Novinky

Zpátky do byznysu

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Lidé MF

Náměstkyně ministra financí nastoupí k největší české právní firmě

DANA TREZZIOVÁ

Když na jaře roku 2005 Dana Trezziová, dobře placená topmanažerka konzultační firmy Deloitte, nastoupila na ministerstvo financí na post náměstkyně, představitelé českých finančních kruhů neskrývali překvapení. Trezziová nyní opět překvapila: z ministerstva odchází. Nikoli však zpět do Deloitte ani do jiné nadnárodní konzultační firmy. Od listopadu se stane partnerem v největší české advokátní kanceláři Procházka Randl Kubr. Na ministerstvu financí měla na starosti zejména daně, jinak tomu nebude ani v jejím novém zaměstnání.
Ve státní správě byl šéfem Trezziové nejprve Bohuslav Sobotka z ČSSD, který ji s nabídkou oslovil. Loni po parlamentních volbách na ministerstvo přišel Vlastimil Tlustý z ODS. Ten si s Trezziovou příliš nerozuměl a náměstkyně byla připravena z ministerstva odejít již letos v lednu. Pak ale Tlustého vystřídal lidovec Miroslav Kalousek a Trezziová se rozhodla ještě několik měsíců zůstat. Kdo přijde po ní, týdeníku EURO neprozradila, i když favorita má. „Je to chytrý a kvalifikovaný mladý muž. Snad to tak dopadne,“ říká Trezziová, která před odjezdem na dovolenou do Japonska poskytla týdeníku EURO rozhovor.

* EURO: Proč odcházíte z vysoké úřednické funkce, která je snem mnoha lidí? Měla jste neshody s ministrem Kalouskem?

TREZZIOVÁ: Z ministerstva odcházím po dvou a půl roku z jediného důvodu, a tím je moje rozhodnutí budovat spolu s dalšími partnery soukromou firmu zaměřenou na daňové poradenství. Chceme se stát špičkovou kanceláří v tomto oboru podnikání. Určitě neodcházím kvůli nějakým neshodám, naopak. Ministr Kalousek je skvělý šéf, u kterého se velmi dobře pracuje. Práce zde je však navíc velmi zajímavá, přestože objem je obrovský a plat je „tabulkový“, což znamená, že rozhodně nedosahuje platové úrovně vrcholných manažerů ve státních či polostátních podnicích. Práce na ministerstvu je však obrovskou zkušeností, kterou nelze získat jinde a jinak než touto praxí se vším, co k tomu patří.

* EURO: Můžete říct, co se vám za těch dva a půl roku povedlo a co necháváte nedodělané?

TREZZIOVÁ: Věřím, že se mi alespoň trochu podařilo daňovou a celní správu přesvědčit o nutnosti takzvaného klientského přístupu k poplatníkům. Ruku v ruce s tím jde rozvoj moderních služeb zákazníkům, například implementace daňového portálu, který umožňuje novou kvalitativní úroveň komunikace mezi daňovou správou a poplatníkem. Velmi dobrý pocit mám z přípravy projektu modernizace daňové správy, jehož základní myšlenky byly využity v právě dokončovaném projektu sloučení daňové a celní správy a vytvoření nové efektivní organizace. Co se mi naopak nepodařilo úplně, bylo prosazení řízení daňové a celní správy obdobně jako podnikatelského subjektu, přestože implementace indikátoru výkonnosti daňové správy a jejich sledování a vyhodnocování je prvním krokem kupředu. V oblasti legislativy jsem ráda, že se povedlo schválit daňovou reformu, která představuje nejrozsáhlejší zásah do českého daňového systému po roce 1993. Věřím, že bude v příštích měsících schválen daňový řád jako nová procesní norma v daňovém řízení. Do legislativního procesu byla dána rozsáhlá novela zákona o DPH a začalo se s přípravami na novém zákonu o daních z příjmu.

* EURO: Proč jste nešla pracovat do některé firmy z takzvané Big4 (nadnárodní poradenské firmy Accenture, Deloitte, Ernst & Young a PricewaterhouseCoopers – pozn. red.)?

