Novinky

Osvobození od daně dědické a darovací

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Lidé MF

Šárka DAŇKOVÁ, moderátorka
--------------------
v dalším díle rubriky Judo vám radí, se v březnovém tématu o daních zaměříme na ty dědické a darovací.

Jana PAŘEZOVÁ, redaktorka
--------------------
Součástí změn daňových zákonů v rámci reformy veřejných financí jsou i změny zákona o dani dědické a darovací.

Ing. Jan KNÍŽEK, vrchní ředitel Ústředního finančního a daňového ředitelství MF ČR
--------------------
Jednak změny, které se týkají daně dědické, kde doposud jsme měli osvobozeny dědění v takzvané první skupině poplatníků, a to bylo novelou rozšířeno i na skupinu druhou. Další zásadní změnou, která se v tom zákoně odehrála, byla změna na daní darovací, protože od daně darovací bylo osvobozeno bezúplatné nabytí majetku a to u poplatníků jak v první, tak zároveň ve druhé skupině.

Jana PAŘEZOVÁ, redaktorka
--------------------
Do první skupiny v tomhle případě patří děti, rodiče, prarodiče a manželé. Do druhé skupiny potom sourozenci, synovci a neteře, strýce a tety, zeď a snacha, děti manžela, tchán a tchyně, manželé rodičů, ale také osoby, které žily se zůstavitelem nebo dárcem alespoň jeden rok před smrtí nebo převodem ve společné domácnosti.

Ing. Jan KNÍŽEK, vrchní ředitel Ústředního finančního a daňového ředitelství MF ČR
--------------------
Ještě velice zajímavou změnou v tom zákoně je, že naroveň příbuzenských vztahů do jednotlivých skupin byl dán vztah i osvojení. Toto ustanovení tam doposud chybělo.

Jana PAŘEZOVÁ, redaktorka
--------------------
Celá změna se odehrála s účinností k datu 1. 1. 2008. Události, které se staly před tímto datem, se řídí legislativou platnou před účinností tohoto zákona.

Ing. Jan KNÍŽEK, vrchní ředitel Ústředního finančního a daňového ředitelství MF ČR
--------------------
Když bych měl dát příklad, zůstavitel, který zemřel před 1. 1. 2008 a když dědické řízení ještě nebylo ukončeno, přesto z pohledu daní se řídí legislativou platnou do 31. 12. 2007. A úplně stejný princip platí i u daně darovací, kdy došlo k daru.

Jana PAŘEZOVÁ, redaktorka
--------------------
Pokud patříte do první a druhé skupiny poplatníků, nemusíte už ani vyplňovat daňové přiznání k dani darovací nebo dědické.


Zdroj: 9.3.2008, TV Nova, 18:50 Občanské judo

Doporučované

Nejčtenější