Novinky

Zavedení eura v České republice

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Lidé MF

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Příjemný večer, vítejte při sledování Interview ČT24. Česká republika už se pátým rokem připravuje na zavedení eura. Vláda zatím neřekla, kdy chce do eurozóny vstoupit. Před dvěma lety zřídila národní koordinační skupinu pro zavedení eura v České republice. Její šéf Oldřich Dědek je naším hostem v Interview ČT24, vítejte, dobrý den.

Oldřich DĚDEK, národní koordinátor pro zavedení eura
--------------------
Dobrý večer.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Vy jste dnes prezentovali novou nezávislou studii o vlivu eura na Česko, jeho hospodářství. Když se zeptám úvodem čistě prozaicky, proč je potřeba vůbec dělat nějakou takovou studii, když jsme se k zavedení eura už zavázali dávno?

Oldřich DĚDEK, národní koordinátor pro zavedení eura
--------------------
My jsme chtěli vstoupit do té debaty, která u nás probíhá. Intenzivně se diskutuje, jaké jsou výhody zavedení eura, případně jaké jsou náklady, a domnívali jsme se, že pohled akademické obce, který je nezávislý, který zná širší souvislosti, by mohl tuto diskusi obohatit.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Takže to byla iniciativa národní koordinační skupiny?

Oldřich DĚDEK, národní koordinátor pro zavedení eura
--------------------
Ano, je to součástí naší dokumentační kampaně.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Přijetí eura usnadní vstup do zahraničního kapitálu, odstraní kurzová rizika, rizika zahraničního obchodu, předpokládám, že to jsou takové obecné pravdy, které ani studie se nesnažila vyvrátit.

Oldřich DĚDEK, národní koordinátor pro zavedení eura
--------------------
Při zadání té studie jsme autory požádali, aby pokud možno maximum těch efektů dovedli spočítat, kvantifikovat. Takže v některých směrech nám vyhověli, někde ty odpovědi byly obecnější. Ale myslím si, že ta studie obsahuje některé zajímavé údaje, jak ten autorský kolektiv ty přínosy, případně náklady vidí.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
A vás osobně dokáže něco ještě v téhle souvislosti překvapit, nebo je něco, co vás překvapilo?

Oldřich DĚDEK, národní koordinátor pro zavedení eura
--------------------
Tak jsou tam zajímavá čísla, to je asi důležité. Ty efekty pro podnikovou sféru, studie odhaduje, že by to ročně mohlo být někde kolem dvaceti pěti miliard, což je poměrně významné číslo, které naše podniky uspoří z toho titulu, že nebudou muset být vystaveni kurzovému riziku.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
A zkoušeli odborníci z Mendelovy univerzity v Brně taky pátrat po tom, zdali si Česká republika může dovolit nějaký, já nevím, izolovaný vývoj mimo eurozónu, nebo, nebo to vůbec nebylo předmětem té studie?

Oldřich DĚDEK, národní koordinátor pro zavedení eura
--------------------
Tato otázka tam explicitně diskutována není. Studie si neklade odpověď na ten výsostně politický úkol, kdy by Česká republika měla vstoupit do eurozóny. Přistupuje k tomu0 pragmaticky, že máme některá výchozí data, na těch datech jsou spočítány určité efekty, no, a každým rokem lze tyto efekty aktualizovat a zkoumat, jakým směrem se vyvíjejí, jestli k horšímu nebo k lepšímu.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
My se nepochybně dostaneme i dnes k tomu, kdy vůbec Česká republika přijme euro, kdy by byla ta nejvhodnější doba, ale zeptám se, jak mohli vůbec odborníci z Brna provádět nějakou studii, když neměli tohle základní datum?

Oldřich DĚDEK, národní koordinátor pro zavedení eura
--------------------
Tak to lze simulovat. Lze si položit otázku ...

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Takže tomu dávali třeba k dnešní době, nebo já nevím k prvnímu lednu 2008?

