Novinky

Česku hrozí soud kvůli pojišťování vozidel

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

 • Lidé MF

Petra KRMELOVÁ, redaktorka
--------------------
Česku a dalším čtyřem státům hrozí soud kvůli pojišťování vozidel. Konkrétně proto, že do národní legislativy nepřevedly důležitou směrnici. Mělo se tak stát do loňského června. Co přesně se stalo, teď vysvětlí Milan Šimáček, náměstek ministra financí, dobré ráno.

 • Milan ŠIMÁČEK, náměstek ministra financí
  --------------------
  Dobré ráno.

Petra KRMELOVÁ, redaktorka
--------------------
Pane náměstku, příslušný materiál právě dnes projedná sněmovna ve druhém čtení, proč se to vlastně všechno zpozdilo.

 • Milan ŠIMÁČEK, náměstek ministra financí
  --------------------
  Možná, že nejprve, nejprve bych mohl říct například, co je cílem té novely o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla ...

Petra KRMELOVÁ, redaktorka
--------------------
Já se omlouvám, to potom rozebereme s hostem, já se vás přesto zeptám na tu stejnou otázku, kterou jsem položila.

 • Milan ŠIMÁČEK, náměstek ministra financí
  --------------------
  Návrh předlohy byl ministerstvem financí zpracován v polovině roku 2006, avšak problémy s vytvořením nové vlády odsunuly jeho předložení vládě na přelomu roku 2006 a 2007. Legislativní rada potom ten návrh projednala, vlastně jednatřicátého června 2007 a vláda ho potom předložila Poslanecké sněmovně v červenci loňského roku, nyní dneska je ve druhém čtení.

Petra KRMELOVÁ, redaktorka
--------------------
Ano, slušelo by se říct, že hrozba Evropské komise zatím není samotnou žalobou, ale zároveň je, řekněme, posledním krokem před žalobou k Evropskému soudnímu dvoru. Co nám tedy konkrétně hrozí?

 • Milan ŠIMÁČEK, náměstek ministra financí
  --------------------
  Evropská komise upozornila v podstatě, že, že tuto transpozici Česká republika netransponovala, v podstatě neprovedla včas, této motorové směrnice a ministerstvo financí na tento, na tento proces reagovalo sdělením, že momentálně ta novela prochází schvalovacím procesem, v zásadě je to, je to běžný postup Evropské komise v případě, kdy členský stát nestihne tu implementaci vlastně toho právního předpisu včas, současně teda se může vyjádřit k některým těm důvodům neplnění povinnosti, takových případů je, je u členských států řada, ale, ale u nás, v našem daném případě, kdy došlo k formálnímu zdržení díky tomu, že jsme nějakou dobu ustavovali vládu, tak, tak pochopitelně se dá říci, že ta zmíněná směrnice už v některých bodech byla naplněna již dřívější úpravou, dnes platnou, takže České republice, se domnívám, sankce nehrozí.

Petra KRMELOVÁ, redaktorka
--------------------
Nicméně ta hrozba je přece závažná, berete to vážně.

 • Milan ŠIMÁČEK, náměstek ministra financí
  --------------------
  Ano, nicméně my jsme, my jsme upozornili Evropskou komisi, že prochází ta novela schvalovacím procesem, že je ve druhém čtení, prakticky dnes v Poslanecké sněmovně a já předpokládám, že, že pochopitelně postoupí do Senátu k dalšímu projednávání a v brzké době bude schválena, tímto v podstatě to řízení odpadne.

Petra KRMELOVÁ, redaktorka
--------------------
Ještě tedy, prosím krátce, co se tedy může dít dál, může soud odvrátit právě fakt, že Česko tu potřebnou legislativu přijme co nejdřív?

 • Milan ŠIMÁČEK, náměstek ministra financí
  --------------------
  Samozřejmě.

Petra KRMELOVÁ, redaktorka
--------------------
Já vám děkuji za informace a na slyšenou.

A jak už jsem slibovala, to, jak zásadní směrnice to je pro samotné pojišťovny, ten obsah, řekneme, to řekne Tomáš Sýkora, výkonný ředitel České asociace pojišťoven, dobrý den.

Tomáš SÝKORA, výkonný ředitel České asociace pojišťoven
--------------------
Dobré ráno.

Petra KRMELOVÁ, redaktorka
--------------------
Takže ta otázka je jasná, jak zásadní je to pro vás materiál?

Tomáš SÝKORA, výkonný ředitel České asociace pojišťoven
--------------------
Tak je to především zásadní materiál z pohledu sladění komunitárního práva, jak už říkal pan náměstek Šimáček, je to důležitým, je to důležité sjednocení evropského trhu a české legislativy vůči, vůči našim partnerům v Evropské unii ...

