Novinky

Kursové sázky po Internetu

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

 • Lidé MF

Lenka KABRHELOVÁ, moderátorka
--------------------
Českým firmám podnikajícím v sázení se možná začíná blýskat na lepší časy, ministerstvo financí podle nedávno zveřejněných informací totiž uvažuje o tom, že by povolilo v Česku dosud zakázané internetové sázení. Ne, že byste si teď po síti vsadit nemohli, zahraniční společnosti objevily mezeru na trhu a Čechům hrát umožňují. Přijdou si přitom na slušné peníze. Podle Hospodářských novin Češi ročně na síti vsadí čtyři miliardy korun. I proto by se české firmy do výnosného podnikání jistě rády zapojily a možná brzy dostanou šanci. Je to rozumné rozhodnutí? O tom teď budeme mluvit s hosty Radiofóra. Ve studiu vítám Petra Vrzáně, ředitele loterijního odboru ministerstva financí. Dobrý večer.

Petr VRZÁŇ, ředitel loterijního odboru Ministerstva financí ČR
--------------------

 • Dobrý večer.

Lenka KABRHELOVÁ, moderátorka
--------------------
U druhého mikrofonu je Aleš Janků, výkonný ředitel Asociace sázkových kanceláří. Dobrý večer i vám.

Aleš JANKŮ, výkonný ředitel Asociace sázkových kanceláří
--------------------
Dobrý večer.

Lenka KABRHELOVÁ, moderátorka
--------------------
Posluchačům připomínám, že mohou své dotazy pro naše hosty posílat elektronickou poštou na adresu radioforum@rozhlas.cz nebo pište SMS zprávy na číslo 9077703. Cena za zprávu je tři koruny a text ne delší než sto padesát znaků. Pane Vrzáni, první otázka ale pro vás. Můžete připomenout, proč je sázení po Internetu v České republice v tuto chvíli zakázané?

Petr VRZÁŇ, ředitel loterijního odboru Ministerstva financí ČR
--------------------

 • Než vám odpovím na tuto otázku, rád bych uvedl na pravou míru tu informaci, kterou jste uvedla zpočátku. Žádná takováto ... žádné takového stanovisko, které by řeklo, že internetové sázení bude možné povolit v České republice, nebylo oficiálně ...

Lenka KABRHELOVÁ, moderátorka
--------------------
My jsme řekli, že ministerstvo uvažuje. A to je, doufám, správná formulace.

Petr VRZÁŇ, ředitel loterijního odboru Ministerstva financí ČR
--------------------

 • Neuvažuje.

Lenka KABRHELOVÁ, moderátorka
--------------------
neuvažuje.

Petr VRZÁŇ, ředitel loterijního odboru Ministerstva financí ČR
--------------------

 • Ministerstvo financí o tom neuvažuje. A pokud bych měl odpovědět na tu vaši otázku, tak samozřejmě dnešní zákon je koncipován tak, že významným postulátem toho zákona je ochrana mladistvých. To znamená, internetové sázení nejenom, že není zákonem upraveno, ale není ho podle stávající legislativy možné povolit právě proto, protože nezaručuje ochranu mládeže, to znamená účast mladistvých na hrách.

Lenka KABRHELOVÁ, moderátorka
--------------------
Já jenom vysvětlím, citovali jsme na základě také informací Hospodářských novin, které tuto zprávu uveřejnily na konci října. Ty jsou tedy chybné ty informace?

Petr VRZÁŇ, ředitel loterijního odboru Ministerstva financí ČR
--------------------

 • Hospodářské noviny nejsou stanoviskem ministerstva financí.

Lenka KABRHELOVÁ, moderátorka
--------------------
Tudíž nemáte k tomu ... je to tedy nepravdivá informace podle vašeho názoru?

Petr VRZÁŇ, ředitel loterijního odboru Ministerstva financí ČR
--------------------

 • Je to poněkud posunutá informace. Stanovisko je stále konzistentní, to znamená, internetové sázení není možné u nás podle našeho zákona o loteriích a jiných podobných hrách v současné době povolit.

Lenka KABRHELOVÁ, moderátorka
--------------------
Uvažuje se ale o novém zákoně a jistě se už i připravuje. Bude tato možnost zakotvena v něm?