Oldřich DĚDEK, národní koordinátor pro zavedení eura
--------------------
Je to modelováno na současných datech a na určitých prognózách, což je běžný prostup, postup, že je snaha tu budoucnost určitým způsobem protáhnout a zmapovat ty trendy, ty budoucí trendy.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Takže čistě hypoteticky, kdybychom se nad tím zamysleli, jak by se euro podílelo, kdybychom ho už měli já nevím od prvního ledna 2008, připomenu, že ekonomika roste šestiprocentním tempem, snižuje se míra nezaměstnanosti, a tak dál, ta data jsou známá?

Oldřich DĚDEK, národní koordinátor pro zavedení eura
--------------------
Tak je to skutečně vysoce spekulativní otázka, dá se o tom debatovat. Asi inflace by byla vyšší, ovšem nezapomeňme, že současná naše inflace je také vyšší i bez eura, takže ono skutečně euro za všechno nemůže. Možná, že by byl vyšší hospodářský růst, protože podniky by měly více prostředků, které, na investování, byly by vyšší platy, samozřejmě vyšší inflace, takže i těžko lze předvídat, jak by to dopadlo, takže určitě by to nebyl nějaký katastrofický scénář.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Zdá se mi, že se z toho tak trochu vykrucujete. Bylo by to tak, že by nula od nuly pošla, nebo by to bylo v současné době třeba nějakým způsobem mírně nevýhodné?

Oldřich DĚDEK, národní koordinátor pro zavedení eura
--------------------
Já osobně si myslím, že by ten hospodářský růst byl vyšší. No, a to je vlastně ta základní podmínka přibližování a vyrovnávání hospodářské úrovně, že to tempo reálné konvergence by bylo o něco vyšší. Samozřejmě tou cenou rychlejší reálné konvergence by patrně byla i o něco vyšší inflace.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Tak já to zkusím ještě jinak. Je důležité pro zemi našeho typu mít národní měnu?

Oldřich DĚDEK, národní koordinátor pro zavedení eura
--------------------
Já osobně se domnívám, že ta ekonomika, jako je naše, je přímo stvořená pro společnou měnu, protože máme vysokou obchodní otevřenost, náš podíl obchodu se zeměmi eurozóny a po tom, co vstoupí Slovensko, bude někde kolem sedmdesáti pěti, osmdesáti procent, což je tedy významné. Jsou, to bude znamenat velmi významné úspory pro naše podniky. No, a to je ten základní argument, proč by Česká republika měla perspektivně zvažovat vstup do eurozóny.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Teď mi řekněte, my čekáme na zkušenosti ze Slovenska, až jak tam se projeví zavedení eura?

Oldřich DĚDEK, národní koordinátor pro zavedení eura
--------------------
Já osobně si myslím, že to bude velmi důležitý argument. Řada politiků i ekonomů, tak trochu vyčkává. Ty karty jsou rozdány, ty argumenty jsou víceméně známy, co neznáme, to je kvantitativní velikost těchto efektů. My nevíme, jak velká bude inflace, my víme, že možná bude o něco vyšší, ale nevíme, jestli to bude o sedm procent, nebo jestli to bude o procento víc. To jsou skutečně neznámé a to Slovensko pro nás bude takový prubířský kámen, kde ty jednotlivé hypotézy budou testovány a my se budeme dívat a vyhodnocovat.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Vy máte teď k dispozici národní plán zavedení eura. Neobsahuje to důležité datum, jak už jsme se zmínili. Je to pro vás potíž v současné době?

Oldřich DĚDEK, národní koordinátor pro zavedení eura
--------------------
V současné době to zatím potíž není, protože ty přípravy obsahují celou řadu takových metodických věcí, které lze víceméně provést kdykoliv a které nezávisí na konkrétním termínu. Mohl bych jmenovat například metodiku zaokrouhlování a přepočtu cen z korun na eura. Dále odhad určitých rozpočtových dopadů na státní rozpočet z titulu zavedení eura. Chceme se intenzivně věnovat problému na ochranu spotřebitele, aby byl chráněn před neodůvodněním zvyšováním cen, takže to jsou skutečně věci, na kterých lze pracovat, které nejsou závislé na stanovení data. Potom jsou samozřejmě jiné úkoly ...

