proces zadávání veřejných zakázek, ale tento systém není dále udržitelný. MF například v roce 2007 vypsalo přes 100 zakázek velkého rozsahu v hodnotě 10 mld. Kč, kterými se zabývá pouhých 20 lidí, ve FNM mělo tuto agendu na starosti 50 lidí. Chceme-li odstranit ekologické škody za cca 10 let a vyhnout se soudním sporům, musíme výrazně zefektivnit práci. V současně době zpracováváme materiál, který zanedlouho předložíme do vlády. Tento materiál přinese konkrétní alternativy řešení celého problému, nicméně podrobnosti zveřejníme až po projednání materiálu vládou.

Autor: Ivan Fuksa, 1. náměstek ministra financí


Zdroj: Krajské noviny, 14.3.2008, rubrika: Česká republika, autor: Ivan Fuksa

Nejčtenější