Petr VRZÁŇ, ředitel loterijního odboru Ministerstva financí ČR
--------------------

 • Ano, připravuje se nový zákon, který jde ještě dál, a sice měl by explicitně zakázat toto internetové sázení a tím vytvořit předpoklady pro to, aby orgány činné v trestním řízení mohly postupovat důsledně proti nelegálním provozovatelům, kteří samozřejmě s odvoláním na primární právo Evropské unie u nás nelegálně podnikají.

Lenka KABRHELOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane Janků, jaký je váš názor? Vy byste změnu uvítali?

Aleš JANKŮ, výkonný ředitel Asociace sázkových kanceláří
--------------------
Já myslím, že určitě ano.

Lenka KABRHELOVÁ, moderátorka
--------------------
Dá se předpokládat, že ano.

Aleš JANKŮ, výkonný ředitel Asociace sázkových kanceláří
--------------------
Já jsem měl i možnost do těch Hospodářských novin toto naše stanovisko za asociaci dát. A v tuto chvíli si myslím, že to není jenom stanovisko naší asociace, to znamená kursových sázek, ale stanovisko dalších hráčů na trhu, kteří se podivují nad tím dvojím přístupem ministerstva. Několik let tady existuje možnost, že zahraniční subjekty prostě přes ten Internet podnikají a české subjekty nemohou. Je to nejen nerovné postavení těchto dvou subjektů, českých a zahraničních, ale zároveň státu unikají obrovské peníze. A v době, kdy stát shání každou korunu, kdy máme reformu veřejných financí a kdy se opravdu snaží z malých daňových poplatníků vymoci co nejvíc, tak se divím, že prostě ... jak pan Vrzáň tady říká, že jsou tady subjekty, nebo vy jste to říkala, které vydělávají čtyři miliardy, nebo mají obrat čtyři miliardy, že se stát nepokouší z těchto jejich velkých obratů aspoň zdanit to, co jde od českých subjektů, od českých zákazníků.

Lenka KABRHELOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak bylo by i zvláštní, kdyby se o to nebraly samotné firmy, kterým jistě utíkají velké peníze. Nicméně, pane Vrzáni, nejsou toto argumenty, které by ministerstvo mělo a mohlo zvážit? Na jednu stranu diskriminace firem a na druhou stranu i peníze, které unikají státní kase?

Petr VRZÁŇ, ředitel loterijního odboru Ministerstva financí ČR
--------------------

 • Tak ministerstvo financí samozřejmě tyto výhrady našich provozovatelů zná, dokonce my s nimi velmi cítíme. A také bychom si samozřejmě přáli, aby tito nelegální provozovatelé danili v České republice to, co daní vlastně naši provozovatelé, kteří podnikají podle našeho zákona. Ale v žádném případě se nejedná o dvojí přístup ministerstva financí. Ministerstvo financí podle příslušného ustanovení zákona povoluje kursové sázky a povolilo je zhruba deseti subjektům na našem trhu. Ovšem internetoví provozovatelé podnikají z ciziny a ministerstvo financí samozřejmě chce eliminovat tento nešvar, toto protizákonné jednání, ale nezbývá jí jiná cesta než cestou orgánů činných v trestním řízení, to znamená podat na ně trestní oznámení a potom spoléhat na to, že samozřejmě policie zakročí a orgány činné v trestním řízení toto odstíhají. Toto ... tento náš předpoklad bohužel se nedaří naplnit, policie zatím vždy odložila takováto podání ministerstva financí. To ovšem ale není argument pro to, že bychom toto podnikání měli povolit, protože to není možné podle současného zákona. To znamená, nezmění-li se zákon, my samozřejmě nemůžeme dělat nic jiného, než činíme, to znamená podávat trestní oznámení. Ale bohužel s tím výsledkem, že to nebude mít ten patřičný efekt.

Lenka KABRHELOVÁ, moderátorka
--------------------
Je ale, pane Vrzáni, tahle situace do budoucna nějak dlouhodobě udržitelná? Protože víme, že v březnu přišlo do jisté míry průlomové rozhodnutí lucemburského soudu, který rozhodl, že žádný členský stát Evropské unie nesmí omezovat sázení zahraničních firem v rámci Unie, ani z důvodu odvádění daní nebo příspěvků na obecně prospěšné účely.