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Dobře, ale nemůžete to dělat věčně, nebo můžete to dělat věčně, můžete vylepšovat ten model, ale ...

Oldřich DĚDEK, národní koordinátor pro zavedení eura
--------------------
Tak minimálně příští tento a příští rok určitě tu práci mít budeme, potom uvidíme, jestli vláda řekne, že ty aktivity se nějakým způsobem zazimují a nebo jestli dá zelenou dalším přípravným pracem.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
A vy se obáváte toho, že by vláda řekla, že to zazimuje?

Oldřich DĚDEK, národní koordinátor pro zavedení eura
--------------------
Já samozřejmě obávám, jak vycházím z toho, co, jak se vláda rozhodne. Pokud bude zde dán prostor pro tyto přípravy, tak já samozřejmě budu rád, ale osobně si nemyslím, že vzhledem k našim závazkům zavést euro, že by se jednoznačně řeklo, že se od tohoto závazku ustupuje.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Já se ptám proto, že diváci teď mohou vidět výrok Mirka Topolánka, předsedy vlády pro on-line deník Aktuálně.cz. Ten řekl, že: "V souladu s centrální bankou jsme rozhodli, že nebudeme stanovovat termín, pokud nebudeme mít jistotu, že je zaručeno naplňování a pokračování maastrichtských kritérií. Pokud to nebude, pokládám jakékoliv stanovení data za nesmyslné." On také premiér Mirek Topolánek řekl, že když nebudeme mít euro, tak nezemřeme. Tak já se zeptám ještě jednou, jestli máte obavu, že by ta současná vláda, vládnoucí, pokud všechno půjde podle nějakého předem daného scénáře, bude vládnout až do roku 2010, tak že by po tu dobu, nebo ke konci té doby odložila přijetí eura?

Oldřich DĚDEK, národní koordinátor pro zavedení eura
--------------------
Je to čistě politické rozhodnutí. Já se tomuto rozhodnutí plně podřídím a není mým úkolem to rozhodnutí komentovat, to je skutečně pro mě zadání a já jsem povinen to zadání respektovat.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Takže to vázne teď jenom, aby tomu divák rozuměl, jenom vyloženě na tom politickém bouchnutí do stolu a řečení, jdeme na přijetí eura od roku já nevím 2012, 2015, 19? Už se objevují i taková data.

Oldřich DĚDEK, národní koordinátor pro zavedení eura
--------------------
Skutečně to bude klíčové, protože ten závazek zde je, Česká republika se zavázala k zavedení eura, takže nelze nějakým způsobem mlžit, je potřeba jasně říci, ano, dáme si třeba větší pauzu se vstupem do eurozóny, anebo to bude dejme tomu rok, dva, v roce 2012, to už skutečně je věcí politiků, aby se takto dohodli.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
A té pauze jste nakloněn proto, že víme, že začala, nebo započala nějakým způsobem první část zdravotnické reformy naplánovaná na osm let, důchodová reforma je možná ještě hodně daleko. Jste třeba nakloněn tomu, aby se posečkalo s tím stanovením data až po nějaké analýze dopadů těch úvodů reforem?

Oldřich DĚDEK, národní koordinátor pro zavedení eura
--------------------
No, tak bysme také skutečně mohli čekat poměrně dlouho. Já myslím, že klíčový důvěryhodný scénář těch reforem, je potřeby ty reformy nastartovat, zahájit, ukázat, že přináší některé první pozitivní efekty, ale určitě bych nečekal, až tyto reformy budou skutečně dotaženy do samého konce, protože to je v řadě případů také běh na dlouhou trať.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
A vy sám třeba osobně pro sebe jste si stanovil jaké datum, kdy si myslíte, že to ještě má cenu pracovat ve skupině, která se podílí nebo která má na starosti přípravu na přijetí eura?