Petra KRMELOVÁ, redaktorka
--------------------
Takže buďme konkrétní, co to přinese samotným lidem, kteří platí pojištění?

Tomáš SÝKORA, výkonný ředitel České asociace pojišťoven
--------------------
Těch zásadních změn je několik, první změnou je, že se zvyšuje hranice pojistného plnění, limitů pojistného plnění u věcí majetkových, v našem právu z osmnácti milionů korun na třicet pět milionů korun, protože směrnice určuje hranici jednoho milionu eur, v rámci dalšího požadavku směrnice zvýšení limitu u škod na zdraví už tento limit plníme v rámci stávajícího zákona, takže tam se žádná změna nebude, nebude provádět, potom určitou změnou je i otázka změny plnění z Garančního fondu při škodách, které způsobí nezjištěné nebo ..., nezjištěné auto nebo nezjištěný, nezjištěný vlastník toho vozu osobám, kde bude, kde bude určitá škoda na zdraví, tam je povinnost plnit i na majetku a na ušlém zisku. A myslím, že takovou velmi zajímavou informací je, že pokud parlament schválí tento zákon, tak dojde i ke změně ukončení, ukončení vydávání platnosti o potvrzení o pojištění a bude platit pouze zelená karta jako jediný doklad o pojištění. Řekl bych, že tou nejvýznamnější změnou pro pojistný trh je návrh, návrh poplatku nebo příspěvku do Garančního fondu u těch osob, které nejsou pojištěné, protože to je velký problém pojistného trhu, my máme zhruba škody ve výši jedna celá jedna miliardy korun, z Garančního fondu platíme u škod, které způsobily automobily, které nejsou ze zákona pojištěné, tudíž nedodržují zákon a tím pádem se samozřejmě tyto, tyto náklady musí projevovat v cenách pojistného, protože pojišťovny, jak známo, musí do Garančního fondu přispívat a ten současný systém vymáhání těchto, těchto pohledávek vůči těm nepojištěným je neefektivní, čili ten systém by měl zajistit efektivnější vybírání právě příspěvků od nepojištěných osob.

Petra KRMELOVÁ, redaktorka
--------------------
Která z těch dalších změn je pro vás, řekněme, velmi zásadní, že bychom se o ní zmínili podrobněji?

Tomáš SÝKORA, výkonný ředitel České asociace pojišťoven
--------------------
Tak já jsem ty zásadní změny vyjmenoval, všechny ostatní změny jsou poměrně jasné a technické, pro pojistný trh, pokud mluvíme o pojistném průmyslu, tak tam je nejzásadnější změnou ta poslední změna, prostě my chceme, aby v rámci jaksi práva byla větší šance vymáhat pojistné u těch osob, které nejsou ze zákona pojištěny a tím vlastně celý systém nenahrával právě těmto lidem pozitivně oproti těm lidem, kteří zákon dodržují.

Petra KRMELOVÁ, redaktorka
--------------------
A komplikuje vám nějak vlastně situaci fakt, že ten materiál tedy ještě není hotový, že ještě není na světě?

Tomáš SÝKORA, výkonný ředitel České asociace pojišťoven
--------------------
Ne, ne, skutečně v žádném případě nekomplikuje, protože současná právní úprava v České republice je v mnohých, v mnohých parametrech už harmonizována a těch změn, které se v tom zákoně skutečně věcně provádí, není zase tolik tak, aby byly zásadní.

Petra KRMELOVÁ, redaktorka
--------------------
Nicméně už se na ty změny momentálně připravujete, už chystáte nějaké kroky?

Tomáš SÝKORA, výkonný ředitel České asociace pojišťoven
--------------------
Tak my se na ně ani moc připravovat nemusíme, co se týká, pokud můžeme očekávat tu poslední věc, to znamená změny, změny plateb příspěvků nebo, nebo úpravu příspěvků plateb do Garančního fondu, tam se již technicky zkoušíme připravovat, ale my musíme nejdříve čekat na schválení, na schválení parlamentu, u těch ostatních změn moc změn neprovedeme, protože pokud nebudou pojišťovny vydávat doklad o pojištění, tak to je technická změna, kterou prostě jenom neprovedou a u těch limitů, tam už to v České republice poměrně funguje, to znamená, zvýšení limitu z osmnácti na třicet pět milionů u škod na majetku je hodně technická záležitost, většina klientů už má sjednáno pojistné limity na padesát milionů a výše.

Petra KRMELOVÁ, redaktorka
--------------------
Já vám děkuji za vysvětlení, za to, že jste přišel a pěkný pátek, na shledanou.

Tomáš SÝKORA, výkonný ředitel České asociace pojišťoven
--------------------
Děkuji, na shledanou.


Zdroj: 1.2.2008, ČT 1, 05:59 Dobré ráno s Českou televizí

Doporučované

Nejčtenější