Petr VRZÁŇ, ředitel loterijního odboru Ministerstva financí ČR
--------------------

 • To je opět posunuté stanovisko těch nelegálních provozovatelů, kteří samozřejmě s odvoláním na ten lucemburský soud a na ten judikát Placanica a na primární právo se odvolávají a posunují ... bohužel pravda ... bohužel tedy pro ně je taková, že tento judikát Placanica nelze takto vykládat, tam nešlo o povolení kursového sázení na základě primárního práva. Je to pouze jejich zbožné přání, které překrucují, pouštějí do médií, tak aby se prostě zdálo ... nebo aby navodili takovou situaci, že prostě toto podnikání je podle primárního práva Evropské unie možné. Není tomu tak, každý provozovatel je vázán naším rozhodnutím. Nelze tady podnikat legálně bez povolení ministerstva financí.

Lenka KABRHELOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane Janků, nesnaží se tímto sázkařské firmy skutečně do jisté míry zajistit přístup k velmi výnosnému způsobu podnikání?

Aleš JANKŮ, výkonný ředitel Asociace sázkových kanceláří
--------------------
Podívejte se, já bych ... než odpovím, já bych se vrátil k tomu argumentu, který tady zazněl od pana ředitele Vrzáně. Věk. My dneska ... naši členové kontrolují věk sázejících ve všech pobočkách, to znamená, každá ta pobočka má mechanismy jak zkontrolovat věk toho sázejícího. Co my chceme, aby tento způsob fungoval i při internetovém sázení. To znamená, my máme možnost ...

Lenka KABRHELOVÁ, moderátorka
--------------------
K tomu se ještě dostaneme, to bude moje další otázka. Vraťme se teď k tomu, co říkal pan Vrzáň o tom "průlomovém" rozhodnutí lucemburského soudu. Je skutečně pravda, nebo může být něco na tom, co říkal pan Vrzáň, a sice, že se firmy snaží argumentací, tímto způsobem zajistit přístup k výnosnému podnikání a třeba argumentovat tím ve prospěch povolení internetového sázení v České republice?

Aleš JANKŮ, výkonný ředitel Asociace sázkových kanceláří
--------------------
Já tady nemůžu hovořit za zahraniční firmy, které, jak bylo řečeno, tady nelegálně sází. My nejsme proti tomu, aby tady zahraniční firmy byly, ale my chceme mít stejnou možnost jako ty zahraniční firmy, to znamená, chceme, aby český stát umožnil jak zahraničním, tak domácím subjektům stejné podmínky. A vemte si, že my tady odvádíme podle zákona různé poplatky, tak jak je to v zákoně stanovený, dáváme na veřejně prospěšné účely spousta peněz a tyto zahraniční subjekty tuto povinnost nemají.

Lenka KABRHELOVÁ, moderátorka
--------------------
Jak jste vy ale sám zmínil, narazil jste na to, ten zákaz je tu také proto, aby nesázeli mladiství. Vy už jste to nakousl, ale vy jste si skutečně jistí, že existuje způsob jak nabídnout bezpečné sázení po Internetu?

Aleš JANKŮ, výkonný ředitel Asociace sázkových kanceláří
--------------------
Samozřejmě. Když máte kamenné pobočky, kde můžete fyzicky zkontrolovat věk sázejících, tak můžete registrovat i ty hráče, které potom na tom vašem internetovém portálu budou sázet. Samozřejmě i ty zahraniční společnosti mají možnost si tady zřídit tu kamennou pobočku a dělat to samé. A v podstatě to bude fungovat na stejném principu, jako to funguje dneska. Čili se zajistí všechny ty podmínky, který zákon vyžaduje. A navíc vemte si, že dneska v podstatě ten Internet je vysoce rozšířen, funguje internetové bankovnictví, funguje bankovnictví přes telefon, kde se taky musí zjišťovat věk. A to jsou prostě argumenty, které jaksi asi ministerstvo nechce slyšet, nebo nebere v potaz.

Lenka KABRHELOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane Vrzáni, lze se donekonečna bránit technologickému postupu?