TREZZIOVÁ: Práce v Big4 je určitě zajímavou zkušeností. Je však třeba si uvědomit, že se jedná o společnosti, které jsou primárně zaměřeny na poskytování auditorských služeb, ty ostatní jsou pouze doplňující a velmi podřízené hlavnímu předmětu podnikání. V souvislosti se změnou norem a zvýšenou regulaci podnikání auditorů počátkem 21. století dochází ke stále větší administrativní zátěži při poskytování například služeb daňového poradenství. Pozitivní snaha o nezávislost auditora tak neúměrně zatížila rozvoj podnikání v ostatních odvětvích poradenství společností Big4. Návrat do Big4 proto již neplánuji. Trendem posledních let je naopak zakládání samostatných firem specializujících se na daňové poradenství a budování daňových oddělení v již existujících právních kancelářích. Právní a daňové poradenství vykazuje celou řadu synergií, jichž lze pro obě základní oblasti podnikání těchto společností využít. Z toho důvodu se domnívám, ze největším přínosem může být moje budoucí působení v daňové společnosti spojené s právní kanceláří Procházka Randl Kubr.

* EURO: Jaký je váš názor na rozdělení auditorské činnosti od daňové ve skupině konzultantských firem Big4?

TREZZIOVÁ: Myslím, že je škoda, že Big4 se snaží udržovat status quo svého podnikání, přestože v posledních letech došlo k zásadní změně okolností a prostředí poskytování auditorských služeb. Je téměř jisté, že požadavky na úplnou nezávislost auditora se budou dále stupňovat a firmy Big4 budou muset řešit administrativní zátěž a omezování možnosti poskytování ostatních konzultantských služeb, které limitují jejich další rozvoj.

* EURO: Co budete mít v právní firmě Procházka Randl Kubr na starost?

TREZZIOVÁ: V daňové společnosti, která je spojena s advokátní kanceláří Procházka Randl Kubr, již dnes pracuje více než 30 odborných daňových pracovníků, z toho dvanáct daňových poradců. Tento počet již umožňuje hlubokou specializaci pracovníků na různé oblasti daňového práva. Věřím, ze mým přínosem bude vedle odborných znalostí a zkušeností s daňovým poradenstvím také znalost prostředí státní správy. Chtěla bych se specializovat na zdanění právnických osob zejména v oblasti takzvaného transfer pricingu, zdanění fyzických osob se specializací na odměňování zaměstnanců a pomoc klientům ve sporech v rámci daňového řízení. EURO: Co si odnášíte ze svého několikaletého působení ve státní správě? TREZZIOVÁ: Ve státní správě pracuje celá řada chytrých a pracovitých úředníků, kteří nejsou doceněni společensky ani hmotně, přestože jejich pracovní nasazení, vzdělání a zkušenosti jsou srovnatelné s manažery velkých podnikatelských subjektů. Ze svého působení mezi nimi si odnáším hluboký respekt k jejich práci.

***

PROCHÁZKA RANDL KUBR

Největší česká advokátní kancelář má třináct partnerů, 65 právníků a 30 daňových konzultantů, z toho dvanáct daňových poradců. Byla založena v roce 1993, pobočky má v Praze a Bratislavě. Z partnerů jsou dva oprávněni poskytovat služby ve Švýcarsku, dva v USA, jeden v Kanadě a dva na Slovensku.

DANA TREZZIOVÁ

Absolventka Vysoké školy ekonomické v Praze, oboru finanční a měnová teorie. V letech 1992 až 1996 byla konzultantkou v daňovém a právním oddělení firmy PricewaterhouseCoopers. V listopadu 1998 nastoupila do společnosti Deloitte, od roku 1998 zde působila už jako partner. Od jara roku 2005 pracovala jako náměstkyně ministra financí. Měla na starost daně, clo a finanční analytický odbor ministerstva. Jak sama říká, je 25 let šťastně vdaná. Má dva dospělé syny. Její manžel Michael Trezzi je Čech (cizokrajné jméno zdědil po předcích), pracoval pro českou pobočku americké firmy Computer Associates, od letošního srpna je manažerem společnosti Rockwell Automation. Jedná se opět o firmu z USA, světového dodavatele řešení pro řízení průmyslové automatizace a informačních systémů.


Zdroj:  8.10.2007, Euro, Daně a podnikání, autor: István Lékó


 

Doporučované

Nejčtenější