Oldřich DĚDEK, národní koordinátor pro zavedení eura
--------------------
Tak asi takhle, to otázku nestavím. Já mám současně jasně zadané zadání. Byl schválen národní plán zavedení eura. Ten národní plán stanovil řadu úkolů na tento rok, takže ty úkoly se plní a vše ostatní je věcí vyšší moci.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Dobře, ale tomu rozumím tak tedy, že jste si řekl, dokavad budu mít práci a budu to pokládat za, za to, že to má nějaký smysl, tak budu pracovat?

Oldřich DĚDEK, národní koordinátor pro zavedení eura
--------------------
Určitě, já myslím, že ten, ta práce smysl v současné době určitě má.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
A jaké tedy máte úkoly od vlády v současnosti?

Oldřich DĚDEK, národní koordinátor pro zavedení eura
--------------------
My budeme v průběhu března skládat účty, při schválení národního plánu vláda současně uložila, že do roka a do dne má být předložena aktualizace národního plánu, tak my chceme toto vládní zadání využít k tomu, že jednak ukážeme, co již bylo splněno, jaké úkoly se již splnily, dále bychom chtěli navrhnout, jaké smysluplné úkoly by se mohly plnit v následujícím období. A také dát určitý širší nástin toho, alespoň jaké úkoly by se mohly rozpracovat a průběžně na nich pracovat.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
A proč se tohle děje na jaře, pane Dědku, když vlastně předpokládám, nebo předpokládám, vím, že Česká národní banka, ta vždycky ke konci roku říká, jak plníme maastrichtská kritéria, sejde se s ministrem financí, proč vy to děláte na jaře?

Oldřich DĚDEK, národní koordinátor pro zavedení eura
--------------------
Tak to je asi otázka, jak se to historicky zrodilo. Národní plán byl přijat v dubnu minulého roku ...

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Tak vždycky máte ...

Oldřich DĚDEK, národní koordinátor pro zavedení eura
--------------------
Vláda si dala zkrátka roční lhůtu na aktualizaci, takže ten čas se nyní naplnil a my plníme v tomto směru vládní zadání a oni ty dva úkoly si nijak nekonkurují, skutečně to vyhodnocení maastrichtských kritérií je jiný typ úkolů než ty vlastní technické přípravy na zavádění eura, zde není žádný problém nějaký časový nesoulad.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Tak pojďme k těm technickým. Národní plán předpokládá, že budeme mít třeba nějaký obecný zákon o euru, od toho jsme taky ještě poměrně daleko.

Oldřich DĚDEK, národní koordinátor pro zavedení eura
--------------------
Tak v této oblasti byly zformulovány první teze, aby občané věděli, na jakých principech ten obecní zákon bude postaven. Zde bych mohl připomenout, že národní plán vytyčí zásadu kontinuity veškerých smluv a právních závazků, dále to bude i princip ochrany správy spotřebitele, aby nebyl negativně ovlivněn zvyšováním cen, dále by to mělo být i princip úměrného vynakládání nákladů na zavedení eura. Takže tyto principy byly takto zformulovány a teď jde o to, aby ty vlastní opatření toho obecného zákona tyto principy respektovaly.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Když se zastavíme u samotných, u samotných možností zavádění eura v České republice. Já se znovu vrátím k té jedné ze svých předchozích otázek, počkat na nějaké doběhnutí reforem, nebo každý rok právě tu situaci hodnotit a na základě toho zpět k nějakému datu?