Petr VRZÁŇ, ředitel loterijního odboru Ministerstva financí ČR
--------------------

 • Tady nejde o obranu proti technologickému postupu, ale tady se směšují dvě věci. Samozřejmě, že pakliže budou hrát registrovaní hráči, tak jak to pan doktor Janků nastínil, tak takováto možnost tady samozřejmě existuje a naši provozovatelé, ať vezmeme Sazku, SynotTip, Tipsport, Fortunu, tak samozřejmě toto využívají. Problém těch zahraničních sázkových nelegálních kanceláří a provozovatelů je ten, že oni samozřejmě nechtějí stavět takovéto pobočky a tím jsou velmi zvýhodněni na našem trhu. Ovšem ta základní otázka, s kterou vlastně začínáme tuto diskusi, je o tom, že by se mělo hrát podle představ těch nelegálních provozovatelů v rozsahu vlastně neomezeného počtu hráčů, to znamená neregistrovaných hráčů. A to je potom hazard, jak já říkám, do každého pokojíčku, do každé školy, kde mohou hrát děti. A to je prostě princip společenské odpovědnosti, o kterém se domníváme, že bude zachován i v novém zákoně a že poslanci neprolomí tento postulát. Pokud ano, pokud zákon nový bude vypadat tak, že internetové sázení je možné za určitých podmínek provozovat, tak pochopitelně my ho budeme povolovat. Ale zatím tuto možnost nemáme.

Lenka KABRHELOVÁ, moderátorka
--------------------
Například Velká Británie hazard na síti zcela legalizovala, podobně postupuje i Slovensko, jak tyto země postupují tedy v tom případě, o kterém teď mluvíte? Jakým způsobem se brání?

Petr VRZÁŇ, ředitel loterijního odboru Ministerstva financí ČR
--------------------

 • Tak zřejmě tyto země vypustily, nebo rezignovaly na možnost dostatečné kontroly v této oblasti. Náš zákon je prostě takový, že jasně zamezuje hrát osobám mladším osmnácti let, dále náš zákon zakazuje přeshraniční sázení, to znamená, každá fyzická osoba, která již dnes sází u třeba Bewinu a dalších nelegálních provozovatelů, tak se vystavuje možnému postihu až do výše padesáti tisíc korun. Takže zřejmě tato omezení v těchto zemích, jak vy o nich říkáte, padla, ale je potřeba to vidět též z druhé strany. Například nedávno publikovaný jeden výzkum uvedl, že hazard například žen v domácnosti, které nikdy nenajdou odvahu, aby zašly do casina či herny, tak po síti je to prostě anonymní a toto hraní a hazard žen v domácnosti stoupnul v Británii o dvaačtyřicet procent. Takže to samozřejmě s sebou nese velká rizika.

Lenka KABRHELOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane Janků, vy jste mluvil o technologickém postupu, na druhou stranu je samozřejmě pochopitelné, že firmy si chtějí vydělat. Ale nerezignují tu do jisté míry na společenskou odpovědnost? Slyšeli jsme slova pana Vrzáně o stoupajícím počtu například žen v domácnosti, které jsou závislé na hraní.

Aleš JANKŮ, výkonný ředitel Asociace sázkových kanceláří
--------------------
Samozřejmě na jedný straně jsou opatření regulátora, to znamená státu, aby těmhle věcem zabránil. A to znamená stanovit takové standardy, které tomuto mohou zabránit.

Lenka KABRHELOVÁ, moderátorka
--------------------
Je to ale v případě Internetu možné?

Aleš JANKŮ, výkonný ředitel Asociace sázkových kanceláří
--------------------
Samozřejmě je to možné, což dokazuje příklad i Velké Británie a některých dalších zemí. Ale současně to chce, aby ty poskytovatelé, to znamená ty jednotlivé společnosti, měli nějaké etické principy, aby se snažili dodržovat veškeré zákony, jako ochranu osobních údajů, dodržování zákonů o praní špinavých peněz a tak dále. Ale zejména je to o té etice a o tom, aby ten trh se opravdu nějakým způsobem vyvíjel v tomto směru.

Lenka KABRHELOVÁ, moderátorka
--------------------
To jsme u důležité věci. Podle vašeho názoru české firmy tuto etiku mají.

Aleš JANKŮ, výkonný ředitel Asociace sázkových kanceláří
--------------------
Já si myslím, že ty velké firmy ano. A my se snažíme, naše asociace, tyto principy nějakým způsobem propagovat. Tyto etické principy jdou zejména z Velké Británie, to znamená z těch zemí, kde opravdu ten průmysl je na vysoké úrovni. Ovšem nemůžu říct, že ve všech oblastech ta etika je. Nemůžu říct, že u těch malých firem, nebo u těch malých hráčů je to vždycky dodržováno. Samozřejmě záleží, jaký typ sázení to je a jaká firma to je.