Oldřich DĚDEK, národní koordinátor pro zavedení eura
--------------------
No, takto je to nastaveno i na úrovni vlády, kdy vláda každý rok na podzim vyhodnocuje plnění maastrichtských kritérií a současně součástí tohoto plnění by mělo být i rozhodnutí o tom, zda vstoupit do kurzového mechanismu a tím vlastně dát zelenou veškerým přípravám na zavedení eura. Takže to není tak, že by nyní se rozhodlo, že se o tom nebude debatovat delší dobu, nýbrž každý rok by se tato otázka měla posuzovat.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Tomu rozumím, ale tak já se zeptám ještě jinak. Je pro vás teď v současnosti, co by národního koordinátora pro zavedení eura, stanovování toho data přijetí zatím nesmysl nebo je to zbytečné datum?

Oldřich DĚDEK, národní koordinátor pro zavedení eura
--------------------
Jak jsem řekl, řada těch úkolů lze plnit bez ohledu na zavedení eura ...

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Já vím, ale když tady budeme každoročně hodnotit, jestli je taky předpoklad, že budeme každý rok ta maastrichtská kritéria dodržovat, kdy vy si sám řeknete třeba pro sebe, že by už bylo dobré říct, bude to já nevím v roce 2015?

Oldřich DĚDEK, národní koordinátor pro zavedení eura
--------------------
Tak to závisí na vládě, jak bude spokojená s průběhem ...

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Nebo chci mít nejdřív prostě tady rozběhnout důchodovou reformu, chci mít zdravotnickou reformu a chci vidět nějakou analýzu dopadů.

Oldřich DĚDEK, národní koordinátor pro zavedení eura
--------------------
To skutečně není mým úkolem, abych vládě radil, jaké datum má vybírat. Ona zkrátka řekla, že chce nejprve provádět ekonomické reformy, tak ona by si měla sama rozhodnout, zda ten stav těch ekonomických reforem je již v takovém stádiu, že opravňuje k zavedení eura. A jestli je, nebo není, tak na to samozřejmě mohou být různé názory. Někdo si může myslet, že když ty reformy pokročily dostatečně dlouho, někdo zase si může myslet, že stále ještě můžeme čekat a nějaký ten defekt se vždy najde, ale tak to už skutečně ...

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Já se na to ptám z toho důvodu, co třeba pro vás a pro vaši skupinu je řekněme komfortnější? Jestli je lepší vědět, že pracuji k hranici 2012, 15, 19, nebo prostě pracovat a postupně připravovat všechny technikálie?

Oldřich DĚDEK, národní koordinátor pro zavedení eura
--------------------
No, tak z pohledu mé, z mé pozice jednoznačně je výhodné, kdyby zde konkrétní datum bylo, protože národní koordinátor vlastně pracuje s celou státní správou, jedním z klíčových úkolů je připravit státní správu na zavedení eura. No, a pro státní správu, kde není nějaké datum, tak jakoby ten problém ani neexistuje. Je to skutečně, se s tím setkávám každý den a ...

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Proto se ptám, jestli to přináší nějaké praktické komplikace, protože řeknou, zase volal národní koordinátor pro zavedení eura a vždyť ani neví, dokdy máme euro přijmout?

Oldřich DĚDEK, národní koordinátor pro zavedení eura
--------------------
No, přesně tak, státní správa má celou řadu svých jiných problémů, má celou řadu jiných priorit, takže pokud zavedení eura není dáno naroveň těch nejdůležitějších priorit, tak je vždy snaha to odsunovat a musíte si hodně pomáhat s takovým tím nadšením některých jednotlivců, kterým nevadí pro věc eura se angažovat. A je to takové trošku nesystémové, ale to asi patří k tomu stávajícímu stavu.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Oldřich Dědek, národní koordinátor pro zavedení eura, byl hostem Interview ČT24, já vám mockrát děkuji, že jste přišel, díky za rozhovor.

Oldřich DĚDEK, národní koordinátor pro zavedení eura
--------------------
Také děkuji za pozvání.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
A vám divákům čtyřiadvacítky děkuji za pozornost, mějte se hezky, příjemný večer vám přeji, na shledanou.


Zdroj: ČT 24, 21.1.2008, 18:32, pořad: Interview ČT24

Doporučované

Nejčtenější