Lenka KABRHELOVÁ, moderátorka
--------------------
Vy mluvíte o českých velkých firmách v souvislosti s etickým chováním ...

Aleš JANKŮ, výkonný ředitel Asociace sázkových kanceláří
--------------------
Já mluvím o kursových sázkách.

Lenka KABRHELOVÁ, moderátorka
--------------------
A kdyby tedy hypoteticky český zákon českým subjektům povolil zprovoznění internetového sázení, máte představu o tom, kolik firem by s takovou nabídkou přišlo?

Aleš JANKŮ, výkonný ředitel Asociace sázkových kanceláří
--------------------
To záleží na těch pravidlech, které by stanovilo ministerstvo financí. Protože tam taky se musí stanovit, jaké firmy se do toho pustí. Nemůžeme do toho pustit každého, aby si ten Internet zřítil v garáži a poskytoval to každému. Takže to je opravdu otázka na regulátora. A my se domníváme, že záleží na tom, jak ty pravidla budou nastaveny.

Lenka KABRHELOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane Vrzáni, není to logický argument do jisté míry? Skutečně nemohou být pravidla nastavena tak, aby šlo sázet po Internetu a zároveň nikoho nepoškozovat?

Petr VRZÁŇ, ředitel loterijního odboru Ministerstva financí ČR
--------------------

 • Ano, ale tato pravidla samozřejmě nemůže nastavit Vrzáň, ani pan doktor Janků. Asociace provozovatelů kursových sázek je naším významným partnerem a my samozřejmě s nimi budeme velmi pozorně prodiskutovávat ty možnosti podle stávajícího zákona, ale pokud se nezmění zákon, a to je skutečně prací zákonodárce, tak pokud se tento zákon nezmění, tak samozřejmě provozovat internetové sázení z hlediska toho neomezeného okruhu hráčů, tak jak to chtějí právě prosadit ti nelegální provozovatelé, tak takováto možnost samozřejmě podle současného zákona není. Je to názor i ministra financí, v tomto se naprosto shodujeme. A proto do nového zákona dáváme explicitní zákaz, protože to, co si právě přejí ti nelegální provozovatelé, to je masové rozšíření hazardu, tak jak jsem o tom mluvil. A naše nabídka, jak už pan doktor Janků o tom hovořil, prostřednictvím asi sedmi tisíc sázkových kanceláří je tak obrovská, že se domníváme, že další boom tomu dávat prostřednictvím Internetu v našich podmínkách, kde se všeobecně volá po zpřísnění, regulaci, omezení, víte, že v současné době vznikají vyhlášky měst, které se snaží s hraním bojovat, tak v takovéto situaci se nedomníváme, že je třeba další boom nastolovat. Ale chápeme výhrady samozřejmě našich legálních provozovatelů.

Lenka KABRHELOVÁ, moderátorka
--------------------
Prosím už jednoslovnou odpověď. Pane Janků, budete se snažit formulaci toho nového zákona změnit?

Aleš JANKŮ, výkonný ředitel Asociace sázkových kanceláří
--------------------
Určitě. Já myslím, že k tomu právě dochází a bude docházet v nejbližších týdnech a měsících. Ale dovolte mi říct na závěr jenom jednu myšlenku. A ta je o tom, že ta situace, která je dneska, je neudržitelná. Kdy na jedný straně tady to probíhá a státní orgány, které mají konat, nekonají. A tím nemyslím pana Vrzáně, tím nemyslím ministerstvo financí.

Lenka KABRHELOVÁ, moderátorka
--------------------
Pánové, já vám oběma děkuji za návštěvu ve studiu, za rozhovor. Petr Vrzáň, ředitel loterijního odboru ministerstva financí, a Aleš Janků, výkonný ředitel Asociace sázkových kanceláří, byli hosty dnešního Radiofóra. Na shledanou.

Aleš JANKŮ, výkonný ředitel Asociace sázkových kanceláří
--------------------
Na shledanou.


Zdroj: 21.11.2007, ČRo 1 - Radiožurnál, 18:00 Radiofórum

Doporučované

Nejčtenější